Zprostředkovatelské provize, pokuty, penále a úroky v jednoduchém účetnictví

Zprostředkovatelské provize, pokuty, penále a úroky v jednoduchém účetnictví
Pro úspěšné provádění podnikatelské činnosti, zajištění nákupu materiálu a prodeje vlastních výrobků nebo pro zajištění určitých činností souvisejících s podnikáním, mnozí podnikatelé využívají zprostředkovatelů, kterým musí platit provize.

Zprostředkovatelské provize, pokuty, penále a úroky v jednoduchém účetnictví
Zprostředkovatelské provize, pokuty, penále a úroky v jednoduchém účetnictví

Na druhé straně někteří podnikatelé z různých příčin nedodrží své zákonné povinnosti a závazky vůči obchodním partnerům a jiným institucím, za což jsou sankcionováni pokutami, penále, sankčními úroky nebo úroky z prodlení.