Oxykodon lék s vysokým potenciálem pro zneužívání a návyk

Oxykodon má největší potenciál zneužívání a současně je nejvíce rizikový. Je stejně silný jako heroin a ovlivňuje nervový systém stejným způsobem. Oxykodon se prodává pod mnoha obchodními názvy jako je OxyContin, Percodan, Endodan, Roxiprin, Percocet, Endocet a Roxicet. Je dodáván ve formě tablet.

Oxykodon lék s vysokým potenciálem pro zneužívání a návyk
Oxykodon lék s vysokým potenciálem pro zneužívání a návyk

 

Léky na předpis jsou také zneužívány k rekreačním účelům. Dají se rozdělit na:

1. Tlumivé léky: Tyto léky, které zpomalují činnost mozku, často utlumují centrální nervový systém (mozek a míchu). Patří mezi ně sedativa (uklidňují a uspávají) a trankvilizéry (jejichž účelem je snižovat napětí a úzkost).

2. Opioidy*: Sem patří léky proti bolesti, které obsahují opium či látky jemu podobné a užívají se k tlumení bolesti.

3. Stimulanty: Skupina léků, jejichž účelem je zvýšit energii a pozornost; zároveň však zvyšují krevní tlak, tep a zrychlují dýchání.

4. Antidepresiva: Psychiatrické léky, jejichž účelem je potlačovat deprese.

*opioidy: látky, jejichž účinek a chemické složení připomíná opium (omamná látka z máku setého)

zneužívání léků proti bolesti

I když užívání pouličních drog v USA mírně ubývá, zneužívání léků na předpis narůstá. V roce 2007 zneužilo 2,5 milionu Američanů léky na recept prvně v životě, ve srovnání s 2,1 milionem, kteří užili poprvé v životě marihuanu.

zneužívání léků proti bolesti
zneužívání léků proti bolesti

Mezi náctiletými jsou léky na recept druhou nejčastěji zneužívanou drogou po marihuaně a téměř polovina náctiletých, kteří zneužívají léky na recept, bere právě léky proti bolesti.

Proč se tolik mladých lidí ve své snaze najít opojení obrací k lékům na recept?

Průzkum ukázal, že téměř 50 % náctiletých se domnívá, že užívání léků na recept je mnohem méně nebezpečné, než užívání pouličních drog.

Většina těchto mladých* lidí si však neuvědomuje, jak velké riziko ve skutečnosti konzumací těchto vysoce účinných psychotropních drog podstupují. Dlouhodobé užívání léků proti bolesti může vést k závislosti. Dokonce i lidé, kterým jsou podávány v rámci léčby, mohou nakonec spadnout do pasti zneužívání a závislosti.

zneužívání léků proti bolesti
zneužívání léků proti bolesti

V některých případech není nebezpečí léků proti bolesti zřejmé, dokud není pozdě. V roce 2007 například zabila závislost na léku Fentanyl více než 1000 lidí. Zjistilo se, že tato droga je 30 až 50krát silnější než heroin.

* Pozn. V ČR se problém zneužívání léků proti bolesti týká nejen mladistvých, ale i dospělých

J. S. Presl – Jan Svatopluk Presl

Spojeni pouty přírody i vědy, hlásá latinský nápis na náhrobku bratří Preslových na vyšehradském hřbitově
Jan Svatopluk Presl (4. září 1791 Praha[1] – 6. dubna 1849 Praha) byl rakouský a český vysokoškolský pedagog, profesor zoologie a mineralogie na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze a jeden z nejvýznačnějších českých přírodovědců 19. století.

 latinský nápis
latinský nápis

Biografie
Vystudoval medicínu na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Roku 1816 zde získal titul doktora lékařství. Působil pak jako asistent na katedře dějin přírody na lékařské fakultě této univerzity u F. X. Bergera. V letech 1818–1819 byl suplentem pro tento obor. V letech 1819–1820 působil jako profesor všeobecných dějin přírody a technologie na Akademickém lyceu v Olomouci. Roku 1820 nastoupil jako řádný profesor speciálních dějin přírody na lékařské fakultě pražské univerzity. Roku 1824 zde založil kabinet zoologie a staral se o rozšiřování jeho sbírek.

Společně s bratrem Karlem Bořivojem Preslem vydávali Flora Čechica. Spoluzakládal českou a odvozeně i slovenskou odbornou terminologii mnoha vědních oborů, zejména pak v mineralogii, chemii, zoologii a botanice. Zavedl dvouslovné pojmenovávání anorganických sloučenin a rozlišování oxidačního čísla pomocí přípon (v jeho původním systému bylo ovšem přípon pouze 5). V roce 1821 se podílel na založení prvního česky psaného vědeckého časopisu Krok, na jehož dalším vydávání se poté podílel.

V díle Wšeobecný rostlinopis popsal a pojmenoval i řadu rostlin exotických, jako například tropické cykasy.

Z preslovských jmen botanických i dalších zůstala živá naprostá většina (například kopretina, kukuřice či bledule, lebeda pro Atriplex, šťovík pro Rumex atd.). Některá se již nepoužívají nebo se změnila – pepřika na paprika, ďubanka (Swertia) na kropenáč, šišvorec (Acorus) na puškvorec atd.

Presl pojmenoval například i tuleně, vorvaně, lachtana, bobra, dikobraza, zubra, mrože nebo hrocha či klokana. Češi jsou spolu s Chorvaty, kteří Preslovo slovo převzali, údajně jediným národem na světě, který nemá název pro klokana odvozený od gangurru z jazyka Guugu Yimithirr. Je autorem českých a slovenských názvů pro draslík, kyslík, vápník a také pro minerály cínovec, kazivec a živec.

V roce 1831 spoluzakládal organizaci Matice česká. V roce 1847 se stal členem vídeňské akademie věd. Byl rovněž členem české akademie.

Během revolučního roku 1848 se zapojil do politiky. Ve volbách roku 1848 byl zvolen na rakouský ústavodárný Říšský sněm. Zastupoval volební obvod Nový Knín v Čechách. Uvádí se jako doktor medicíny. Patřil ke sněmovní pravici.[6] V Kroměříži je na domě, kde během sněmu bydlel, umístěna pamětní deska.

Poznejte, zda vám je nevěrný ?!

Poznejte, zda vám je nevěrný ?!
nevěra rozchod
Nevěra je dnes bohužel pořádně rozšířeným jevem a byla důvodem rozpadu nejednoho vztahu. Někdy máme pocit, že nám se to přece stát nemůže a přece. Nevěrní bývají muži i ženy. My se však nyní zaměříme na to, co dělat v případě, že máte podezření na nevěru svého manžela či partnera.

Proč bývají nevěrní?
Proč vlastně bývají muži nevěrní? Odpovědí může být nepočítaně, protože každý muž má své vlastní důvody. Někteří to udělají proto, že se ve vztahu se svou manželkou nebo partnerkou už nudí a hledají malé rozptýlení. Jiní mají doma pocit nedostatečného ocenění, cítí se „nevážený“ a nepotřební (například pokud se žena příliš upne na dítě a muže odstrčí na vedlejší kolej) a potřebují mít pocit důležitosti a výjimečnosti.

No a někteří muži doma jen nemají dostatek sexu, tak ho hledají jinde.
Důvodů může být ještě miliony, o tom by věděli vyprávět nejlépe muži samotní. Nicméně výsledek je téměř vždy stejný – podvedená a vnitřně zraněná žena, krize vztahu nebo manželství a nejednou i jeho rozpad, a v mnoha případech i trpící děti.

signály
Pokud s někým žijete několik let ve společné domácnosti, znáte ho dostatečně dobře na to, abyste dokázali zachytit podivné projevy chování. Signály, že váš partner má poměr s jinou ženou, mohou být různé. Mnoho žen se však shoduje na tom, že muž se tehdy zpráva jaksi tajemně a roztržitě zároveň. Pokud si mobil bere s sebou i na toaletu a do sprchy, přičemž to předtím nikdy nedělal, také je to možným náznakem, že něco skrývá. Partnerovy častěji služební cesty i víkendech a stále více času tráveného mimo domu by vás také měli varovat. Stejně i jeho zvýšený zájem o svůj vzhled. V neposlední řadě je obvykle „příznakem“ nevěry partnera i nezájem nebo snížený zájem o sex s vámi. Může se vymlouvat na leccos – má hodně práce, kopec starostí v zaměstnání, trápí ho jakási divná únava, je v pořádném stresu a podobně. Výmluvy bývají různé. Každá žena však v určitém bodě dokáže vycítit, že s jejím partnerem se něco děje.

Co dělat, když máte podezření?
nevěra
Pokud máte „jen“ podezření a nemáte důkaz o partnerově nevěře, můžete udělat v podstatě dvě věci. Jednou z nich je čekat, zda nějaký důkaz získáte nebo se ho rovnou zeptat. Pokud se váš partner divně správa a vám vrtá v hlavě, jestli vám náhodou není nevěrný, je asi lepší vybrat si druhou možnost, jak čekat na důkazy o jeho nekalé činnosti. Je však možné a často se stává,

že partner bude zatloukat do němoty. A možná vám podá skutečně pádné vysvětlení, které objasní jeho podivné chování a vy se konečně přestanete Umar myšlenkami na to, jak vás váš drahý podvádí s jinou. Vy znáte svého partnera nejlépe. Víte, zda má ve zvyku lhát nebo je to člověk upřímný. V případě, že vás už nejeden jednou oklamal, je zřejmé, že mu asi nebudete jen tak snadno věřit. Tehdy může pomoci, pokud budete opatrnější a budete si ho více všímat. Pokud vám lže, časem pravda vyplave na povrch, protože věčně se nevěra tajit nedá.

Když se přizná nebo to zjistíte
Zatímco máte jen podezření, je stále ještě naděje, že všechno je úplně jinak a váš manžel nebo partner vám nevěrný není. Co však v případě, že jeho nevěra je už potvrzena? To je pak trochu jiná káva. Hodně závisí na tom, jak to vnímáte vy. Milujete ho přesto? Jste s ním v podstatě šťastná a s vaším vztahem spokojená? Chcete s ním zůstat a zkusit to znovu, i když vás podvedl? Byla to jeho první nevěra nebo se to již dříve někdy stalo? A také hodně záleží na tom, jak to vnímá váš partner. Pokud to lituje a bere jako svůj velký přešlap, který už nechce zopakovat, pokud vidíte, že to myslí upřímně a záleží mu na vašem vztahu a jeho udržení, pak mu můžete dát šanci. Překonat nevěrou napjatý vztah není jednoduché, je to asi jedna z nejtěžších věcí. Protože odpustit je jedna věc, ale zapomenout je mnohem obtížnější. Pokud mu jednou odpustíte a rozhodnete se jít dál spolu, pak si musíte dávat pozor, abyste mu jeho nevěru nikdy nezmínily a nevytahovaly ani během hádek. Je to těžké, protože tuto věc budete mít zřejmě stále někde v pozadí své mysli. Ale věřte, že je mnoho vztahů, kde se nevěra vyskytla a přesto vztah vydržel. Někdy se vyplatí dát novou šanci a začít znovu, jindy je nevěra jen jakousi tečkou za již tak nefunkčním a neuspokojivým vztahům. Mnohé ženy totiž až nevěra partnera pohne k tomu, aby se rozvedli a viděli, že jejich vztah i tak neměl delší dobu význam. To však musíte rozhodnout jen vy sama.

Pochybujete o tom, že vám váš partner říká pravdu?

Pochybujete o tom, že vám váš partner říká pravdu? Nebo nevěříte někomu z vašeho okolí? Psychologové přicházejí stále s novými způsoby, jak nevěru odhalit. Business Insider přinesl šest rad jak zjistit, zda má před vámi někdo blízký tajnosti.

Pochybujete o tom, že vám váš partner říká pravdu?
Pochybujete o tom, že vám váš partner říká pravdu?

Zeptejte se na názor přítele
Nezasvěcení lidé mají většinou dobrou schopnost odhalit, pokud něco v cizím vztahu neklape. Testovali to i psychologové. Zavolali si několik párů a jednomu z partnerů zavázali oči. Druhý z páru musel dávat své polovičce instrukce, co má kreslit na čistý papír. Celý proces natočili na video a pustili ho neznámým divákům. Ti měli určit, který z párů měl problémy s nevěrou. Překvapivě lidé tipovali správně. Výzkum prokázal, že pozorováním spolupráce dvou partnerů, dokáže cizí člověk určit nevěru nebo neshody v jejich vztahu.

Pochybujete o tom, že vám váš partner říká pravdu?
Pochybujete o tom, že vám váš partner říká pravdu?

Sledujte, jaké slova používá
Pozorně poslouchejte, jak se váš partner vyjadřuje. Jisté vzorce při vyprávění totiž odhalí, zda se vyhýbá pravdě. Ukázala to nedávná studie profesora psychologie James W. Pennebakera a jeho kolegyně Diany Berryová ze Southern Methodist University.

Zjistili, že lháři méně používají tato slova:

Zájmena v první osobě singuláru: JA, MNE, MŮJ

Kognitivní slovesa: Uvědomujeme si, myslíme

Vyřazovací spojka NEBO a podřadicí spojka ALE

Na druhé straně mají tendenci více používat následující výrazy:

Slova vyjadřující negativní emoce: nenávidět, hněv, NEPŘÍTEL

Pohybové slovesa: kráčí, hýbat SA

Poslouchejte jeho hlas
Kanadští vědci zkoumali vzorek mužů a žen. Zavolali si dobrovolníků, kteří měli na základě hlasového záznamu určit, kdo z účastníků výzkumu nemá pravděpodobně problém podvádět. Ženy tipovali pány s nižším hlasem a muži, poukázali na dámy, které vyprávěli výše.

Výzkum ukázal, že muži s níže položeným rozsahem měli více testosteronu.
Výzkum ukázal, že muži s níže položeným rozsahem měli více testosteronu.

Nebyly daleko od pravdy. Výzkum ukázal, že muži s níže položeným rozsahem měli více testosteronu. A právě vysoké množství mužského hormonu je spojováno se zvýšenou mírou nevěry.

Dejte pozor na sociální média
Tráví váš partner příliš mnoho času na sociálních sítích? Zbystřete pozornost! Může totiž před vámi tajit vztah. Potvrzuje to i Russell Clayton z univerzity v Missiouri. Ten přišel na to, že lidé kteří na Facebooku či Twitteru tráví více než hodinu během pěti dní v týdnu, mají obvykle více problémů ve vztazích a podvádějí.

Zaznamenejte změny v jeho chování
Pokud jste ve vztahu déle, svého partnera už určitě znáte. Víte, co rád je, jak reaguje na výzvy a překvapení nebo jako pečlivě vás poslouchá. Náhlé změny v jeho chování či v pohybech mohou správně vyvolat podezření.

„Vaše tělo prochází těmito změnami, když jste nervózní nebo v napětí – tedy, když lžete,“ píše ve své knize analytička lidského chování Lillian Glassová.

Profesor psychologie Edward Geiselman tvrdí, že lidé, kteří lžou, zvyknou z nervozity ztratit řeč, ostře se bránit nebo opakovat otázky, aby měli více času promyslet si uvěřitelné lež
Profesor psychologie Edward Geiselman tvrdí, že lidé, kteří lžou, zvyknou z nervozity ztratit řeč, ostře se bránit nebo opakovat otázky, aby měli více času promyslet si uvěřitelné lež

Zpozorněte, pokud mlčí a opakuje vaše otázky
Nemá vám partner, co říct? Nebo na vás slovně útočí? Měli byste si zjistit, zda je vše v pořádku. Tyto znaky mohou indikovat nevěru. Profesor psychologie Edward Geiselman tvrdí, že lidé, kteří lžou, zvyknou z nervozity ztratit řeč, ostře se bránit nebo opakovat otázky, aby měli více času promyslet si uvěřitelné lež.

rozšířený vzdělávací program na téma ochrany lidských práv

„Na Akademii PZ bude zdokonalený a rozšířený vzdělávací program na téma ochrany lidských práv a bude zahrnovat okruhy o právním státě, menšinách a policejní etice “ Výuka předmětu ochrany lidských práv zahrnující okruhy o právním státě, menšinách a policejní etice v Akademii Policejního sboru v Bratislavě se realizuje v těchto předmětech:

rozšířený vzdělávací program na téma ochrany lidských práv
rozšířený vzdělávací program na téma ochrany lidských práv

1. Lidská práva – v rozsahu 48 hodin, předmět je ukončen zkouškou.
Stručná osnova předmětu: Lidská práva a jejich ochrana, univerzální systém ochrany lidských práv, regionální systémy ochrany lidských práv, Rada Evropy a Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, právo na život, zákaz mučení, právo na svobodu a bezpečnost, právo na spravedlivý proces, právo na respektování soukromého a rodinného života, svoboda myšlení, svědomí a náboženství, svoboda projevu, svoboda shromažďování a sdružování, ochrana majetku.

systémy ochrany lidských práv, Rada Evropy a Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod
systémy ochrany lidských práv, Rada Evropy a Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod

2. Sociologie etnických skupin – v rozsahu 24 hodin, předmět je ukončen zápočtem.
Stručná osnova předmětu: Úvod do sociologie etnických skupin. Etnická skupina,
etnikum, etnicita a rasa. Menšiny a menšinové etnikum. Sociální aspekty vzniku a formování národa. Formy existence etnických společenství a jejich různé interpretace.
Identita, etnické a národní vědomí. Etnické předsudky a stereotypy. sociální inkluze a exkluze v etniky vztazích, etnické asimilace a diskriminace. etnocentrismus a xenofobie. Etnické napětí a konflikty. Sociální příčiny vzniku národnostních konfliktů. Vzestup a společenské příčiny rasismu a nacionalismu. rasistické a nacionalistické společenské hnutí. Sociologický výzkum jako nástroj poznávání etnických vztahů.
3. Psychologie a etika – v rozsahu 60 hodin, předmět je ukončen zkouškou.
Stručná osnova předmětu: Úvod do policejní psychologie a etiky, kognitivní procesy, sociální kognice, morálka a aplikace etiky ve společnosti, morálka a její vztah k bezpečnostní problematice, emocionalita a motivace člověka, hodnotová orientace právně-bezpečnostní činnosti, psychologie osobnosti, činnost bezpečnostních služeb v prostoru mezi svobodou a bezpečností, diadická interakce a hromadné chování, důvěryhodnost a autorita, psychologie oběti, psychosomatika a profesionální deformace, hodnotová orientace právně-bezpečnostní činnosti.

Property – nemovitosti, které vydělávají peníze pro svého majitele

Property – nemovitosti, které vydělávají peníze pro svého majitele.

Property - nemovitosti, které vydělávají peníze pro svého majitele
Property – nemovitosti, které vydělávají peníze pro svého majitele

Společnost Stewart Property Solutions Ltd je společnost, která vám pomůže nalézt řešení všech vašich potřeb.

Ať už hledáte nemovitost k pronájmu, nebo máte nemovitost, kterou chcete pronajmout, nehledejte další než Stewart Property Solutions Ltd.

S desetiletou zkušeností s pronájmem bytů v krajích Kildare & Dublin se snažíme poskytnout řešení bez stresu vašim potřebám.

Široká škála služeb včetně Lettings … Management … Opravy … Fit Outs … Kupujte si poradenství a nabídky … Hypoteční pomoc … Snag seznamy … Ocenění … a mnoho dalších .

Naše balíčky jsou individuálně přizpůsobeny potřebám každého pronajímatele nebo nájemce.

Nejsme realitní makléř, který pronáší jako vedlejší. jsme 100% oddaní pronájmu!

Žádné další jednání s různými agenty pokaždé, když zazvoníte, naše společnost je věnována pronájmu, a budete mít jednoho agenta, který se zabývá vaším souborem.

Kvůli obrovskému požadavku v kraji Kildare a Dublinu máme připravený čekací seznam klientů, takže …

zavolejte nám dnes na bezplatnou evaluaci a konzultaci ohledně investic do nemovitostí a využijte naše velmi konkurenceschopné ceny.

telefon nebo e-mail.

Dominika Pašková napsala o Petrovi GONO – osobní konzultant a lektor

Petr mi pomohl být ve svém životě skutečně šťastná.

Dominika Pašková o Petrovi Gono
Dominika Pašková o Petrovi Gono

Jako že už předtím jsem opravdu byla, měla jsem všechno – nádherný vztah, krásné a spokojené děti a funkční firmu, sny do budoucna a spoustu takových věcí. Ale občas jsem prostě měla svoje chvilky, kdy jsem vnímala, že nemačkám z života 100%. Po několika týdnech s Petrem je to všechno jinak. Uvědomuji si, že toto není zdaleka všechno, co budu procházet, a že moje možnosti jsou několikanásobně vyšší, přesto už nyní vnímám obrovský rozdíl v kvalitě svého života, jeho dopadu na svoji rodinu a své okolí. Děkuji za všechno, Petr je vzor a moc ráda budu, když jej bude moci poznat co nejvíce lidí. Díky!

 

Telefon: +420 733 105 252
E-mail: petrgono@partnerskyzivot.cz

život krav a oveček, které své mléko dávají mlékárně na výrobu sýrů, másla a brynzy Liptov

Výhled na Tatry, masáž, procházky voňavými loukami plnými horských bylinek, škrábání zad … Zní to jako příjemný návod na dovolenou a přitom mluvíme o životě krav a oveček, které své mléko dávají mlékárně na výrobu sýrů, másla a brynzy Liptov.

život krav a oveček, které své mléko dávají mlékárně na výrobu sýrů, másla a brynzy Liptov
život krav a oveček, které své mléko dávají mlékárně na výrobu sýrů, másla a brynzy Liptov

Spokojený život zvířat
Krávy a ovce ze 73 Slovenských farem a salaší, které dodávají mléko výhradně pro výrobky Liptov, se pasou v horském prostředí Liptova, Oravy, Spiše a v případě ovčího mléka i na Gemeru. Při chovu se s dodržují „welfare“ podmínky, to znamená, že zde vládne pohoda, blaho a prosperita. V kravínech najdete dokonce i masážní kartáče a ventilátory. Dobytek má dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, kde spásají šťavnatou trávu a bylinky. Liptov vsadil na tradiční plemena zvířat, které mají předpoklad na zvýšené fyzické zatížení v členitých horských pastvinách. A tak slovenská strakatá (kráva), či valaška (ovečka), jsou součástí stád.

Produkce mléka je v horské oblasti
Produkce mléka je v horské oblasti

horské mléko
Evropská unie vydala nařízení, kterým stanoví podmínky, kdy je možné označit mléko jako HORSKÁ. Liptov je splňuje všechny. Produkce mléka je v horské oblasti, suroviny a krmivo pocházejí hlavně z horských oblastí a mléko se zpracovává stejně ve stanovené nadmořské výšce, a to minimálně 500 m. Pokud k tomu připočteme ještě i spokojený život krav a ovcí, můžeme mluvit skutečně o horském mléce, které se používá na výrobu našich liptovských sýrů, pařených specialit, brynzy a másla. Konečně chuť, barva a vůně výrobků Liptov je dána i díky dobrým chovným podmínkám a díky bohaté rostlinné rozmanitosti horských pastvin.

Mléko pod lupou
Akreditované laboratoře prováděly sérii testů s cílem zjistit, co se nachází v horském mléce a zda obsahuje pesticidy. Horské mléko dopadlo velmi dobře. Kromě toho, že obsahuje vše, co má obsahovat dobré mléko a pozitivně překvapil zvýšený obsah vitamínu A. Vitamin A přispívá k normálnímu metabolismu železa, k zachování zdravých sliznic, k udržení zdravé pokožky, dobrého zraku a podílí se na správném fungování imunitního systému. Laboratoře prováděli i samostatné testování horského mléka na zachycení přes 700 pesticidů a jejich relevantních reziduí. A výsledek? Všechny analýzy potvrdily, že horské mléko neobsahuje žádný z těchto pesticidů.

základní údaje o městě Holíč leží na západním Slovensku

základní údaje
Město Holíč leží na západním Slovensku v regionu Záhoří, 88 km severně od hlavního města SR Bratislavy, v severní části Ústeckého kraje, 72 km severozápadně od krajského města Trnava. Administrativní je začleněno v okrese Skalica, od okresního města je vzdáleno 7 km jihozápadním směrem.

základní údaje o městě Holíč leží na západním Slovensku
základní údaje o městě Holíč leží na západním Slovensku

Město leží na severní hranici Slovenska s Českou republikou, je vstupní branou z České republiky na Slovensko – hraniční přechod Holíč – Hodonín na silnici první třídy E 51 spojuje Západní Slovensko – Nitransko a Trnavsko s moravským Brnem (65 km). Nejbližším sousedním městem je město Hodonín (5 km) v České republice. Město leží na severu Záhorské nížiny na styku dvou morfologických celků – Chvojnická pahorkatina a Dolnomoravského úvalu.

Město leží na východním okraji tzv. Středoevropského regionu (hospodářský prostor s počtem obyvatel 5,5 mil., S hlavními póly rozvoje Bratislava, Vídeň a Brno), regionu s vysokým potenciálem rozvoje, přičemž tato pozice regionu i města se v čase soustavně zlepšuje.

dopravními koridory ke krajskému městu Trnava i k hlavnímu městu ČR
dopravními koridory ke krajskému městu Trnava i k hlavnímu městu ČR

Z hlediska rozvojových pólů je poloha města příznivá – přístup dopravními koridory ke krajskému městu Trnava i k hlavnímu městu ČR – Bratislavě je cca 1 – 1,5 hod, dostupnost nejbližšího mezinárodního města evropského významu – Vídeň je 135 km – cca 2 hod. Město je přístupné všemi formami dopravy – z dálnice D2 Bratislava – Brno cestou I. třídy I / 2 z dálniční křižovatky Kúty vzdálené 23 km, železnicí přes mezinárodní železniční uzel Kúty vzdálený 20 km, letecky místním národním sportovním letištěm Aeroklubu a potenciálně i vodní rekreační osobní dopravou po řece Morava napojené na transevropskou Dunajskou vodní cestu.
Město má dostupný potenciál těžit ze své výhodné geografické polohy a intenzivně se zapojit do mezinárodního obchodu a růstu konkurenceschopnosti jeho lokální ekonomiky. Může být ovlivněny efektivní politikou hospodářského a sociálního rozvoje města jako součásti mikroregionu a širšího, regionálního území.

Katastr města na severu hraničí s Českou republikou na východě sousedí s obcemi Kátov, Vrádište, Prietržka, Trnovec a Popudinské Močidľany, na jihu s obcemi Radimov, Petrova Ves a s městem Gbely, na západě s obcí Kopčany.

Chvojnická pahorkatina
Chvojnická pahorkatina

Katastr města má převážně mírně zvlněný Pahorkatinný charakter, hlavně v jižní a východní části, kde je součástí Chvojnická pahorkatina, dosahuje nadmořskou výšku až 240 m n.m. Severní a západní část katastru je rovinného charakteru, je ohraničena povodím řeky Morava s nejnižší nadmořskou výškou 156 m n.m.
Rozlohou i počtem obyvatel patří město Holíč mezi malá města. V současnosti (stav k 31.12. 2007) má 11 146 obyvatel. Rozloha katastrálního území je 3482 ha. Průměrná hustota obyvatelstva je 333 obyvatel / km2.
Město leží na křižovatce silnic I. třídy E 51 a II / 426, které tvoří hlavní komunikační trasy města a zároveň i jeho spojnice s okolím ve všech směrech – jihozápadně s hlavním městem SR Bratislavou, jihovýchodně s krajským městem Trnava, severovýchodně s okresním městem Skalica a severozápadně se státní hranicí s ČR a hraničním městem Hodonín v Jihomoravském kraji.

Geografický střed obce leží v nadmořské výšce 185 m n.m .:
Zeměpisná délka: 17 ° 09 ’38 „východní délky
Zeměpisná šířka: 48 ° 48 ’44 „severní šířky

Geologické podmínky:
Nížinná, severní část katastrálního území je tvořena říčními úrodnými naplaveninami a štěrkopísků v nivě řeky Moravy, v jižní části katastru na severu Chvojnická pahorkatina se nacházejí druhohorní horniny a na nich naváté úrodné spraše – zemědělsky využívané půdy vhodné pro pěstování všech druhů obilovin a pícnin. Město bylo v minulosti známé dostatkem vhodných surovin pro výrobu habánské keramiky, později majoliky a porcelánu. Reliéf území je mírně členitý – na severu v povodí Moravy dosahuje nejnižší nadmořskou výšku i členitost, na jihu v Chvojnickej pahorkatině nabývá výraznější pahorkatinový charakter.

Území se vyznačuje mírně suchým klimatem s teplotou v lednu od -1 do -3C
Území se vyznačuje mírně suchým klimatem s teplotou v lednu od -1 do -3C

Klimatické podmínky:
Z hlediska klimatických typů leží město v území s převážně nížinným typem klimatu s mírnou intenzitou teplot, které přičlenit k Záhorské nížině. Území se vyznačuje mírně suchým klimatem s teplotou v lednu od -1 do -3C, s trváním slunečního svitu ve vegetačním období nad 1800 hodin, s průměrnou roční teplotou 8 – 10C, s ročním úhrnem srážek 560 – 680 mm. Průměrné teploty v červenci se pohybují od 19,5 – 20,5C. Celoroční amplituda maximálních teplot na tomto území dosahuje interval spolehlivosti -16,5 až 33C. Průměrná oblačnost (procento pokrytí oblohy oblaky) v oblasti, ve které se obec nachází dosahuje 80 – 85% (prosinec) a 40 – 45% (září). Trvání období se sněhovou pokrývkou nepřesahuje v této oblasti délku 90 dní. Průměrný úhrn potenciálního výparu dosahuje 700 – 800 mm za rok. Převládající severní a severozápadní směr větrů vyplývá z otevřenosti území ze severu.

Území katastru obce se nachází v povodí řeky Morava, která jako přítok Dunaje patří do úmoří Černého moře
Území katastru obce se nachází v povodí řeky Morava, která jako přítok Dunaje patří do úmoří Černého moře

Vodstvo a rostlinstvo
Území katastru obce se nachází v povodí řeky Morava, která jako přítok Dunaje patří do úmoří Černého moře. Severní část katastru leží v levostranný nivě Moravy, i když v současnosti už jí není významněji ovlivňována, potenciál řeky není intenzivně využíván pro hospodářský a sociální rozvoj města i regionu. Neogénne podloží se v těchto úsecích nachází na úrovni 145 – 155 m n.m. Je tvořeno převážně jílovými sedimenty. Hladina podzemní vody se nachází na úrovni 155 – 160 m n.m. Směr proudění spodních vod je převážně severo – západní. Povrchové vody jsou odváděny z pahorkatiny na jihu katastru do severní nížinné části hlavně potokem Chvojnica a Kopčianska kanálem do řeky Morava. V Jihozápadní části území je regulován potok Kyštor (recipient ČOV) a přírodní rybníky soustřeďující povrchové vody z lokalit Konopniská a Bažantnica včetně nefunkčního systému ochranných příkopů kolem NKP makeover Zámeček.

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica

V území se nacházejí lesní porosty pod správou Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Celková výměra lesních porostů nacházejících se převážně v severní nížinné části katastru je 668 ha, tj cca 19% území. Lesní porosty mají charakter ochranných lužních a hospodářských lesů. Ve skladbě převládají listnaté druhy, doplňkově jsou tvořeny kulturami topolu šlechtěného, ​​vrbou bílou a.i. Lesní porosty kromě produkce dřevní hmoty jsou základním ekologickým stabilizačním prvkem území.

Využití země:
Lokalita neměla v minulosti výhradně zemědělský charakter, obdělávání půdy vždy doplňovaly obchodní a řemeslné činnosti související s polohou města jako přirozené křižovatky obchodních cest prakticky od dob Samovy a Velkomoravské říše. Zemědělstvím se v současnosti v území zabývá firma Agroma s.r.o. Skalica, která obhospodařuje přibližně 2000 ha zemědělské půdy. V rostlinné výrobě se zde pěstují obilniny – pšenice, ječmen a technické plodiny – řepka olejka, slunečnice, doplňkově pícniny.
Zemědělská půda tvoří skoro 2/3 katastrálního území, přičemž se jedná převážně o ornou půdu vysoké kvality (55,5% celkové plochy katastru).
Nezemědělská půda tvoří pouze 35,8% rozlohy katastru, z toho více než polovinu pokrývají lesy (19% celkové plochy katastru).
Území katastru města má dostatečný potenciál rozvoje osídlení i průmyslového využití krajiny.