Anglický důchodce přecenil své síly

Čtyřiasedmdesátiletý důchodce z Anglického Manchestru přecenil své síly, když si myslel, že bude stíhat své téměř o půlstoletí mladší milence. Přidejte k tomu pár tabletek viagry a pohroma je na světě. Ray Boddinton si zřejmě myslel, že má stále dvacet. Nedávno se mu podařilo sbalit sedmadvacetiletou slečnu a tento úspěch chtěl zakončit nocí plnou vášně.

Anglický důchodce
Anglický důchodce

Tušíc, že ​​mladíci nebude stíhat, si od kamaráda opatřil viagru. Vše proběhlo podle plánu; až do momentu, kdy přišel na autobusovou zastávku. Tam totiž někdejšímu kadeřníkovi přišlo špatně a začalo mu strašně silně bušit srdce. Přivolaným záchranářům se ho podařilo stabilizovat, přičemž jeden ve vozidle trefně utrousil: „Už to jde dolů. Mluvím o vašem krevním tlaku.“ Rayovi naměřili krevní tlak ve výši 157/88, přičemž za normálních okolností by neměl přesáhnout 140/90. Jeho srdce také bilo příliš rychle – až 102 úderů za minutu, běžný průměr dosahuje 60-100 tepů. V sanitce zůstal, dokud se jeho tepová frekvence nevrátila do normálu. Protože stav pacienta si nevyžadoval hospitalizaci, vrátil se domů. „Dvě hodiny po užití viagry mi začalo být na omdlení. Srdce mi šlo vyskočit z hrudi a krev se valila do hlavy. Myslel jsem si, že mám infarkt a že umřu. Záchranáři mi řekli, že se najednou má užít jen jedna tabletka,“ dodal Boddinton, který se nyní snaží zvýšit povědomí o možných rizicích užívání viagry. Prý ještě dlouho po tom, jak si lehl spát, cítil účinky podpůrného prostředku. Věci se vrátily do normálu až po 24 hodinách.

Panamský průplav má 100 let

Panamský průplav, propojení Atlantského a Tichého oceánu, vznikl již v roce 1914. Od té doby výrazně ovlivnil rozvoj lodní dopravy a obchodních cest. Dnes slučuje až 144 námořních obchodních tras, které spojují 160 zemí a 1700 přístavů. Každý rok přes něj projdou přibližně 3 procenta světového námořního obchodu. V pátek 15. srpna slaví slavný Panamský průplav kulatou stovku.

Třetí pruh

U příležitosti 100. výročí už o pár dní otevřou třetí pruh pro větší tranzitní lodě. Tato změna má dále rozšiřovat obchodní cesty a umožnit přechod několika velkorozměrných lodím. V současnosti přes průplav projde ročně více než 12 tisíc zaoceánských lodí. Po otevření nového pruhu se odhaduje jejich zvýšení až na 16 750. „Jedna velká kontejnerová loď je tak dlouhá jako čtyři 50-metrové fotbalová hřiště a může být pojištěna až na 180 milionů eur,“ říká kapitán Rahul Khanna z AGCS – Ředitelství námořních rizik.
S větší kapacitou však přichází i řadu nových rizik. A právě jejich ošetřením v odvětví námořní dopravy se zabývá AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty – Allianz pojistitel korporátních a speciálních řešení řízení rizik).

Nejbezpečnější průplav

Studie skupiny Allianz se zaměřuje na budoucí rizika Panamského průplavu, které mohou nastat po otevření třetího pruhu pro velké kontejnerové lodě. Podle expertů z AGCS se po otevření třetí sekce může zvýšit hodnota pojištěných věcí, které denně procházejí kanálem, až o více než 75 milionů eur. Cílem studie je tedy posoudit růst nákladů na lodní flotily a jejich budoucí dopad na jiné přístavy. Důležité je také připravit projekt tak, aby měli záchranáři situaci pod kontrolou iv případě ucpání či znečištění kanálu. Přímo úměrně ke zvýšení počtu velkých lodí pokud hustším provozu by měl vzrůst i počet kvalifikovaných odborníků z pohotovostních složek.
Dalším rizikem jsou živelné události. Mnoho přístavů, zejména na východním pobřeží, je vystaveno hurikánem. Přeprava tranzitních lodí do těchto přístavů je tedy mnohem rizikovější. Například v roce 2012 velké škody způsobil hurikán Sandy, který zaplavil přístavy na severovýchodě USA.
Pro správné zhodnocení možných rizik odborníci z AGCS prozkoumali bezpečnostní záznamy Panamského průplavu v průběhu uplynulých 20 let. V úvahu brali zejména počet a příčiny škodných událostí. Tyto údaje byly následně porovnávány s jinými známými vodními cestami, jak Suezský či Kielský průplav. Výsledky testů prokázaly, že právě Panamský průplav je tím nejbezpečnějším. Nejčastějšími nehodami jsou kontakt se stěnou, kolize plavidel a poškození lodě. Škodní událost však vznikne jen jednou za 4 tisíc přeprav.

Panamský průplav v číslech

3 procenta celosvětového námořního obchodu projdou přes Panamský průplav
8 až 10 hodin trvá jeho splutí námořní lodí
27 nehod se v průplavu stalo za uplynulých 10 let
82 km je délka kanálu
144 námořních obchodních cest spojuje 160 zemí světa a 1700 námořních přístavů
4000 přeprav je počet, na který připadá jedna škodná událost
12 000 zaoceánských lodí projde ročně přes průplav

Noční bouře opět způsobila velké škody

Letošní léto převládají deště nad slunečními paprsky. Bouřky přinášejí problémy již od května a vichřice i dnes v noci opět způsobila vysoké škody na majetku.

velké škody
velké škody

Noční bouře vytopila sklepy a zabila hospodářská zvířata

Za uplynulou noc vznikly škody následkem vichřice, povodně, záplav a následkem pádů předmětů. „Klienti nám dnes nahlásili už desítky pojistných událostí s výškou škody více než 20 tisíc eur. Největší nárůst hlášení však ještě očekáváme, „říká Jozef Hrdý, ředitel odboru likvidace v Allianz – Slovenské pojišťovně.
Hlášení z dnešní noci stále přibývají. Silný vítr povalil strom před domem, zničil plot is betonovým základem. Kořeny stromu zvedli chodník a způsobily škodu iv zahradě. Dalším klientům zaplavilo suterén domu av přízemí měli 30 centimetrů vody, hasiči zasahovali v noci i nad ránem. Déšť opět Vytopil zejména dvory a sklepní prostory. Vichřice se dotkla i podnikatelů, na dvou kravínech vítr strhl střechu. O život přišli i tři ovce, na které spadla střešní krytina.

Škody ve výši milion eur

Přesto, že nejsme ani v polovině měsíce, klienti už nahlásili 1 200 pojistných událostí způsobených živly. Nejčastěji jde o škody na majetku a na vozidlech, příčinami jsou vichřice, povodně, krupobití, záplava, pád stromu či stožáru, úder blesku a atmosférické srážky. Největší srpnové škody byly v Bratislavě, Nitře av Trnavě. „Celková výše škod způsobených živly je v tomto měsíci již téměř milion eur,“ dodává Jozef Hrdý.

Rychlá likvidace

Allianz – SP řeší nahlášené pojistné události tak, aby mohla co nejrychleji odškodnit nároky klientů. Hned při nahlášení škody pojišťovna rozhodne o dalších potřebných krocích k jejímu likvidaci. Při nákladnějších poškozeních přistupuje k poskytnutí zálohy pojistného plnění, jejímž účelem je částečné finanční krytí pro klienta již během průběhu odstraňování a opravy škody.
Při vzniku škodné události mohou klienti Allianz – SP nahlásit pojistnou událost ihned, a to buď telefonicky nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Je dobré mít i vlastní fotodokumentaci.

Pozor na dětské úrazy

Slovenská pojišťovna eviduje zvýšený počet nahlášených dětských úrazů v podzimních měsících, po návratu dětí do školních lavic.

dětské úrazy
dětské úrazy

Více úrazů přes školní rok

První měsíce školy v počtu nahlášených dětských úrazů dominují. Minulý rok bylo nahlášeno téměř 1 000 dětských úrazů v říjnu, což převýšilo i letní měsíce. Ty jsou v počtu zranění na druhém místě. Zajímavostí je, že nejméně úrazů se stane v zimních měsících leden a únor.
Bez ohledu na roční období, Allianz – SP eviduje nejvíce zranění u dětí během rekreační činnosti. Na hřišti či turistice se totiž stane až 40 procent z celkového počtu těchto pojistných událostí. Úrazy, které se stanou ve škole, představují 16 procent a přibližně 8 procent dětských úrazů se stane při přecházení přes silnici či při jízdě na kole.
Nejčastěji dětské úrazy

Nejběžnější úrazy u dětí jsou zlomeniny, vyražení zubů, úrazy hlavy a popáleniny. Nejlépe pojistná plnění však pojišťovna vyplácí při zraněních, které se hojí s komplikacemi nebo končí trvalými následky.
Počet úrazů má stoupající tendenci s narůstajícím věkem dítěte, 10leté děti se tedy zraní častěji než 3-leté. Starší děti už na rodičovské rady příliš nedají, jsou často bez dozoru a více sportují.
Podle statistik se častěji zraní chlapci než dívky, které jsou opatrnější a méně riskují.

Zaplavené léto – milionové škody

Za uplynulých 5 měsíců vznikly následkem bouří škody za 8,6 milionů eur
Záplavy, vichřice a krupobití způsobily 9 600 pojistných událostí
Loňské povodně v Česku stály 10 miliard eur

milionové škody
milionové škody

Letošní léto nám přineslo více dešťových kapek než slunečních paprsků. Silné bouře byly na severním Slovensku v druhé polovině května a celý žilinský kraj včetně Vrátné doliny zůstal pod vodou na konci července. První srpnové dny vichřice způsobila stotisícové škody zejména v Bratislavě a jižní Slovensko postihly srážky v polovině srpna. Tyto přírodní živly způsobily obrovské škody na majetku.

Škoda 8 600 000 eur

Řádění počasí se začalo už na jaře. Ve středu 14. května Allianz – Slovenská pojišťovna evidovala stovku hlášení o škodách na majetku av následujících dnech jejich počet narostl až na tisíc. Nejvíce pojistných událostí se stalo v okresech Poprad, Liptovský Mikuláš a Sabinov. Následkem vichřice a silného deště klienti hlásili strženy střechy, komíny a okapové žlaby. Pováľané stromy zatarasili silnice a odtrhli dveře na osobních autech. Nejvíce škod bylo ve čtvrtek 15. května a během následující noci. Výše škod za pět dní byla více než 650 tisíc eur.

Hlášení pojistné události
15. 5. 2014, 17.30, Maria, Stará Ľubovňa
„Přes oběd jsem byla sama doma a slyšela jsem silný rachot na půdě. Vítr povalil komín, který udělal díru do střešní krytiny a propadl se na půdu. “

Na konci července zasáhl přírodní živel rovněž zejména severní Slovensko. Najkalamitnejšia situace nastala v pondělí 21. července. V žilinském kraji byly příčinami vzniku škod silný déšť, vichřice, záplavy a pády předmětů. Kromě katastrofy ve Vrátné dolině bouře napáchala škody i ve Zvolenu, v Čadci, Liptovském Mikuláši, Ružomberku a Spišské Nové Vsi. Zatopené zůstali chaty, rodinné domy, sklepy domů, zahrady a dvory. Bahno a skály zničili i desítky vozidel. Z vozidel ve Vrátné dolině zbyly jen vraky, několik z nich mělo v Allianz – České pojišťovně sjednáno havarijní pojištění, které kryje i riziko povodně a záplavy. Všem majitelům těchto vozidel Allianz – SP k dnešnímu dni již vyplatila pojistné plnění.
Bouře zničila i zrekonstruovanou kabinkovou lanovku Vrátna – Chleb, která je v údolí jednou z nejvyhledávanějších turistických atrakcí. Za 24 hodin v této oblíbené lokalitě vznikla škoda více než milion eur.

Hlášení pojistné události
23. 7. 2014, 10.25, Josef, Zvolenská Slatina
„V pondělí ráno nám silný déšť a spodní voda zaplavily sklep a blesk poškodil elektrické vedení v celém domě.“

Silná bouře se Slovenskou přehnala iv první srpnový týden. Na mnoha místech kanalizace nápor vody nezvládla a cesty byly pod vodou. V okresech Bratislava, Pezinok, Trnava a Piešťany bouři provázelo i krupobití. Ledovec způsobil škody na autech, ve vinicích zničil úrodu. Za prvních pět dní se výše škod vyšplhala na 500 tisíc eur.

Hlášení pojistné události
3. 8. 2014, 15.30, Pavel, Modra
„Vichřice vytrhla stovky kořenů révy. Velká část mé letošní úrody je zničena. “

Největší škody na majetku způsobily během uplynulých pěti měsíců tyto živelné události: blesk, krupobití, pád předmětů, povodeň, záplava a vichřice. „Klienti nám za uplynulé léto nahlásili 9 600 pojistných událostí způsobených přírodními živly. Je to dokonce nárůst o 35 procent oproti minulému roku, který byl následkem povodní také mimořádně škodní, „říká Jozef Hrdý, ředitel odboru likvidace pojistných událostí v Allianz – SP. „Celkem byla výše škod více než 8 600 000 eur, nejvíce škodných událostí jsme měli hlášených v okresech Žilina, Sabinov, Stará Ľubovňa, Košice a Bratislava,“ dodává Jozef Hrdý.
Deště pokračovaly iv posledních letních dnech. Na více místech západního Slovenska spadlo 50 až 100 mm srážek, v Myjavě až kolem 120 mm. Na několika meteorologických stanicích byly překonány maximálně historické zářijové úhrny srážek za 24 hodin. Za tři dny spadlo téměř 200 mm srážek. Je to dvaapůlkrát více než průměrně za celý měsíc září.
Deštivý celý rok?

V posledních měsících jsme si užili opravdu málo slunečných dnů. Oproti minulému letu, které bylo horké, byl letos deštník naším každodenním příslušenstvím. Čekají nás bouřky i do konce roku?
Bouře je jev, který se může vyskytnout během celého roku, ale její pravděpodobnost je vyšší v letním pololetí. „V souvislosti s výskytem bouří na našem území můžeme říci, že vzhledem k probíhající změnu klimatu bude v důsledku oteplování atmosféry přibývat vlhkost v atmosféře a ta se projeví intenzivnějšími bouřkovými jevy a srážkami s nimi souvisejícími,“ říká meteoroložka Miriam Jarošová. Silné srážky způsobovaly problémy na mnoha místech země iv polovině září. „Výrazné srážkové úhrny na velkou plochu Slovenska přináší i velkoprostorový tlakový útvar, tlaková níže, jejíž střed se nachází jižně od Slovenska,“ dodává Miriam Jarošová.

Jak si chránit majetek?

Pro případ živelní události je dobré mít svůj domov pojištěn, a to hlavně v lokalitách, kde nebezpečí hrozí nejvíce. Pojištění domácnosti v Allianz – SP kryje i rizika jako vichřice, krupobití, úder blesku, povodeň, záplava a jiné. Zájem o pojištění proti živelným událostem přetrvává a počasí dává pravidelně signály, že je to rozumný krok.
Pokud již k samotné škodě dojde, klient by měl ihned pojistnou událost nahlásit, a to buď telefonicky nebo přes mobilní aplikaci. Vždy je dobré udělat si vlastní fotodokumentaci. Až do rozhodnutí pojišťovny je třeba odložit si poškozenou věc nebo součástku. Škody, u kterých není nutné provést obhlídku, pojišťovna likviduje už do 24 hodin od jejich nahlášení. Pokud jsou však škody rozsáhlejší a jejich následky odstraňuje dodavatel, pojišťovna musí počkat na doložení dokladů o opravě. V takových případech Allianz – Slovenská pojišťovna poskytuje zálohu pojistného plnění, aby měl klient počáteční krytí nákladů na opravu.
Pozor na podmínky pojištění. Při odchodu z domu třeba vždy zkontrolovat, zda jsou řádně zavřená okna a zamčené dveře. Například, pokud do nemovitosti naprší přes otevřená okna, škody, které déšť na majetku způsobí, nejsou pojištěním kryty.

Obrovské ztráty

Změny ve struktuře klimatu a počasí dokáží extrémně ovlivnit živelné události ve světě. Ty se následně projevují třemi způsoby: intenzivní vichřice, povodně následkem silných nárazových dešťů a těžké období sucha. Za posledních 13 let se stalo až osm z deseti největších historických povodní. Celkem způsobili škodu za více než 100 miliard eur. Na druhém místě v desítce najškodovejších povodní je loňská povodeň v Česku av Německu. Pojistné ztráty byly ve výši 4,1 miliardy dolarů, což je 3,17 miliardy eur, a ekonomické ztráty se vyšplhaly až do výše 12,4 miliard eur.

Ekonomické důsledky ve světě

Představitelé stovky významných institucí se v létě sešli v Londýně na setkání AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty – Allianz pojistitel korporátních a speciálních řešení řízení rizik), aby diskutovali o globálních problémech souvisejících s důsledky změny klimatu, rychlého tempa urbanizace a stále složitějších výrobních procesů. Dospěli k závěru, že vlády zemí a nadnárodní společnosti musí klást stále větší důraz na kontrolu vyhodnocování rizik souvisejících s předběžnými finančními ztrátami následkem živelních událostí. Při výzkumu by tedy měli brát v úvahu i klimatické změny. Dokonce i malá změna teploty, i jen o jeden stupeň, dokáže zvýšit úroveň rizika extrémních přírodních katastrof, jako jsou vlny veder, sucho a záplavy.

Ohrožení dětští cyklisté

I letos se Bratislava zapojuje do 13. ročníku tradičního akce Evropský týden mobility. Ve dnech 15. až 22. září naše hlavní město pro občany připravilo bezplatné cestování linkami MHD s řidičským průkazem, propagaci cyklodopravy a elektromobility, otevření nových cyklostezek a další akce. Mezi zdraví prospěšné způsoby dopravy patří i cyklistika. V posledních letech je to jeden z oblíbených způsobů dojíždění dětí do škol. Denní dávka cyklistiky přispívá ke zdravé životosprávě a imunitě dětí, statisticky je však jednou z nejnebezpečnějších způsobů přepravy dětí do školy.

dětští cyklisté
dětští cyklisté

Školák cyklista = 7-krát vyšší riziko nehody

Jízda na kole je z hlediska bezpečnosti jedním z nejnevhodnějších způsobů, jakým se děti mohou dostat do školy. V porovnání s chůzí nebo cestováním v autobuse je riziko, že se školák stane účastníkem dopravní nehody, až sedmkrát vyšší. Proto je velmi důležité učit děti volit si co nejbezpečnější trasu do cíle a ujistit se, že si nezapomenou nasadit přilbu či chrániče. Zákon o silničním provozu totiž cyklistům uděluje povinnost nosit mimo obec ochrannou přilbu. A děti do 15 let musí mít na hlavě přilbu i při jízdě ve městě či obci.
Existuje několik důvodů, proč je pro děti obzvláště riskantní jezdit do školy na dvou kolech. Christian Weishuber, expert na bezpečnost silničního provozu skupiny Allianz, tyto důvody velmi dobře zná: „Jedním z rizikových faktorů je dětský výhled na vozovku. V porovnání s dospělou osobou je totiž značně omezen. Vzhledem ke své výšku děti často čelí problémům s výhledem na provoz, a to zejména v případě, kdy stojí mezi zaparkovanými auty. Navíc, malí cyklisté jen těžko odhadnou rychlost ostatních účastníků silničního provozu. V neposlední řadě může způsobit nehodu i to, že školáci mají větší problémy koncentrovat se výlučně na provoz a snadno se rozptýlí. “
Přilba může zachránit život

Podle studie skupiny Allianz více než 40 procent ze všech kolizí cyklistů s automobily způsobí závažné poranění hlavy a mozku. Proto je přilba podstatnou součástí výbavy a může zachránit život dítěte. V případě, že ji člověk při nehodě na kole nemá, pravděpodobnost, že utrpí poškození mozku, je až dvojnásobně vyšší. Nebezpečná však není jen srážka cyklisty s autem. Až jedna třetina všech cyklistických smrtelných nehod či těžkých zranění vyplývá z jiných druhů pádů a kolizí.

Povinnost cyklisty
Povinnost cyklisty

Povinnost cyklisty nosit přilbu je v různých zemích odlišná. Ve Francii, Itálii, Německu, Indii, Hong Kongu, Švýcarsku či Velké Británii helmu nevyžadují jako povinnou výbavu. Naopak její nošení je pro cyklisty povinné v mnoha amerických státech, Jižní Koreji a Japonsku, kde si děti musí chránit hlavu do věku 13 let. V Rakousku zákon přilbu ukládá do 12. roku života, což je stále méně než u nás na Slovensku.

Na co je třeba myslet těsně před startem?

Ještě dříve než rodiče své dítě pustí na kolo, měly by precizně zkontrolovat zejména brzdy, reflexní prvky, světlo a pláště kol. Důležité je také výškové nastavení sedadla. Dítě by při sedu na kole mělo bez problémů zvládnout položit špičky nohou na zem. Základem bezpečnosti silničního provozu je vidět a být jasně viditelný. Osvědčenou radou je dětem oblékat světlé a barevné bundy nebo reflexní vesty a používat speciální školní tašky s reflexními prvky.
Zásadní je také základní znalost pravidel silničního provozu. Pokud dítě tyto věci nemá v malíčku, představuje hrozbu nejen pro sebe, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. V tomto případě je opět důležitá role rodičů. Ti by dětem měly ukázat všechny potenciální nebezpečí a naučit je používat ruční signály pro odbočení doprava a doleva. Před první samostatnou cestou je důležité vzít děti na kolo a několik krát si společně s nimi projít danou trasu. Odborníci na bezpečnost silničního provozu z Allianz – České pojišťovny rodičům radí, aby nedovolili dětem jezdit na kole do školy v případě, že si svými schopnostmi nejsou zcela jisti.

Bouřky zničily vinařům úrodu

Nečekané události každý rok postihnou i zemědělců. Živelná rizika mohou poškodit majetek, plodiny, případně zapříčinit uhynutí hospodářských zvířat či drůbeže. Jedním z produktů pojištění určeného zemědělcům je pojištění plodin. Minimalizuje následky nepředvídatelných událostí a zmírňuje jejich dopad na další hospodaření.

Bouřky zničily vinařům úrodu
Bouřky zničily vinařům úrodu

Bouřlivý révu

Během uplynulého léta postihly Slovensko silné bouřky. Vichřice, déšť a krupobití zemědělcům zničili dvory a vytopili domy. Zhroutila se stěna jedné hospodářské budovy a na dvou kravínech silný vítr strhl střechu. O život přišlo několik hospodářských zvířat, poškozené byly desítky ovocných sadů. Krupobití, jinak nazývané také ledovec, zničilo úrodu i vinařům.
„Na přelomu července a srpna způsobil ledovec našim klientům na révě značné škody. Hrozny bylo již ve fázi začátku zrání. Vedle poškození listů byly silně poškozeny třásně, jednotlivé bobule byly naražené i odříznuty, „říká Anton Jendek, vedoucí AGRO pojištění v Allianz – České pojišťovně. Vinaři hlásili škody na úrodě ve výši více než 140 tisíc eur. „Vzhledem k tomu, že následovalo období s nadměrnými srážkami, poškozené pletiva révy podléhaly zvýšenému riziku bílé hniloby a plísni šedé,“ dodává Anton Jendek.
Pojistit se dá proti mrazu i krupobití

V rámci pojištění plodin se Allianz – Slovenská pojišťovna zaměřuje i na pojištění révy pro případ poškození nebo zničení vybranými riziky. Mezi ně patří například zničení úrody ledovcem. Při tomto riziku se pojistné krytí poskytuje na období od vyhánění puků až do ukončení sklizně. V rámci pojištění révy je i možnost připojištění zimního a jarního mrazu s obdobím pojistné ochrany od 1. prosince před rokem sklizně do 20. června následujícího roku. Lze pojistit i nové neplodící výsadby révy a také na vinařské školky.
Kolik přeplatí pojišťovna?

Hodnotu sklizně vinice (pojistnou částku) si klient určuje sám. Počítá se prenásobením výměry vinohradu, objemu sklizně a její ceny. Spoluúčast pojištěného si také klient určí sám. U pojištění proti riziku ledovce, tedy krupobití, je standardem spoluúčast ve výši 20 procent z výše škody na poškozené parcele. Pojištěný si však může sjednat i pojištění se spoluúčastí 10 případně 5 procent.
Pojištění révy výrazně přispívá k zajištění finanční stability pěstitelů a respektuje specifika vinohradnictví. A dokonce, při pojištění révy mají zemědělci možnost čerpat podporu na pojistné z fondů Evropské unie, a to až ve výši 50 procent uhrazeného ročního pojistného prostřednictvím platební agentury České republiky.

Za rok se ve státních vlacích na Slovensku svezlo zdarma 24 milionů lidí

Bezplatná přeprava ve vlacích se na Slovensku zavedla od 17. listopadu loňského roku.

Ve vlacích státní Železniční společnosti Slovensko (ZSSK) se za rok fungování bezplatné přepravy odvezlo zdarma přibližně 24 milionů cestujících. Zavedení bezplatné dopravy od 17. listopadu loňského roku tak podle ZSSK zvýšilo zájem lidí o cestování železnicí.

„Ve vlacích se během roku 2015 vozí přibližně o 21% více cestujících,“ vyčíslil ředitel úseku obchodu ZSSK Jozef Schmidt. Denně se tak podle jeho slov odveze po kolejích o více než 26.000 cestujících víc a každý den jezdí ve vlacích přibližně 150.000 lidí.

Za devět měsíců roku 2015 přitom ZSSK zdarma přepravila 17,6 milionu lidí, což představuje 43% ze všech cestujících. Aktuálně je v systému bezplatné přepravy registrovaných 847.404 lidí.

Podle analýzy dosavadního chování cestujících umí železniční společnost říci, že člověk zaregistrován do systému bezplatné přepravy uskutečnil v průměru 22 cest. „Jedna cesta měří 66 km, je to výrazně více než je délka průměrné cesty platícího cestujícího,“ popsal Schmidt.

Mnozí důchodci využili bezplatného cestování k poznávání a turistické Slovenských pohoří.

Současně podle železničářů meziročně stoupl i zájem o cestování za prací. Počet cest zrealizovaných na traťové předplatné jízdenky totiž narostl o pětinu. Průměrná vytíženost vlaků ZSSK tak narostla z 26 na necelých 30%.

Bezplatná přeprava ve vlacích se na Slovensku zavedla od 17. listopadu loňského roku. Zdarma mohou cestovat všechny děti do 15 let, studenti denního studia do 26 let a důchodci, kteří mají přiznán jakýkoliv důchod na základě zákona o sociálním pojištění. Podmínkou je však zaregistrování do zvláštního systému ZSSK a získání průkazu na bezplatnou dopravu.

Bezplatnou přepravu za rok využilo 24 milionů lidí

Ve vlacích ZSSK přibylo 21 procent cestujících
Zavedení bezplatné přepravy v osobní železniční dopravě na Slovensku zásadně zvýšilo zájem o cestování vlaky. Celkově za rok využije přepravu zdarma ve vlacích Železniční společnosti Slovensko (ZSSK) přibližně 24 milionů osob. Jde o počet cestujících, kteří do 17. listopadu 2015, tedy přesně za rok, využily možnost cestování zdarma (údaje za říjen a listopad ještě nejsou sečteny, jde o kvalifikovaný odhad).

Bezplatnou přepravu využilo mnoho lidí
Bezplatnou přepravu využilo mnoho lidí

Rok od zavedení bezplatné přepravy přinesl změny ve vytíženosti vlaků. „Ve vlacích se během roku 2015 veze přibližně o 21 procent více cestujících,“ konstatuje Mgr. Jozef Schmidt, ředitel Úseku obchodu ZSSK. Za devět měsíců 2015 přepravila ZSSK bezplatně 17,6 milionu lidí, což představuje 43 procent ze všech cestujících ve vlacích provozovaných na základě smlouvy se státem. „Denně tak odvezeme po kolejích o více než 26 tisíc cestujících více, celkově denně sedí ve vlacích zhruba 150 tisíc lidí,“ doplnil J. Schmidt.

Na začátku listopadu 2015 eviduje ZSSK v systému bezplatné přepravy registrovaných 847 404 lidí. Zájem o bezplatnou přepravu narůstal v průběhu roku postupně. Podle sledování chování cestujících dosavadního průběhu roku víme, že zaregistrován do systému bezplatné přepravy zrealizoval v průměru 22 cest. „Jedna cesta dosahuje 66 km, je to výrazně více než je délka průměrné cesty platícího cestujícího,“ vysvětlil J. Schmidt. Současně meziročně stoupl zájem o cestování za prací, počet cest uskutečněných na traťové předplatné jízdenky narostl o pětinu. Průměrná vytíženost vlaků ZSSK narostla z 26 na necelých 30 procent. ZSSK vypravuje denně v průměru 1450 vlaků. V souvislosti s bezplatnou přepravou bylo před rokem zavedených přes 100 nových spojů a zvýšila se kapacita stávajících vlaků prodloužením souprav o další vagóny. V roce 2015 ZSSK zrealizuje na objednávku státu 31,3 milionu vlakových kilometrů.
Od 17. listopadu 2014 mohou bezplatně jezdit vlaky všechny děti do 15 let, studenti denního studia do 26 let, stejně i všichni důchodci, kteří mají přiznán jakýkoliv důchod na základě zákona o sociálním pojištění. Podmínkou využití je zaregistrování do zvláštního systému ZSSK a získání průkazu na bezplatnou dopravy. Bezplatně, lze cestovat v regionální i dálkové železniční dopravě na území České republiky, přičemž platí povinnost mít zajištěn nulový lístek na každou jízdu.

Fakta k bezplatné přepravě
Fakta k bezplatné přepravě

Fakta k bezplatné přepravě

Základní charakteristiky:
Za devět měsíců 2015 přepravila ZSSK celkem 41,3 milionu osob, z toho bezplatně přes 17,6 milionů zákazníků, což představuje necelých 43% ze všech cestujících ve vlacích provozovaných na základě smlouvy se státem.

Platí, že z celkového počtu cestujících na bezplatnou přepravu
69% cestujících tvořili žáci + studenti + děti do 15 let (12 mil. Cestujících), jde o cesty do školy i individuální
V tom:
děti + žáci do 15 let (jednorázové cesty i dojíždění do školy) 1,5 mil. cestujících
studenti nad 15 let 10,5 mil. cestujících
31% cestujících tvořili důchodci + invalidé a další poživatelé důchodů Sociální pojišťovny (5,6 milionu cestujících)
V tom:
občané do 62 (Sociální pojišťovna) 2,1 mil. cestujících
důchodci 62+ do 70 let 2,4 mil. cestujících
důchodci nad 70 let přes 1,1 mil. cestujících
V průměru rejstříkový občan do bezplatné přepravy zrealizoval za celé období, což je přístupná bezplatná přeprava, 22 cest. Chování registrovaných je však odlišné. Největší skupinu tvoří registrovaní, kteří zrealizovali do 5 cest (přibližně 350 tisíc lidí). Současně platí, že 20 tisíc registrovaných osob cestovalo velmi často, udělali více než 100 cest.

počet cest jednoho registrovaného

podíl ze skupiny zaregistrovaných do bezplatné přepravy

0 cest

20 %

do 5 cest

35 %

6 až 20 cest

26,5 %

21 až 50 cest

12 %

51 až 100

5 %

101 až 200

1 %

víc jak 200

 0,5 %

Průměrná délka cesty cestujícího v rámci bezplatné přepravy představuje 65,6 km. Platící cestující na jednu cestu udělají 42,0 km.

Z pohledu regionů je cestování bezplatně využíváno zejména v Žilinském kraji a Jihomoravském kraji (jde o cesty v rámci kraje, nejsou započítány dálkové cesty, resp. Cesty na trase přes území více krajů).

Žebříček regionů podle realizovaných cest bezplatně *

Z pohľadu regiónov je cestovanie bezplatne využívané najmä v Žilinskom kraji a Prešovskom kraji (ide o cesty v rámci kraja, nie sú započítané diaľkové cesty, resp. cesty na trase cez územie viac krajov).

Žebříček regionů podle realizovaných cest bezplatně *

1.

Žilinský kraj

2.

Prešovský kraj

3.

 Banskobystrický kraj

4.

Nitriansky kraj

5.

Bratislavský kraj

6.

Trenčiansky kraj

7.

Košický kraj

8.

Trnavský kraj

* Jde o cesty v rámci kraje, nejsou započítány dálkové cesty, resp. cesty na trase přes území více krajů

Největší zájem o bezplatnou přepravu (počet cestujících v absolutním vyjádření) je na trasách při hlavní město Bratislava – Trnava, Bratislava – Malacky, Bratislava – Nové Zámky. Současně do seznamu Top 20 tras, kde bezplatná přeprava představuje v absolutních číslech nejvyšší počet cestujících patří i trasy Košice – Prešov, Žilina – Kysucké Nové město, Žilina – Čadca, Košice – Poprad, Košice – Spišská Nová Ves.

Nejdéle realizované bezplatné cesty přesahují 600 km. Nejčastěji šlo o spojení východního Slovenska s hlavním městem Bratislavou případně se Záhorím.

Rekordní bezplatné cesty podle vzdálenosti – důchodci

trasa

vzdálenost / km

Nové Zámky – Bratislava hl. st. – Žilina – Košice – Trebišov – Humenné – Medzilaborce mesto

676

Snina mesto – Humenné – Trebišov – Košice – Žilina – Bratislava hl. st. – Podhájska

667

Banská Bystrica – Bratislava hl. st. – Žilina – Kysak – Drienovská Nová Ves

659

Skalica na Slovensku -Bratislava hl. st. – Žilina – Košice – Trebišov – Humenné – Snina

655

Medzilaborce – Humenné – Trebišov – Košice – Žilina – Bratislava – Kúty

647

Rekordní bezplatné cesty podle vzdálenosti – studenti

trasa

vzdálenost / km

Nitra – Nové Zámky – Bratislava hl. st. – Žilina – Košice – Trebišov – Humenné – Dlhé nad Cirochou obec

682

Nové Zámky – Bratislava hl. st. – Žilina – Košice – Trebišov – Humenné – Medzilaborce mesto

676

Medzilaborce mesto – Humenné – Trebišov – Košice – Žilina – Bratislava – Skalica na Slovensku

675

Medzilaborce – Humenné – Trebišov – Košice – Žilina – Bratislava – Kúty

647

Snina mesto – Humenné – Trebišov – Košice – Žilina – Bratislava hl. st. – Holíč nad Moravou

646

Limity pro bezplatnou přepravu: Aby vyvážit zájem o cestování s nabízenou kapacitou spojů, udržet obsazenost vlaků tak nesnižovat kulturu cestování pro platící cestující, ZSSK zavedla v prosinci 2014 limity počtu bezplatných lístků do vybraných spojů.

Tyto limity platí jen v dálkových vlacích (vlaky kategorie SuperCity / SC, EuroCity / EC, Expres / Ex, Rychlík / R), reálné z 1450 spojů realizovaných denně ZSSK na Slovensku se tak limity uplatňují jen ve vybraných 140 spojů. Limity jsou v průběhu roku upravováno / manažované individuálně pro každý spoj (podle toho v jaké časové poloze spoj jezdí a jaký je poptávka po cestování od platících i neplatících cestujících), podle reálné situace.

Jak se změnila naplněnost vlaků ZSSK
Počet cestujících ve vlacích ZSSK za první tři kvartály meziročně narostl přibližně o pětinu (o 21%). Prvních devět měsíců v roce 2014 ZSSK odvezla 34,2 mil. osob.

Počet cestujících denně ve vlacích narostl přibližně o více než 26 tisíc, celkově denně sedí ve vlacích zhruba 150 tisíc lidí.

Nejzásadnější změna meziročně nastala v dopravním chování studentů, kteří mnohem masovější využívají bezplatný měsíčník ne individuálně lístky na každou cestu. Loni více studentů využívalo individuálně lístky na jednu cestu. Meziročně je cestování na měsíčník – trasa do školy a zpět – více než zdvojnásobeny. Podle zjištění ZSSK si měsíčníky vybavují i ​​studenti, kteří cestují na koleje – cestují jen jednou dvakrát týdně, případně v delších časových odstupech. (Měsíční lístek na trasu do školy lze v současnosti vybavit nejvíce na vzdálenost 160 km).

Meziročně zásadně stoupl zájem o místenky (1 € ve vnitrostátní přepravě), jde o zdvojnásobení počtu realizovaných místenek (platící i bezplatná doprava), pro korektnost třeba uvést, že na tomto růstu se podílela i novinka ZSSK pro platící cestující – při lístku nad 10 € nebo při lístku v první třídě dostává cestující místenku automaticky bez doplácení.

Cestování za prací
Na základě rozhodnutí vlády ČR od 1. února 2015 byla zvýšena sleva na traťové předplatné lístky z původních 30% – 45% na současných jednotných 50% z obyčejného jízdného ve vlacích objednaných státem.

Za devět měsíců roku 2015 ZSSK eviduje 4,8 milionu cestujících na traťové předplatné jízdenky. Meziročně tak cestování za prací narostlo o 22% (počet cestujících / cest za devět měsíců 2015 oproti stejnému období 2014).

V průměru se za prací cestuje na trase dlouhé 33 km, je to přibližně stejná délka trasy jako v minulosti.

Navzdory nárůstu míry poskytované slevy se celkové tržby ZSSK za traťové jízdenky zvýšily o 7% (za devět měsíců 2015 oproti stejnému období 2014).

Žebříček TOP 9 nejčastěji využívaných tras na cestu do / z práce *
trasa v rámci ČR
Registrace v systému bezplatné přepravy

Registrace v systému bezplatné přepravy
Registrace v systému bezplatné přepravy

K 8. listopadu 2015 bylo do systému bezplatné přepravy evidovaných 847 404 platných registrací do bezplatné přepravy. Počet je již očištěn, a to o Neobnovené registrace některých oprávněných, které měly časově omezenou platnost průkazu – například studenti, poživatelé důchodů do 62 let, kteří předkládají potvrzení ze Sociální pojišťovny atd., Nebo překročením dětí věkové hranice 15 let a podobně.

Celkových počet fyzicky provedených registrací (včetně těch, které nebyly k aktuálnímu datu platné) představoval k závěru září 996 126. Potenciální se uvažovalo, že kolem 2,3 mil. osob (celkově dětí do 15 let, žáků, studentů, důchodců a příjemců různých důchodů Sociální pojišťovny). Do systému bezplatné přepravy tak reálně vstoupilo 37% občanů, kteří splňují kritéria.

Tabulka registrovaných do systému bezplatné přepravy k 8. listopadu 2015 (domácí i zahraniční)
* * * * *

Kontaktní centrum 18 188, nebo +421 2448 58 188 (při voláních ze zahraničí)
zákaznická centra v 12 městech nebo osobní pokladny ve stanicích
www.slovakrail.sk nebo www.facebook.com/slovakrail, info@slovakrail.sk
Aktuální polohu vlaků cestující najdou i na stránce ŽSR:
http://tis.zsr.sk/elis/pohybvlaku-iframe

Železniční společnost Slovensko, a. s. (ZSSK) zajišťuje osobní železniční dopravu na Slovensku. Stoprocentním akcionářem ZSSK je Slovenská republika prostřednictvím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR, která si smluvně objednává a platí veřejné služby v osobní železniční dopravě.
ZSSK denně vypravuje v průměru 1450 vlaků. V roce 2015 zrealizuje 31,30 milionu vlakových kilometrů (vlakokilometr) na základě smlouvy se státem. V roce 2014 společnost přepravila přes 47,2 mil. osob.
Mgr. Jana Morháčová
ředitelka Odbor komunikace
Železniční společnost Slovensko, a. s. (ZSSK)
Rožňavská 1
832 72 Bratislava 3

Jaké je právní minimum pro vaší profesi?

Neznalost zákona v případě, že něco pořádně zvoráte vás bohužel neomlouvá. Proto je rozumné nastudovat si své zakonné práva a povinnosti. Základní znalosti zákonů by měl mít každý člověk. Vzdělaný člověk je opravdu vzdělaný, když má větší porozumění základním zákonům jako je občanský zákoník, zákon o policii, trestní zákoník, zákon o dani z příjmu a podobně. Absolventi škol často netuší, jaké údaje má obsahovat jejich pracovní smlouva, když už si najdou nové zaměstnání. Mohou tak přijít i o plat a dostat se do řady problémů se zaměstnavatelem, nebo být kráceni ve svých právech. Učitelé vedou děti stále spíše k poslušnosti než k tomu, aby z nich vychovali svobodně uvažující a kriticky zkoumající osobnosti. Kdo má rybník měl by mít základní znalost zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS. Pokud je někdo léčen na psychiatrii měl by znát práva pacientů v ČR protože práve psychiatrických pacientů byla v minulosti často krácena a docházelo k nedobrovolným hospitalizacím a nedobrovolné léčbě. Elektrošoky dovedou zničit život jakéhokoliv člověka dosti spolehlivě. Naprostá ztráta schopnosti myslet a vybavovat si svojí minulost je vedlejším účinem léčky při které vám proženou elektrické napětí stovek voltů skrze hlavu, aby vás vyléčili. Je spousta lidi, která léčbu elektrošoky podávanou psychiatry nepřežije nebo raději svůj život ukončí sebevraždou, protože s tak omezenými schopnostmi jako po elektrošocích se nadá dobře žít. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického či terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich účastní. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.