Posluchači Rádia Slovensko vybrali nejlepší online službu moderní veřejné správy

Který z projektů zaujal posluchačů nejvíce a získal Cenu Rádia Slovensko na soutěži ITAPA 2014? Rozhodli o tom sami prostřednictvím online hlasování.

Ze všech služeb, které se do letošní ceny ITAPA zapojily, byla v proudovém vysílání Rádia Slovensko pravidelně představována vybrána pětice nominovaných projektů, které se ucházely o Cenu Rádia Slovensko.

Posluchači Rádia Slovensko
Posluchači Rádia Slovensko

Posluchači měli následně možnost v online hlasování sami rozhodnout, která ze služeb podle nich nejvíce napomáhá k zefektivnění návštěv úřadů a zabraňuje zbytečné byrokracii. Hlasovat bylo možné do 4. listopadu a zapojilo se do něj až 3629 posluchačů, kteří hodnotili zejména prospěšnost služeb moderní veřejné správy.

Celkovým vítězem hlasování posluchačů Rádia Slovensko se se ziskem 2267 hlasů stal projekt Integrovaných obslužných míst / Integrovaných obslužných služeb (IOM / IOS) České pošty.

Vítěz si spolu s dalšími oceněnými převezme Cenu Rádia Slovensko na galavečeru kongresu ITAPA, který se uskuteční ve dnech 11. – 12. listopadu 2014 v Bratislavě. Cenu Rádia Slovensko vítězi předá generální ředitel RTVS Václav Mika.
Výsledky hlasování o Cenu Rádia Slovensko na ITAPA 2014

Portál o hospodaření měst, obcí a VÚC 61 hlasů
Portál finanční správy 334 hlasů
Mobilní aplikace Novorozenec 889 hlasů
Integrované obslužná místa / Integrované obslužné služby (IOM / IOS) 2267 hlasů
Portál základních a středních škol 78 hlasů
Doplňující informace k vítěznému projektu
Integrované obslužná místa / Integrované obslužné služby (IOM / IOS) je projekt na 300 poštách po celém Slovensku, který spustil poskytování vybraných asistovaných elektronických služeb pro občany. Jde o výpis z obchodního rejstříku, výpis (odpis) z rejstříku trestů a výpis z listu vlastnictví. Zejména občané ze vzdálených obcí ocení, že již nemusí zdlouhavě cestovat, ale poskytované služby vybaví přímo na nejbližší poště. Zájem o poskytované služby je velmi vysoký. Například měsíčně pošta vydá více než 10 tisíc výpisů z obchodního rejstříku, více než 2 200 výpisů a odpisů z rejstříku trestů a 250 výpisů z listu vlastnictví. Projekt v krátkém čase musel vyřešit náročnou integraci na několik nehomogenní informační systémy veřejné správy. Informace o ITAPA 2014 najdete na http://itapa.sk/.