Daňoví poradci Praha – Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí

Ing. KAREL RAISER
Daňový poradce (1338)
Slapy
+420 602 754 090
raiser@raisersro.cz

HELENA MELICHAROVÁ
Daňový poradce (2212)
Praha
+420 605 105 274
info@daneporadenstvi.cz

Ing. NADĚŽDA ZÍMOVÁ
Daňový poradce (692)
Kladno
724 137 134
aknot@aknot.cz

Ing. IVAN FUČÍK
Daňový poradce (3211)
Praha
296 578 300
fucik@stonline.sk

Ing. MARTIN TUČEK
Daňový poradce (152)
Jindřichův Hradec
+420 602 435 194
martin.tucek@moorestephens.cz

Ing. PETR HRUŠKA
Daňový poradce (40)
Praha
+420 604 921 705
phruska@ceskedane.cz

Ing. IVANA PAVLOVIČOVÁ
Daňový poradce (802)
Úvaly
+420 608 353 028 +420 281 982 468
802@kdpcr.org; dane.ip@centrum.czdane…

Mgr. EDITA ŠEVCOVICOVÁ
Daňový poradce (1840)
Praha
+420 296 578 300
edita.sevcovicova@fucik.cz

Ing. TOMÁŠ SLAVÍK
Daňový poradce (4490)
Brno
+420 226 203 700 +420 603 150 930
sekretariat@sluto.cz

Ing. ANDREA TURKOVÁ
Daňový poradce (4894)
Praha
+420 775 131 458
turkova@finpeko.cz

ČR – průměrná mzda ve 2Q2018 rostla o 8,6% na 31 851 Kč

Ve 2. čtvrtletí 2018 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 8,6 %, reálně se zvýšila o 6,2 %. Medián mezd činil 27 236 Kč.  

Ve 2. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 31 851 Kč, což je o 2 515 Kč (8,6 %) více než ve stejném období roku 2017. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,3 %, reálně se tak mzda zvýšila o 6,2 %. Objem mezd vzrostl o 10,6 %, počet zaměstnanců o 1,9 %.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2018 po očištění od sezónních vlivů 2,0 %.

Medián mezd (27 236 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 9,4 %, u mužů dosáhl 29 782 Kč, u žen byl 24 514 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi  12 725 Kč a 51 576 Kč.

V 1. pololetí 2018 dosáhla průměrná mzda 31 062 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 450 Kč (8,6 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,1 %, reálně se mzda zvýšila o 6,4 %.

 

*)Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.
Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, je medián nutné odvozovat ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo organizaci.
Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

Poznámky

Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v prosinci 2018.

Zodpovědný vedoucí pracovník:  Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel. 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce, tel. 274 052 116, e-mail: jitka.erhartova@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování a modely ČSÚ, model ISPV
Termín ukončení zpracování: 22. 8. 2018
Navazující datová sada: 110024-18 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 2. čtvrtletí 2018

Termín zveřejnění další RI: 4. prosince 2018

Staré relé 1. díl – relé RP 92

Ukázka vnitřku relé RP92 z produkce ZPA Trutnov.

2. díl (relé RP700 a RP701): https://youtu.be/aTd0fKc-ePE
3. díl (relé RP700): https://www.youtube.com/watch?v=aTd0fKc-ePE
4. díl (časové relé TC22): https://youtu.be/MoOyvg1uRl8
5. díl (časové relé TX320): https://youtu.be/qAnyuGAOWgI
6. díl (časové relé TX 11): https://youtu.be/weaSvGAAeMY
7. díl (časové relé TX 300): https://youtu.be/YPa8mFK1zLg
8. díl (časové relé TU 60): https://youtu.be/KC8Ukc7JFPI
Jistič IVT: https://youtu.be/EH5NgvDLK44

Více informací o různých starších relé a časových relé naleznete na straně
https://www.mylms.cz/text-zapojeni-starych-rele/

Patreon: https://www.patreon.com/petan

Poškozený rotor univerzálního motoru

Pohled na jiskření komutátoru u poškozeného vysavačového motoru. Zkrat rotorového vinutí (nebo zkrat komutátoru) zapříčiní silné jiskření – pokud lze, je nutné vyměnit rotor a uhlíky.

Výměna uhlíků u motoru z pračky: https://www.mylms.cz/text-vymena-uhliku-u-motoru-z-pracky/
Oprava komutátoru: https://www.mylms.cz/text-oprava-komutatoroveho-motoru/

Patreon: https://www.patreon.com/petan

Cyklo-běh za ČR bez drog

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog. Tak se jmenuje největší protidrogová kampaň, která spojuje sport se vzděláním a protidrogovou prevencí. Tato aktivita poukazuje na TRÝZNIVOU NEINFORMOVANOST na poli drogové prevence a volá po zvýšení DROGOVÉ GRAMOTNOSTI a osvěty v naší zemi.

“Víme, že děti, když dostanou pravdivé informace o drogách, tak mají úžasnou schopnost rozhodnout se, že drogy pro život nepotřebují,” dodal mluvčí projektu Pavel Mudra.

V České republice je odhadováno 300 000 mladých lidí ve věku 15 – 19 let, kteří se jíž dostali do kontaktu s ilegální drogou. Vzhledem k tomu, že v zemi žije okolo 622 000 těchto dospívajících vůbec, měl zkušenost s nelegální drogou téměř každý druhý teenager.

Z posledního Evropského průzkumu (35 zemí) Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2015) mělo zkušenost s konopnými látkami 37 procent mladistvých ve věkové kategorii 15 – 16 let. Toto procento řadí mládež České republiky na smutné první místo ze všech Evropských zemí.

Věková hranice zneužívání drog se snížila k 10 letům věku dítěte.

Cyklo-běh za Českou republiku BEZ DROG
Cyklo-běh za Českou republiku BEZ DROG

Více informací u mluvčích projektu:

Pavel Mudra – 777276137, p.mudra@rekninedrogam.cz
Vlastimil Špalek – 608620840, maraton@rekninedrogam.cz

ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU o.s.
Opletalova 8
Praha 1
Tel.: 222 362 264
www.rekninedrogam.cz www.Drogy.cz
© UMOŽŇUJEME DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ DROGY NEBRAT !

Asynchronní motor

 

Po spoustě taveb je zde konečně nějaké teoretické elektrotechnické video. Dneska se podíváme na asynchronní motor, vysvětlíme si, jak funguje a ukážeme si, jak vypadá uvnitř.