pohled ochrany přírody – ochrana lesů a vodních toků

Už během veřejné diskuse na téma „Třinácté komnaty Vysokých Tater“ jsme zjistili, že naše Občanská iniciativa Naše hory (OI Naše hory) má širokou podporu veřejnosti. Na spuštěné internetové stránce www.nasehory.sr jsme po upozornění na problematiku návštěvního řádu Tatranského národního parku (NP TANAP) zaznamenali více než 15 tisíc kliknutí. Lidé se na nás začali obracet s různými podněty, zkušenostmi, fakty, postřehy a návrhy, jak současný stav nejen v TANAP-e změnit.

pohled ochrany přírody - ochrana lesů a vodních toků
pohled ochrany přírody – ochrana lesů a vodních toků

Po prvních vzájemných kontaktech s největšími slovenskými kluby působícími v oblasti turistiky jsme byli přizváni ke spolupráci na systematické změně ve věcech ochrany přírody a zpřístupnění různých dosud nesmyslně zakázaných oblastí našich hor ve více sférách rekreačního sportu a turistiky.

pohled ochrany přírody - ochrana lesů a vodních toků
pohled ochrany přírody – ochrana lesů a vodních toků

Pět Slovenská organizací zaměřených na sportovní a rekreační vyžití nejen v horách, ale především v otevřené přírodě – Klub Slovenská turistů, Slovenský horolezecký spolek JAMES, Slovenský vysokohorský turistický spolek, Slovenský cykloklub a Občanská iniciativa Naše hory, se rozhodlo společně odstartovat iniciativu, která dosud nemá v dějinách slovenské turistiky obdoby.