Silná pouta spojení s Prahou

Socha erbu v Košicích
Říká se, že Košice měli a mají vždy blíže do Prahy jako do Bratislavy. Ztělesněním tohoto tvrzení je nedávno odhalena plastika erbu Košic. K hlavnímu městu Čech ji váže několik mocných pout.

Silná pouta spojení s Prahou
Silná pouta spojení s Prahou

Pochází z autorské dílny akademického sochaře Arpád Račko. „K Praze mám velmi blízký citový vztah. Kromě toho, že jsem tam studoval na Akademii výtvarných umění, v ateliéru profesora Jana Laudy, mou tvorbu výrazně ovlivnilo sochařské dílo Josef Václav Myslbek a Jana Štursa. Během studií v Praze ma nadchly tamní barokní plastiky, „vyznává se sochař.

Mistr Račko vytvořil desítky sousoší, plastik, portrétů, reliéfů, děl, které dotvářejí kolorit středu metropole východu. Mezi nejznámější patří socha maratonce, Daidalos a Ikaros, Holubice, Poezie, Hudba, Ráno, Srdce, a mnoho dalších. Vytvořil i portréty známých osobností jako Hviezdoslava, Abebě Bikilu, Klimkovice, Bukovinský, Horova, Kuzmányho, Štefana Moyzesa. V letech 1993-95 se podílel na rekonstrukci velkorozměrových plastiky Aurory, přítelkyně múz, osazené na vrcholu budovy Státního divadla v Košicích. V roce 1998 vytvořil Zvěrokruh na zrekonstruované fontáně za divadlem, za což získal Cenu města Košice.

Nejnovějším monumentálním dílem sochaře Arpád Račko je bronzový Erb města Košice, který se stal jedním z nových dominant centra města. Je umístěn za kaplí sv. Michala, nedaleko Dolní brány. Za jeho siluetou se do výšky vypínají zdi gotického Dómu sv. Alžběty. Díky své poloze, ale zejména vysoce estetickému ztvárnění, se stal vyhledávaným místem návštěvníků města, kteří se před ní často fotografují. Mistr Račko přiznává: „Samotný originál erbu je takový pěkný, že už od samého začátku jsem na soše pracoval s radostí. Jen málo městských erbů je tak vděčných na umělecké ztvárnění jako ten košický,“ dodává jednoznačně mistr.

Samotný originál erbu je takový pěkný
Samotný originál erbu je takový pěkný

Tato bronzová trojrozměrná plastika je podobou heraldického erbu města Košice. Znázorňuje anděla se štítem, přilbou, klenotem a přikrývku. Tuto podobu v erbovní listině z 8. prosince 1502 udělil Košicím král Vladislav II. Bronzová plastika je vysoká 310 cm a je umístěna na mramorovém podstavci z liberecké žuly vysokém 160 cm. Hmotnost podstavce je 5 tun, hmotnost samotné plastiky 1,5 tuny. Na podstavci jsou zároveň umístěny i reliéfy tří vývojových fází erbu z let 1369, 1423 a 1453.

Další souvislostí mezi plastikou košického erbu a Prahou je ta, že bronzového anděla se štítem zhotovil ARTMETAL Praha, renomovaná česká umělecká dílna, která se zabývá výrobou především monumentálních uměleckých děl pro zákazníky ve střední Evropě. Hodnota uměleckého díla představuje 5,5, milionu slovenská korun. Finanční zdroje na úhradu nákladů spojených se zrodem sochy byly zajištěny výhradně z darů právnických a fyzických osob na bázi darovacích smluv. I toto trochu evokuje sbírku „Národ sobě“, díky níž byla v Praze postavena budova Národního divadla. Nebo žeby jen další podobnost čistě náhodná?

FRANTIŠEK Havrilla