Cyklo běh za Českou republiku bez drog

Cyklo běh za Českou republiku bez drog

Řekli, že drogy tě dostanou do pohody. Zjistěte si fakta o drogách na www.drogy.cz

Řekli, že drogy tě dostanou do pohody. Zjistěte si fakta o drogách na www.drogy.cz

VSETÍN: Cykloběh proti drogám v ČR

VSETÍN: Cykloběh proti drogám v ČR

 

Řekni ne drogám, řekni ano životu /Mitel TV/

Řekni ne drogám, řekni ano životu /Mitel TV/

 

Řekni ne drogám – řekni ano životu (Dokument 2017) HD

Řekni ne drogám – řekni ano životu (Dokument 2017) HD

Pravda o drogách #1 Drogy

Pravda o drogách #1 Drogy

Lukáš Bechyně, Pravda o drogách

Lukáš Bechyně, Pravda o drogách

UMOŽŇUJEME DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ DROGY NEBRAT ! Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovu prevencí již od roku 1993.

 

 

FOUNDATION FOR A DRUG FREE WORLD

Kampaň Pravda o drogách se skládá z aktivit, ke kterým se mohou připojit lidé, kteří propagují život bez drog.

Kampaň Pravda o drogách
Kampaň Pravda o drogách

Tyto činnosti jsou jednoduché, účinné a mohou zahrnovat lidi všech věkových kategorií. Prostřednictvím celosvětové sítě dobrovolníků, která spolupracovala s více než 800 policisty, vládními a komunitními partnery a alianci, bylo distribuováno 62 milionů vzdělávacích brožur, uskutečnily se desítky tisíc akcí zaměřených na informovanost o drogách a oznámení o veřejných službách dosáhla více než 260 milionů diváků v 123 zemích.

Pravda o drogách - ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU
Pravda o drogách – ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU

Tyto materiály a aktivity pomohly lidem na celém světě dozvědět se o ničivých vedlejších účincích drog a tím se rozhodnout, že je nebudou konzumovat. Nadace poskytuje informace, které potřebujete k zahájení činnosti o vzdělávání a prevenci proti drogám ve vaší oblasti.

Společenská a politická situace v 60. letech ve světě

Po 2. světové válce zavládla po celém světě touha po spolupráci a mezi velmocemi přání trvale zachovat mír. Svět se dynamicky rozvíjel, množství každodenních politických událostí ovlivňovalo další vývoj světové ekonomiky, ale nové trendy se projevovaly i ve vědě a technice, začala se probouzet počítačová kultura. Prudký rozvoj se odrážel iv umění, módě, životním stylu, světonázorů, které bylo stále více. V umění nepanoval jediný hlavní proud, ale tyto se množily a liberalizovaly. Šířily se neznámé náboženství a vznikaly různé sekty. Technický pokrok měnil život člověka ze dne na den.

Lidé prosazovali své ideje míru, klidu a lásky, ale „vrchnost“ jejich ne vždy respektovala. Než klidné a laskavé se 60. léta ukazují i ​​jako desetiletí válečných konfliktů a násilí (Válka ve Vietnamu, studená válka, násilně potlačovány demonstrace a atentáty …, bestiální vraždy Charlese Mansona …). Svět otřesen 2. světovou válkou se jaksi rychle vzpamatoval a brzy po osvobození se objevují rozpory mezi západními spojenci a SSSR. Západ byl znepokojen, že Sověti importují a rozšiřují komunismus nejen v oblastech východní Evropy, která byla okupována Rudou armádou, ale také mezi populací západní Evropy. Sovětský svaz se obával, že v Evropě převládne jakýsi nový typ kapitalistického imperialismu, který ohrozí sovětskou bezpečnost. A tak byly položeny základy budoucího válečného střetu velmocí. USA chtěly odrážet sovětskou ofenzívu posílením vojenské síly kombinací nukleárních a mobilních konvenčních zbraní.
Svět se zbrojil a tak se stalo, že desítky let po skončení druhé světové války žil svět ve stínu technologie, která byla schopna zničit planetu, ale která zajistila mír ve světové historii mezi velkými státy v podobě – ​​studené války.
Zhruba v polovině 60. let se svět rozděluje na dva tábory, v západním existovalo velké množství spojenectví (podle principu demokratické svobody), ve východním vznikaly spojenecké bloky a SSSR uplatňovalo požadavek na absolutní vedoucí úlohu (centralismus). V socialistických zemích se po ukončení kolektivizace podporuje rozvoj průmyslu a potlačuje se svoboda.

60. léta jsou dnes známé spíše jako „sexuální dýchánky, hippies korálky a Beatles“ – jak se o nich vyjádřil slavný guru LSD Timothy Leary, ale hlavní bylo, jak se lidé dívali jeden na druhého a usmívali se s vědomím, že v jejich hlavách se děje něco nového.
Prichádzala „revolúcia vedomia“, „v tej dobe sa stalo jediným politickým východiskom „nové vedomie“, nerozlučne späté s túžbou po mieri, sexuálnej liberalizácii, po reformách vzdelania, po rasovej rovnosti, po čistej ekológii a zrušení vojenskej povinnosti.“ (Leary) 
Táto revolúcia v 60. rokoch odštartovala to, čomu sa dnes hovorí „informačný, komunikačný a kybernetický vek“, a začala napádať všetky inštitúcie a morálne princípy, na ktorých bola založená priemyselná spoločnosť. 

60. roky boli systematickou provokáciou voči ortodoxným hodnotám staromilcov. „Takmer každý, kto sa narodil predrokom 1930, 60. roky z duše nenávidel, lebo ich vnímal ako niečo cudzie, ako dobu, v ktorej preňho niet miesta.“(Timothy Leary) Reakciou druhej strany, ktorá posolstvo lásky a mieru nepochopila, bolo násilie, potláčanie ich revolty a vyjadrenia, zatýkanie, uväzňovanie a konečne aj riešenie politických sporov vojenským spôsobom. 

„Pred 60. rokmi väčšina ľudí vôbec netušila, akým spôsobom morálna hrozba determinuje ich chovanie. Nemali ani tušenie o nátlaku, ktorý na jedinca vyvíja rodina, kmeň, cirkev, škola či občianske zákony, ani o tom, ako je každý z nich donútený obmedzovať svoje chovanie a usmerňovať ho tak, aby bolo prospešné celému úľu, kmeňu, druhu. V 60. rokoch však prišla kultúrna revolúcia, ktorá tento strach, raz vnímaný ako hriech a inokedy 
ako vina, zlo či tabu, zmiernila. Milióny mladých ľudí sa začali vznášať v etickom vákuu. Do toho prázdna potom vchádzajú duchovní špekulanti.. – rôzne náboženské gangy, čierni radikáli, hippiovskí guruovia, hinduistickí učitelia, proroci, mesiáši, fanatici „zdravej výživy“…“ (Leary) 
„Rozmanitosť, individualizmus a utopický optimizmus 60. rokov – reakcie – obracanie sa k evanjelickému kresťanstvu, homogenizovanému budhizmu, televíznemu hinduizmu – pesimisticky a nostalgicky založené viery… 
„60. roky definujeme ako dobu sexuálnej explózie, ale zďaleka nie všetci boli so slobodou sexuálneho vyjadrovania zrozumení.
Zatímco jedna část obyvatelstva se milovala, druhá část hltanu hotové špionážní romány o nepřátelích, jednajících zlo … „(Leary)
Tito mladí, kteří se postarali o obrovské sociální změny, které ovlivnily chování obyvateľovej naší planety na veškerý následující čas, byly „hippies“.
Hippies – zavrhovali partyzánskou politiku, války, násilí, služby v armádě, rasismus, otrocké budování kariéry, přetvářky v oblasti sexu, odmítali sexismus, církevní establishment, lokální zvyklosti v oblékání, uniformitu, pozerství a bezohlednost.
Hippies – novodobí migranti sanfranciské čtvrti Haight – Ashbury – tak je v roce 1965 pojmenoval novinář Michael Fallon – chtěli užívat LSD a marihuanu pro povzbuzování mysli a rozšiřovat si tak hranice poznání, chtěli dělat „Vlastní věci“, které by rozvíjely uměleckou i sociální svobodu, žít jen pro ten „dnešní den“ a na rozdíl od svých rodičů, uzavřených v úzkých rodinných svazcích, manifestovat žití v širších komunitách, ve kterých společně měli sdílet vše, od lásky až po měsíční rozpočet.
Lidé chodili neoholený, neostříhaných, okorálkovaní, vozili se v pomalovaných Volkswagen a na motorkách, stopem.
Rok 1968 byl politicky velmi vypjatý. V Americe, ale iv Paříži či Československu to vřelo. Byl to rok, kdy byl zavražděn Martin Luther King, Robert F. Kennedy. Byl to rok, kdy chicagský starosta nařídil policejní zásah proti demonstrující mládeži, jehož brutalita pobouřila celý svět. Byl to rok mírového pochodu proti válce ve Vietnamu, kdy se pod heslem „Vyhnat ďábla“ masy mladých Američanů sešli před budovou Pentagonu.
V lednu 1969 byl do prezidentského úřadu slavnostně inaugurován Richard Nixon a jeho pravá ruka, viceprezident Spiro Agnew. V plamenné řeči prezident slíbil národu znovuzavedení pořádku, po čem tehdy jmenovala „mlčící většina“ ze střední a starší generace. Fotografie demonstrující dívky s květinou, kterou strčila vojákovi do hlavně samopalu, obletěla svět, podobně jako nahá nedospělými Vietnamka, prchající před napalmové šílenstvím z vesnice My- Lai.
Po odstartování války ve Vietnamu se generační propast ještě zvětšila, odpůrců vojenské služby přibývalo, hromadné pálení povolávacích rozkazů se stalo rituálem.
„Miluj, nebojuj“, odpověděli davy květinových dětí, hledající lásku a mír. Tak mladé disidentské hnutí hippies ukončilo vietnamskou válku.
„Obrovskou záhadu, která tak mátla a pobuřovala menopauzálních samců, kteří v 60. letech vládli Americe, totiž,“ proč mladí samci netouží po dobrodružství ve Vietnamu? „, Lze zcela snadno neurologicky vysvětlit: v důsledku sexuálních tiráži marihuanové revoluce už nebylo nutné, a koneckonců ani estetické, abyste, pokud jste si chtěli beztrestně užít, museli kvůli tomu jezdit do Saigonu. “ (Leary)
Anti – móda hnutí hippies odstraňovala materialismus a přinášela alternativní módní trendy, zájem o východní náboženství a etnické komunity. Drogy hrály důležitou roli (čísla týkající se užívání drog v USA na konci 60. let: alkohol 99%, tabák 55%, amfetaminy, barbituráty, utišující prostředky 36%, marihuana 30%, drogy typu LSD 4%,
heroin 2%.), speciální LSD, které bylo velmi rozšířené a oblíbené díky jeho otvírání vrat vnímání. LSD určovalo trendy v módě, hudbě, názorech, ovlivňovalo umění, životní postoje. V 60. letech se dělaly pokusy s LSD se stovkami osob. Teprve v roce 1966 se začaly připravovat zákony, které kriminalizovali LSD.
Po chemické intoxikaci uživatel vnímal živé barvy a vzory v mysli, a pak už nebylo těžké přenést je do výtvarného umění.
„Vzduch byl naplněn novým, zvláštním chvěním.
Malíři, kteří objevovali, že světlo je energie, kterou lze osvobodit od plátna, mísily barvy, stříkali je na stěny …, vytvářeli pestré vzory, nádherné duhové květiny a vlnící se křiklavé obrazce z různobarevných skvrn. „(Leary)

Kromě těchto neoficiálních proudů, ovlivněných užíváním LSD, se v USA 60. let šíří nový směr – pop-art. Plně se rozvinul v 60. letech v New Yorku společně s minimalismem. Byl ovlivněn lidovou kulturou a komerčním hnutím. V pop-artu je příběh nahrazen každodenností a masová produkce nabývá stejný význam jako originalita. Předěl mezi vysokým a nízkým uměním neexistuje. Nejvýznamnějším výtvarníkem pop-artu byl Andy Warhol (1928 – 1987), používající techniku ​​sítotisku, také David Hockney (Big Splash, 1967). Rozvíjelo se i figurativní malířství, působil např. Francis Bacon, dalším směrem byla postmaliarska abstrakce (Helen Frankenthaleová, Kenneth Nolard, Frank Stella, E. Kelly …) a pojmové umění (J. Kosuth).
Muzikanti se učili, že zvuk je energie, se kterou se mohou hrát. Kromě rock’n’rollové éry ze začátku 60. let, různých dívčích skupin, surfařské hudby, merseybeatu a jazzu se rozvíjel zejména Rhytm and Blues, různé kytarové a psychedelické kapely, rock, později přichází na scénu i ska, názory mladých a nespokojenost se společností byly vyjadřovány prostřednictvím punku a folku. Objevila se vlna festivalů (např. Woodstock, Monterey), které měl vliv na následující vývoj hudební kultury.
– Chruščov znemožnil řízení vrcholné konference v Paříži (kvůli incidentu U-2 – nad Sverdlovsk sestřeleno americké špionážní letadlo). Dalším provokací byla jeho „scéna s botou“, kterou bouchl o stůl v OSN, kvůli odmítnutí změny ústavy OSN.
– Konala se Ženevská konference deseti mocností: západní státy požadovaly mezinárodní kontrolní komisi a nesouhlasili s okamžitým zrušením zahraničním základen. Státy východního bloku přerušili spolupráci.
– Eisenhower cestoval do Jižní Ameriky a na daleký východ – cesta je zklamáním, odhalila protiamerické postoje. Zhoršil se vztah USA ke Kubě.
– Francie buduje arzenál atomových zbraní. De Gaulle vede umírněnou politiku, chce posílit postavení Francie.
– 1960 – tzv. „Africký rok“ – mnoho států se osvobozuje po mnoha letech kolonizace – Nigérie, Kamerun a Kongo dosáhli nezávislost.
– Ve městě Sharpville v Jižní Africe se 21. března shromáždilo 15 000 černých protestujících, kteří museli podle nového zákona nosit u sebe identifikační karty a také jim bylo zamítnuto zastoupení v parlamentu. Policie při potlačování zabila 56 lidí a 200 bylo zraněno. Incident dostal název „Sharpvillský masakr“.

Protestovalo OSN a světová tisk.
– V Jižní Koreji se projevují vnitřní nepokoje.
– Je urovnán pákistánsko-indický konflikt o využití řeky Indus.
– Atentát na jordánského ministerského předsedy Hassana Madžali. Zabila ho bomba při opakovaném atentátu na krále Husajna II. Král iz tohoto, již osmého atentátu vyvázl bez nejmenšího zranění.
– Atentát na japonského politika Inadžira Asunamu, předsedy socialistické strany. Důsledně bránil princip mírového soužití a vedl boj proti americkým válečným základnám na japonském území. Zavraždil ho japonský terorista na veřejném shromáždění v Tokiu.
– Xerox představuje první kopírku, byl vynalezen laser.
– Působí Le Corbusier
– Americké úřady schválily první antikoncepční pilulku.
– Výzkum Sidneyho Cohena s LSD, které užilo 5000 jednotlivců prohlašuje, že je bezpečné.
– Zpěváci a kapely: Paul Anka, Eddie Corchan, Everly Brothers, Roy Orbison, Elvis Presley, Cliff Richard, The Shadows, Chubby Ckecker
– Knihy: Allen Ginsberg – Kadiš, John Updike- Králík, běž!
– Filmy: Psycho, Hiroshima, La Dolce Vita, byt, Spartakus, Sedm statečných, Rocco a jeho bratři (Visconti)
1961
– Sovětská vláda vyvolala sama v Evropě napětí tím, že pohrozila západu, že podepíše separátní mírovou smlouvu s NDR. Chruščov veřejně prohlásil, že okupace Západního Berlína třemi velmocemi musí být zrušena. Hlučná protizápadní kampaň nakonec skončila vystavěna berlínské zdi, což byl málo populární čin.
– 13. 8. 1961 NDR postavila na „zabránění vojenského propadu“ tzv. berlínská zeď. Obyvatelé Západního Berlína měli zakázán vstup do východního sektoru, došlo k nucenému „vyčištění“ pohraniční zóny, zavedení zostření kontrol na hranicích, při zdi docházelo k častým incidentům. Od roku 1960 probíhala v NDR nucena kolektivizace.
– Chruščov a Kennedy se setkávají ve Vídni. Chruščov opakuje sovětské požadavky.
– V Československu se projevuje hospodářská krize, zhoršuje se životní úroveň obyvatelstva.
– Sjezd komunistických stran stanovil nový program „budování komunismu“ (do roku 1980).
– Ženevská konference pokračovala v jednání.
– V letech 1961 – 63 v Číně panuje hlad a rozšiřují se morové epidemie, dochází ke kontrarevolučním neklidem, probíhají silné emigrační vlny.
– 1961 NATO se vyzbrojuje atomovými ponorkami a raketami.
Denní výdaje na zbrojení ve světě byly odhadnuty na 330 milionů dolarů
– Roky 1961 – 63 – vláda Kennedyho (zvítězil nad Nixonem).
– USA chtěly odrážet sovětskou ofenzívu posílením vojenské síly kombinací nukleárních a mobilních konvenčních zbraní.
– Organizace hospodářské spolupráce a rozvoje (OECD) nahradila OEEC, došlo k rozšíření světového obchodu a koordinaci pomocí rozvojovým zemím, americké mírové jednotky poskytly vyškolených pracovníků pro pomoc rozvojovým zemím.
Kennedy prohlásil na panamerické hospodářské konferenci spojenectví pro pokrok.
– KLR uzavřela dohodu o přátelství se SSSR a ČLR.
– Zintenzivnění americké přítomnosti ve Vietnamu, USA zde vysílají svých vojenských poradců. Po 2. světové válce byl Vietnam rozdělen na dvě části – Vietnamskou demokratickou republiku, která budovala průmysl s pomocí východního bloku, politicky se orientovala na Čínu a kde vládl Ho Či Min. Rozhodující stranou byli komunisté (Viet-kong), kteří usilovali o osvobození Vietnamu od amerických imperialistů.
Jižní Vietnam měl vládu oddanou USA. Komunističtí partyzáni operovali v Jižním Vietnamu, na jeho straně později nastoupili do války USA. Po sesazení císaře Bao Daia nastolil nový předseda vlády Diem s americkou pomocí diktaturu. Bojoval proti buddhistickým sektám, komunistickým agentem a odmítal realizovat referendum, o kterém bylo rozhodnuto v Ženevě.
– Zátoka sviní – selhání americké invaze na Kubu, USA přerušuje s Kubou diplomatické styky.
– Afroameričané protestují v Alabamě – Mississippi – 1000 bílých napadne kostel, kde Martin Luther King káže.
– Atentát na Patrice Lumumba, prvního předsedy vlády republiky Kongo, představitele africké protikolonialistickej politiky. Během puče plukovníka Mobutua ho odvlekli a v Katanga zákeřně zavraždili.
– Po třech desetiletích diktatury byl zavražděn Rafael Leonidas Trujillo Molina, diktátor a prezident Dominikánské republiky, zkompromitovaných a nenáviděný multimilionář. Zavraždil ho generál Juan Tomass Diaz v hlavním městě Ciudad Trujillo (dal ho pojmenovat podle sebe).
– Atentát na Charlese de Gaulla, francouzského prezidenta. Pokusili se zavraždit ho plastickou trhavinou ukrytou v hromadě písku u silnice. Atentát byl neúspěšný.
– J. Gagarin jako první člověk ve vesmíru za 1hod. a 48 min. obletěl Zemi.
– Byla rozluštěna struktura DNA
– Zpěváci a kapely: Elvis Presley, Everly Brothers, Shirelles, Neil Sedaka, Buddy Holly, Del Shannon, Chubby Checker, Roy Orbison, Shirley Bassey, Bob Dylan (poprvé vystupuje)
– Filmy: West Side Story, Snídaně u Tiffanyho, Cid, Mustang, Norimberský proces, Jules a Jim (Truffaut)
– Knihy: Obratník Raka (Henry Miller), Hlava XXII (Joseph Heller), Na cestě (Jack Kerouac), Franny a Zoey (J. D. Salinger)
1962
– Kubánská krize – SSSR připojeno k Kubě řízené střely a rakety. Chruščov předpokládal, že tím upevní pozici a předvede čínským soudruhům svou tvrdost. Je možné, že Sověti se opravdu obávali, že Castrově Kubě hrozí vážné nebezpečí. Kennedy žádal odstranění zbraní.

Americká vláda začala uvažovala možnost přímého útoku na Kubu a zničení odpalovacích základen, prezident Kennedy však zvolil méně nebezpečné řešení, t. j. blokádu ostrova. Sověti přitom neustále popírali existenci svých raket na „ostrově svobody“, ale byli usvědčeni ze lži fotografickou dokumentací, kterou Američané předložili v OSN.
Vojenský konflikt byl na dosah, svět se ocitl na pokraji atomové války. Chruščov ustoupil – i pod tlakem zemědělské krize (která měla za důsledek zvyšování cen) a konfliktu s Pekingem – Sověti nakonec souhlasili se stažením atomových zbraní a USA za to garantovali bezpečnost a integritu Kuby. Rakety byly demontovány a sovětské válečné lodě směřující na Kubu s další atomovou výzbrojí se vrátili do SSSR. Došlo k politickému uvolnění. Neúspěch sovětské politiky v karibské krizi byl jedním z hlavních důvodů Chruščovovým pádu, ke kterému došlo v roce 1964. Vedení sovětské politiky po něm převzal Leonid Brežněv.
– USA poskytly Jugoslávii úvěrovou pomoc, prezident Kennedy organizuje pomoc Vietnamu.
– V USA narůstá rasová diskriminace. – Nelson Mandela byl uvězněn za pokus zorganizovat generální stávku. – Čína podniká útok na Asam, Kašmír, sbližuje se s Pákistánem.
– Adolph Eichmann byl v Izraeli odsouzen k smrti za válečné zločiny.
– Rwanda, Burundi a Alžírsko dosáhly nezávislost.
– Martin Luther King byl uvězněn na jeden měsíc za organizování ilegálního pochodu. – Další atentát na Charlese De Gaulla. Dvanáct členů teroristické organizace – tajné armády – se v Petit Clamart pokusilo prezidenta zastřelit. Akce, kterou vedl Bastien-Thiry, skončila neúspěšně. Thiryho odsoudili na smrt, hlavní střelec Watin utekl do zahraničí.
– Byla založena Amnesty International.
– Umírá Hermann Hesse (autor knih Stepní vlk, Sidharty, Cesta do Orientu, Knulp aj.). Umírá i Marilyn Monroe – na předávkování drogami. Právě v tomto roce představuje Warhol své dílo Marilynin diptych a obraz s konzervou Campbellovy polévky.
– Návrhářka Mary Quantová přichází s modelem minisukně, funguje první komunikační satelit Telestar mezi Evropou a USA, Polaroid přichází se svou novou technikou.
– Zpěváci a skupiny: Neil Sedaka, Chubby Checker, Elvis Presley, Roy Orbison, Cliff Richard, Ray Charles, Beatles
– Filmy: Lolita, Ben Hur, Žít svůj život (J. L. Godard)
– Knihy: Ken Kesey: Přelet nad kukaččím hnízdem, Kerouac: Big Sur, Henry Miller: Obratník Kozoroha, Aldous Huxley: Island, Alan Watts: Radostná kosmologie, Solženicyn …

1963

– Po různých protestech proti používání atomových zbraní byla uzavřena světová dohoda o zastavení atomových zkoušek. – Prezidentův program občanských práv (zejména volební právo a desegregace veřejných škol) podpořili masové demonstrace ve Washingtonu a organizace Národní asociace pro povznesení barevných obyvatel pastora Martina Luthera Kinga. Ten pořádá ve Washingtonu pochod za rovnost černých s bílými. Černí studenti se dostávají na americké univerzity a školy. Kennedy přijíždí na státní návštěvu Západního Berlína. – Po dlouhých jednáních byla přijata dohoda o propustek: obyvatelé Východního a Západního Berlína mohou navštěvovat své příbuzné.

– Kennedy pozoroval, jak je diem režim stále více nenáviděn obyvateli v Jižním Vietnamu. Jeho režim přišel do konfliktu s jihovietnamskými buddhisty – velkou částí této populace. V květnu 1963 buddhisté Jižního Vietnamu pořádají rozsáhlé demonstrace. Diemova vláda proti nim posílá ozbrojené vojska, devět z buddhistů bylo zabito. Diem obvinil buddhistů ze sympatizovania s komunisty.
Kennedyho úřad se obával poklesu Diemovej popularity. Buddhistické demonstrace v Jižním Vietnamu, při kterých se aktéři sebaupaľovali, vedly k vojenskému převratu, při němž byl zabit předseda vlády Diem.
Vietkong sestřelil pět amerických helikoptér.
– 22. 11. 1963 byl v Dallasu při atentátu zavražděn prezident Kennedy (atentátník Lee Harv Oswald). Stal se obětí spiknutí s dosud nevyjasněnými okolnostmi. Atentátníka později zastřelil Jack Ruby. Vyšetřování atentátu a jeho skutečného pozadí se úmyslně mařilo.
– Během převratu – na útěku na velvyslanectví USA byl zavražděn předseda vlády a po vyhlášení nezávislosti Toga prezident Silvanus Olympio.
– Byl zavražděn významný představitel řeckého komunistického hnutí Grigoris Lambrakis.

– V roce 1963 letěla do vesmíru první žena – Valentina Těreškovová, byla provedena první transplantace jater.
– Timothy Leary byl propuštěn z Harvadru za experimentování s LSD na studentech. – Koná se první festival v Monterey (vystupují např. Peter, Paul and Mary, Pete Seeger, Joan Baez, Bob Dylan).

– Speváci Skupiny: Cliff Richard, Čtvero ročních dob, Beatles, Billie Davis, Buddy Holly, Gerry a pokojní, Roy Orbison, Elvis Presley, Leslie Gore, Pátrači, Tremeloes, Rolling Stones, Shirley Bassey, The Chiffons, Chucku Bobule
– Filmy: Ružový panter, Fellini: Osem a pol, Vtáci, Sladká Irma (Wilder)
– Spisovatelia: Sylvia Plathová, Allen Ginsberg, Eugen Ionesco

1964

– Jednotky OSN zasahujú v konflikte na Cypre.
– konflikt s Čínou, ktorá nerešpektuje dohodu o zastavení atómových skúšok.
– Studenti kalifornskej univerzity zhromažďujú, ABY podporili požiadavky Rovnosti možnosti zamestnania předběžnou Afroameričanov.UPRISI v Los Angele. Neskor sa Studentské Aktivity obracajú proti prezidentovi Johnsonovi vzhľadom k rozmáhajúcemu sa konfliktu vo Vietname. Začal posielať Pravidelné vojenské Jednotky dělat Vietnamu, ABY zabránil Padu režimu v Saigone, ktorý prehrával vojnu proti komunistom.

– Máj 1964 – Martin Luther King Dostal Nobelovu Cenu za Mier.
– Muhammad Ali sa Stava svetovým šampiónom v boxe v ťažkej Vahe po porážke Sonnyho Listona.
– Louis Leakey objavil pozostatky homo habilis.
– V. Británii BOL zrušený trest smrti. – Predstavenie muzikálu Hello, Dolly!
– Vo výtvarnom umení prichádza dělat módy umelecký sloh založený na optickej ilúzii – op-art

– Skupiny speváci: The Animals, Dusty Springfield, Manfred Mann, The Kinks, The Rolling Stones, Beatles, Chuch Berry, Roy Orbison, Little Richard, Marianne Faithfull, Herman’s poustevníci, The Beach Boys, The Supremes? Joan Baez, Louis Armstrong, Bob Dylan, Elvis Presley
– Filmy: Hard DAY’S Night, My Fair Lady, Grek Zorba, Pán Much
– Spisovatelia: William Burroughs (Nova Express), Timothy Leary (Psychedelická skúsenosť), Marshall McLuhan: Ako rozumieť mediam

1965

– Vypukla kríza na Blízkom Východě (tajné zbrani Dodávky dělat Izraela).
– Napätie vzniknuté v dôsledku sporu Nezávislé Pakistanu o Kasmir prerastá dělat vojny. Uskutočnil sa vojenský prevrat v Indonézii. Zacina sa Vietnamská vojna, USA podnikajú ofenzívu v Južnom Vietname, hrozí nebezpečenstvo celosvetového konfliktu. Objavujú sa vlny protestov proti vietnamskej vojne.
– Pápež Pavol VI. navštívil OSN v New Yorku vyzval celý svet k zachovaniu mieru. – Odohráva sa Veľká Proletářská Kultúrna revolúcia v Cine z podnetu Mao Ce-Tunga. Školáci Studenti utvárali Červené Gardy. 1. fáza kultúrnej revolúcie bola ukončena v roku 1968. Keď Čínska „Kultúrna revolúcia“ vrcholila, vyskúšali Číňania svoju prvú vodíkovú Bombu zaradili sa medzi atomové velmocí (po boku USA, velkej Británie, ZSSR Francúzska). Mao Ce-Tungovi sa podarilo presadiť sa vo vnútrostraníckom mocenskom Boji proti Novému svojmu rivalovi, którym bol na Moskvu Silné orientovaný Liu Sao-CI. Potom Začal presadzovať tvrdšiu protisovietsku politiku. Revolúcia potláčala tradičné protimaovské Názory. Ojedinelým bestsellerom sa Šťáva „Maova červená knižka“ s citátmi „Velkého predsedu“. Čínska kultúra bola potlačená v Jej prospech.

Čínská ekonomika se zmítá v chaosu, který vyvolalo odstranění inženýrů a vzdělaných vrstev.
– Brežněv jako hlava sovětského státu – zvyšuje se centralizace, stoupá úkol vojensko-průmyslového komplexu. Zatlačuje se proud humanitární inteligence, tluče se zejména proti spisovatelům. Tito tajně odesílali svá díla na Západ a publikovali pod pseudonymy.
Cílem brežněvovského vedení měla být světovláda. Po Kubě zaměřili sovětští stratégové svou pozornost na jihoamerický kontinent, v Asii to byl indočínský poloostrov, kde byla největší možnost vítězství komunistických sil – ale nejen – ve Vietnamu.
– Byl zákeřně zavražděn portugalský generál a politik Humberto Delgado. Po nevydařeném puči proti diktátorovi Salazar uprchl do exilu. Jako vůdce ilegálního Portugalského fronty národního osvobození se roku 1961 zúčastnil únosu portugalské lodi Santa Maria. Zákeřně ho zavraždili nedaleko portugalsko-španělských hranic.
– Malcolm X., americký politik, vůdce Black Muslims, představitel černošského pokrokového hnutí, byl zavražděn rasistickými odpůrci.
– Umírá Winston Churchill.
– V Británii se objevuje první soudkyně – žena.
– San Francisco se stává Mekkou mladých lidí bojujících za lidská práva, svobodu a mír. Někteří z nich měli dlouhé vlasy a volali jejich „hippies“. Zkoušeli účinky marihuany, speedu a LSD.
– Hudebníci: The Righteous Brothers, The Kinks, The Animals, Tom Jones, The Rolling Stones, The Beatles, The Who, Donovan, Bob Dylan, Manfred Mann, Elvis Presley, The Byrds, Sonny and Cher, The Four Seasons, Marianne Faithfull , Jaon Baez
– Filmy: Help !, Doktor Živago
– Knihy: Norman Mailer: Americký sen, Graham Green: Komedianti, Frank Herber: Duna
1966
– Ukončení pákistánsko-indické války prostřednictvím OSN a sovětské iniciativy Taškentskou konferencí.
– Rok začal spuštěním největších amerických útoků. V červnu byl bombardován Hanoi, v listopadu Saigon. K Američanům se připojuje Austrálie.
Stupňování amerických útoků vede k stále větším protestům, zejména ze strany studentů. Martin Luther King volá po míru, 8000 protestantů obklíčili Pentagon. Mezi zatčenými byla i Joan Baezová.
– V USA probíhá vlna rasových nepokojů, projevuje se nespokojenost černých Američanů, narůstá tzv. „Černá moc“.
Násilné protesty zasáhly mnoho amerických měst, formuje se skupina Černých panterů – volali po svobodě, zaměstnání pro černých, po garantovaných důchodech, chtěli konec kapitalistického vykořisťování černých, po slušném bydlení, vzdělání, osvobozeni černých od vojenské služby, zabránění policejního násilí …
– Indira Ghándiová se stává premiérkou v Indii. Charles Whitman zabil 12 lidí puškou z věže texaské univerzity.
– Odehrává se občanská válka v Nigérii.

– 16letá školačka z Anglie, Twiggy, s hubenou postavou, velkýma očima a blond vlasy získává titul „Tvář roku“. Stala se symbolem módy 60. let.
– Procter & Gamble představují pleny na jedno použití.
– V Severním moři byla objevena ropa.
– V Kalifornii bylo kriminalizovány LSD. – V Británii se zavádějí dechové testy na alkohol, aby se zabránilo dopravním nehodám. – Drogy a psychedelie ovlivňují trendy v hudbě a kultuře. Média hovoří o skladbách, které propagují užívání drog a používají obrazné vyjádření o LSD.
John Lennon prohlašuje, že Beatles jsou populárnější než Ježíš Kristus.

– Hudebníci: The Beach Boys, The Kinks, Otis Redding, The Rolling Stones, Bob Dylan, The Beatles, Cream, The Monkees, The Doors, The Jefferson Airplane, The Grateful Dead, The Pink Floyd, Jimi Hendrix, Yardbirds, Janis Joplin
– Filmy: 451 stupňů Fahrenheita, Kdo se bojí Virginie Woolfové?
– Spisovatelé: Timothy Leary, Ginsberg, Corso, Ferlinghetti

1967

– Po stažení jednotek OSN z pásma Ghazi začíná arabsko-izraelská válka. Izrael zaútočil proti SAR, Sýrii a Jordánsku (6-denní válka).

– Byla provedena první transplantace srdce, na trh přichází první mikrovlnka.
– Vědci vyrobili první syntetickou verzi DNA.
– Umírá slavný revolucionář Che Guevara, který se stal Martyr a kultovní postavou.
– 400 000 lidí se shromáždilo, aby v New Yorku protestovalo proti vietnamské válce. – V Británii je legalizována homosexualita. Australští aboriginální dostávají volební právo. – Hudebníci. Jimi již zmiňovaní, Janis Joplin, Ravi Shankar, The Beatles, The Who, Pink Floyd, The Four Tops, The Doors, The Lovin’Spoonful, Frank Sinatra, The Mamas adn Papas, Scott Mc Kenzie, Aretha Franklin, Stevie Wonder, The Rolling Stones, The Bee Gees, The Byrds, The Troggs, John Mayall, Jefferson Airplane
– Filmy: Bonnie a Clyde
– Spisovatelé: Koestler, Morris, Norman Mailer, William Golding, Ira Levin (Rosemaryno dítě)

1968

– Od roku 1957 byl v ČSSR prezidentem Antonín Novotný. V 60. letech došlo ke zmírnění represivních metod komunistického režimu. Inscenované politické procesy byly zastaveny a byla zahájena rehabilitace protiprávně odsouzených a popravených. V lednu 1968 došlo v KSČ ke krizi.

Jejím důsledkem bylo oddělení funkce prezidenta republiky do funkce generálního tajemníka komunistické strany. Toto místo získal vedoucí komunistické strany na Slovensku A. Dubček. Pod jeho vedením se začalo prudce rozvíjet hnutí, prosazující dalekosáhlé reformy komunistického systému. V březnu byl zvolen nový prezident – L. Svoboda. Byla zrušena cenzura, otevřely se hranice, vznikaly nové organizace. Reformní hnutí mělo širokou podporu u obyvatelstva. V SSSR vedeném Brežněvem byl však reformní proces sledovaný se vzrůstající nervozitou. Několikrát se pokusili přimět Dubčeka, aby tento proces zastavil. Pro tento záměr získalo SSSR podporu V. BiTaka. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vpadli sovětská vojska do Československa. Podporovaly jejich armády Polska, NDR, Bulharska a Maďarska. Bezprostředně poté byla část komunistického vedení na čele s Dubčekem zatčena. 26. srpna 1968 prezident Svoboda podepsal s Brežněvem tzv. moskevský protokol. V podstatě legalizoval sovětskou okupaci.
– Studenti protestují po celém světě – proti okupaci, proti válkám .. Kulturní změny, nespokojenost se společností, vietnamská válka vyvolávají atmosféru revolty provázenou demonstracemi, protestními pochody.
– Jednotky Vietcongu spolu s oddíly severovietnamské armády zahájili rozhodující ofenzívu. USA zastavily bombardování severovietnamského území. Prezident Nixon ohlásil postupné stahování jednotek USA z Vietnamu. Vietnamská válka 1965 – 1973 skončila odchodem Američanů z Vietnamu a spojením dvou států pod komunistickou vládou.
– Martin Luther King, vůdčí osobnost amerického černošského hnutí, nejmladší nositel Nobelovy ceny míru všech dob byl zastřelen v Mempfise (USA, Tennessee). Střelcem byl James Earl Ray, známý pod několika krycími jmény. Zřejmě byl placeným agentem reakčních politických kruhů, které stály v pozadí této politické vraždy. Ani v tomto případě se všechny okolnosti atentátu pravdivě řečeno nic.
– Robert Kennedy, americký senátor, bratr zavražděného prezidenta, ucházející se také na tento úřad, byl zastřelen Sirhan Bísaro Sirhan v hotelu Ambasador v Los Angeles. Politické pozadí tohoto atentátu se nevyjasnilo.
– Hraje se první rockový muzikál na Broadwayi – Hair, později se předváděl v téměř každém velkém městě na světě. Muzikál napsal Joseph Papp.
– V Anglii byl přijat divadelní zákon rušící vládnou cenzuru diavdiel.
– V Praze byla uvedena absurdní drama V. Havla Stížená možnost soustředění
– Hudobníci: Cream, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, The Rolling Stones, Otis Redding, The Small Faces, The Beatles, Bob Dylan, Leonard Cohen
– Filmy: Ako som vyhral vojnu, Planéta opíc, Rosemaryno dieťa, Žltá ponorka, 2001 – Vesmírna Oddysea (Kubrick), Vtedy na západe (Leone)
– Spisovatelia: John Braine, Tom Woolf, Carlos Castaneda (Učenie Dona Juana)
1969
– Študent Jan Palach zomiera upálením na protest proti sovietskej okupácii v Prahe. O niekoľko dní jeho príklad nasleduje stredoškolák Jan Zajíc.
– Na miesto A. Dubčeka bol dosadený Gustáv Husák. Pod jeho vedením začína v ČSSR tzv. proces normalizácie. Bola obnovená cenzúra, uzatvorené hranice a prevedené rozsiahle čistky v úradoch, podnikoch, školách.
– Cherles De Gaulle rezignuje na svoju funkciu.
– Prvý človek pristáva na Mesiaci – Armstrong (USA). Pristanie na mesiaci malo predovšetkým demonštrovať americký technologický pokrok. Obrovské náklady na realizáciu prinášali len málo trvalých hodnôt. Závody v dobývaní vesmíru však mali význam v celosvetovom rozvoji satelitných komunikácií, ktorý zrevolucionizoval civilný i vojenský styk. V neskorých 60. rokoch dokázali obrovské prúdové lietadlá preletieť za niekoľko hodín vzdialenosti, ktoré pred vojnou trvali niekoľko dní.
– Vo vzájomných vzťahoch medzi ZSSR a západnými mocnosťami došlo k urovnaniu mnohých sporných otázok a k určitému uvoľneniu, ktoré však prinášalo ďaleko väčší zisk Sovietom.
– August 1969 – Charles Manson beštiálne zavraždil ľudí hollywoodskej smotánky. Mysický guru, vodca komunity – sekty hippies, frustrovaný skladateľ piesní, gitarista, fanúšik Beatles, Charles Manson, ktorý veril v Armagedon, v ktorom čierni povstanú proti bielym a kázal o ňom svojim nasledovníkom. Prežijú ho len oni a stanú sa pánmi sveta. Manson veril, že musí zavraždiť niekoľkých bielych, aby sa splnila jeho vízia. Zavraždili pár La Biancovcov a Sharon Tateovú a jej spoločníkov. Rosemary LaBianca bola zabitá 41 bodnými ranami. Vrahovia opustili miesto činu s odkazom „Smrť prasatám“ napísaným krvou obete. Vraždy boli vykonané pod vplyvom drog.
– Boli položené počiatky internetu.
– Jim Morrison bol zatknutý za verejné pohoršovanie počas svojho koncertu v Miami. Konal sa najslávnejší 3-dňový festival všetkých čias – Woodstock. Končila sa éra hippies.
– Hudobníci: The Beatles, Joe Cocker, Creedence Clerwater Revival, jethro Tull, Plastic Ono Band, Johnny Cash, Cream, Crosby, Stills and Nash, Bob Dylan, The Rolling Stones, Frank Sinatra, T-Rex
– TV: Monty Pytonov lietajúci cirkus, Randall and Hopkirk
– Filmy: Polnočný kovboj, Butch Cassidy a Sundance Kid, Easy Riders, 2001: Vesmírna Odyssea, Zabriskie Point
– Knihy: Mario Puzo – Krstný otec, Kurt Vonnegut – Bitúnok č. 5
Záver
Rôzne udalosti konca 60. rokov priniesli aj zánik idealizmu.
Havla Stížená možnost soustředění
– Hudobníci: Cream, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, The Rolling Stones, Otis Redding, The Small Faces, The Beatles, Bob Dylan, Leonard Cohen
– Filmy: Ako som vyhral vojnu, Planéta opíc, Rosemaryno dieťa, Žltá ponorka, 2001 – Vesmírna Oddysea (Kubrick), Vtedy na západe (Leone)
– Spisovatelia: John Braine, Tom Woolf, Carlos Castaneda (Učenie Dona Juana)
1969
– Študent Jan Palach zomiera upálením na protest proti sovietskej okupácii v Prahe. O niekoľko dní jeho príklad nasleduje stredoškolák Jan Zajíc.
– Na miesto A. Dubčeka bol dosadený Gustáv Husák. Pod jeho vedením začína v ČSSR tzv. proces normalizácie. Bola obnovená cenzúra, uzatvorené hranice a prevedené rozsiahle čistky v úradoch, podnikoch, školách.
– Cherles De Gaulle rezignuje na svoju funkciu.
– Prvý človek pristáva na Mesiaci – Armstrong (USA). Pristanie na mesiaci malo predovšetkým demonštrovať americký technologický pokrok. Obrovské náklady na realizáciu prinášali len málo trvalých hodnôt. Závody v dobývaní vesmíru však mali význam v celosvetovom rozvoji satelitných komunikácií, ktorý zrevolucionizoval civilný i vojenský styk. V neskorých 60. rokoch dokázali obrovské prúdové lietadlá preletieť za niekoľko hodín vzdialenosti, ktoré pred vojnou trvali niekoľko dní.
– Vo vzájomných vzťahoch medzi ZSSR a západnými mocnosťami došlo k urovnaniu mnohých sporných otázok a k určitému uvoľneniu, ktoré však prinášalo ďaleko väčší zisk Sovietom.
– August 1969 – Charles Manson beštiálne zavraždil ľudí hollywoodskej smotánky. Mysický guru, vodca komunity – sekty hippies, frustrovaný skladateľ piesní, gitarista, fanúšik Beatles, Charles Manson, ktorý veril v Armagedon, v ktorom čierni povstanú proti bielym a kázal o ňom svojim nasledovníkom. Prežijú ho len oni a stanú sa pánmi sveta. Manson veril, že musí zavraždiť niekoľkých bielych, aby sa splnila jeho vízia. Zavraždili pár La Biancovcov a Sharon Tateovú a jej spoločníkov. Rosemary LaBianca bola zabitá 41 bodnými ranami. Vrahovia opustili miesto činu s odkazom „Smrť prasatám“ napísaným krvou obete. Vraždy boli vykonané pod vplyvom drog.
– Boli položené počiatky internetu.
– Jim Morrison bol zatknutý za verejné pohoršovanie počas svojho koncertu v Miami. Konal sa najslávnejší 3-dňový festival všetkých čias – Woodstock. Končila sa éra hippies.
– Hudobníci: The Beatles, Joe Cocker, Creedence Clerwater Revival, jethro Tull, Plastic Ono Band, Johnny Cash, Cream, Crosby, Stills and Nash, Bob Dylan, The Rolling Stones, Frank Sinatra, T-Rex
– TV: Monty Pytonov lietajúci cirkus, Randall and Hopkirk
– Filmy: Polnočný kovboj, Butch Cassidy a Sundance Kid, Easy Riders, 2001: Vesmírna Odyssea, Zabriskie Point
– Knihy: Mario Puzo – Krstný otec, Kurt Vonnegut – Bitúnok č. 5
Záver
Rôzne udalosti konca 60. rokov priniesli aj zánik idealizmu.