FOUNDATION FOR A DRUG FREE WORLD

Kampaň Pravda o drogách se skládá z aktivit, ke kterým se mohou připojit lidé, kteří propagují život bez drog.

Kampaň Pravda o drogách
Kampaň Pravda o drogách

Tyto činnosti jsou jednoduché, účinné a mohou zahrnovat lidi všech věkových kategorií. Prostřednictvím celosvětové sítě dobrovolníků, která spolupracovala s více než 800 policisty, vládními a komunitními partnery a alianci, bylo distribuováno 62 milionů vzdělávacích brožur, uskutečnily se desítky tisíc akcí zaměřených na informovanost o drogách a oznámení o veřejných službách dosáhla více než 260 milionů diváků v 123 zemích.

Pravda o drogách - ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU
Pravda o drogách – ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU

Tyto materiály a aktivity pomohly lidem na celém světě dozvědět se o ničivých vedlejších účincích drog a tím se rozhodnout, že je nebudou konzumovat. Nadace poskytuje informace, které potřebujete k zahájení činnosti o vzdělávání a prevenci proti drogám ve vaší oblasti.