Význam motivace k vzdělání

Většina zaměstnavatelů si stěžuje, že nemůže najít zaměstnance s požadovaným vzdělání. Jde o to, aby lidi dělali dobře práci, kterou podnikatelé potřebují provést v rámci svého podnikatelského plánu a běžné činnosti firem.

Význam motivace k vzdělání
Význam motivace k vzdělání

Mladí lidé mají často nedostatečné vzdělání, protože v průběhu školní docházky nebyli motivováni k tomu, aby měli o vzdělání zájem. Vzdělaný zaměstnanec je pro firmu výhodou. Vyškolit někoho, kdo není kvalifikovaný pro práci vyžaduje pro firmu velkou časovou i finanční investici. Firmy by ale neměli mladé vzdělávat, to by měly udělat školy a školský systém. Pokud firma přebírá funkci školství není se školstvím něco v pořádku. Stále více zaměstnavatelů poznává, že vzdělaný personál základem úspěšné společnosti.