Panamský průplav má 100 let

Panamský průplav, propojení Atlantského a Tichého oceánu, vznikl již v roce 1914. Od té doby výrazně ovlivnil rozvoj lodní dopravy a obchodních cest. Dnes slučuje až 144 námořních obchodních tras, které spojují 160 zemí a 1700 přístavů. Každý rok přes něj projdou přibližně 3 procenta světového námořního obchodu. V pátek 15. srpna slaví slavný Panamský průplav kulatou stovku.

Třetí pruh

U příležitosti 100. výročí už o pár dní otevřou třetí pruh pro větší tranzitní lodě. Tato změna má dále rozšiřovat obchodní cesty a umožnit přechod několika velkorozměrných lodím. V současnosti přes průplav projde ročně více než 12 tisíc zaoceánských lodí. Po otevření nového pruhu se odhaduje jejich zvýšení až na 16 750. „Jedna velká kontejnerová loď je tak dlouhá jako čtyři 50-metrové fotbalová hřiště a může být pojištěna až na 180 milionů eur,“ říká kapitán Rahul Khanna z AGCS – Ředitelství námořních rizik.
S větší kapacitou však přichází i řadu nových rizik. A právě jejich ošetřením v odvětví námořní dopravy se zabývá AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty – Allianz pojistitel korporátních a speciálních řešení řízení rizik).

Nejbezpečnější průplav

Studie skupiny Allianz se zaměřuje na budoucí rizika Panamského průplavu, které mohou nastat po otevření třetího pruhu pro velké kontejnerové lodě. Podle expertů z AGCS se po otevření třetí sekce může zvýšit hodnota pojištěných věcí, které denně procházejí kanálem, až o více než 75 milionů eur. Cílem studie je tedy posoudit růst nákladů na lodní flotily a jejich budoucí dopad na jiné přístavy. Důležité je také připravit projekt tak, aby měli záchranáři situaci pod kontrolou iv případě ucpání či znečištění kanálu. Přímo úměrně ke zvýšení počtu velkých lodí pokud hustším provozu by měl vzrůst i počet kvalifikovaných odborníků z pohotovostních složek.
Dalším rizikem jsou živelné události. Mnoho přístavů, zejména na východním pobřeží, je vystaveno hurikánem. Přeprava tranzitních lodí do těchto přístavů je tedy mnohem rizikovější. Například v roce 2012 velké škody způsobil hurikán Sandy, který zaplavil přístavy na severovýchodě USA.
Pro správné zhodnocení možných rizik odborníci z AGCS prozkoumali bezpečnostní záznamy Panamského průplavu v průběhu uplynulých 20 let. V úvahu brali zejména počet a příčiny škodných událostí. Tyto údaje byly následně porovnávány s jinými známými vodními cestami, jak Suezský či Kielský průplav. Výsledky testů prokázaly, že právě Panamský průplav je tím nejbezpečnějším. Nejčastějšími nehodami jsou kontakt se stěnou, kolize plavidel a poškození lodě. Škodní událost však vznikne jen jednou za 4 tisíc přeprav.

Panamský průplav v číslech

3 procenta celosvětového námořního obchodu projdou přes Panamský průplav
8 až 10 hodin trvá jeho splutí námořní lodí
27 nehod se v průplavu stalo za uplynulých 10 let
82 km je délka kanálu
144 námořních obchodních cest spojuje 160 zemí světa a 1700 námořních přístavů
4000 přeprav je počet, na který připadá jedna škodná událost
12 000 zaoceánských lodí projde ročně přes průplav

Noční bouře opět způsobila velké škody

Letošní léto převládají deště nad slunečními paprsky. Bouřky přinášejí problémy již od května a vichřice i dnes v noci opět způsobila vysoké škody na majetku.

velké škody
velké škody

Noční bouře vytopila sklepy a zabila hospodářská zvířata

Za uplynulou noc vznikly škody následkem vichřice, povodně, záplav a následkem pádů předmětů. „Klienti nám dnes nahlásili už desítky pojistných událostí s výškou škody více než 20 tisíc eur. Největší nárůst hlášení však ještě očekáváme, „říká Jozef Hrdý, ředitel odboru likvidace v Allianz – Slovenské pojišťovně.
Hlášení z dnešní noci stále přibývají. Silný vítr povalil strom před domem, zničil plot is betonovým základem. Kořeny stromu zvedli chodník a způsobily škodu iv zahradě. Dalším klientům zaplavilo suterén domu av přízemí měli 30 centimetrů vody, hasiči zasahovali v noci i nad ránem. Déšť opět Vytopil zejména dvory a sklepní prostory. Vichřice se dotkla i podnikatelů, na dvou kravínech vítr strhl střechu. O život přišli i tři ovce, na které spadla střešní krytina.

Škody ve výši milion eur

Přesto, že nejsme ani v polovině měsíce, klienti už nahlásili 1 200 pojistných událostí způsobených živly. Nejčastěji jde o škody na majetku a na vozidlech, příčinami jsou vichřice, povodně, krupobití, záplava, pád stromu či stožáru, úder blesku a atmosférické srážky. Největší srpnové škody byly v Bratislavě, Nitře av Trnavě. „Celková výše škod způsobených živly je v tomto měsíci již téměř milion eur,“ dodává Jozef Hrdý.

Rychlá likvidace

Allianz – SP řeší nahlášené pojistné události tak, aby mohla co nejrychleji odškodnit nároky klientů. Hned při nahlášení škody pojišťovna rozhodne o dalších potřebných krocích k jejímu likvidaci. Při nákladnějších poškozeních přistupuje k poskytnutí zálohy pojistného plnění, jejímž účelem je částečné finanční krytí pro klienta již během průběhu odstraňování a opravy škody.
Při vzniku škodné události mohou klienti Allianz – SP nahlásit pojistnou událost ihned, a to buď telefonicky nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Je dobré mít i vlastní fotodokumentaci.

Pozor na dětské úrazy

Slovenská pojišťovna eviduje zvýšený počet nahlášených dětských úrazů v podzimních měsících, po návratu dětí do školních lavic.

dětské úrazy
dětské úrazy

Více úrazů přes školní rok

První měsíce školy v počtu nahlášených dětských úrazů dominují. Minulý rok bylo nahlášeno téměř 1 000 dětských úrazů v říjnu, což převýšilo i letní měsíce. Ty jsou v počtu zranění na druhém místě. Zajímavostí je, že nejméně úrazů se stane v zimních měsících leden a únor.
Bez ohledu na roční období, Allianz – SP eviduje nejvíce zranění u dětí během rekreační činnosti. Na hřišti či turistice se totiž stane až 40 procent z celkového počtu těchto pojistných událostí. Úrazy, které se stanou ve škole, představují 16 procent a přibližně 8 procent dětských úrazů se stane při přecházení přes silnici či při jízdě na kole.
Nejčastěji dětské úrazy

Nejběžnější úrazy u dětí jsou zlomeniny, vyražení zubů, úrazy hlavy a popáleniny. Nejlépe pojistná plnění však pojišťovna vyplácí při zraněních, které se hojí s komplikacemi nebo končí trvalými následky.
Počet úrazů má stoupající tendenci s narůstajícím věkem dítěte, 10leté děti se tedy zraní častěji než 3-leté. Starší děti už na rodičovské rady příliš nedají, jsou často bez dozoru a více sportují.
Podle statistik se častěji zraní chlapci než dívky, které jsou opatrnější a méně riskují.

Zaplavené léto – milionové škody

Za uplynulých 5 měsíců vznikly následkem bouří škody za 8,6 milionů eur
Záplavy, vichřice a krupobití způsobily 9 600 pojistných událostí
Loňské povodně v Česku stály 10 miliard eur

milionové škody
milionové škody

Letošní léto nám přineslo více dešťových kapek než slunečních paprsků. Silné bouře byly na severním Slovensku v druhé polovině května a celý žilinský kraj včetně Vrátné doliny zůstal pod vodou na konci července. První srpnové dny vichřice způsobila stotisícové škody zejména v Bratislavě a jižní Slovensko postihly srážky v polovině srpna. Tyto přírodní živly způsobily obrovské škody na majetku.

Škoda 8 600 000 eur

Řádění počasí se začalo už na jaře. Ve středu 14. května Allianz – Slovenská pojišťovna evidovala stovku hlášení o škodách na majetku av následujících dnech jejich počet narostl až na tisíc. Nejvíce pojistných událostí se stalo v okresech Poprad, Liptovský Mikuláš a Sabinov. Následkem vichřice a silného deště klienti hlásili strženy střechy, komíny a okapové žlaby. Pováľané stromy zatarasili silnice a odtrhli dveře na osobních autech. Nejvíce škod bylo ve čtvrtek 15. května a během následující noci. Výše škod za pět dní byla více než 650 tisíc eur.

Hlášení pojistné události
15. 5. 2014, 17.30, Maria, Stará Ľubovňa
„Přes oběd jsem byla sama doma a slyšela jsem silný rachot na půdě. Vítr povalil komín, který udělal díru do střešní krytiny a propadl se na půdu. “

Na konci července zasáhl přírodní živel rovněž zejména severní Slovensko. Najkalamitnejšia situace nastala v pondělí 21. července. V žilinském kraji byly příčinami vzniku škod silný déšť, vichřice, záplavy a pády předmětů. Kromě katastrofy ve Vrátné dolině bouře napáchala škody i ve Zvolenu, v Čadci, Liptovském Mikuláši, Ružomberku a Spišské Nové Vsi. Zatopené zůstali chaty, rodinné domy, sklepy domů, zahrady a dvory. Bahno a skály zničili i desítky vozidel. Z vozidel ve Vrátné dolině zbyly jen vraky, několik z nich mělo v Allianz – České pojišťovně sjednáno havarijní pojištění, které kryje i riziko povodně a záplavy. Všem majitelům těchto vozidel Allianz – SP k dnešnímu dni již vyplatila pojistné plnění.
Bouře zničila i zrekonstruovanou kabinkovou lanovku Vrátna – Chleb, která je v údolí jednou z nejvyhledávanějších turistických atrakcí. Za 24 hodin v této oblíbené lokalitě vznikla škoda více než milion eur.

Hlášení pojistné události
23. 7. 2014, 10.25, Josef, Zvolenská Slatina
„V pondělí ráno nám silný déšť a spodní voda zaplavily sklep a blesk poškodil elektrické vedení v celém domě.“

Silná bouře se Slovenskou přehnala iv první srpnový týden. Na mnoha místech kanalizace nápor vody nezvládla a cesty byly pod vodou. V okresech Bratislava, Pezinok, Trnava a Piešťany bouři provázelo i krupobití. Ledovec způsobil škody na autech, ve vinicích zničil úrodu. Za prvních pět dní se výše škod vyšplhala na 500 tisíc eur.

Hlášení pojistné události
3. 8. 2014, 15.30, Pavel, Modra
„Vichřice vytrhla stovky kořenů révy. Velká část mé letošní úrody je zničena. “

Největší škody na majetku způsobily během uplynulých pěti měsíců tyto živelné události: blesk, krupobití, pád předmětů, povodeň, záplava a vichřice. „Klienti nám za uplynulé léto nahlásili 9 600 pojistných událostí způsobených přírodními živly. Je to dokonce nárůst o 35 procent oproti minulému roku, který byl následkem povodní také mimořádně škodní, „říká Jozef Hrdý, ředitel odboru likvidace pojistných událostí v Allianz – SP. „Celkem byla výše škod více než 8 600 000 eur, nejvíce škodných událostí jsme měli hlášených v okresech Žilina, Sabinov, Stará Ľubovňa, Košice a Bratislava,“ dodává Jozef Hrdý.
Deště pokračovaly iv posledních letních dnech. Na více místech západního Slovenska spadlo 50 až 100 mm srážek, v Myjavě až kolem 120 mm. Na několika meteorologických stanicích byly překonány maximálně historické zářijové úhrny srážek za 24 hodin. Za tři dny spadlo téměř 200 mm srážek. Je to dvaapůlkrát více než průměrně za celý měsíc září.
Deštivý celý rok?

V posledních měsících jsme si užili opravdu málo slunečných dnů. Oproti minulému letu, které bylo horké, byl letos deštník naším každodenním příslušenstvím. Čekají nás bouřky i do konce roku?
Bouře je jev, který se může vyskytnout během celého roku, ale její pravděpodobnost je vyšší v letním pololetí. „V souvislosti s výskytem bouří na našem území můžeme říci, že vzhledem k probíhající změnu klimatu bude v důsledku oteplování atmosféry přibývat vlhkost v atmosféře a ta se projeví intenzivnějšími bouřkovými jevy a srážkami s nimi souvisejícími,“ říká meteoroložka Miriam Jarošová. Silné srážky způsobovaly problémy na mnoha místech země iv polovině září. „Výrazné srážkové úhrny na velkou plochu Slovenska přináší i velkoprostorový tlakový útvar, tlaková níže, jejíž střed se nachází jižně od Slovenska,“ dodává Miriam Jarošová.

Jak si chránit majetek?

Pro případ živelní události je dobré mít svůj domov pojištěn, a to hlavně v lokalitách, kde nebezpečí hrozí nejvíce. Pojištění domácnosti v Allianz – SP kryje i rizika jako vichřice, krupobití, úder blesku, povodeň, záplava a jiné. Zájem o pojištění proti živelným událostem přetrvává a počasí dává pravidelně signály, že je to rozumný krok.
Pokud již k samotné škodě dojde, klient by měl ihned pojistnou událost nahlásit, a to buď telefonicky nebo přes mobilní aplikaci. Vždy je dobré udělat si vlastní fotodokumentaci. Až do rozhodnutí pojišťovny je třeba odložit si poškozenou věc nebo součástku. Škody, u kterých není nutné provést obhlídku, pojišťovna likviduje už do 24 hodin od jejich nahlášení. Pokud jsou však škody rozsáhlejší a jejich následky odstraňuje dodavatel, pojišťovna musí počkat na doložení dokladů o opravě. V takových případech Allianz – Slovenská pojišťovna poskytuje zálohu pojistného plnění, aby měl klient počáteční krytí nákladů na opravu.
Pozor na podmínky pojištění. Při odchodu z domu třeba vždy zkontrolovat, zda jsou řádně zavřená okna a zamčené dveře. Například, pokud do nemovitosti naprší přes otevřená okna, škody, které déšť na majetku způsobí, nejsou pojištěním kryty.

Obrovské ztráty

Změny ve struktuře klimatu a počasí dokáží extrémně ovlivnit živelné události ve světě. Ty se následně projevují třemi způsoby: intenzivní vichřice, povodně následkem silných nárazových dešťů a těžké období sucha. Za posledních 13 let se stalo až osm z deseti největších historických povodní. Celkem způsobili škodu za více než 100 miliard eur. Na druhém místě v desítce najškodovejších povodní je loňská povodeň v Česku av Německu. Pojistné ztráty byly ve výši 4,1 miliardy dolarů, což je 3,17 miliardy eur, a ekonomické ztráty se vyšplhaly až do výše 12,4 miliard eur.

Ekonomické důsledky ve světě

Představitelé stovky významných institucí se v létě sešli v Londýně na setkání AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty – Allianz pojistitel korporátních a speciálních řešení řízení rizik), aby diskutovali o globálních problémech souvisejících s důsledky změny klimatu, rychlého tempa urbanizace a stále složitějších výrobních procesů. Dospěli k závěru, že vlády zemí a nadnárodní společnosti musí klást stále větší důraz na kontrolu vyhodnocování rizik souvisejících s předběžnými finančními ztrátami následkem živelních událostí. Při výzkumu by tedy měli brát v úvahu i klimatické změny. Dokonce i malá změna teploty, i jen o jeden stupeň, dokáže zvýšit úroveň rizika extrémních přírodních katastrof, jako jsou vlny veder, sucho a záplavy.

Bouřky zničily vinařům úrodu

Nečekané události každý rok postihnou i zemědělců. Živelná rizika mohou poškodit majetek, plodiny, případně zapříčinit uhynutí hospodářských zvířat či drůbeže. Jedním z produktů pojištění určeného zemědělcům je pojištění plodin. Minimalizuje následky nepředvídatelných událostí a zmírňuje jejich dopad na další hospodaření.

Bouřky zničily vinařům úrodu
Bouřky zničily vinařům úrodu

Bouřlivý révu

Během uplynulého léta postihly Slovensko silné bouřky. Vichřice, déšť a krupobití zemědělcům zničili dvory a vytopili domy. Zhroutila se stěna jedné hospodářské budovy a na dvou kravínech silný vítr strhl střechu. O život přišlo několik hospodářských zvířat, poškozené byly desítky ovocných sadů. Krupobití, jinak nazývané také ledovec, zničilo úrodu i vinařům.
„Na přelomu července a srpna způsobil ledovec našim klientům na révě značné škody. Hrozny bylo již ve fázi začátku zrání. Vedle poškození listů byly silně poškozeny třásně, jednotlivé bobule byly naražené i odříznuty, „říká Anton Jendek, vedoucí AGRO pojištění v Allianz – České pojišťovně. Vinaři hlásili škody na úrodě ve výši více než 140 tisíc eur. „Vzhledem k tomu, že následovalo období s nadměrnými srážkami, poškozené pletiva révy podléhaly zvýšenému riziku bílé hniloby a plísni šedé,“ dodává Anton Jendek.
Pojistit se dá proti mrazu i krupobití

V rámci pojištění plodin se Allianz – Slovenská pojišťovna zaměřuje i na pojištění révy pro případ poškození nebo zničení vybranými riziky. Mezi ně patří například zničení úrody ledovcem. Při tomto riziku se pojistné krytí poskytuje na období od vyhánění puků až do ukončení sklizně. V rámci pojištění révy je i možnost připojištění zimního a jarního mrazu s obdobím pojistné ochrany od 1. prosince před rokem sklizně do 20. června následujícího roku. Lze pojistit i nové neplodící výsadby révy a také na vinařské školky.
Kolik přeplatí pojišťovna?

Hodnotu sklizně vinice (pojistnou částku) si klient určuje sám. Počítá se prenásobením výměry vinohradu, objemu sklizně a její ceny. Spoluúčast pojištěného si také klient určí sám. U pojištění proti riziku ledovce, tedy krupobití, je standardem spoluúčast ve výši 20 procent z výše škody na poškozené parcele. Pojištěný si však může sjednat i pojištění se spoluúčastí 10 případně 5 procent.
Pojištění révy výrazně přispívá k zajištění finanční stability pěstitelů a respektuje specifika vinohradnictví. A dokonce, při pojištění révy mají zemědělci možnost čerpat podporu na pojistné z fondů Evropské unie, a to až ve výši 50 procent uhrazeného ročního pojistného prostřednictvím platební agentury České republiky.