rozšířený vzdělávací program na téma ochrany lidských práv

„Na Akademii PZ bude zdokonalený a rozšířený vzdělávací program na téma ochrany lidských práv a bude zahrnovat okruhy o právním státě, menšinách a policejní etice “ Výuka předmětu ochrany lidských práv zahrnující okruhy o právním státě, menšinách a policejní etice v Akademii Policejního sboru v Bratislavě se realizuje v těchto předmětech:

rozšířený vzdělávací program na téma ochrany lidských práv
rozšířený vzdělávací program na téma ochrany lidských práv

1. Lidská práva – v rozsahu 48 hodin, předmět je ukončen zkouškou.
Stručná osnova předmětu: Lidská práva a jejich ochrana, univerzální systém ochrany lidských práv, regionální systémy ochrany lidských práv, Rada Evropy a Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, právo na život, zákaz mučení, právo na svobodu a bezpečnost, právo na spravedlivý proces, právo na respektování soukromého a rodinného života, svoboda myšlení, svědomí a náboženství, svoboda projevu, svoboda shromažďování a sdružování, ochrana majetku.

systémy ochrany lidských práv, Rada Evropy a Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod
systémy ochrany lidských práv, Rada Evropy a Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod

2. Sociologie etnických skupin – v rozsahu 24 hodin, předmět je ukončen zápočtem.
Stručná osnova předmětu: Úvod do sociologie etnických skupin. Etnická skupina,
etnikum, etnicita a rasa. Menšiny a menšinové etnikum. Sociální aspekty vzniku a formování národa. Formy existence etnických společenství a jejich různé interpretace.
Identita, etnické a národní vědomí. Etnické předsudky a stereotypy. sociální inkluze a exkluze v etniky vztazích, etnické asimilace a diskriminace. etnocentrismus a xenofobie. Etnické napětí a konflikty. Sociální příčiny vzniku národnostních konfliktů. Vzestup a společenské příčiny rasismu a nacionalismu. rasistické a nacionalistické společenské hnutí. Sociologický výzkum jako nástroj poznávání etnických vztahů.
3. Psychologie a etika – v rozsahu 60 hodin, předmět je ukončen zkouškou.
Stručná osnova předmětu: Úvod do policejní psychologie a etiky, kognitivní procesy, sociální kognice, morálka a aplikace etiky ve společnosti, morálka a její vztah k bezpečnostní problematice, emocionalita a motivace člověka, hodnotová orientace právně-bezpečnostní činnosti, psychologie osobnosti, činnost bezpečnostních služeb v prostoru mezi svobodou a bezpečností, diadická interakce a hromadné chování, důvěryhodnost a autorita, psychologie oběti, psychosomatika a profesionální deformace, hodnotová orientace právně-bezpečnostní činnosti.