Národní banka Slovenska, útvar dohledu nad finančním trhem

Národní banka Slovenska, útvar dohledu nad finančním trhem

Národní banka Slovenska
Národní banka Slovenska

O Národní bance Slovenska

Národní banka Slovenska je centrální bankou Slovenska.

Od 1. ledna 2009 je národní banka součástí Eurosystému. Ve spolupráci s Evropskou centrální bankou a ostatními centrálními bankami zemí eurozóny má prvotní cíl udržovat cenovou stabilitu v eurozóně. V rámci Eurosystému je úkolem Národní banky Slovenska přispívat k zajištění:

měnové politiky
devizových operací a devizových rezerv
vydávání eurobankovek a mincí
platebního styku
sběru a sestavování statistik
mezinárodní spolupráce
vzájemné spolupráce a podpoře centrálních bank
finanční stability v eurozóně
Dalším důležitým úkolem národní banky je výkon dohledu nad finančním trhem.

Dohled nad finančním trhem
Dohled nad finančním trhem

Dohled nad finančním trhem
Národní banka Slovenska (NBS) provádí od roku 2006 integrovaný dohled nad subjekty finančního trhu v oblasti bankovnictví, kapitálového trhu, pojišťovnictví a důchodového spoření. Obecná pravidla postupu při dohledu nad finančním trhem jsou upraveny zákonem o dohledu nad finančním trhem.

NBS je součástí Evropského systému finančního dohledu, který byl zřízen k 1. lednu 2011, a který zajišťuje dohled nad finančním systémem Evropské unie.

Od června 2013 je NBS svěřena pravomoc provádět politiku obezřetnosti na makroúrovni jako součást dohledu nad finančním trhem. Jejím úkolem je identifikovat, monitorovat a zmírňovat systémová rizika pro finanční systém, a tím přispívat k udržování stability finančního systému jako celku.

V listopadu 2014 se NBS stala součástí jednotného mechanismu dohledu (Single Supervisory Mechanism – SSM), který je prvním pilířem bankovní unie. Projekt bankovní unie vznikl jako reakce na globální hospodářskou a finanční krizi.

Od ledna 2015 NBS

působí jako orgán ochrany spotřebitele na slovenském finančním trhu. To znamená, že dohlíží na ochranu práv finančních spotřebitelů a jiných klientů s cílem přispět k bezpečnému a zdravému fungování finančního trhu,
odborně a organizačně zajišťuje působnost a pravomoci Rady pro řešení krizových situací. Jde o národní rezolučním orgán pro řešení krizových situací vybraných institucí ve finančním sektoru ČR. Rada je součástí jednotného mechanismu řešení krizových situací, t. j. druhého pilíře bankovní unie.

Společenství vlastníků Vídeňská 17, Brno IČO: 29254671

Společenství vlastníků Vídeňská 17, Brno IČO: 29254671
Společenství vlastníků Vídeňská 17, Brno IČO: 29254671

Datum zápisu 15. 12. 2010
Obchodní firma: Společenství vlastníků Vídeňská 17, Brno
Sídlo: Brno – Štýřice, Vídeňská 235/17, PSČ 639 00
IČO: 29254671
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Spisová značka 8370 S, Krajský soud v Brně
Účel nadace
– správa domu a pozemku
Předmět činnosti
– provoz, správa a údržba vlastního domu a bytového fondu a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor, pronájem nebytových prostor.
Statutární orgán
KATEŘINA HIESLOVÁ – předseda
Brno – Štýřice, Vídeňská, PSČ 639 00
den vzniku členství: 29. 11. 2016
den vzniku funkce: 29. 11. 2016
KATEŘINA HIESLOVÁ – místopředseda
Brno – Štýřice, Vídeňská, PSČ 639 00
den vzniku členství: 29. 11. 2016
den vzniku funkce: 29. 11. 2016
LENKA STRNADOVÁ – člen
Brno – Štýřice, Vídeňská, PSČ 639 00

Brno - Štýřice, Vídeňská, PSČ 639 00
Brno – Štýřice, Vídeňská, PSČ 639 00

den vzniku členství: 29. 11. 2016
Za výbor jedná navenek předseda výboru. V době nepřítomnosti předsedy výboru jej zastupuje místopředseda výboru. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, podepisují ho dva členové výboru. K názvu společenství připojí člen svůj podpis a údaj o své f unkci.

Roxiprin – lék s vysokým potenciálem pro zneužívání a návyk

Protože oxykodon působí na nervový systém podobně jako heroin nebo opium, někteří uživatelé užívají jeden z komerčních produktů, který ho obsahuje – OxyContin – jako náhražku nebo doplněk pouličních opiodů jako je heroin.

Roxiprin je obchodní název pro lék OxyContin.
Roxiprin je obchodní název pro lék OxyContin.

Roxiprin je obchodní název pro lék OxyContin. Další obchodní názvy jsou také Percodan, Percocet, Roxiprin, Roxicet, Endodan, Endocet. Vše jsou to léky se stejnou „léčivou“ chemickou, která dokáže na nervový systém působit podobně jako heroin nebo opium. V případě, že užíváte Roxiprin je nejlepší vyhledat lékaře, která vám pod odborným dohledem umožní ukončit konzumaci léku, aby se váš život nestal ještě těžším než ho máte.

Vyskytly se ozbrojené loupeže lékáren, při kterých lupiči požadovali jen OxyContin, nikoliv peníze. V některých oblastech, zvláště na východě Spojených států, se OxyContin stal drogou, která ze všech nejvíce znepokojuje úřady pověřené bojem proti drogám.

Velice rozšířený OxyContin se kvůli svému zneužívání v oblasti Appalačského pohoří stal ve Spojených státech jedním z hlavních problémů boje proti zločinu. V jedné oblasti USA se odhaduje, že závislost na této droze je příčinou 80 procent všech zločinů, spáchaných na jejím území.

Užívání léků na předpis s sebou nese mnoho velmi závažných zdravotních rizik. Právě proto by se měly užívat jen pod odborným lékařským dohledem. A i tak je třeba pacienta bedlivě sledovat, aby si nepřivodil závislost či jiné problémy.

Roxiprin - lék s vysokým potenciálem pro zneužívání a návyk
Roxiprin – lék s vysokým potenciálem pro zneužívání a návyk

Mnoho pilulek vypadá velmi podobně. Vzít si pilulku, která vám nebyla předepsána nebo o jejímž původu si nejste stoprocentně jisti, je extrémně nebezpečné. Lidé také na léky reagují různě. Lék, který jednomu člověku pomohl, může být extrémně nebezpečný či dokonce smrtelný pro někoho jiného.

Léky na předpis jsou bezpečné pouze pro ty, kdo příslušný předpis mají, ne pro nikoho jiného.

Roxiprin - lék s vysokým potenciálem pro zneužívání a návyk
Roxiprin – lék s vysokým potenciálem pro zneužívání a návyk

Dlouhodobé užívání může způsobovat deprese, chronickou únavu, potíže s dýcháním, sexuální problémy a poruchy spánku. Jak se závislost na droze zvyšuje a závislý si ji není schopen dopřát, objevuje se nutkání, úzkost, či panika.

Mezi abstinenční příznaky patří nespavost, slabost a nevolnost. Dlouhodobé užívání nebo užívání velkých dávek způsobuje podrážděnost, zvýšenou tělesnou teplotu, delirium, halucinace a křeče. Na rozdíl od většiny ostatních drog, může abstinenční syndrom u tlumivých léků skončit i smrtí.

Tyto léky také zvyšují riziko nadměrné hladiny cukru v krvi, cukrovky a obezity (byly zaznamenány i případy přírůstku na váze 50 kilogramů).

Stud

Hudba na nádraží Heuston v Dublinu a bílé piáno

Second song on piano on Heuston Railway station Dublin and white piano on which everybody can play

Second song on piano on Heuston Railway station Dublin and white piano on which everybody can play

 

song on piano on Heuston Railway station Dublin and white piano on which everybody can play

Heuston Railway station Dublin – Železniční stanice Heuston Dublin
Heuston Station St. Johns Road West, Dublin 8
Provincie: Leinster
Telefon: (01) 703 2132

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ V IRSKU

Držitelé českých řidičských průkazů, tedy státu který je členským státem EU jsou oprávněni v Irsku řídit motorové vozidlo v souladu s platností jejich českého řidičského průkazu. Pojištění motorového vozidla je nutno prokázat „zelenou kartou“.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ V IRSKU

Pokud občané české republiky plánují pobývat v Irsku déle mohou požádat o výměnu národního řidičského průkazu za irský řidičský průkaz, aniž by museli skládat praktické zkoušky z řízení a testy teoretických znalostí.

Oxykodon lék s vysokým potenciálem pro zneužívání a návyk

Oxykodon má největší potenciál zneužívání a současně je nejvíce rizikový. Je stejně silný jako heroin a ovlivňuje nervový systém stejným způsobem. Oxykodon se prodává pod mnoha obchodními názvy jako je OxyContin, Percodan, Endodan, Roxiprin, Percocet, Endocet a Roxicet. Je dodáván ve formě tablet.

Oxykodon lék s vysokým potenciálem pro zneužívání a návyk
Oxykodon lék s vysokým potenciálem pro zneužívání a návyk

 

Léky na předpis jsou také zneužívány k rekreačním účelům. Dají se rozdělit na:

1. Tlumivé léky: Tyto léky, které zpomalují činnost mozku, často utlumují centrální nervový systém (mozek a míchu). Patří mezi ně sedativa (uklidňují a uspávají) a trankvilizéry (jejichž účelem je snižovat napětí a úzkost).

2. Opioidy*: Sem patří léky proti bolesti, které obsahují opium či látky jemu podobné a užívají se k tlumení bolesti.

3. Stimulanty: Skupina léků, jejichž účelem je zvýšit energii a pozornost; zároveň však zvyšují krevní tlak, tep a zrychlují dýchání.

4. Antidepresiva: Psychiatrické léky, jejichž účelem je potlačovat deprese.

*opioidy: látky, jejichž účinek a chemické složení připomíná opium (omamná látka z máku setého)

zneužívání léků proti bolesti

I když užívání pouličních drog v USA mírně ubývá, zneužívání léků na předpis narůstá. V roce 2007 zneužilo 2,5 milionu Američanů léky na recept prvně v životě, ve srovnání s 2,1 milionem, kteří užili poprvé v životě marihuanu.

zneužívání léků proti bolesti
zneužívání léků proti bolesti

Mezi náctiletými jsou léky na recept druhou nejčastěji zneužívanou drogou po marihuaně a téměř polovina náctiletých, kteří zneužívají léky na recept, bere právě léky proti bolesti.

Proč se tolik mladých lidí ve své snaze najít opojení obrací k lékům na recept?

Průzkum ukázal, že téměř 50 % náctiletých se domnívá, že užívání léků na recept je mnohem méně nebezpečné, než užívání pouličních drog.

Většina těchto mladých* lidí si však neuvědomuje, jak velké riziko ve skutečnosti konzumací těchto vysoce účinných psychotropních drog podstupují. Dlouhodobé užívání léků proti bolesti může vést k závislosti. Dokonce i lidé, kterým jsou podávány v rámci léčby, mohou nakonec spadnout do pasti zneužívání a závislosti.

zneužívání léků proti bolesti
zneužívání léků proti bolesti

V některých případech není nebezpečí léků proti bolesti zřejmé, dokud není pozdě. V roce 2007 například zabila závislost na léku Fentanyl více než 1000 lidí. Zjistilo se, že tato droga je 30 až 50krát silnější než heroin.

* Pozn. V ČR se problém zneužívání léků proti bolesti týká nejen mladistvých, ale i dospělých

J. S. Presl – Jan Svatopluk Presl

Spojeni pouty přírody i vědy, hlásá latinský nápis na náhrobku bratří Preslových na vyšehradském hřbitově
Jan Svatopluk Presl (4. září 1791 Praha[1] – 6. dubna 1849 Praha) byl rakouský a český vysokoškolský pedagog, profesor zoologie a mineralogie na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze a jeden z nejvýznačnějších českých přírodovědců 19. století.

 latinský nápis
latinský nápis

Biografie
Vystudoval medicínu na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Roku 1816 zde získal titul doktora lékařství. Působil pak jako asistent na katedře dějin přírody na lékařské fakultě této univerzity u F. X. Bergera. V letech 1818–1819 byl suplentem pro tento obor. V letech 1819–1820 působil jako profesor všeobecných dějin přírody a technologie na Akademickém lyceu v Olomouci. Roku 1820 nastoupil jako řádný profesor speciálních dějin přírody na lékařské fakultě pražské univerzity. Roku 1824 zde založil kabinet zoologie a staral se o rozšiřování jeho sbírek.

Společně s bratrem Karlem Bořivojem Preslem vydávali Flora Čechica. Spoluzakládal českou a odvozeně i slovenskou odbornou terminologii mnoha vědních oborů, zejména pak v mineralogii, chemii, zoologii a botanice. Zavedl dvouslovné pojmenovávání anorganických sloučenin a rozlišování oxidačního čísla pomocí přípon (v jeho původním systému bylo ovšem přípon pouze 5). V roce 1821 se podílel na založení prvního česky psaného vědeckého časopisu Krok, na jehož dalším vydávání se poté podílel.

V díle Wšeobecný rostlinopis popsal a pojmenoval i řadu rostlin exotických, jako například tropické cykasy.

Z preslovských jmen botanických i dalších zůstala živá naprostá většina (například kopretina, kukuřice či bledule, lebeda pro Atriplex, šťovík pro Rumex atd.). Některá se již nepoužívají nebo se změnila – pepřika na paprika, ďubanka (Swertia) na kropenáč, šišvorec (Acorus) na puškvorec atd.

Presl pojmenoval například i tuleně, vorvaně, lachtana, bobra, dikobraza, zubra, mrože nebo hrocha či klokana. Češi jsou spolu s Chorvaty, kteří Preslovo slovo převzali, údajně jediným národem na světě, který nemá název pro klokana odvozený od gangurru z jazyka Guugu Yimithirr. Je autorem českých a slovenských názvů pro draslík, kyslík, vápník a také pro minerály cínovec, kazivec a živec.

V roce 1831 spoluzakládal organizaci Matice česká. V roce 1847 se stal členem vídeňské akademie věd. Byl rovněž členem české akademie.

Během revolučního roku 1848 se zapojil do politiky. Ve volbách roku 1848 byl zvolen na rakouský ústavodárný Říšský sněm. Zastupoval volební obvod Nový Knín v Čechách. Uvádí se jako doktor medicíny. Patřil ke sněmovní pravici.[6] V Kroměříži je na domě, kde během sněmu bydlel, umístěna pamětní deska.

Poznejte, zda vám je nevěrný ?!

Poznejte, zda vám je nevěrný ?!
nevěra rozchod
Nevěra je dnes bohužel pořádně rozšířeným jevem a byla důvodem rozpadu nejednoho vztahu. Někdy máme pocit, že nám se to přece stát nemůže a přece. Nevěrní bývají muži i ženy. My se však nyní zaměříme na to, co dělat v případě, že máte podezření na nevěru svého manžela či partnera.

Proč bývají nevěrní?
Proč vlastně bývají muži nevěrní? Odpovědí může být nepočítaně, protože každý muž má své vlastní důvody. Někteří to udělají proto, že se ve vztahu se svou manželkou nebo partnerkou už nudí a hledají malé rozptýlení. Jiní mají doma pocit nedostatečného ocenění, cítí se „nevážený“ a nepotřební (například pokud se žena příliš upne na dítě a muže odstrčí na vedlejší kolej) a potřebují mít pocit důležitosti a výjimečnosti.

No a někteří muži doma jen nemají dostatek sexu, tak ho hledají jinde.
Důvodů může být ještě miliony, o tom by věděli vyprávět nejlépe muži samotní. Nicméně výsledek je téměř vždy stejný – podvedená a vnitřně zraněná žena, krize vztahu nebo manželství a nejednou i jeho rozpad, a v mnoha případech i trpící děti.

signály
Pokud s někým žijete několik let ve společné domácnosti, znáte ho dostatečně dobře na to, abyste dokázali zachytit podivné projevy chování. Signály, že váš partner má poměr s jinou ženou, mohou být různé. Mnoho žen se však shoduje na tom, že muž se tehdy zpráva jaksi tajemně a roztržitě zároveň. Pokud si mobil bere s sebou i na toaletu a do sprchy, přičemž to předtím nikdy nedělal, také je to možným náznakem, že něco skrývá. Partnerovy častěji služební cesty i víkendech a stále více času tráveného mimo domu by vás také měli varovat. Stejně i jeho zvýšený zájem o svůj vzhled. V neposlední řadě je obvykle „příznakem“ nevěry partnera i nezájem nebo snížený zájem o sex s vámi. Může se vymlouvat na leccos – má hodně práce, kopec starostí v zaměstnání, trápí ho jakási divná únava, je v pořádném stresu a podobně. Výmluvy bývají různé. Každá žena však v určitém bodě dokáže vycítit, že s jejím partnerem se něco děje.

Co dělat, když máte podezření?
nevěra
Pokud máte „jen“ podezření a nemáte důkaz o partnerově nevěře, můžete udělat v podstatě dvě věci. Jednou z nich je čekat, zda nějaký důkaz získáte nebo se ho rovnou zeptat. Pokud se váš partner divně správa a vám vrtá v hlavě, jestli vám náhodou není nevěrný, je asi lepší vybrat si druhou možnost, jak čekat na důkazy o jeho nekalé činnosti. Je však možné a často se stává,

že partner bude zatloukat do němoty. A možná vám podá skutečně pádné vysvětlení, které objasní jeho podivné chování a vy se konečně přestanete Umar myšlenkami na to, jak vás váš drahý podvádí s jinou. Vy znáte svého partnera nejlépe. Víte, zda má ve zvyku lhát nebo je to člověk upřímný. V případě, že vás už nejeden jednou oklamal, je zřejmé, že mu asi nebudete jen tak snadno věřit. Tehdy může pomoci, pokud budete opatrnější a budete si ho více všímat. Pokud vám lže, časem pravda vyplave na povrch, protože věčně se nevěra tajit nedá.

Když se přizná nebo to zjistíte
Zatímco máte jen podezření, je stále ještě naděje, že všechno je úplně jinak a váš manžel nebo partner vám nevěrný není. Co však v případě, že jeho nevěra je už potvrzena? To je pak trochu jiná káva. Hodně závisí na tom, jak to vnímáte vy. Milujete ho přesto? Jste s ním v podstatě šťastná a s vaším vztahem spokojená? Chcete s ním zůstat a zkusit to znovu, i když vás podvedl? Byla to jeho první nevěra nebo se to již dříve někdy stalo? A také hodně záleží na tom, jak to vnímá váš partner. Pokud to lituje a bere jako svůj velký přešlap, který už nechce zopakovat, pokud vidíte, že to myslí upřímně a záleží mu na vašem vztahu a jeho udržení, pak mu můžete dát šanci. Překonat nevěrou napjatý vztah není jednoduché, je to asi jedna z nejtěžších věcí. Protože odpustit je jedna věc, ale zapomenout je mnohem obtížnější. Pokud mu jednou odpustíte a rozhodnete se jít dál spolu, pak si musíte dávat pozor, abyste mu jeho nevěru nikdy nezmínily a nevytahovaly ani během hádek. Je to těžké, protože tuto věc budete mít zřejmě stále někde v pozadí své mysli. Ale věřte, že je mnoho vztahů, kde se nevěra vyskytla a přesto vztah vydržel. Někdy se vyplatí dát novou šanci a začít znovu, jindy je nevěra jen jakousi tečkou za již tak nefunkčním a neuspokojivým vztahům. Mnohé ženy totiž až nevěra partnera pohne k tomu, aby se rozvedli a viděli, že jejich vztah i tak neměl delší dobu význam. To však musíte rozhodnout jen vy sama.