prakticky zaměřený seminář „Tvorba cenových map“

prakticky zaměřený seminář „Tvorba cenových map“

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Oceňování nemovitostí se věnuje více než 25 let. Profesní zkušenosti získal ve znaleckém ústavu Komerční banky, a zejména ve světově největším znaleckém ústavu American Appraisal, ltd. naposledy na pozici viceprezidenta a výkonného ředitele pro Českou republiku. Od roku 2008 je vedoucím autorem Cenové mapy České republiky. Přednáší na vysokých školách, vede sekci znalectví Certifikačního orgánu 3022. Je autorem 30 publikací z oboru oceňování majetku. V současné době vede vlastní znaleckou kancelář ORTAGON.

Termín a místo konání:

úterý 11. 6. 2019
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:
9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*
* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Seminář je určen znalcům v oboru Ekonomika, specializace Ceny a odhady nemovitostí, odhadcům nemovitostí, orgánům státní správy a samosprávy, pracovníkům bank, realitním makléřům, realitním kancelářím a ostatním zájemcům o danou oblast.
Cílem semináře je seznámit posluchače s teorií a praxí tvorby hlavních druhů cenových map jako jsou cenové mapy pozemků, staveb a nájmů. Seminář bude ilustrován konkrétními příklady a bude zaměřen na problematiku českého trhu. Absolvent semináře by měl získat potřebné znalosti pro tvorbu cenových map všech používaných typů.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Podklady pro tvorbu cenových map
• cenová dokumentace a argumentace
• práce s neurčitými daty
• obecné zásady tvorby databází
• segmentace nabídky a poptávky
• statická analýza realitního trhu
• modalitní analýza dalšího vývoje.

2. Cenová mapa stavebních pozemků
• tvorba databáze cen pozemků
• adjustační principy doplňování cenové mapy
• extrakce hodnoty pozemku u funkčního celku
• indikace hodnoty nekomerčních pozemků
• indikace hodnoty autonomně nevyužitelných pozemků.

3. Cenová mapa staveb
• vymezení porovnávací jednotky
• adjustační principy pro porovnání staveb
• cenové mapy bytových a nebytových jednotek
• aplikace kontribučního principu.

4. Cenová mapa nájmů
• analýza nájemních smluv
• nejlepší a nejvyšší využití
• typy netržního nájemného
• specifika nájmu pozemku.

5. Praktické aplikace
• analýza realitního trhu vybraného okresu/města
• vzory databázových karet
• cenová mapa České republiky.

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (včetně 21% DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Pokud Vás naše nabídka osloví, popis semináře dále naleznete na adrese:

Tvorba cenových map

Mgr. Filipčík Pavel – CAMPANUS
vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR (číslo akreditace AK/I-38/2011)
sídlo firmy: Zikova 2113/22, 628 00 Brno
tel: 775 078 666
fax: 227 077 535
e-mail :campanus@campanus.com
web: www.campanus.com
Facebook: https://www.facebook.com/agenturacampanus/