Přístupová jednání EU-Turecko

pozadí

Po čtyřiceti letech, strávených v čekárně EU (Turecko je spojenou zemí ES od roku 1963), Turecko 3. října 2005 konečně začalo přístupová jednání s Bruselem (oficiální žádost o členství byla podána 14. dubna 1987).

Přístupová jednání EU-Turecko
Přístupová jednání EU-Turecko

Otevření jednání předcházely volby v roce 2002, kdy se k moci dostala proevropská strana Spravedlnosti a rozvoje premiéra Erdogana. Ta například poporila Annanův plán (OSN) na sjednocení Kypru, který ale v referendu odmítli kyperští Řekové. V ekonomické oblasti se vládě podařilo ukončit období hyperinflace. Došlo ke zrušení trestu smrti, potlačení praktik mučení a kurdská menšina dostala jisté práva. Tento vývoj zohlednily členské státy a rozhodly o zahájení jednání.

Podle vzájemně dohodnutého vyjednavačského rámce jsou tato jednání „procesem s otevřeným koncem, jehož výsledek není zaručen.“ Analytici zároveň poukazují na to, že v dějinách EU zatím nebyl případ, kdy by již zahájené přístupová jednání nevedly k nabídce plného členství.

Někteří analytici také připomínají, že výraz „jednání“ je tak trochu zavádějící, protože během přístupového procesu jde o přijetí, ne jednání o evropském právu (tj acquis).

Kromě samotného rámce přístupových jednání EU od Turecka očekává, že před vstupem do Unie znormalizuje své vztahy se všemi sousedními zeměmi, zejména s Řeckem, Kyprem a Arménií. Ankara také musí udělat vše, co je v jejích silách, aby zvrátila evropské veřejné mínění ve svůj prospěch.

Očekává se, že jednání potrvají minimálně deset let.

Turecko 3. října 2005 konečně začalo přístupová jednání s Bruselem
Turecko 3. října 2005 konečně začalo přístupová jednání s Bruselem

otázky

Organizace, vyjednavači

Ministr hospodářství Ali Babacan působí jako hlavní vyjednavač Turecka a odpovídá za implementaci přístupového procesu. Na čele vyjednavačského týmu Turecka je ministr zahraničí Abdullah Gul.

V Ankaře zatím nebylo vytvořeno žádné nové oddělení pro přístupový proces. Podle tureckých politiků se tak stane v průběhu jednání. Premiér nařídil ministrům, aby záležitosti, spojené s EU, zařadili mezi své priority, což v praxi znamená, že všechny veřejné instituce budou součástí přístupového úsilí země. Každé ze zúčastněných ministerstev a institucí země delegovalo jednu osobu jako svůj „stálý styčný bod“. Babacan popsal strukturu vyjednavačského týmu Ankary jako „flexibilní a dynamickou“.

Hlavními orgány odpovědnými za jednání, jsou:

Generální sekretariát pro evropské záležitosti- stálý zástupce Turecka při EU v Bruselu Oguz Demiralp nahradil velvyslance Murata Sungara na čele generálního sekretariátu pro záležitosti EU (EUSG nebo turecky ABSG) .Demiralpa na postu velvyslance při EU nahradí Volkan Bozkurt.
Ředitelství pro politické záležitosti (na čele velvyslanec Ahmet acetate)
Ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (na čele zástupce generálního tajemníka Tunay Ince)
Ředitelství pro plánování (na čele zástupce generálního tajemníka Mustafa Dönmez)
Ředitelství pro obchodní záležitosti (na čele zástupce generálního tajemníka Þükran Yazýcý)
Oddělení MZV pro záležitosti EU
Podsekretariát Kanceláře premiéra pro evropské záležitosti
Organizace státního plánování (DPT)
Stále zastoupení Turecka v Bruselu
Pro účel jednání byl zřízen Výbor pro dohled a orientaci. Jeho členy jsou:

generální tajemník pro evropské záležitosti Oguz Demiralp
státní podtajemník ministerstva zahraničních věcí pro evropské záležitosti
státní podtajemník Kanceláře premiéra
stálý zástupce Turecka při EU
Nevládní organizace (i univerzity atd.) Budou také aktivně zapojeny v integračním procesu země do EU pod záštitou turecké Komunikační skupiny pro EU (Abigal). Mimo jiné budou pravidelně organizovány „summity občanské společnosti“.

Přístupový proces Turecka spočívá na třech pilířích:

plné implementaci kodaňských kritérií a prohloubení politických reforem pod dohledem Skupiny pro reformy (ministr zahraničí Abdullah Gul, hlavní vyjednavač Ali Babacan, ministr spravedlnosti Cemil Cicek a ministr vnitra Abdulkadir Aksu).

Přístupový proces Turecka
Přístupový proces Turecka

souladu s evropským acquis (harmonizace tureckých zákonů a institucí s orgány EU)
dialogu s občanskou společností pod dohledem Komunikační skupiny pro EU. Novinář Ahmet Sever bude zodpovědný za komunikační strategii Turecka.
screening

Před zahájením jednání proběhl screening pro každou vyjednávací kapitolu. Od roku 2000 Ankara a Brusel uskutečňovaly screeningu podobný proces (v souvislosti s celní unií), a proto se v případě některých kapitol předpokládal rychlejší pokrok. Screening by probíhal ve dvou fázích. Během první fáze, tzv. „Analytického screeningu“, Komise vysvětluje své acquis Turecku, zatímco v druhé fázi – „podrobného nebo bilaterálního“ screeningu bylo úkolem Ankary vysvětlit své zákony. Screeningová proces trval do roku 2006.

Když Komise považuje soulad jednotlivých tureckých kapitol za dostatečný, navrhne zahájení jednání o příslušných kapitolách. To znamená, že rozhodnutí o termínu zahájení a uzavření jednání je pro každou kapitolu přijmout

Následující tabulka je předběžným seznamem názvů kapitol (nebude se o nich jednat v tomto pořadí):

Kapitola Stav
1. Voľný pohyb tovaru
2. Voľný pohyb pracovníkov
3. Právo zriaďovania a voľný pohyb služieb Otvorená 3/10/05
4. Voľný pohyb kapitálu
5. Verejné obstarávanie
6. Firemné právo Otvorená 3/10/05
7. Právo duševného vlastníctva
8. Politika hospodárskej súťaže
9. Finančné služby Otvorená 3/10/05
10. Informačná spoločnosť a médiá Otvorená 3/10/05
11. Poľnohospodárstvo a rozvoj  vidieka
12. Bezpečnosť potravín, veterinárna a fytosanitárna politika
13. Rybolov
14. Dopravná politika
15. Energetika
16. Dane
17. Hospodárska a menová politika
18. Štatistika Otvorená 25/06/07
19. Sociálna politika a zamestnanosť (vrátane antidiskriminačnej politiky a rovnosti príležitostí pre mužov a ženy)
20. Podnikanie a priemyselná politika Otvorená 29/03/07
21. Trans-európske siete  Otvorená 19/12/07
22. Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov
23. Súdnictvo a základné práva
24. Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť
25. Veda a výskum Otvorená a zatvorená 12/06/06
26. Vzdelávanie a kultúra
27. Životné prostredie
28. Ochrana spotrebiteľa a zdravie  Otvorená 19/12/07
29. Colná únia
30. Vonkajšie vzťahy
31. Zahraničná, bezpečnostná a obranná politika
32. Finančná kontrola Otvorená 25/06/07
33. Finančné a rozpočtové ustanovenia

nejnovější vývoj

11. prosince 2006 došlo k zmrazení jednání v osmi kapitolách, protože Turecko odmítá otevřít své přístavy a letiště lodím a letadlům z Kypru. V téže době se ministři EU dohodli, že s Tureckem se bude jednat na půdě mezivládní konference.

Turecko odmítá otevřít své přístavy a letiště lodím a letadlům z Kypru
Turecko odmítá otevřít své přístavy a letiště lodím a letadlům z Kypru

Ta má nahradit dosavadní mechanismus rozhovorů na platformě „konferencí o přistoupení“. Francií prosazen přístup se týká i vztahů s Chorvatskem.

Rok 2007 byl pro Turecko volebním rokem, a sám hlavní vyjednavač Ali Babacan připustil, že měl negativní dopad na reformy orientované na EU. Turecko by chtělo v roce 2008 splnit kritéria pro otevření devíti kapitol, a mohlo by být schopné otevřít dalších osm, když už „nebude na stole otázka Kypru“. Otevření kapitol o hospodářské a monetární politice zablokoval v červnu 2007 francouzský prezident Nicolas Sarkozy.

Ankara kromě toho připravuje revizi ústavy a některých článků trestního zákona. Kontroverzním je zejména článek 301. tureckého trestního zákona (urážka turecké národní identity). V únoru 2008 turecký parlament přijal zákon, kterým se vrací před 30 let konfiskován majetek křesťanských a židovských náboženských komunit. Odstranil tím další překážku na cestě k členství v EU. Zákon také umožnil muslimským nadacím přijímat dary ze zahraničí.

V dubnu 2008 komisař pro rozšíření Olli Rehn prohlásil, že Turecko prochází nejkritičtější fází od začátku přístupových jednání v roce 2005. Pokud bude Ankara uspokojivě pokročit, Turecko by podle něj mohlo vstoupit do EU o 10 až 15 let.