Správa domů – zateplení panelových domů

Rozsáhlá databáze v praxi ověřených dodavatelů služeb ze všech oblastí týkajících se oprav, revizí a investic nám umožňuje okamžitě a kvalitně splňovat požadavky našich klientů.

Pro více než tři desítky našich klientů jsme realizovali zateplení panelových domů nebo výměny výtahů, včetně zajištění výběrového řízení, která byla prováděna především s důrazem na přesnou a reálným požadavkům odpovídající kalkulaci ceny investice. Pro klienty, jejichž investiční záměry přesahovaly jejich finanční možnosti, jsme získali dlouhodobé úvěry, a to jak z fondu rozvoje.