Putování za dravci Slovenska

opeření vládci oblohy
I taková relativně malá země jako Slovensko je domovem až 19 druhů dravých ptáků. Různorodé přírodní poměry podmínily výskyt rozdílných druhů dravců. Asi nejznámějším z nich je orel skalní – národní symbol Slováků, který žije v horských oblastech severního Slovenska. Jeho menší příbuzný, orel křiklavý má na Slovensku jednu z nejvyšších hnízdních hustot v Evropě. Na nížinách můžeme zase setkat majestátního orla mořského či ohroženého sokola rároha.

Během našeho třídenního zájezdu bychom měli vidět až 16 druhů u nás hnízdících dravých ptáků. Navštívíme nížinné loviště orlů královských, raroh velký, orel mořský a hájí. Poté se přesuneme do horských oblastí na severu Slovenska, které jsou domovem sokolů stěhovavých a orlů skalních a křiklavých.