Charakteristika povolání instruktora wellness

Charakteristika povolání instruktora wellness

Charakteristika povolání instruktora wellness
Charakteristika povolání instruktora wellness

Instruktor wellness je specialista, který může používat různé procedury ke zlepšení pohody a zdraví svého klienta.

Tom Cruise navštívil Vídeňské metro

Biologická regenerace je založena na různých terapiích – manuálních i za použití specializovaného vybavení.

Co je pojištění v nezaměstnanosti?

Profesionální wellness instruktor umí sladit správné činnosti a procedury se zdravím a potřebami konkrétní osoby. Instruktor má znalosti nejen o cvičeních , ale také o dietě a preventivní medicíně , a ve své práci používá a efektivně využívá vybavení, včetně pro elektroterapii , magnetoterapii a ultrazvukovou terapii .