Cyklo-běh za ČR bez drog

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog. Tak se jmenuje největší protidrogová kampaň, která spojuje sport se vzděláním a protidrogovou prevencí. Tato aktivita poukazuje na TRÝZNIVOU NEINFORMOVANOST na poli drogové prevence a volá po zvýšení DROGOVÉ GRAMOTNOSTI a osvěty v naší zemi.

“Víme, že děti, když dostanou pravdivé informace o drogách, tak mají úžasnou schopnost rozhodnout se, že drogy pro život nepotřebují,” dodal mluvčí projektu Pavel Mudra.

V České republice je odhadováno 300 000 mladých lidí ve věku 15 – 19 let, kteří se jíž dostali do kontaktu s ilegální drogou. Vzhledem k tomu, že v zemi žije okolo 622 000 těchto dospívajících vůbec, měl zkušenost s nelegální drogou téměř každý druhý teenager.

Z posledního Evropského průzkumu (35 zemí) Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2015) mělo zkušenost s konopnými látkami 37 procent mladistvých ve věkové kategorii 15 – 16 let. Toto procento řadí mládež České republiky na smutné první místo ze všech Evropských zemí.

Věková hranice zneužívání drog se snížila k 10 letům věku dítěte.

Cyklo-běh za Českou republiku BEZ DROG
Cyklo-běh za Českou republiku BEZ DROG

Více informací u mluvčích projektu:

Pavel Mudra – 777276137, p.mudra@rekninedrogam.cz
Vlastimil Špalek – 608620840, maraton@rekninedrogam.cz

ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU o.s.
Opletalova 8
Praha 1
Tel.: 222 362 264
www.rekninedrogam.cz www.Drogy.cz
© UMOŽŇUJEME DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ DROGY NEBRAT !