Za rok se ve státních vlacích na Slovensku svezlo zdarma 24 milionů lidí

Bezplatná přeprava ve vlacích se na Slovensku zavedla od 17. listopadu loňského roku.

Ve vlacích státní Železniční společnosti Slovensko (ZSSK) se za rok fungování bezplatné přepravy odvezlo zdarma přibližně 24 milionů cestujících. Zavedení bezplatné dopravy od 17. listopadu loňského roku tak podle ZSSK zvýšilo zájem lidí o cestování železnicí.

„Ve vlacích se během roku 2015 vozí přibližně o 21% více cestujících,“ vyčíslil ředitel úseku obchodu ZSSK Jozef Schmidt. Denně se tak podle jeho slov odveze po kolejích o více než 26.000 cestujících víc a každý den jezdí ve vlacích přibližně 150.000 lidí.

Za devět měsíců roku 2015 přitom ZSSK zdarma přepravila 17,6 milionu lidí, což představuje 43% ze všech cestujících. Aktuálně je v systému bezplatné přepravy registrovaných 847.404 lidí.

Podle analýzy dosavadního chování cestujících umí železniční společnost říci, že člověk zaregistrován do systému bezplatné přepravy uskutečnil v průměru 22 cest. „Jedna cesta měří 66 km, je to výrazně více než je délka průměrné cesty platícího cestujícího,“ popsal Schmidt.

Mnozí důchodci využili bezplatného cestování k poznávání a turistické Slovenských pohoří.

Současně podle železničářů meziročně stoupl i zájem o cestování za prací. Počet cest zrealizovaných na traťové předplatné jízdenky totiž narostl o pětinu. Průměrná vytíženost vlaků ZSSK tak narostla z 26 na necelých 30%.

Bezplatná přeprava ve vlacích se na Slovensku zavedla od 17. listopadu loňského roku. Zdarma mohou cestovat všechny děti do 15 let, studenti denního studia do 26 let a důchodci, kteří mají přiznán jakýkoliv důchod na základě zákona o sociálním pojištění. Podmínkou je však zaregistrování do zvláštního systému ZSSK a získání průkazu na bezplatnou dopravu.

Bezplatnou přepravu za rok využilo 24 milionů lidí

Ve vlacích ZSSK přibylo 21 procent cestujících
Zavedení bezplatné přepravy v osobní železniční dopravě na Slovensku zásadně zvýšilo zájem o cestování vlaky. Celkově za rok využije přepravu zdarma ve vlacích Železniční společnosti Slovensko (ZSSK) přibližně 24 milionů osob. Jde o počet cestujících, kteří do 17. listopadu 2015, tedy přesně za rok, využily možnost cestování zdarma (údaje za říjen a listopad ještě nejsou sečteny, jde o kvalifikovaný odhad).

Bezplatnou přepravu využilo mnoho lidí
Bezplatnou přepravu využilo mnoho lidí

Rok od zavedení bezplatné přepravy přinesl změny ve vytíženosti vlaků. „Ve vlacích se během roku 2015 veze přibližně o 21 procent více cestujících,“ konstatuje Mgr. Jozef Schmidt, ředitel Úseku obchodu ZSSK. Za devět měsíců 2015 přepravila ZSSK bezplatně 17,6 milionu lidí, což představuje 43 procent ze všech cestujících ve vlacích provozovaných na základě smlouvy se státem. „Denně tak odvezeme po kolejích o více než 26 tisíc cestujících více, celkově denně sedí ve vlacích zhruba 150 tisíc lidí,“ doplnil J. Schmidt.

Na začátku listopadu 2015 eviduje ZSSK v systému bezplatné přepravy registrovaných 847 404 lidí. Zájem o bezplatnou přepravu narůstal v průběhu roku postupně. Podle sledování chování cestujících dosavadního průběhu roku víme, že zaregistrován do systému bezplatné přepravy zrealizoval v průměru 22 cest. „Jedna cesta dosahuje 66 km, je to výrazně více než je délka průměrné cesty platícího cestujícího,“ vysvětlil J. Schmidt. Současně meziročně stoupl zájem o cestování za prací, počet cest uskutečněných na traťové předplatné jízdenky narostl o pětinu. Průměrná vytíženost vlaků ZSSK narostla z 26 na necelých 30 procent. ZSSK vypravuje denně v průměru 1450 vlaků. V souvislosti s bezplatnou přepravou bylo před rokem zavedených přes 100 nových spojů a zvýšila se kapacita stávajících vlaků prodloužením souprav o další vagóny. V roce 2015 ZSSK zrealizuje na objednávku státu 31,3 milionu vlakových kilometrů.
Od 17. listopadu 2014 mohou bezplatně jezdit vlaky všechny děti do 15 let, studenti denního studia do 26 let, stejně i všichni důchodci, kteří mají přiznán jakýkoliv důchod na základě zákona o sociálním pojištění. Podmínkou využití je zaregistrování do zvláštního systému ZSSK a získání průkazu na bezplatnou dopravy. Bezplatně, lze cestovat v regionální i dálkové železniční dopravě na území České republiky, přičemž platí povinnost mít zajištěn nulový lístek na každou jízdu.

Fakta k bezplatné přepravě
Fakta k bezplatné přepravě

Fakta k bezplatné přepravě

Základní charakteristiky:
Za devět měsíců 2015 přepravila ZSSK celkem 41,3 milionu osob, z toho bezplatně přes 17,6 milionů zákazníků, což představuje necelých 43% ze všech cestujících ve vlacích provozovaných na základě smlouvy se státem.

Platí, že z celkového počtu cestujících na bezplatnou přepravu
69% cestujících tvořili žáci + studenti + děti do 15 let (12 mil. Cestujících), jde o cesty do školy i individuální
V tom:
děti + žáci do 15 let (jednorázové cesty i dojíždění do školy) 1,5 mil. cestujících
studenti nad 15 let 10,5 mil. cestujících
31% cestujících tvořili důchodci + invalidé a další poživatelé důchodů Sociální pojišťovny (5,6 milionu cestujících)
V tom:
občané do 62 (Sociální pojišťovna) 2,1 mil. cestujících
důchodci 62+ do 70 let 2,4 mil. cestujících
důchodci nad 70 let přes 1,1 mil. cestujících
V průměru rejstříkový občan do bezplatné přepravy zrealizoval za celé období, což je přístupná bezplatná přeprava, 22 cest. Chování registrovaných je však odlišné. Největší skupinu tvoří registrovaní, kteří zrealizovali do 5 cest (přibližně 350 tisíc lidí). Současně platí, že 20 tisíc registrovaných osob cestovalo velmi často, udělali více než 100 cest.

počet cest jednoho registrovaného

podíl ze skupiny zaregistrovaných do bezplatné přepravy

0 cest

20 %

do 5 cest

35 %

6 až 20 cest

26,5 %

21 až 50 cest

12 %

51 až 100

5 %

101 až 200

1 %

víc jak 200

 0,5 %

Průměrná délka cesty cestujícího v rámci bezplatné přepravy představuje 65,6 km. Platící cestující na jednu cestu udělají 42,0 km.

Z pohledu regionů je cestování bezplatně využíváno zejména v Žilinském kraji a Jihomoravském kraji (jde o cesty v rámci kraje, nejsou započítány dálkové cesty, resp. Cesty na trase přes území více krajů).

Žebříček regionů podle realizovaných cest bezplatně *

Z pohľadu regiónov je cestovanie bezplatne využívané najmä v Žilinskom kraji a Prešovskom kraji (ide o cesty v rámci kraja, nie sú započítané diaľkové cesty, resp. cesty na trase cez územie viac krajov).

Žebříček regionů podle realizovaných cest bezplatně *

1.

Žilinský kraj

2.

Prešovský kraj

3.

 Banskobystrický kraj

4.

Nitriansky kraj

5.

Bratislavský kraj

6.

Trenčiansky kraj

7.

Košický kraj

8.

Trnavský kraj

* Jde o cesty v rámci kraje, nejsou započítány dálkové cesty, resp. cesty na trase přes území více krajů

Největší zájem o bezplatnou přepravu (počet cestujících v absolutním vyjádření) je na trasách při hlavní město Bratislava – Trnava, Bratislava – Malacky, Bratislava – Nové Zámky. Současně do seznamu Top 20 tras, kde bezplatná přeprava představuje v absolutních číslech nejvyšší počet cestujících patří i trasy Košice – Prešov, Žilina – Kysucké Nové město, Žilina – Čadca, Košice – Poprad, Košice – Spišská Nová Ves.

Nejdéle realizované bezplatné cesty přesahují 600 km. Nejčastěji šlo o spojení východního Slovenska s hlavním městem Bratislavou případně se Záhorím.

Rekordní bezplatné cesty podle vzdálenosti – důchodci

trasa

vzdálenost / km

Nové Zámky – Bratislava hl. st. – Žilina – Košice – Trebišov – Humenné – Medzilaborce mesto

676

Snina mesto – Humenné – Trebišov – Košice – Žilina – Bratislava hl. st. – Podhájska

667

Banská Bystrica – Bratislava hl. st. – Žilina – Kysak – Drienovská Nová Ves

659

Skalica na Slovensku -Bratislava hl. st. – Žilina – Košice – Trebišov – Humenné – Snina

655

Medzilaborce – Humenné – Trebišov – Košice – Žilina – Bratislava – Kúty

647

Rekordní bezplatné cesty podle vzdálenosti – studenti

trasa

vzdálenost / km

Nitra – Nové Zámky – Bratislava hl. st. – Žilina – Košice – Trebišov – Humenné – Dlhé nad Cirochou obec

682

Nové Zámky – Bratislava hl. st. – Žilina – Košice – Trebišov – Humenné – Medzilaborce mesto

676

Medzilaborce mesto – Humenné – Trebišov – Košice – Žilina – Bratislava – Skalica na Slovensku

675

Medzilaborce – Humenné – Trebišov – Košice – Žilina – Bratislava – Kúty

647

Snina mesto – Humenné – Trebišov – Košice – Žilina – Bratislava hl. st. – Holíč nad Moravou

646

Limity pro bezplatnou přepravu: Aby vyvážit zájem o cestování s nabízenou kapacitou spojů, udržet obsazenost vlaků tak nesnižovat kulturu cestování pro platící cestující, ZSSK zavedla v prosinci 2014 limity počtu bezplatných lístků do vybraných spojů.

Tyto limity platí jen v dálkových vlacích (vlaky kategorie SuperCity / SC, EuroCity / EC, Expres / Ex, Rychlík / R), reálné z 1450 spojů realizovaných denně ZSSK na Slovensku se tak limity uplatňují jen ve vybraných 140 spojů. Limity jsou v průběhu roku upravováno / manažované individuálně pro každý spoj (podle toho v jaké časové poloze spoj jezdí a jaký je poptávka po cestování od platících i neplatících cestujících), podle reálné situace.

Jak se změnila naplněnost vlaků ZSSK
Počet cestujících ve vlacích ZSSK za první tři kvartály meziročně narostl přibližně o pětinu (o 21%). Prvních devět měsíců v roce 2014 ZSSK odvezla 34,2 mil. osob.

Počet cestujících denně ve vlacích narostl přibližně o více než 26 tisíc, celkově denně sedí ve vlacích zhruba 150 tisíc lidí.

Nejzásadnější změna meziročně nastala v dopravním chování studentů, kteří mnohem masovější využívají bezplatný měsíčník ne individuálně lístky na každou cestu. Loni více studentů využívalo individuálně lístky na jednu cestu. Meziročně je cestování na měsíčník – trasa do školy a zpět – více než zdvojnásobeny. Podle zjištění ZSSK si měsíčníky vybavují i ​​studenti, kteří cestují na koleje – cestují jen jednou dvakrát týdně, případně v delších časových odstupech. (Měsíční lístek na trasu do školy lze v současnosti vybavit nejvíce na vzdálenost 160 km).

Meziročně zásadně stoupl zájem o místenky (1 € ve vnitrostátní přepravě), jde o zdvojnásobení počtu realizovaných místenek (platící i bezplatná doprava), pro korektnost třeba uvést, že na tomto růstu se podílela i novinka ZSSK pro platící cestující – při lístku nad 10 € nebo při lístku v první třídě dostává cestující místenku automaticky bez doplácení.

Cestování za prací
Na základě rozhodnutí vlády ČR od 1. února 2015 byla zvýšena sleva na traťové předplatné lístky z původních 30% – 45% na současných jednotných 50% z obyčejného jízdného ve vlacích objednaných státem.

Za devět měsíců roku 2015 ZSSK eviduje 4,8 milionu cestujících na traťové předplatné jízdenky. Meziročně tak cestování za prací narostlo o 22% (počet cestujících / cest za devět měsíců 2015 oproti stejnému období 2014).

V průměru se za prací cestuje na trase dlouhé 33 km, je to přibližně stejná délka trasy jako v minulosti.

Navzdory nárůstu míry poskytované slevy se celkové tržby ZSSK za traťové jízdenky zvýšily o 7% (za devět měsíců 2015 oproti stejnému období 2014).

Žebříček TOP 9 nejčastěji využívaných tras na cestu do / z práce *
trasa v rámci ČR
Registrace v systému bezplatné přepravy

Registrace v systému bezplatné přepravy
Registrace v systému bezplatné přepravy

K 8. listopadu 2015 bylo do systému bezplatné přepravy evidovaných 847 404 platných registrací do bezplatné přepravy. Počet je již očištěn, a to o Neobnovené registrace některých oprávněných, které měly časově omezenou platnost průkazu – například studenti, poživatelé důchodů do 62 let, kteří předkládají potvrzení ze Sociální pojišťovny atd., Nebo překročením dětí věkové hranice 15 let a podobně.

Celkových počet fyzicky provedených registrací (včetně těch, které nebyly k aktuálnímu datu platné) představoval k závěru září 996 126. Potenciální se uvažovalo, že kolem 2,3 mil. osob (celkově dětí do 15 let, žáků, studentů, důchodců a příjemců různých důchodů Sociální pojišťovny). Do systému bezplatné přepravy tak reálně vstoupilo 37% občanů, kteří splňují kritéria.

Tabulka registrovaných do systému bezplatné přepravy k 8. listopadu 2015 (domácí i zahraniční)
* * * * *

Kontaktní centrum 18 188, nebo +421 2448 58 188 (při voláních ze zahraničí)
zákaznická centra v 12 městech nebo osobní pokladny ve stanicích
www.slovakrail.sk nebo www.facebook.com/slovakrail, info@slovakrail.sk
Aktuální polohu vlaků cestující najdou i na stránce ŽSR:
http://tis.zsr.sk/elis/pohybvlaku-iframe

Železniční společnost Slovensko, a. s. (ZSSK) zajišťuje osobní železniční dopravu na Slovensku. Stoprocentním akcionářem ZSSK je Slovenská republika prostřednictvím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR, která si smluvně objednává a platí veřejné služby v osobní železniční dopravě.
ZSSK denně vypravuje v průměru 1450 vlaků. V roce 2015 zrealizuje 31,30 milionu vlakových kilometrů (vlakokilometr) na základě smlouvy se státem. V roce 2014 společnost přepravila přes 47,2 mil. osob.
Mgr. Jana Morháčová
ředitelka Odbor komunikace
Železniční společnost Slovensko, a. s. (ZSSK)
Rožňavská 1
832 72 Bratislava 3

Jaké je právní minimum pro vaší profesi?

Neznalost zákona v případě, že něco pořádně zvoráte vás bohužel neomlouvá. Proto je rozumné nastudovat si své zakonné práva a povinnosti. Základní znalosti zákonů by měl mít každý člověk. Vzdělaný člověk je opravdu vzdělaný, když má větší porozumění základním zákonům jako je občanský zákoník, zákon o policii, trestní zákoník, zákon o dani z příjmu a podobně. Absolventi škol často netuší, jaké údaje má obsahovat jejich pracovní smlouva, když už si najdou nové zaměstnání. Mohou tak přijít i o plat a dostat se do řady problémů se zaměstnavatelem, nebo být kráceni ve svých právech. Učitelé vedou děti stále spíše k poslušnosti než k tomu, aby z nich vychovali svobodně uvažující a kriticky zkoumající osobnosti. Kdo má rybník měl by mít základní znalost zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS. Pokud je někdo léčen na psychiatrii měl by znát práva pacientů v ČR protože práve psychiatrických pacientů byla v minulosti často krácena a docházelo k nedobrovolným hospitalizacím a nedobrovolné léčbě. Elektrošoky dovedou zničit život jakéhokoliv člověka dosti spolehlivě. Naprostá ztráta schopnosti myslet a vybavovat si svojí minulost je vedlejším účinem léčky při které vám proženou elektrické napětí stovek voltů skrze hlavu, aby vás vyléčili. Je spousta lidi, která léčbu elektrošoky podávanou psychiatry nepřežije nebo raději svůj život ukončí sebevraždou, protože s tak omezenými schopnostmi jako po elektrošocích se nadá dobře žít. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického či terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich účastní. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

Středověká architektura na slovensku Dechtice

Vznik: asi kolem roku 1172

Poloha: v areálu hřbitova na svahu na okraji obce

Stručný popis: cihlová románská rotunda s půlkruhový zakončenou apsidou a západní barokní věží

Historie:

Středověká architektura na slovensku Dechtice
Středověká architektura na slovensku Dechtice

Rotundu v Dechticích postavili z cihel ve vyvýšené poloze na svahu a její výstavba se datuje rokem 1172, který se uvádí v kanonické vizitaci z roku 1782. Stavitelé se zřejmě inspirovali italskou architekturou.
V původní podobě ji tvořila loď navenek obdélníkového, uvnitř však ne zcela pravidelného kruhového půdorysu (průměr 6,25 až 6,40 metru), zaklenuta zděnou kopulí. Svatyni představovala protáhlá půlkruhový zakončena apsida.
V druhé polovině 13. století byla rotunda vyzdobena ještě pozdně freskami v tzv. lámaném stylu, další malby přibyly v apsidě v 14. století.
Prvními stavebními úpravami prošla rotunda v období pozdní gotiky, ale zásadní změnu přinesl až rok 1741, kdy byla barokně přestavěna a nabyla dnešní podobu. K západnímu průčelí byla dostavěna věž, na západní straně lodi v roce 1756 přibyla zděná tribuna. Také se přestal používat původní jižní portál a byl vytvořen nový ze západní strany přes podvežie. Loď byla osvětlena malým oknem na jižní straně lodi v místě, kde byl obvodová zeď nejtenčí.
Při rekonstrukci, která začala v roce 1932, bylo toto okno zvětšené. Během této obnovy byly rovněž odkryty fresky v lodi i apsidě.
Koncem druhé světové války dostala barokní věž přímý zásah dělostřeleckým granátem do horní části. Odstřelen byla západní a téměř celá jižní stěna i část východní stěny, přesto va však nezhroutila. Hned v roce 1945 byla opravena.
Celý kostel byl obnoven v letech 1985 – 86 av roce 1991 byla dokončena obnova vnitřního zařízení, včetně barokního oltáře. V roce 2010 se uskutečnil archeologický a architektonicko-historický výzkum stavby. V rámci něj byly mj odkryty několik úrovní cihlových dlažeb, původní ležela v hloubce 50 cm pod nynější. V posledních letech se realizuje komplexní obnova (nová dlažba, fasáda věže, průzkum a restaurování nástěnných maleb v interiéru a exteriérových fasád lodě a apsidy).

Zajímavosti:
– Zvenku vypadá rotunda jako běžný kostel s věží, obdélníkovou lodí a apsidou. Někteří odborníci však v této souvislosti zpochybňují zařazení stavby mezi rotundy a považují ji za jednolodní kostelík s válcovou lodí zaklenutou kopulí.
– Důkazem, že obdélníkový tvar lodě v exteriéru není výsledkem dodatečné přestavby, je románský portál, který částečně vystupuje z jižní stěny lodi a plně respektuje její zdivo.
– V období pozdní gotiky byl do tohoto románského portálu vložen menší, zakončený lomeným obloukem. Stavitelé ho navíc nevložili rovnoběžně s vnější fasádou, ale šikmo, takže zčásti kopíruje oblouk vnitřního oválného prostoru.
– Exteriér apsidy byl původně zdobený na Slovensku unikátními vodorovnými pásy z tvarovaných cihel. Odborníci kladou původ takové výzdoby do Itálie. V pozdějším období byly fasády upraveny a namalovali na ně iluzívnu kvádrováním.
– Horní část apsidy a jižní stěny lodi zdobí poměrně vysoký zuborez s malovanou výzdobou.
– Na východní straně apsidy se zachovalo původní kruhové okno.
– Válcový prostor lodi je zaklenut cihlovou kopulí, která by mohla být nejstarší dochovanou klenbou lodě na našem území.
– Výzkum interiéru odkryl sedile v lodi.
– Vzácné pozdně fresky se zachovaly v podobě pásu maleb, zachycujících výjevy ze života Krista od jeho narození přes křest, bičování, křížovou cestu a ukřižování. Součástí je i stylizovaný Strom života, při kterém klečí zřejmě donátor stavby. Představují na Slovensku velmi ojedinělý příklad tehdejšího tzv. lámaného stylu.
– Velmi netradičně dnes působí malba zejména kvůli tmavé pleti Panny Marie i dalších postav. Románský umělec podle všeho nenamícháte kvalitní červenou barvu, která tak postupně zčernalé. Rovněž neobvyklé je zobrazení Jana Křtitele při Ježíšově křtu v kněžském ornáty a nikoli v typické kůži.
– Malby obsahují i ​​několik prvků františkánské spitituality, včetně vyobrazení samotného sv. Františka jako rytíře se stigmaty ve scéně neseného kříže.
– Starší prameny zmiňují i ​​románskou výzdobu stěn apsidy v podobě řady apoštolů (podobně jako v Žilině-Rudina).
– Další freska na jižní stěně apsidy zobrazuje výjev s nevěřícím Tomášem, který odborníci datují do 14. století.
– Ve východní části jižní stěny byly okryté zbytky nástěnné malby sv. Kryštofa.
– Z románského období pochází i spodní část náhrobního kamene s rytinou základny kříže. Nachází se v interiéru kostelíka. Další náhrobní kámen z 18. století je osazen v dlažbě před svatyní. Je možné, že jde o druhotně použitý náhrobní kámen z gotického období.
– V jižní části lodi je prezentován objev starších dlažeb.
– Pod kostelem je krypta, kde jsou pohřbeni členové zemanské rodiny Jackovičovcov.
– Zásah věže v druhé světové válce se měl podle tradovaného příběhu „podařit“ ruským vojákům ze sousední vesnice Kátlovce, vzdálené přibližně tři kilometry, kteří stříleli na stanoviště Němců na věži.
– V lesích nad obcí stojí Katarínka, malebná zřícenina františkánského kláštera ze 17. století, který postavili s využití starší gotické kaple. Středověké kostelíky stojí iv okolních obcích Chtelnica, Trstín a Dolní Dubové.

Současný stav: Kostelík patří pod obec. Je v poměrně dobrém stavu. V posledních letech proběhla výměna podlahy, obnova fasády věže av roce 2015 se realizoval výzkum i obnova fasády apsidy a lodi i interiéru, který přinesl několik zásadní objevy. Navštívili jsme ho v květnu 2009, červnu 2010, březnu 2012, srpnu 2014 a říjnu 2015.

Bohoslužby: obvykle v 10.30 hod. na svátek Všech svatých (1. listopadu) a zpravidla o 14.30 na Památku zesnulých (2. listopad). Během roku jen příležitostně a na vyžádání. V roce 2015 bylo / je využívání kostelíka kvůli obnově omezené.

Praktické informace
Obec Dechtice leží asi 20 kilometrů severozápadně od Trnavy. Kostelík stojí na jejím severním okraji na svahu v areálu dodnes využívaného hřbitova. Kontakt na obecní úřad: 033/55 75 102.
GPS: 48.551763758, 17.594620585

Středověku architektura na slovensku – kostelík Šámot

Vznik: kolem roku 1260

Poloha: na malé vyvýšenině při poli na okraji zástavby

Stručný popis: románský cihlový kostelík s obdélníkovou lodí, prodlouženou půlkruhový ukončenou apsidou a severní sakristií.

Středověku architektura na slovensku - kostelík Šámot
Středověku architektura na slovensku – kostelík Šámot

Historie
Kostelík zde postavili jako typickou pozdně stavbu kolem roku 1260, v období, kdy vznikly i další románské stavby v okolí (Hamuliakovo, Kalinkovo ​​či Mierovo). Archeologický výzkum ukázal, že v okolí se nacházela středověká osada a hřbitov (12. – 16. stol.).
V 19. století přestal kostelík plnit svou původní funkci a sv. mše se tu slavily jen jednou do roka, na svátek patronky chrámu sv. Margity. Poslední se měla uskutečnit v roce 1927.

Středověku architektura na slovensku - kostelík Šámot
Středověku architektura na slovensku – kostelík Šámot

Po nástupu komunistů k moci objekt sloužil od roku 1950 třicet let jako sklad obilí. V letech 1983 – 84 byl kostelík opraven – byla zajištěna statika objektu, obnovené fasády a vyměněn dřevěný strop.
V roce 1995 kostelík Žitnoostrovské muzeum v Dunajské Stredě odevzdalo v rámci restitucí Římskokatolické církve, i když ho plánovalo využít jako lapidárium. V nedávných letech se objevilo několik aktivit na obnovu objektu, zatím však žádná nebyla dotažena do úspěšného konce.

Zajímavosti
– Kostelík zaujme svou polohou, zdánlivě opuštěnou na okraji obce, což ještě umocňuje fakt, že již neslouží pro bohoslužebné účely a není v něm žádné vnitřní vybavení.
– Stavba se díky zániku osídlení ve středověku zachovala v prakticky nezměněné podobě bez pozdějších zásahů a přístaveb.
– Jako jeden z mála kostelíků na Slovensku má původní románskou sakristie, nevelkých rozměrů.
– Románské štěrbinové okna se zachovaly na jižní stěně lodi, apsidě i sakristii. Pod korunní římsou zdí apsidy i lodě je jako ozdobný prvek použitý zuborez.
– Půlkruhový zakončená apsida už svým řešením naznačuje proměny, které inspirovala klášterní architektura a možná i změna liturgie. Před typicky románskou apsidu byl v zájmu zvětšení prostoru svatyně vložen chór obdélníkového půdorysu, který v exteriéru není přiznán, na rozdíl od kostelíků v Žilině-Rudina, Malé Bare či Gemerská Jablonci.
– Zaklenuta svatyně již naznačuje příchod gotického slohu. Chór má samostatnou křížovou žebrovou klenbu bez svorníku. Stejně ani samotné půlkruhové zakončení apsidy již není zaklenutý typickou konchou, ale má jednoduchou klenbu s trochu poli.
– Podle některých autorů měl původně kostelík na západní straně představeny věž; svědčit o tom mají stopy na západním průčelí.
– Původní románský portál na jižní straně byl zazděn a nahrazen západním vstupem, v interiéru je však odkrytý a také na vnější fasádě vidět jeho obrysy.
– Na pravo od dnešního vstupu je ve zdi lodi zazděna hrubě opracovaná kamenná nádrž z románského období. Původně šlo asi o křtitelnici, od 2. poloviny 19. století sloužila už jako svätenica.
– V severní stěně apsidy je jednoduché pastoforium v ​​podobě lichoběžníkové niky.
– Na stěnách kostelíka se zachovaly středověké malby, jsou však zatřené a čekají na restaurování. Prosvítá jen několik konsekračných křížů.
– Virtuální prohlídka na virtualtravel.sk.
– Apsida kostelíka se v červnu 2011 stala místem improvizovaného křtu stránky Apsida.sk :).
– Středověké kostely najdeme iv blízkém Šamoríně, Hamuliakovo, mírové či Alžbětině Dvoře.

Současný stav
Kostelík patří Římskokatolické církve, pod děkanát v Šamoríně. Zatím nemá využití, přičemž trochu doplácí na svou polohu. Románská stavba tak zarostla keři a plevelem. Je ještě v poměrně dobrém stavu, střechu apsidy už však museli opravovat (byla nově pokryta plechem). V roce 2013 vznikla iniciativa na obnovu objektu podpořena Nadací Templomos, přičemž se začalo s čištěním jeho okolí od náletové vegetace, tento velkoryse pojatý projekt se však nepodařilo realizovat. Dřevěná střešní věžička se začala povážlivě naklánět, proto musela být v létě 2015 sejmuta. Tyto práce se udály v rámci stávajícího projektu obnovy realizovaného RKC farností v Šamoríně. Kostelík jsme navštívili v létě 2005, září 2007, červenci a říjnu 2008, v lednu 2009, červnu 2011, květnu 2013 a říjnu 2015.

Bohoslužby: ne

Praktické informace
Kostelík se nachází na okraji obce, bývalého Majera, cca 3 km severně od Mléčná, městské části Šamorína. Cesta k němu vede od Mléčná směrem na sever přes část Bučuháza. Až ke kostelíku vede asfaltová cesta, takže je snadno přístupný i pro motoristy a cyklisty (i koloběžkáře) ze strany od Šamorína i Kvetoslavově.
GPS: 48.03350261, 17.349954844

Prodej bytu 2kk Praha 10, Strašnice

gutovka

Prodej zrekonstruovaného bytu 2+kk 60m2/balkón v ulici Nedvězská, Praha 10 – Strašnice, v 1. patře nízkopodlažního cihlového domu (pouze 2 byty na patře), OV vlastnictví, orientace bytu S a J. Výhled do parku, velmi klidné prostředí. K bytu náleží dobře zabezpečený sklep a možnost využití kočárkárny pro uschování kola. Dům prošel rekonstrukcí (střecha, plastová okna, venkovní dveře, stoupačky). Bezproblémové parkování u domu. Velmi dobrá dostupnost do centra – 2 minuty chůze od vchodu zastávka tram č. 22 a 26. Metro Skalka nebo Strašnická do 6 min chůze od domu. Výhodná poloha pro bezproblémový nájezd na jižní spojku. Dobrá občanská vybavenost v okolí – potraviny, lékárna, školka, ZŠ, gymnázium, restaurace. Velká šatní skříň nebo některé kusy nábytku je možné mít v ceně bytu. Prodej přímo od majitele. !!!RK NEVOLAT!!!

Prodej bytu 3+1 v Praze 2 Vinohradech, Římská