Klimatické změny způsobené skleníkovým efektem

Sluneční energie ohřívá povrch Země a jak se jí teplota zvyšuje, teplo se
vyzařuje zpět do atmosféry jako infračervené záření.

Klimatické změny způsobené skleníkovým efektem
Klimatické změny způsobené skleníkovým efektem

Část energie se absorbuje v
atmosféře díky skleníkovým plynem. Atmosféra se chová podobně jako stěny
skleníku, vpouští viditelné světlo a absorbuje odcházející infračervenou energii, a tak udržuje uvnitř teplo. Tento přírodní proces se nazývá skleníkový efekt. bez něj by byla průměrná globální teplota Země -18 ° C, zatímco nyní je +15 ° C. aktivity člověka však zvyšují množství skleníkových plynů v atmosféře, zejména oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného, které umocňují přírodní skleníkový efekt a následně způsobují oteplení podnebí (ZMĚNY KLIMATU).