Složení obyvatelstva podle národnosti v obci Dunajská Lužná na Slovensku

Složení obyvatelstva podle národnosti
Dunajská Lužná se již v minulosti skládala zejména ze tří národností – slovenské, maďarské a německé. Po 2. světové válce se přistěhovalo množství Slovenská obyvatel, díky čemuž tato národnost získala množstevní převahu. V obci i dnes žije zejména maďarská, romská, ale i jiné menšiny.
Počet romské menšiny, je odhadem přibližně 430 osob, z nichž většina se hlásí k české, případně maďarské národnosti. Obyvatelé Dunajské Lužné žijí ve vzájemné toleranci a nemají mezi sebou národnostní problémy.

Národnost Muži Ženy Dohromady Podíl v %
Slovenská 1 936 2 087 4 023 89,76%
Maďarská 97 117 214 4,77%
Rómska 12 5 17 0,38%
Rusínska 1 2 3 0,07%
Ukrajinská 6 4 10 0,22%
Česká 21 24 45 1,00%
Německá 8 14 22 0,49%
Jiná 33 28 61 1,36%
Nezjištěná 59 28 87 1,94%
Dohromady 2 173 2 309 4 482 100%

 

K 1.4.2014 bylo v obci Dunajská Lužná na Slovensku evidovaných 5456 oficiálně přihlášených obyvatel. jak lze vidět v Tabulce, počet obyvatel od roku 2001 konstantně stoupá (většinou přistěhováním) a v současnosti patří Dunajská Lužná mezi největší obce na Slovensku. Můžeme předpokládat, že dalších přibližně 1500 obyvatel bydlí v Dunajské Lužné, ale není zde přihlášených k trvalému pobytu. Hlavním z důvodů nárůstu obyvatelstva je možnost požívání výhod života na venkově a zároveň blízkosti hlavního města Slovenska – Bratislavy.