správa nemovitostí v Praze

Správu nemovitostí v Praze poskytuje mnoho firem i jednotlivců.

správa nemovitostí v Praze
správa nemovitostí v Praze

Jedná se často o malé firmy. Správa nemovitostí vyžaduje širokou paletu znalostí a zkušeností od účetnictví až po znalost stavebních materiálů a stavebních postupů.

správa nemovitostí v České republice

Rozsah činnosti je vždy přizpůsoben potřebě zadavatele a může být velice rozdílná u správy pro Společenství vlastníků jednotek (SVJ), pro Bytová družstva a správy nájemního domu nebo u administrativních budov, proto je důležité dobrá dohoda.

Správa nemovitostí vyžaduje širokou paletu znalostí a zkušeností od účetnictví až po znalost stavebních materiálů a stavebních postupů.
Správa nemovitostí vyžaduje širokou paletu znalostí a zkušeností od účetnictví až po znalost stavebních materiálů a stavebních postupů.

 

Bez ohledu na typ nemovitosti, kterou vlastníte, nebo ve které bydlíte, dobrá správa nemovitostí záleží na jedné věci více, než na kterákoliv jiné: na komunikaci.

Systém správy nemovitostí na zakázku a zkušený personál může nabídnout službu, která konkuruje předním společnosti spravující nemovitostí v Praze. V těch momentech, kdy se objeví problémy, si můžete si být jisti, že ATLAS správa nemovitostí bude zvládat nastalou situaci efektivně, pragmaticky a s maximální profesionalitou.

Postupy a standardy, které při správně nemovitostí našim klientům poskytují pocit klidu, že všechny záležitosti, včetně správy nemovitosti, jsou přísně přezkoumány a pod dohledem neustále zajištující profesionalitu, transparentnost a hodnotu v každé fázi naší činnosti kterou si klienti za své peníze platí.

 

Jsem katolík – Jiří Strach, režisér

Jsem katolík – Jiří Strach, režisér

Jiří Strach
Jiří Strach režisér

Od dětství se objevoval jako herec ve filmových rolích. V letech 1999–2002 byl odborným asistentem katedry režie FAMU, od roku 2005 je pedagogem katedry tvorby Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku.

Od studií se věnuje více režijní tvorbě, převážně pro televizi. Prvním celovečerním hraným filmem, kterým vstoupil do kin, je vánoční pohádka Anděl Páně z roku 2005. V televizní premiéře se stala nejsledovanějším filmem roku 2006. Druhý film Vrásky z lásky (2012) byl návratem herecké dvojice Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý.

Elisabeth Singleton Moss – herečka z Hollywoodu

V roce 2007 obdržel od České filmové a televizní akademie (ČFTA) cenu Elsa za režii dramatu Operace Silver A, a rok poté za BrainStorm.

V roce 2010 jej pražský arcibiskup Dominik Duka jmenoval členem Mediální rady České biskupské konference.

V soutěži Prix Europa 2014 v Berlíně v kategorii TV Fiction zvítězil jeho film Osmy a získal cenu Best European TV Drama.

Je členem České filmové a televizní akademie (ČFTA).

Režisér Blade Runnera 2 chce natočit novou Dunu

Denis Villeneuve, který se svými snímky jako Zmizení, Sicario zda nejnovějším Prvním kontaktem zařadil mezi režisérskou elitu, má zálusk na novou filmovou adaptaci kultovního sci-fi Franka Herberta, Duna.

film Duna
film Duna
režisér Denis Villeneuve
režisér Denis Villeneuve

První kontakt již od kritiků sbírá pozitivní recenze. Než ho ale budeme mít možnost shlédnout na stříbrném plátně, režisér už bude až po uši ponořený v natáčení pokračování Blade Runnera, na jehož z producentského postu dohlíží Ridley Scott. Villeneuve ale má žánrový apetit i na další sci-fi kousek a jak se vyjádřil, nejraději by se chopil adaptace Duny.

Pokusů o novou Dunu bylo v poslední dekádě několik, ten poslední se plánoval za branami Paramountu a jistý čas s ním byly spojovány jména Peter Berg (Deepwater Horizon) a Pierre Morel (96 hodin), ale než se projekt realizoval, práva na značku propadly zpět do rukou správce pozůstalosti Franka Herberta. A právě práva jsou momentálně největším zádrhele.
Denis Villeneuve
„Sci-fi jsem chtěl natočit již velmi dlouhou dobu. Vesmírná odysea je filmem, který mě už jako teenagera silně poznamenal a Blízká setkání třetího druhu patří také k mým favoritům. Neustále hledám vhodný sci-fi projekt, ale je velmi těžké najít originální a silný materiál, který není jen zamaskovaná akčním filmem. Mým dlouholetým snem je adaptovat Dunu, ale získání práv je zdlouhavý proces a nemyslím, že bych uspěl. Mám ale rozpracované dva jiné sci-fi projekty, které jsou zatím ve velmi rané fázi a tak je prozatím ještě příliš brzy o nich mluvit. “

Duna byla vždy výzvou i pro ty nejvášnivějších příznivce Herbertové série z řad režisérů. V roce 1984 ji zfilmoval David Lynch, v jehož podání měla hrubá stopáž čtyři hodiny. Studio Universal ale zamýšlelo film zkrátit na dvě hodiny a tak vzniklo mnoho sporů ohledně finálního střihu, co se na filmu negativně odrazilo. V roce 2000 vznikla televizní minisérie, která věrně přenesla na obrazovky příběh knihy, ale rozpočet a pokulhávající atmosféra ji stáhli do průměru. O nikdy zrealizovaném pokusu chilského filmaře Alejandra Jodorowsky natočit Dunu dokonce vznikl i kritiky vychvalovaný dokument „Jodorowsky ‚s Dune.“

Villeneuve První kontakt dorazí do našich kin 10. listopadu.

Daňová politika státu, kdo je skutečný vítěz?

Zeptali jste se někdy sami sebe, kdo je skutečný vítěz daňové politiky státu? Je to daňový poplatník nebo politici? Máte pocit, že stát (ostatní spoluobčané) zacházejí s penězi,které jako daňový poplatník odvedete hospodárně a účelně? Platíte rádi daně? Je placení daní pro vás příjemným okamžikem nebo je to pro vás nepříjemné? Zasadili jste se někdy proti plýtvání peněz daňových poplatníků?

Daňová politika státu
Daňová politika státu

Požadavky na efektivní daňový systém
Obecný názor říká, že dobrý daňový systém by měl mít těchto 5 vlastností:

Ekonomická efektivnost – daně mají vliv na chování spotřebitelů, proto by daňový systém a neměl způsobovat velké rozdíly v cenách a užitku z různých druhů činností.
Spravedlnost – třeba zvážit, že spotřeba tvoří základ pro určení výše daní a příjmy se rovnají součtu spotřeby a úspor. Každý daňový systém je nutně nespravedlivý
Administrativní jednoduchost – daňový systému má být jednoduchý, aby se dal snadno uplatňovat. Fungování d systému je poměrně nákladné a to pro daňové úřady ale i daňové subjekty.
Flexibilita – daňový systém by měl pružně reagovat na změny v ekonomice
Politická přehlednost daňového systému – přehled kolik a kam poplatníci platí, legislativní změny daní.
Daň je finanční kategorie, která vyjadřuje finanční vztah mezi poplatníkem a státem. Je to nejdůležitější příjmová položka veřejného rozpočtu, která má nucen charakter.

kdo je skutečný vítěz daňové politiky státu
kdo je skutečný vítěz daňové politiky státu

Historie daňových systémů ve světě
V období liberalismu vycházela ekonomická teorie z principu co nejnižšího daňového zatížení.
Naopak v období 30. let 20. století John Maynard Keynes prosazuje tendence maximalizace daní jako hlavního zdroje aktivní fiskální politiky.
70. léta 20. století – daně byly tak vysoké, že se ztrácela motivace podnikat, znamenalo to vysoké daňové úniky.
80. léta 20. století – daně se začaly snižovat.
Při nízkých daňových sazbách roste výnos státu s růstem daňové sazby do určitého bodu, který se nazývá Laffera bod. Daňové teorie se orientují na řešení a hledání optimálního daňového zatížení.

náležitosti daní
Základními náležitostmi daňových zákonů rozumíme soubor finančno- správních předpisů, které musí mít každá daň. Z formálně právního hlediska je daň povinná, zákonem určená platba, která se zpravidla pravidelně opakuje a musí se odvádět v přesně určené výšce a v přesně stanovených lhůtách. Z ekonomicko finančního hlediska je daň finanční kategorii, pomocí které je vyjádřen finanční vztah mezi poplatníkem a státem založeném na zásadě nerovnocennosti. Základní formální náležitosti jsou při každé dani odlišné, avšak k základním náležitostem daní patří:

Subjekt daně – může to být FO nebo PO, která má příjmy nebo majetek, resp. vykonává činnost podléhající dani, a jejíž zákon uložil povinnost platit daně – je to daňový poplatník. Je to také FO nebo PO, která je ze zákona povinna daň vypočítat, vybrat od poplatníka a odvést do určité lhůty správci daně – v tomto případě je to plátce daně.
Objekt daně – je předmětem zdanění, veličinou, ze které se daň vyměřuje. Předmětem může být majetek, příjem, nebo vykonávání určité činnosti.
Základ dane- je numericky vypočten, kvantitativní vyjádřený objekt daně. Určuje se z něj výška daňové povinnosti, jeho úpravou o připočitatelné a odečitatelné položky vzniká upravený základ daně.
Sazba daně – představuje měřítko na vyčíslení výše konkrétní daně. Je to% vyjádření výše daně, které má vliv na výpočet daně. Je zákonem určena. Sazba může být: pevná, pohyblivá, kombinovaná.
Osvobození od daně – může se vztahovat na určitý okruh daňového předmětu nebo na určitou skupinu daňových subjektů
Předpis a výběr daně – provádí se podle daně, např. daňovým přiznáním, daň vybíraná srážkou
Zdaňovací období – časový úsek shodný s účetním obdobím, za který se příslušná daň vyměřuje. Může být roční nebo měsíční zdaňovací období.
Daňové sankce – vyjadřují způsob postihu za nesplnění platebních povinností, čili za zpoždění nebo nezaplacení resp nezaplacení v požadované výši. Mohou to být penále, pokuty, nebo úrok z prodlení
úleva na dani – částka o kterou se snižuje daň. Může mít podobu odpočtu od daňového základu, snížení daňové sazby nebo prominutí daně.
nepovinným minimem – je to částka, která nepodléhá zdanění
splatnost daně – termín, do kterého je třeba daň zaplatit
minimální daň – daňová povinnost uplatňovaná vůči daňovým poplatníkům, kteří nevykázaly zisk. Využívá se při dani z příjmů podnikatelských subjektů.
daňové přiznání – oznámení poplatníka, v němž uvádí údaje potřebné k určení výše jeho daňové povinnosti.
daňové hlášení – podává se, když se daň zaplatí nebo se splatí její částka.
Daňová soustava v České republice
Od roku 2005 má slovenská daňová soustava novou podobu. Člení se na dvě základní skupiny – na přímé a nepřímé daně. D.S. se zjednodušila, v nové soustavě se více využívá nepřímé zdanění, čili mají vyšší podíl na státním rozpočtu.

Daně tvoří až 90% příjmové stránky státního rozpočtu. Některé výdaje státu směřují k občanovi přímo (výpomoci, podpory, státní prémie) jiné zprostředkovaně (zdravotnictví, školství, kultura) Zavedení nepřímých daní bylo do značné míry ovlivněny úsilím harmonizovat daňový systém v EU. Předmětem zdanění při dani z přidané hodnoty – DPH jsou všechny dodávky zboží a služeb, jakož i dovoz zboží, a jsou dominantní v soustavě daní v ČR.

Spotřební daně jsou uplatňovány samostatně a jsou stanoveny pevnou částkou na jednotku. Tyto daně výrazně zvyšují podíl daní na celkových příjmech státního rozpočtu. Nepřímé daně se vybírají při prodeji zboží nebo při poskytování služeb, započítávají se do cen, a tak vlastně nepřímé daně hradí kupující. U přímých se vybírání uskutečňuje bezprostředně od jednotlivých poplatníků a nelze je přenášet na jiné osoby. Daňová soustava má jednotný přístup ke všem FO a PO, vytváří jim stejné podmínky pro hospodaření. Do daňové soustavy nepatří platby, které jsou účelové, jako např. pojistné na financování potřeb zdravotního, nemocenského a důchodového zabezpečení, jakož i podpor v nezaměstnanosti.

Různé evropské země mají různé daňové soustavy. Odlišnosti najdete v článku Zahraniční daňové systémy.

nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty – DPH je svou ekonomickou podstatou obecnou spotřební daní, která zatěžuje konečného spotřebitele, ale kterou odvádí dodavatel. Zatěžované jsou jí výrobky a služby při každém prodeji od začátku výrobního cyklu až po distribuci ke konečnému spotřebiteli. Způsob výpočtu daňové povinnosti je stanoven z odvodu salda DPH (rozdíl mezi DPH na vstupu a na výstupu).

Mechanismus DPH zajišťuje, aby plátce daně odvedl daň pouze z té části hodnoty výrobku, kterou sám přidal. Při respektování ekonomických podmínek a doporučení EU je určitý okruh činností, resp PO a FO, osvobozen od daňové povinnosti. Kritéria jsou hlavně sociální důvody, náročnost určení základu daně a doporučení zahraničních expertů. DPH nepodléhá ani vývoz zboží a služeb, a také mezinárodní přeprava osob, zboží a peněz. Je však při nich umožněn odpočet daně zaplacené při nákupu vstupů.

Hlavní výhody DPH:

vztahuje se na všechny podnikatelské subjekty – čili obecnost zdanění
neutralita zdanění z hlediska konkurence
eliminace daňových úniků
je také stabilní příjem pro státní rozpočet
zamezuje kumulaci zdanění
Nevýhody DPH:

mění cenu zboží a služeb
nebere ohled na příjmovou situaci spotřebitele
správa daně je poměrně náročná
nárůst administrativních povinností
ovlivňuje růst cen a tedy i na inflaci.
Plátci DPH jsou FO al PO, které provádějí zdanitelná plnění. Jsou to osoby:

jejichž obrat za posledních 12 měsíců dosáhl částky 1 500 000Sk
které provádějí plnění na základě smlouvy o sdružení, pokud celkový obrat všech těchto osob dosáhl 1 500 000SK
osoby, které nesplňují stanovené podmínky si mohou podat žádost kdykoli
Od daňové povinnosti je osvobozen okruh činností, při kterých by bylo obtížně proveditelné vybírání daně. Při těchto činnostech nemá plátce nárok na odpočet daně na vstupu. Patří sem např: poštovní služby, finanční služby, pojišťovací služby, výchovné a vzdělávací služby, služby sociální pomoci, kultuře služby, …

spotřební daně
V ČR máme tyto druhy spotřebních daní, přičemž každou z nich upravuje zvláštní zákon:

Spotřební daň z piva – plátcem je PO al FO, která v tuzemsku pivo vyrábí, nebo které se má vyvážené nebo dovážené pivo propustit do navrženého režimu .. Předmětem je pivo vyrobené nebo dovezené do tuzemsku. Základem je množství piva, u kt vznikla daňová povinnost vyjádřené v hektolitrech. Sazby jsou stanoveny v € za koncentraci piva. Daň se vypočítá jako součin piva v hektolitrech a příslušné sazby.
Spotřební daň z vína – plátcem FO al PO, která víno vyrábí, nebo dováží. Předmětem jsou hroznové víno, šumivá vína, dezertní a vína vyrobenou al dovezené v tuzemsku. Základem je množství vína, vyjádřené v hektolitrech. Sazby daně jsou určeny v € za hektolitr, Daň se vypočítá jako součin vína v hektolitrech a příslušné sazby.
Spotřební daň z lihu – plátce je výrobce, kupující, dovozce nebo vývozce, správa státních hmotných rezerv ČR. Předmětem je líh vyrobený nebo dovezený do tuzemska. Základem je množství alkoholu vyjádřené v litrech absolutního alkoholu. Daň se vypočítá jako součin základu daně a určité sazby daně € / l
Spotřební daň z tabáku a tabákových výrobků – plátce – FO al PO, která vyrábí tabákové výrobky. Předmětem je tabák a tabákové výrobky vyrobené al dovezené v tuzemsku. Základem daně je množství tabák výrobků vyjádřená v ks nebo kg. Daň se vypočítá jako součin základu daně a určité sazby daně stanovené v € / kg.
Spotřební daň z minerálních olejů – předmětem jsou minerální oleje vyrobeny nebo dovezeny na daňové území. Základem je množství oleje vyjádřeno v litrech nebo kg. Sazba daně je podle druhu oleje v € za 1000 lit, příp. 1000 kg
PŘÍMÉ DANĚ
Daň z příjmů fyzických osob
Poplatníkem daně z příjmu fyzických osob je FO, která má na území ČR trvalý pobyt, nebo se zde obvykle zdržuje (min 183 dní v roce) a mají tzv. neomezenou daňovou povinnost, a to z příjmů plynoucích ze zdrojů na území ČR, tak ze zdrojů v zahraničí. Nebo pokud mají tzv. neomezenou daňovou povinnost a to z příjmů plynoucích ze zdrojů na území ČR. Předmětem daně jsou příjmy ze: závislé činnosti a funkční požitky, z podnikání az jiné samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, ostatní příjmy.

Od daně jsou osvobozeny např. příjmy:

Z prodeje bytu vlastněného min dva roky
z prodeje nemovitostí, které poplatník nevyužíval při podnikání
příjmy plynoucí ze sociálních dávek
ceny a výhry do 150 EUR
Daň z příjmů právnických osob
Poplatníkem jsou všechny PO s výjimkou veřejných obchodních společností a NBS. Čili PO se sídlem v ČR – vztahuje se na příjmy ze zdrojů v ČR ale i zahraničí, ale i PO se sídlem mimo ČR – vztahuje se pouze na příjmy ze zdrojů na území ČR.

Předmětem jsou všechny příjmy, předmětem nejsou tyto příjmy: zděděné nebo darované nemovitosti a movitosti, podíl na zisku vyplácený po zdanění ale i likvidační zůstatek příjem plynoucí z nabytí nových akcií

Osvobozeny jsou např. tyto příjmy:

členské příspěvky přijaté zájmovými sdruženími
příjmy obcí a VÚC z pronájmu
výnosy ze státních dluhopisů a cenných papírů
výnosy z kostelních sbírek
Základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo v podvojném účtu výsledek hospodaření. Sazba daně z příjmů právnických osob je vždy 19%.

Daň z nemovitostí
Tato daň zahrnuje:

Daň z pozemků – poplatník je vlastník pozemku nebo správce, předmětem jsou pozemky (čili orná půda, chmelnice, vinice, trvalé travní porosty, zahrady, lesní pozemky, rybníky, zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky, ostatní plochy) základem daně je hodnota pozemku určena vynásobením výměry pozemku a hodnoty půdy. Sazba je určena tabulkou pro jednotlivé obce podle počtu obyvatel
Daň ze staveb – poplatníkem je PO al FO, která stavbu vlastní. Předmětem jsou stavby na území ČR (konkrétně: stavby pro bydlení a příslušenství stavby, S. na Pôdohospodárska produkci, skleníky, chaty, garáže, průmyslové stavby, S. na podnikatelskou a výdělečnou činnost, ostatní S). základem je výměra v m2. Sazba daně je 1 Kč za každý i započatý m2 zastavěné plochy.
Daň z bytů a nebytových prostor v bytovém domě, ze společných částí bytového domu a společných zařízení bytového domu a jejich částí – poplatník vlastník bytu, základem je výměra podlahové plochy v m2, sazba daně je 1Kč za každý i započatý m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru.

Daň z motorových vozidel

Poplatníkem je FO al PO která je držitelem vozidla, zapsaná v dokladech vozidla, nebo užívá vozidlo, v jehož dokladech je zapsána jako držitel FO, která zemřela, PO, která zanikla, nebo FO al PO, která užívá vozidlo dovezené do ČR, které ne je považováno za vozidlo v mezinárodním provozu a držitel nemá trvalý pobyt v ČR. Předmětem jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která mají evidenční číslo. Základem daně je jejich hmotnost v tunách a počet náprav a při osobních auto. jejich zdvihový objem motoru v cm3. Sazby jsou uvedeny v sazebníku.

Ostatní místní daně a místní poplatek

Daň za psa, daň za užívání veřejného prostranství, za ubytování, za prodejní automaty, za nevýherní hrací přístroje, daň za vjezd a setrvání vozidla v historické části města, za jaderné zařízení a poplatek za komunální odpad a drobné stavební odpady. Výše se stanoví nařízením obce.

Slovenský premiér Robert Fico

Kde v Bratislavě bydlí slovenský premiér Robert Fico? Robert Fico si pronajímá byt v residenčním komplexu Bonaperta v Bratislavě od podnikatele Ladislava Bašternáka, který je spoluvlastníkem komplexu residenčního bydlení Bonaparte ve středu historického jádra Bratislavy.

Prodej luxusního 4- pokojového bytu v Praze, Žižkově (ulice Olšanská)

residenční projekt Bratislava Bonaparte
residenční projekt Bratislava Bonaparte

 

Prodej 3- pokojového bytu v Praze, Smíchově (ulice Na Knížecí)

Moderním rezidenční komplex Bonaparte je k nalezení v Bratislavě na Radvanské ulici. Tento velkoryse řešený komplex s nádherným výhledem. Standart bytu v komplexu Bonaparte zahrnuje bezpečnostní dveře, vestavěné skříně a samostatné šatny. Obyvatelům domu je k dispozici sauna v komplexu Bonaparte. V bytech jsou na podlahách dřevěné parkety, hliníková okna, externí žaluzie, podlahové topení, byty jsou klimatizované. Bonaparte představuje nadstandardní komfortní bydlení i pro nejnáročnějšího klienty v příjemné lokalitě s rychlou dostupností centra a plnou občanskou vybaveností. Nelze pochybovat o tom, že by mnoho obyvatel Bratislavy rádo bydlelo v komplexu Bonaperte. Podaří se to ale jen několika z nich.

Jak pes vnímá čuch

Smysl čich je používán dvěma různými cestami, buď k majiteli, jako když je krmivo zkoumané čichem, nebo v kombinaci s chutí, když je posuzována vůně krmiva v ústech. Psi a v menší míře kočky, se spoléhají na svůj smysl čichu ve větší míře než my. Hlavní část čichového ústrojí není určena k cítění aroma, ale k procesu čištění, ohřívání a zvlhčení vzduchu předtím než se dostane do kontaktu s jemnými oblastmi čichu. Senzorická oblast, čichová sliznice, je pokryta vrstvou hlenu sekretovaného Bowmanová žlázy, do kterého musí být molekuly ze vzduchu, které způsobují pocit vůně či zápachu rozpuštěné, předtím než jsou detekovány.

Jak pes vnímá čuch
Jak pes vnímá čuch

Receptory samy jsou většinou lokalizovány na chilli v hlenu a jsou připojeny k receptorovým buňkám. U psů iu koček jsou tyto chilli déle a vícečetné než u jiných druhů, pravděpodobně pro zvýšenou citlivost nebo rozlišovací schopnosti jejich smyslu čichu. Mezi receptoru buňkami leží podpůrné buňky, které vysílají velký počet microvilov do hlenu. I receptorové i podpůrné buňky jsou kontinuálně obnovovány. Každá receptorová buňka je neuron, který přenáší čichovou informaci přes svůj axon k neuronu v bulbus olfactorius.

Psi mají nejen dobře vyvinutý smysl čichu, ale jsou snadno trénovatelná, a tato kombinace byla lidmi využita pro lov a stopování mnohem dříve, oko pro lokalizaci výbušných látek a nebezpečných léků. Stopovací schopnost psů se zdá být závislá na jejich schopnosti detekovat těkavé mastné kyseliny, které se nacházejí v potu. Před čtyřiceti lety, Kalmus ukázal, že psi jsou schopni rozlišit identická dvojčata, když jejich pachy cítí najednou, ale když mají rozlišit pach pouze jednoho z dvojčat po bezprostředním pokusu s druhým dvojčetem, ukázalo se, že pachy dvojčat jsou si velmi podobné na rozdíl od pachů jiných lidí. Jinými slovy, tyto čichové schopnosti jsou citlivější než naše zrakové schopnosti, když ukazujeme lidi odděleně.

Jak pes vnímá čuch
Jak pes vnímá čuch

Vyhodnocení významu smyslu čichu může také vijsť z porovnání relativního povrchu čichového epitelu, který je u lidí 3-4 cm2, ale 21 cm2 u kočky a 75cm2 u středně velkého psa.

Důležitost vůně při krmení je evidentní na změně chování při kŕrmení, která může vzniknout ve chvíli, kdy předkládáme jedno krmivo a jen změníme vůni. Kočky zůstávají na lahodném suchém krmivu, změníme jejich vzor příjmu krmiva, kdy bylo podáváno krmivo s příchutí masa, příjem potravy po celou dobu byl vynikající. Stejné výsledky byly u psů.

Navzdory tomu nelze prokázat, že by spojení vůně a krmení trvale ovlivnilo chování zvířete, protože vůně masa sama není dostačující k udržení trvale vysokého zájmu.

Kubismus – Avantgardní směry první poloviny 20. století

Roky 1907 – 1914 Kubismus
jako směr zapůsobil ještě silnější než fauvismus a vyvolal širší odezvy. Termín kubismus se poprvé objevil v kritice týkající se výstavy Georgese Braque v Paříži roce 1908 jako obvyklá odvozenina z francouzského Les cubes – kostky. Náznaky kubismu se projevily již koncem roku 1906, kdy vrcholil fauvismus a zemřel postimpresionista Cézanne. Uskutečnila se jeho velká posmrtná výstava, kde si jeho sklon zjednodušovat předměty do geometrických tvarů všimli příští Kubišta a vzali si z jeho tvorby příklad. Problém řešení zobrazení objemu na rovné ploše se jako první pokusil vyřešit Pablo Picasso na svém obraze Avignonské slečny, zejména na dvou aktech v pravé části obrazu.

Bauhaus – Avantgardní směry první poloviny 20. století

Ať se počínaje renesancí používal jakýkoliv perspektivní systém, objem se znázorňoval vždy pomocí šerosvitu a to tak, že se střídáním světla a stínu dosahoval dojem plastičnosti. Malíři 19. století, hlavně impresionisté, pokládali tento postup za „špinění barev“, protože se na stíny vždy používali temné barvy. Impresionisté přisoudili barvě hlavní roli, nepoužívali tmavé barvy, rozpustili tvar a objem předmětu v oslnivé barevnosti, obdivuhodné, ale rozkladné, častokrát posunuté do nereálných barev. Gauguin znovu vrátil předmětem pevnou obrysovou linii a zavedl systém barevných ploch, ale vzdal se objemu. Seurat nepoužíval černou barvu, ale zachoval nejklasičtější stavbu tvarů. Největším přínosem však byla tvorba Paula Cézanna, budování objemu na základě barevné odlišení a zjednodušování tvarů do geometrických útvarů. Kubismus oproti fauvizmu nebo impresionismu není intuitivní ani instinktivní, nevyjadřuje žádné emoce ani pocity. Vzniká často intelektuální úvahou nad problematikou vyjadrenoa objemu na ploše. Nezná modelování objemu světlem a stínem, vyjádření prostoru perspektivou; je naopak neiluzívny, řeší problematiku tvaru sobě vlastním novým způsobem. Kubismus je novým rozumovým vyjádřením objemu v prostoru, má záměr malovat věci ne jak se jeví, ale jak je známe. Kubišta redukují tvary na základní geometrické útvary trojúhelníku, koule, krychle, kužele. Pozorují tvar z několika zorných úhlů, všechny pohledy zachycují na jednom obraze.

Expresionismus – Avantgardní směry první poloviny 20. století

Georges Braque byl nejprve fauvisty, ale zaujalo ho Cézannovu malířství a pod jeho vlivem začal geometrismu tvary. Ve svých krajinomalby se vyhýbal atmosférickým jevům, zvyšoval horizont, aby omezil účinky světla a rozkládal velké základní objemy na série menších útvarů.

Suprematismus – Avantgardní směry první poloviny 20. století

V obrazech tohoto druhu šlo o analýzu tvarů, proto kubismus v této fázi dostal pojmenování analytický kubismus (1909 – 1912). Jednotlivé zorné úhly byly tzv. fazety, poskládáním kterých by měla vzniknout v intelektu pozorovatele plastická představa zobrazovaného předmětu. Kubišta v této fázi potlačili barevnost, používali jen hnědé, okrové, černé a zelené barevné tóny. Náměty obrazů byly většinou známé předměty – figura, portrét, krajina, nejčastěji však zátiší. Absentovala dejovosť. Od roku 1911 se do analytického kubismu vetřela myšlenka udělat obrazy více srozumitelné. Umělci začali do kompozic zařazovat stylizované figurativní detaily. houslové kolíky, zvukové otvory, litery nebo číslice, noviny, viněty z lahví, napodobeniny materiálů atd. V roce 1912 začali Picasso a Braque lepit na plochy pláten útržky papíru, novin a skla, začali používat různé do té doby v malířství nepoužívané materiály. Tato nová technika – koláž – byla tedy objevem kubismu.
Druhá fáze kubismu, tzv. syntetický kubismus (1912 – 1914) reaguje na nebezpečí analytického kubismu – ztrátu homogennosti a pevnosti objemů, ohrožení jejich identity. Kubišta chtějí předmětem, které rozbili na množství ploch v analytické fázi vrátit jejich vnitřní skĺbenosť. Jde o vystižení nejpodstatnějších aspektů jednoho předmětu. Tuto ideu prosazoval zejména malíř španělského původu Juan Gris, ale i Ferdinand Léger, Jean Metzinger, Albert Gleizes, Robert Delaunay [Delone] a další. Kolem kubistů se soustředili i literáti Gertruda Steinová a básník Guilamme Apollinaire.

Kubismus se projevil hlavně v malířství a sochařství, výjimečně v architektuře. Unikátní je kubistická architektura v Čechách, projevující se ve dvou fázích – kubismus (1910 – 1918) a rondokubizmus (1918 – 1924).

Kubistické stavby se vyznačují používáním mohutných plastických tvarů, které působí jako skladby nerostů nebo jako jednoduché hmoty, dodatečně seříznuté špachtlí. Vnitřní prostor používá většinou pravý úhel a prolíná se s venkovním prostorem. Takové stavby jsou většinou zařízeny původním kubistickým nábytkem.

Rondokubizmus vychází z použití a aplikace kruhu a jeho výsečí. Tento způsob ve své tvorbě uplatnili Pavel Janák, Josef Gočár, J. Chochol a V. Hoffman.

Naivní umění v době, kdy se zájem umělců razantním způsobem od japonské tisku k umění černé Afriky, objevil se zájem o naivní umění. Nový, neotřelý pohled na svět prezentovali neškolení výtvarníci, kteří malovali intuitivně, bez znalostí výtvarných principů. Díla mají osobité chápání světa a poetiku. Nekorunovaným králem naivních malířů se stal Henri Rousseau, nazývaný Celník. Stejně i Seraphine Louis, která ve vytržení materializované své vidiny. Její velké květinové zátiší jsou komponovány podle zvláštní logiky, která je známá i z kreseb duševně nemocných.

Epos O Gilgamešovi

Doba vzniku: Epos o Gilgamešovi není dílem jednoho člověka. Má za sebou dlouhý vývoj a svými počátky do konce 3. tisíciletí p.n.l., kde vznikl ústní tradovaný cyklus sumerských písní zachovaných až v popisech ze začátku 2. tisíciletí p.n.l.

Epos O Gilgamešovi
Epos O Gilgamešovi

Vydání: Toto třetí a přepracované vydání eposu o Gilgamešovi vydavatelství Klubu přátel poezie bylo zestylizované do celku pomocí úryvků různých verzí tohoto eposu. Mezi nejčastěji používané verze patří Asýrie verze z knihovny Aššurbanipalovej a ze Sultantepe, staře a novobabylonské verze z Iščali, dále verze Chetitská, Ninivští a Akkadský. Takto čtenář nabude představu, jaký vývoj podstoupil epos od doby starobabylonské až do doby novoasyrské vydání ze 7.století p.n.l.

Kompozice: Kniha kromě samotného eposu obsahuje ještě dodatky v podobě sumerských epických básní o Gilgamešovi a vyprávění o potopě světa podle babylonské verze a podle bible.

První letošní novinky v hypotékách

Postavy: V tomto eposu vystupuje mnoho postav.
Hlavní hrdina Gilgameš, mocný a krutý vladař, jehož změní přátelství s Enkiduem na nebojácného hrdinu. Enkidu, necivilizované tvor, který se stane rozvážným a odvážným mužům. Dále nevěstka Samchi, která od základů změní Enkiduem život, spravedlivý Bůh Samas, rozmarná Bohyně Ištar, moudrý a dobrotivý Uta-napište, který jako jediný člověk dosáhl nesmrtelnosti a mnoho dalších postav.

KOUPĚ družstevního BYTU

Obsah: Děj začíná v Uruku, starém sumerské městě, kde vládne mocný král Gilgameš, ze dvou třetin Bůh a z jedné člověk. Je synem uruckého krále Lugalbanda a bohyně Ninsun. Jeho vláda těžce doléhá na obyvatele Uruku. Od rána do večera musí pracovat na stavbě městských hradeb, z čeho jsou pobouřeni. Proto se obrátí na bohy s prosbou, aby ukončili královu tyranii. Jejich žádosti vyhoví sám nejvyšší Bůh Anu. Stvoří polodivokého člověka Enkiduem, muže s tělem zarostlým srstí, žijícího společně s gazely a dobytkem na stepi. Ochraňuje zvířata, čímž znemožňuje lovců lovily. Jelikož jsou proti takovému silák bezmocní, obrátí se na Gilgamešovi. Ten Enkiduem posílá nevěstku Samchi, se kterou se po šest dní a sedm nocí oddává rozkoši, a přitom nehlídá dobytek. Za tuto dobu se mu zvířata odcizili a on ve své osamělosti zatouží po lidském přátelství.

Jak řešit problémy se splácením hypotéky?

Enkidu se postupem času promění na civilizovaného člověka. Když se dozví o Gilgamešovej síle, zatouží setkat se s ním v boji. Mezi oběma dojde k zápasu, ve kterém Gilgameš podlehne. Když v Enkiduem pozná nebezpečného protivníka, uzavře s ním přátelství na život a na smrt. Hnán touhou zpečetit nové přátelství, rozhodne se odstranit ze světa špatného netvora Chumbabu, sídlícího v dalekém lese v libanonských horách. A tak se Gilgameš spolu s Enkiduem vydávají na výpravu k Chumbabovmu cedrového lesu. Za dlouhého pochodu se Gilgamešovi přísní pět snů, které věští vítězství nad nepřítelem. Když konečně vkročí do lesa, začnou kácet vzácné stromy, čímž velmi pobouřil Chumbabu, který je vyzve na souboj. Vtom ale bůh Samas rozpoutá proti Chumbabovi osm bouřlivých větrů, které jej oslepí. Gilgameš s Enkiduem ho pak zabijí a vydají se na vítěznou cestu domů.

Po jejich příchodu do Uruku se do Gilgamešovi zamiluje bohyně Ištar a nabídne mu manželství. No on dobře ví, jaká je Ištar v lásce nestálá a její nabídku odmítne. Bohyně, pobouřena touto urážkou, pošle na Gilgamešovi nebeského býka. Nicméně on ho s Enkiduovou pomocí zabije a uspořádá hostinu na počest vítězství. Bohové se zatím rozhodli, že jeden z hrdinů musí být potrestán za nerozvážně činy při boji s Chumbabom a nebeským býkem. Ortel smrti padne na Enkiduem, který onemocní a v Gilgamešovom náručí na dvanáctý den zemře.

Náhlý skon přítele Gilgamešem otřese a s myšlenkou na smrt se nemůže smířit. Strach ze smrti a touha poznat, jak ji překonat ho vyžene na cestu za svým předkům Uta-napištimom, jehož jako jediného bohové obdařili nesmrtelností. Cesta k němu vede k hoře masu, střežené štíry – lidmi, odtud pohořím, kde vládne tma, až k mořskému břehu. Setkává se s Ušarnabim, lodivodů Uta-napištima, který se mu rozhodne pomoci. Vyberou se na třídenní cestu spolu se sto dvaceti dlouhými tyčemi na palubě na odstrkávanie lodi (každá tyč mohla být použita pouze jednou). Po setkání, Uta-napište odpovídá Gilgamešovi na otázku, jak získal nesmrtelnost. Vypráví o tom, jak se jednou bohové rozhodli seslat na Zemi potopu a tak vyhubit zlobivé lidstvo. Jeden z bohů potají přikázal Uta-napištimovi, šumppackému králi, aby postavil velkou archu, do které naložil celou svou rodinu, bohatství, stepní zvěř a všech řemeslníků. Když tak učinil, bohové seslali potopu, která trvala šest dní a sedm nocí. Sedmého dne se voda uklidnila. Když bohové zjistili, že všichni lidé nevymřeli, darovali Uta-napištimovi a jeho ženě nesmrtelnost.

Nakonec starý muž pořadí Gilgamešovi, aby bděl šest dní a sedm nocí, tak získá to, co chce. To se mu však nepodaří. Poslední možností je rostlina na dně moře, která dává život. Gilgameš se ponoří do vody a rostlinu z hloubky vyloví, ale při cestě zpět mu ji ukradne had. Takto Gilgameš definitivně ztratí možnost stát se nesmrtelným. Nakonec se vrátí do Uruku a pyšně ukazuje Ušarnabimu jeho silné zdi a základy. Epos končí oslavou mohutných hradeb města.

Dynasie Romanovci – Rusko

Hlavními nepřáteli Rusů byly vždy Mongolové, nebo jinak řečeno Tataři. Dostali se do Ruska, a v jedné jeho části založili stát Zlatá Horta, který ovlivňuje ruské dějiny na dlouhá období. Teprve po poražení Zlaté Horty vzniká Moskevská Rus, jejíž novým centrem se stává Moskva a zajímá tak místo které dříve patřilo Kyjevu. Postupně roste celoevropský vliv Ruska.

V roce 1613 nastupují na trůn Romanovci. První panovník z jejich dynastie byl Michal III. Romanov. Po poražení Zlaté Horty nastupuje na trůn Ivan IV. Chalífy (Hrozný). Jedním z nejdůležitějších panovníkem byl Petr I. Veliký. Jako první Ruský panovník měl titul car. Rusko nebylo přímo zataženy do 30- leté války. Petr Veliký nastoupil ve velmi těžké situaci:
· Je zde velmi silný feudalismus, což znamená, že je tu málo míst, obchodů a řemesel.
· Je obklopeno ze všech stran nepřáteli. Na Severu – Švédové, na Východě – Mongolové, na Jihu – Turci a na Západě – Polsko a Prusko.
· Byla zde velmi silná šlechta – Bojar. Měli tradici ve vikingských kmenech. Měli velkou bradu (kterou jim dal později ostříhat), protože měli určitou důstojnost, postavení. Měli velkou ekonomickou moc, protože vlastnili mnoho půdy.

Petr věděl že Rusko je ve velmi špatné situaci, ale nevěděl co udělat. Proto odešel inkognito z Ruska do západní Evropy, aby mohl sledovat jak se tam panuje. V tomto období, kdy byl v Evropě ale Petr Veliký ještě oficiálně nevládl. Nějaký čas pracoval i v přístavu. Když se pak později vrátil do Ruska, začal to protlačovat i zde. Vedl tichou válku s Bojar. Získal si pod svůj vliv i armádu. Přestože Petr I. Veliký vládne sám a dominantně, jeho záměr je dělat reformy. Petr I. Veliký reprezentuje osvícenský absolutismus. Zaznamenává revoluční změny. Jsou to kontrolovány, vědomé změny, které vedou k pokroku státu. Jeho nejdůležitějšími reformamy byly:
· Ostříhání vousů představitelům Ruské šlechty – Bojar – který byly velmi silný. Tímto znakem vlastně ukázal že má nad nimi moc. Potlačení šlechty. Je to jeden ze znaků osvícenského absolutismu.
· Zvýšení daní
· Zlepšení armády (kvůli nepřítelem, Baltskému moři a Černému moři). Velká část peněz šla právě do armády. Zavolal si do Ruska pruských důstojníků (Junker), aby cvičili jeho armádu. Zavedli zde Pruský způsob disciplíny a výcviku v armádě „Drill“. Je to úplné přijetí rozkazu. Díky drill se zlepšila síla armády, a tak vyřešil otázku nepřátel. Dosáhl výťazstvo v Severní válce (1700 – 1721).
Petr Veliký zde bojoval proti Švédům. Švédové prohráli, byli vyčerpaní a tak si vybojoval přístup k Baltskému moři. Do té doby bylo Švédsko leaderem Skandinávie. Nyní jeho místo zaujalo Rusko, iv politickém vlivu. Nahradilo Švédsko ve vlivu na celou Skandinávii a také na celou Evropu. Díky tomuto přístupu k Severnímu moři, později Rusové porušily za Napoleona kontinentální blokádu. Výťazstvo dosáhl také v Jižní válce proti Turkům, kterou opět vyhráli Rusové. Vybojoval si tak poloostrov Krym a přístup k Černému moři. Nejvýznamnější korysťou bylo to Baltské moře. Nevěděl jak Rusko posunout blíže k Evropě. Nakonec postavil nové město: Petrohrad, které se stalo novým hlavním městem. Díky tomuto město mělo Rusko přístup k Severu. Stalo se komunikačním centrem pro Rusy.

Podřídil si pod sebe i církev a celé duchovenstvo. Snažil se poevropštil Rusko, chtěl aby bylo takové jako Evropa, podobně pak i Lenin, který to ale dotáhl až do takových krajností, že se snažil změnit písmo azbuku na latinku, co se mu ale nepodařilo. Po smrti Petra I. Velikého nastupuje na trůn Perera II. Velký. Po něm nastupuje manželka vnuka Petra I. Velikého – Kateřina II. Velká. Stala se carevnou a druhou osvícenského panovnicí v Rusku. V letech 1773 až 1795 docházelo k dělení Polska mezi Prusko, Rusko a Rakousko. Mělo to 3 fáze. První dělení v roce 1773 a poslední v 1795. Současně s Katraínou II. vládla v Rakousku i Marie Terezie. Kateřina II. byla stejně jako Petr I. osvícenského absolutistkou. I za její vlády, stejně tak jako za Petrovy, dochází k územnímu rozmachu říše. Ale Katarína na rozdíl od Petra dosáhla tento rozmach diplomatickou cestou. Za její vlády došlo k dalšímu rozšíření Ruska na Západ – získala Ukrajinu a část Polska (tehdy, když bylo to dělení). V tomto období, 4. 7. 1776, došlo ke vzniku USA. Odtud přichází zpět do polska Tadeusz Koscíuzsko. Byl to voják, v USA byl ve Washingtonově armádě. Po vzniku USA se vrací do Polska aby mu pomohl. Vedl povstání proti Rusku, avšak toto povstání se nakonec stalo záminkou pro poslední dělení Polska. Proto došlo k připojení poslední, třetí, části Polska k Rusku. Během vlády Romanovců, proběhla v Rusku i protinapoleonské válka. V té době vládl car Alexandr I. Romanov. Ruské vojsko tehdy vedl maršál Kutuzov. V roce 1904 bez jakéhokoliv varování či vyhlášení války, japonské torpédové spustili palbu na ruskou flotily na Dálném východě.
Jako výsledek japonského i ruského snažení bránit vlastní zájmy v Koreji a Mandžusku, došlo k Rusko – Japonské válce. Ruská armáda byla vytlačena z Koreje do Mundžuska. Rusko utrpělo od Japonců velkou porážku na souši i na moři. Mírová smlouva z roku 1905 vyžadovala, aby Rusko opustilo i Mundžusko a odstoupilo přilehlé území Japonsku. Poprvé v moderních dějinách prohrála západní mocnost válku s asijskou zemí. Rusové prohráli, a proto došlo ke zhoršení vnitřní situace v Rusku. 22. 1. 1905 tisíce dělníků včetně žen a dětí klidně kráčeli směrem k carskému paláci v Petrohradě. Přicházeli k carovi petici, ve které žádali zlepšení pracovních podmínek, více osobní svobody a volené národní shromáždění. Carští vojáci začali ze schodů paláce střílet do davu. Zmasakrovali stovky neozbrojených dělníků. Tento den vešel do dějin jako Krvavá Neděle. Krvavá Neděle znamenala konec všech klidných pokusů o změnu. Propukly stávky, vzpoury a revoluční boje. Skupiny teď už ozbrojených rolníků propadaly šlechticů a pálili jejich majetky. Aby Mikuláš II. zastavil vzpouru, souhlasil s ustanovením volené dumy, čili parlamentu. Duma měla navrhovat nové zákony. Ačkoliv někteří lidé byli spokojeni s touto změnou, jiní cítili, že duma nestačí. Ukázalo se že měli pravdu. Liberální politika dumy na prvních dvou zasedáních cara natolik vyděsila, že dumu okamžitě rozpustil. Třetí, mnohem konzervativnější shromáždění poslanců nekompromisně potlačilo každou revoluční aktivitu. Čtvrtá duma, která se sešla roku 1912, sice dostala povolení pokračovat v činnosti, ale ve skutečnosti neměla žádné pravomoci. Výjimkou byla úloha poradce ve věcech zahraniční politiky.

Roku 1914 bylo Rusko zapojeno do 1. světové války. V únoru 1917 proběhla únorová revoluce – došlo k abdikaci cara Mikuláše II. a ke vzniku dočasné vlády. Byl to pokus o vznik kapitalistické vlády, což znamenalo, že tato prozatímní vláda reprezentovala bohatých obchodníků. V listopadu 1917 byla Velká říjnová socialistická revoluce (VŘSR). Je to říjnová revoluce, neboť v Rusku neměli gregoriánský kalendář. Nepřijali v 17. století gregoriánském reformu, dnes to ještě stále není z církevního hlediska přijaté. Během této revoluce došlo k převratu bolševiků, na čele s Leninem a Trotsky. Svrhly cara, vyvraždili celou jeho rodinu – kromě Anastázie ???.

Společenská a politická situace v 60. letech ve světě

Po 2. světové válce zavládla po celém světě touha po spolupráci a mezi velmocemi přání trvale zachovat mír. Svět se dynamicky rozvíjel, množství každodenních politických událostí ovlivňovalo další vývoj světové ekonomiky, ale nové trendy se projevovaly i ve vědě a technice, začala se probouzet počítačová kultura. Prudký rozvoj se odrážel iv umění, módě, životním stylu, světonázorů, které bylo stále více. V umění nepanoval jediný hlavní proud, ale tyto se množily a liberalizovaly. Šířily se neznámé náboženství a vznikaly různé sekty. Technický pokrok měnil život člověka ze dne na den.

Lidé prosazovali své ideje míru, klidu a lásky, ale „vrchnost“ jejich ne vždy respektovala. Než klidné a laskavé se 60. léta ukazují i ​​jako desetiletí válečných konfliktů a násilí (Válka ve Vietnamu, studená válka, násilně potlačovány demonstrace a atentáty …, bestiální vraždy Charlese Mansona …). Svět otřesen 2. světovou válkou se jaksi rychle vzpamatoval a brzy po osvobození se objevují rozpory mezi západními spojenci a SSSR. Západ byl znepokojen, že Sověti importují a rozšiřují komunismus nejen v oblastech východní Evropy, která byla okupována Rudou armádou, ale také mezi populací západní Evropy. Sovětský svaz se obával, že v Evropě převládne jakýsi nový typ kapitalistického imperialismu, který ohrozí sovětskou bezpečnost. A tak byly položeny základy budoucího válečného střetu velmocí. USA chtěly odrážet sovětskou ofenzívu posílením vojenské síly kombinací nukleárních a mobilních konvenčních zbraní.
Svět se zbrojil a tak se stalo, že desítky let po skončení druhé světové války žil svět ve stínu technologie, která byla schopna zničit planetu, ale která zajistila mír ve světové historii mezi velkými státy v podobě – ​​studené války.
Zhruba v polovině 60. let se svět rozděluje na dva tábory, v západním existovalo velké množství spojenectví (podle principu demokratické svobody), ve východním vznikaly spojenecké bloky a SSSR uplatňovalo požadavek na absolutní vedoucí úlohu (centralismus). V socialistických zemích se po ukončení kolektivizace podporuje rozvoj průmyslu a potlačuje se svoboda.

60. léta jsou dnes známé spíše jako „sexuální dýchánky, hippies korálky a Beatles“ – jak se o nich vyjádřil slavný guru LSD Timothy Leary, ale hlavní bylo, jak se lidé dívali jeden na druhého a usmívali se s vědomím, že v jejich hlavách se děje něco nového.
Prichádzala „revolúcia vedomia“, „v tej dobe sa stalo jediným politickým východiskom „nové vedomie“, nerozlučne späté s túžbou po mieri, sexuálnej liberalizácii, po reformách vzdelania, po rasovej rovnosti, po čistej ekológii a zrušení vojenskej povinnosti.“ (Leary) 
Táto revolúcia v 60. rokoch odštartovala to, čomu sa dnes hovorí „informačný, komunikačný a kybernetický vek“, a začala napádať všetky inštitúcie a morálne princípy, na ktorých bola založená priemyselná spoločnosť. 

60. roky boli systematickou provokáciou voči ortodoxným hodnotám staromilcov. „Takmer každý, kto sa narodil predrokom 1930, 60. roky z duše nenávidel, lebo ich vnímal ako niečo cudzie, ako dobu, v ktorej preňho niet miesta.“(Timothy Leary) Reakciou druhej strany, ktorá posolstvo lásky a mieru nepochopila, bolo násilie, potláčanie ich revolty a vyjadrenia, zatýkanie, uväzňovanie a konečne aj riešenie politických sporov vojenským spôsobom. 

„Pred 60. rokmi väčšina ľudí vôbec netušila, akým spôsobom morálna hrozba determinuje ich chovanie. Nemali ani tušenie o nátlaku, ktorý na jedinca vyvíja rodina, kmeň, cirkev, škola či občianske zákony, ani o tom, ako je každý z nich donútený obmedzovať svoje chovanie a usmerňovať ho tak, aby bolo prospešné celému úľu, kmeňu, druhu. V 60. rokoch však prišla kultúrna revolúcia, ktorá tento strach, raz vnímaný ako hriech a inokedy 
ako vina, zlo či tabu, zmiernila. Milióny mladých ľudí sa začali vznášať v etickom vákuu. Do toho prázdna potom vchádzajú duchovní špekulanti.. – rôzne náboženské gangy, čierni radikáli, hippiovskí guruovia, hinduistickí učitelia, proroci, mesiáši, fanatici „zdravej výživy“…“ (Leary) 
„Rozmanitosť, individualizmus a utopický optimizmus 60. rokov – reakcie – obracanie sa k evanjelickému kresťanstvu, homogenizovanému budhizmu, televíznemu hinduizmu – pesimisticky a nostalgicky založené viery… 
„60. roky definujeme ako dobu sexuálnej explózie, ale zďaleka nie všetci boli so slobodou sexuálneho vyjadrovania zrozumení.
Zatímco jedna část obyvatelstva se milovala, druhá část hltanu hotové špionážní romány o nepřátelích, jednajících zlo … „(Leary)
Tito mladí, kteří se postarali o obrovské sociální změny, které ovlivnily chování obyvateľovej naší planety na veškerý následující čas, byly „hippies“.
Hippies – zavrhovali partyzánskou politiku, války, násilí, služby v armádě, rasismus, otrocké budování kariéry, přetvářky v oblasti sexu, odmítali sexismus, církevní establishment, lokální zvyklosti v oblékání, uniformitu, pozerství a bezohlednost.
Hippies – novodobí migranti sanfranciské čtvrti Haight – Ashbury – tak je v roce 1965 pojmenoval novinář Michael Fallon – chtěli užívat LSD a marihuanu pro povzbuzování mysli a rozšiřovat si tak hranice poznání, chtěli dělat „Vlastní věci“, které by rozvíjely uměleckou i sociální svobodu, žít jen pro ten „dnešní den“ a na rozdíl od svých rodičů, uzavřených v úzkých rodinných svazcích, manifestovat žití v širších komunitách, ve kterých společně měli sdílet vše, od lásky až po měsíční rozpočet.
Lidé chodili neoholený, neostříhaných, okorálkovaní, vozili se v pomalovaných Volkswagen a na motorkách, stopem.
Rok 1968 byl politicky velmi vypjatý. V Americe, ale iv Paříži či Československu to vřelo. Byl to rok, kdy byl zavražděn Martin Luther King, Robert F. Kennedy. Byl to rok, kdy chicagský starosta nařídil policejní zásah proti demonstrující mládeži, jehož brutalita pobouřila celý svět. Byl to rok mírového pochodu proti válce ve Vietnamu, kdy se pod heslem „Vyhnat ďábla“ masy mladých Američanů sešli před budovou Pentagonu.
V lednu 1969 byl do prezidentského úřadu slavnostně inaugurován Richard Nixon a jeho pravá ruka, viceprezident Spiro Agnew. V plamenné řeči prezident slíbil národu znovuzavedení pořádku, po čem tehdy jmenovala „mlčící většina“ ze střední a starší generace. Fotografie demonstrující dívky s květinou, kterou strčila vojákovi do hlavně samopalu, obletěla svět, podobně jako nahá nedospělými Vietnamka, prchající před napalmové šílenstvím z vesnice My- Lai.
Po odstartování války ve Vietnamu se generační propast ještě zvětšila, odpůrců vojenské služby přibývalo, hromadné pálení povolávacích rozkazů se stalo rituálem.
„Miluj, nebojuj“, odpověděli davy květinových dětí, hledající lásku a mír. Tak mladé disidentské hnutí hippies ukončilo vietnamskou válku.
„Obrovskou záhadu, která tak mátla a pobuřovala menopauzálních samců, kteří v 60. letech vládli Americe, totiž,“ proč mladí samci netouží po dobrodružství ve Vietnamu? „, Lze zcela snadno neurologicky vysvětlit: v důsledku sexuálních tiráži marihuanové revoluce už nebylo nutné, a koneckonců ani estetické, abyste, pokud jste si chtěli beztrestně užít, museli kvůli tomu jezdit do Saigonu. “ (Leary)
Anti – móda hnutí hippies odstraňovala materialismus a přinášela alternativní módní trendy, zájem o východní náboženství a etnické komunity. Drogy hrály důležitou roli (čísla týkající se užívání drog v USA na konci 60. let: alkohol 99%, tabák 55%, amfetaminy, barbituráty, utišující prostředky 36%, marihuana 30%, drogy typu LSD 4%,
heroin 2%.), speciální LSD, které bylo velmi rozšířené a oblíbené díky jeho otvírání vrat vnímání. LSD určovalo trendy v módě, hudbě, názorech, ovlivňovalo umění, životní postoje. V 60. letech se dělaly pokusy s LSD se stovkami osob. Teprve v roce 1966 se začaly připravovat zákony, které kriminalizovali LSD.
Po chemické intoxikaci uživatel vnímal živé barvy a vzory v mysli, a pak už nebylo těžké přenést je do výtvarného umění.
„Vzduch byl naplněn novým, zvláštním chvěním.
Malíři, kteří objevovali, že světlo je energie, kterou lze osvobodit od plátna, mísily barvy, stříkali je na stěny …, vytvářeli pestré vzory, nádherné duhové květiny a vlnící se křiklavé obrazce z různobarevných skvrn. „(Leary)

Kromě těchto neoficiálních proudů, ovlivněných užíváním LSD, se v USA 60. let šíří nový směr – pop-art. Plně se rozvinul v 60. letech v New Yorku společně s minimalismem. Byl ovlivněn lidovou kulturou a komerčním hnutím. V pop-artu je příběh nahrazen každodenností a masová produkce nabývá stejný význam jako originalita. Předěl mezi vysokým a nízkým uměním neexistuje. Nejvýznamnějším výtvarníkem pop-artu byl Andy Warhol (1928 – 1987), používající techniku ​​sítotisku, také David Hockney (Big Splash, 1967). Rozvíjelo se i figurativní malířství, působil např. Francis Bacon, dalším směrem byla postmaliarska abstrakce (Helen Frankenthaleová, Kenneth Nolard, Frank Stella, E. Kelly …) a pojmové umění (J. Kosuth).
Muzikanti se učili, že zvuk je energie, se kterou se mohou hrát. Kromě rock’n’rollové éry ze začátku 60. let, různých dívčích skupin, surfařské hudby, merseybeatu a jazzu se rozvíjel zejména Rhytm and Blues, různé kytarové a psychedelické kapely, rock, později přichází na scénu i ska, názory mladých a nespokojenost se společností byly vyjadřovány prostřednictvím punku a folku. Objevila se vlna festivalů (např. Woodstock, Monterey), které měl vliv na následující vývoj hudební kultury.
– Chruščov znemožnil řízení vrcholné konference v Paříži (kvůli incidentu U-2 – nad Sverdlovsk sestřeleno americké špionážní letadlo). Dalším provokací byla jeho „scéna s botou“, kterou bouchl o stůl v OSN, kvůli odmítnutí změny ústavy OSN.
– Konala se Ženevská konference deseti mocností: západní státy požadovaly mezinárodní kontrolní komisi a nesouhlasili s okamžitým zrušením zahraničním základen. Státy východního bloku přerušili spolupráci.
– Eisenhower cestoval do Jižní Ameriky a na daleký východ – cesta je zklamáním, odhalila protiamerické postoje. Zhoršil se vztah USA ke Kubě.
– Francie buduje arzenál atomových zbraní. De Gaulle vede umírněnou politiku, chce posílit postavení Francie.
– 1960 – tzv. „Africký rok“ – mnoho států se osvobozuje po mnoha letech kolonizace – Nigérie, Kamerun a Kongo dosáhli nezávislost.
– Ve městě Sharpville v Jižní Africe se 21. března shromáždilo 15 000 černých protestujících, kteří museli podle nového zákona nosit u sebe identifikační karty a také jim bylo zamítnuto zastoupení v parlamentu. Policie při potlačování zabila 56 lidí a 200 bylo zraněno. Incident dostal název „Sharpvillský masakr“.

Protestovalo OSN a světová tisk.
– V Jižní Koreji se projevují vnitřní nepokoje.
– Je urovnán pákistánsko-indický konflikt o využití řeky Indus.
– Atentát na jordánského ministerského předsedy Hassana Madžali. Zabila ho bomba při opakovaném atentátu na krále Husajna II. Král iz tohoto, již osmého atentátu vyvázl bez nejmenšího zranění.
– Atentát na japonského politika Inadžira Asunamu, předsedy socialistické strany. Důsledně bránil princip mírového soužití a vedl boj proti americkým válečným základnám na japonském území. Zavraždil ho japonský terorista na veřejném shromáždění v Tokiu.
– Xerox představuje první kopírku, byl vynalezen laser.
– Působí Le Corbusier
– Americké úřady schválily první antikoncepční pilulku.
– Výzkum Sidneyho Cohena s LSD, které užilo 5000 jednotlivců prohlašuje, že je bezpečné.
– Zpěváci a kapely: Paul Anka, Eddie Corchan, Everly Brothers, Roy Orbison, Elvis Presley, Cliff Richard, The Shadows, Chubby Ckecker
– Knihy: Allen Ginsberg – Kadiš, John Updike- Králík, běž!
– Filmy: Psycho, Hiroshima, La Dolce Vita, byt, Spartakus, Sedm statečných, Rocco a jeho bratři (Visconti)
1961
– Sovětská vláda vyvolala sama v Evropě napětí tím, že pohrozila západu, že podepíše separátní mírovou smlouvu s NDR. Chruščov veřejně prohlásil, že okupace Západního Berlína třemi velmocemi musí být zrušena. Hlučná protizápadní kampaň nakonec skončila vystavěna berlínské zdi, což byl málo populární čin.
– 13. 8. 1961 NDR postavila na „zabránění vojenského propadu“ tzv. berlínská zeď. Obyvatelé Západního Berlína měli zakázán vstup do východního sektoru, došlo k nucenému „vyčištění“ pohraniční zóny, zavedení zostření kontrol na hranicích, při zdi docházelo k častým incidentům. Od roku 1960 probíhala v NDR nucena kolektivizace.
– Chruščov a Kennedy se setkávají ve Vídni. Chruščov opakuje sovětské požadavky.
– V Československu se projevuje hospodářská krize, zhoršuje se životní úroveň obyvatelstva.
– Sjezd komunistických stran stanovil nový program „budování komunismu“ (do roku 1980).
– Ženevská konference pokračovala v jednání.
– V letech 1961 – 63 v Číně panuje hlad a rozšiřují se morové epidemie, dochází ke kontrarevolučním neklidem, probíhají silné emigrační vlny.
– 1961 NATO se vyzbrojuje atomovými ponorkami a raketami.
Denní výdaje na zbrojení ve světě byly odhadnuty na 330 milionů dolarů
– Roky 1961 – 63 – vláda Kennedyho (zvítězil nad Nixonem).
– USA chtěly odrážet sovětskou ofenzívu posílením vojenské síly kombinací nukleárních a mobilních konvenčních zbraní.
– Organizace hospodářské spolupráce a rozvoje (OECD) nahradila OEEC, došlo k rozšíření světového obchodu a koordinaci pomocí rozvojovým zemím, americké mírové jednotky poskytly vyškolených pracovníků pro pomoc rozvojovým zemím.
Kennedy prohlásil na panamerické hospodářské konferenci spojenectví pro pokrok.
– KLR uzavřela dohodu o přátelství se SSSR a ČLR.
– Zintenzivnění americké přítomnosti ve Vietnamu, USA zde vysílají svých vojenských poradců. Po 2. světové válce byl Vietnam rozdělen na dvě části – Vietnamskou demokratickou republiku, která budovala průmysl s pomocí východního bloku, politicky se orientovala na Čínu a kde vládl Ho Či Min. Rozhodující stranou byli komunisté (Viet-kong), kteří usilovali o osvobození Vietnamu od amerických imperialistů.
Jižní Vietnam měl vládu oddanou USA. Komunističtí partyzáni operovali v Jižním Vietnamu, na jeho straně později nastoupili do války USA. Po sesazení císaře Bao Daia nastolil nový předseda vlády Diem s americkou pomocí diktaturu. Bojoval proti buddhistickým sektám, komunistickým agentem a odmítal realizovat referendum, o kterém bylo rozhodnuto v Ženevě.
– Zátoka sviní – selhání americké invaze na Kubu, USA přerušuje s Kubou diplomatické styky.
– Afroameričané protestují v Alabamě – Mississippi – 1000 bílých napadne kostel, kde Martin Luther King káže.
– Atentát na Patrice Lumumba, prvního předsedy vlády republiky Kongo, představitele africké protikolonialistickej politiky. Během puče plukovníka Mobutua ho odvlekli a v Katanga zákeřně zavraždili.
– Po třech desetiletích diktatury byl zavražděn Rafael Leonidas Trujillo Molina, diktátor a prezident Dominikánské republiky, zkompromitovaných a nenáviděný multimilionář. Zavraždil ho generál Juan Tomass Diaz v hlavním městě Ciudad Trujillo (dal ho pojmenovat podle sebe).
– Atentát na Charlese de Gaulla, francouzského prezidenta. Pokusili se zavraždit ho plastickou trhavinou ukrytou v hromadě písku u silnice. Atentát byl neúspěšný.
– J. Gagarin jako první člověk ve vesmíru za 1hod. a 48 min. obletěl Zemi.
– Byla rozluštěna struktura DNA
– Zpěváci a kapely: Elvis Presley, Everly Brothers, Shirelles, Neil Sedaka, Buddy Holly, Del Shannon, Chubby Checker, Roy Orbison, Shirley Bassey, Bob Dylan (poprvé vystupuje)
– Filmy: West Side Story, Snídaně u Tiffanyho, Cid, Mustang, Norimberský proces, Jules a Jim (Truffaut)
– Knihy: Obratník Raka (Henry Miller), Hlava XXII (Joseph Heller), Na cestě (Jack Kerouac), Franny a Zoey (J. D. Salinger)
1962
– Kubánská krize – SSSR připojeno k Kubě řízené střely a rakety. Chruščov předpokládal, že tím upevní pozici a předvede čínským soudruhům svou tvrdost. Je možné, že Sověti se opravdu obávali, že Castrově Kubě hrozí vážné nebezpečí. Kennedy žádal odstranění zbraní.

Americká vláda začala uvažovala možnost přímého útoku na Kubu a zničení odpalovacích základen, prezident Kennedy však zvolil méně nebezpečné řešení, t. j. blokádu ostrova. Sověti přitom neustále popírali existenci svých raket na „ostrově svobody“, ale byli usvědčeni ze lži fotografickou dokumentací, kterou Američané předložili v OSN.
Vojenský konflikt byl na dosah, svět se ocitl na pokraji atomové války. Chruščov ustoupil – i pod tlakem zemědělské krize (která měla za důsledek zvyšování cen) a konfliktu s Pekingem – Sověti nakonec souhlasili se stažením atomových zbraní a USA za to garantovali bezpečnost a integritu Kuby. Rakety byly demontovány a sovětské válečné lodě směřující na Kubu s další atomovou výzbrojí se vrátili do SSSR. Došlo k politickému uvolnění. Neúspěch sovětské politiky v karibské krizi byl jedním z hlavních důvodů Chruščovovým pádu, ke kterému došlo v roce 1964. Vedení sovětské politiky po něm převzal Leonid Brežněv.
– USA poskytly Jugoslávii úvěrovou pomoc, prezident Kennedy organizuje pomoc Vietnamu.
– V USA narůstá rasová diskriminace. – Nelson Mandela byl uvězněn za pokus zorganizovat generální stávku. – Čína podniká útok na Asam, Kašmír, sbližuje se s Pákistánem.
– Adolph Eichmann byl v Izraeli odsouzen k smrti za válečné zločiny.
– Rwanda, Burundi a Alžírsko dosáhly nezávislost.
– Martin Luther King byl uvězněn na jeden měsíc za organizování ilegálního pochodu. – Další atentát na Charlese De Gaulla. Dvanáct členů teroristické organizace – tajné armády – se v Petit Clamart pokusilo prezidenta zastřelit. Akce, kterou vedl Bastien-Thiry, skončila neúspěšně. Thiryho odsoudili na smrt, hlavní střelec Watin utekl do zahraničí.
– Byla založena Amnesty International.
– Umírá Hermann Hesse (autor knih Stepní vlk, Sidharty, Cesta do Orientu, Knulp aj.). Umírá i Marilyn Monroe – na předávkování drogami. Právě v tomto roce představuje Warhol své dílo Marilynin diptych a obraz s konzervou Campbellovy polévky.
– Návrhářka Mary Quantová přichází s modelem minisukně, funguje první komunikační satelit Telestar mezi Evropou a USA, Polaroid přichází se svou novou technikou.
– Zpěváci a skupiny: Neil Sedaka, Chubby Checker, Elvis Presley, Roy Orbison, Cliff Richard, Ray Charles, Beatles
– Filmy: Lolita, Ben Hur, Žít svůj život (J. L. Godard)
– Knihy: Ken Kesey: Přelet nad kukaččím hnízdem, Kerouac: Big Sur, Henry Miller: Obratník Kozoroha, Aldous Huxley: Island, Alan Watts: Radostná kosmologie, Solženicyn …

1963

– Po různých protestech proti používání atomových zbraní byla uzavřena světová dohoda o zastavení atomových zkoušek. – Prezidentův program občanských práv (zejména volební právo a desegregace veřejných škol) podpořili masové demonstrace ve Washingtonu a organizace Národní asociace pro povznesení barevných obyvatel pastora Martina Luthera Kinga. Ten pořádá ve Washingtonu pochod za rovnost černých s bílými. Černí studenti se dostávají na americké univerzity a školy. Kennedy přijíždí na státní návštěvu Západního Berlína. – Po dlouhých jednáních byla přijata dohoda o propustek: obyvatelé Východního a Západního Berlína mohou navštěvovat své příbuzné.

– Kennedy pozoroval, jak je diem režim stále více nenáviděn obyvateli v Jižním Vietnamu. Jeho režim přišel do konfliktu s jihovietnamskými buddhisty – velkou částí této populace. V květnu 1963 buddhisté Jižního Vietnamu pořádají rozsáhlé demonstrace. Diemova vláda proti nim posílá ozbrojené vojska, devět z buddhistů bylo zabito. Diem obvinil buddhistů ze sympatizovania s komunisty.
Kennedyho úřad se obával poklesu Diemovej popularity. Buddhistické demonstrace v Jižním Vietnamu, při kterých se aktéři sebaupaľovali, vedly k vojenskému převratu, při němž byl zabit předseda vlády Diem.
Vietkong sestřelil pět amerických helikoptér.
– 22. 11. 1963 byl v Dallasu při atentátu zavražděn prezident Kennedy (atentátník Lee Harv Oswald). Stal se obětí spiknutí s dosud nevyjasněnými okolnostmi. Atentátníka později zastřelil Jack Ruby. Vyšetřování atentátu a jeho skutečného pozadí se úmyslně mařilo.
– Během převratu – na útěku na velvyslanectví USA byl zavražděn předseda vlády a po vyhlášení nezávislosti Toga prezident Silvanus Olympio.
– Byl zavražděn významný představitel řeckého komunistického hnutí Grigoris Lambrakis.

– V roce 1963 letěla do vesmíru první žena – Valentina Těreškovová, byla provedena první transplantace jater.
– Timothy Leary byl propuštěn z Harvadru za experimentování s LSD na studentech. – Koná se první festival v Monterey (vystupují např. Peter, Paul and Mary, Pete Seeger, Joan Baez, Bob Dylan).

– Speváci Skupiny: Cliff Richard, Čtvero ročních dob, Beatles, Billie Davis, Buddy Holly, Gerry a pokojní, Roy Orbison, Elvis Presley, Leslie Gore, Pátrači, Tremeloes, Rolling Stones, Shirley Bassey, The Chiffons, Chucku Bobule
– Filmy: Ružový panter, Fellini: Osem a pol, Vtáci, Sladká Irma (Wilder)
– Spisovatelia: Sylvia Plathová, Allen Ginsberg, Eugen Ionesco

1964

– Jednotky OSN zasahujú v konflikte na Cypre.
– konflikt s Čínou, ktorá nerešpektuje dohodu o zastavení atómových skúšok.
– Studenti kalifornskej univerzity zhromažďujú, ABY podporili požiadavky Rovnosti možnosti zamestnania předběžnou Afroameričanov.UPRISI v Los Angele. Neskor sa Studentské Aktivity obracajú proti prezidentovi Johnsonovi vzhľadom k rozmáhajúcemu sa konfliktu vo Vietname. Začal posielať Pravidelné vojenské Jednotky dělat Vietnamu, ABY zabránil Padu režimu v Saigone, ktorý prehrával vojnu proti komunistom.

– Máj 1964 – Martin Luther King Dostal Nobelovu Cenu za Mier.
– Muhammad Ali sa Stava svetovým šampiónom v boxe v ťažkej Vahe po porážke Sonnyho Listona.
– Louis Leakey objavil pozostatky homo habilis.
– V. Británii BOL zrušený trest smrti. – Predstavenie muzikálu Hello, Dolly!
– Vo výtvarnom umení prichádza dělat módy umelecký sloh založený na optickej ilúzii – op-art

– Skupiny speváci: The Animals, Dusty Springfield, Manfred Mann, The Kinks, The Rolling Stones, Beatles, Chuch Berry, Roy Orbison, Little Richard, Marianne Faithfull, Herman’s poustevníci, The Beach Boys, The Supremes? Joan Baez, Louis Armstrong, Bob Dylan, Elvis Presley
– Filmy: Hard DAY’S Night, My Fair Lady, Grek Zorba, Pán Much
– Spisovatelia: William Burroughs (Nova Express), Timothy Leary (Psychedelická skúsenosť), Marshall McLuhan: Ako rozumieť mediam

1965

– Vypukla kríza na Blízkom Východě (tajné zbrani Dodávky dělat Izraela).
– Napätie vzniknuté v dôsledku sporu Nezávislé Pakistanu o Kasmir prerastá dělat vojny. Uskutočnil sa vojenský prevrat v Indonézii. Zacina sa Vietnamská vojna, USA podnikajú ofenzívu v Južnom Vietname, hrozí nebezpečenstvo celosvetového konfliktu. Objavujú sa vlny protestov proti vietnamskej vojne.
– Pápež Pavol VI. navštívil OSN v New Yorku vyzval celý svet k zachovaniu mieru. – Odohráva sa Veľká Proletářská Kultúrna revolúcia v Cine z podnetu Mao Ce-Tunga. Školáci Studenti utvárali Červené Gardy. 1. fáza kultúrnej revolúcie bola ukončena v roku 1968. Keď Čínska „Kultúrna revolúcia“ vrcholila, vyskúšali Číňania svoju prvú vodíkovú Bombu zaradili sa medzi atomové velmocí (po boku USA, velkej Británie, ZSSR Francúzska). Mao Ce-Tungovi sa podarilo presadiť sa vo vnútrostraníckom mocenskom Boji proti Novému svojmu rivalovi, którym bol na Moskvu Silné orientovaný Liu Sao-CI. Potom Začal presadzovať tvrdšiu protisovietsku politiku. Revolúcia potláčala tradičné protimaovské Názory. Ojedinelým bestsellerom sa Šťáva „Maova červená knižka“ s citátmi „Velkého predsedu“. Čínska kultúra bola potlačená v Jej prospech.

Čínská ekonomika se zmítá v chaosu, který vyvolalo odstranění inženýrů a vzdělaných vrstev.
– Brežněv jako hlava sovětského státu – zvyšuje se centralizace, stoupá úkol vojensko-průmyslového komplexu. Zatlačuje se proud humanitární inteligence, tluče se zejména proti spisovatelům. Tito tajně odesílali svá díla na Západ a publikovali pod pseudonymy.
Cílem brežněvovského vedení měla být světovláda. Po Kubě zaměřili sovětští stratégové svou pozornost na jihoamerický kontinent, v Asii to byl indočínský poloostrov, kde byla největší možnost vítězství komunistických sil – ale nejen – ve Vietnamu.
– Byl zákeřně zavražděn portugalský generál a politik Humberto Delgado. Po nevydařeném puči proti diktátorovi Salazar uprchl do exilu. Jako vůdce ilegálního Portugalského fronty národního osvobození se roku 1961 zúčastnil únosu portugalské lodi Santa Maria. Zákeřně ho zavraždili nedaleko portugalsko-španělských hranic.
– Malcolm X., americký politik, vůdce Black Muslims, představitel černošského pokrokového hnutí, byl zavražděn rasistickými odpůrci.
– Umírá Winston Churchill.
– V Británii se objevuje první soudkyně – žena.
– San Francisco se stává Mekkou mladých lidí bojujících za lidská práva, svobodu a mír. Někteří z nich měli dlouhé vlasy a volali jejich „hippies“. Zkoušeli účinky marihuany, speedu a LSD.
– Hudebníci: The Righteous Brothers, The Kinks, The Animals, Tom Jones, The Rolling Stones, The Beatles, The Who, Donovan, Bob Dylan, Manfred Mann, Elvis Presley, The Byrds, Sonny and Cher, The Four Seasons, Marianne Faithfull , Jaon Baez
– Filmy: Help !, Doktor Živago
– Knihy: Norman Mailer: Americký sen, Graham Green: Komedianti, Frank Herber: Duna
1966
– Ukončení pákistánsko-indické války prostřednictvím OSN a sovětské iniciativy Taškentskou konferencí.
– Rok začal spuštěním největších amerických útoků. V červnu byl bombardován Hanoi, v listopadu Saigon. K Američanům se připojuje Austrálie.
Stupňování amerických útoků vede k stále větším protestům, zejména ze strany studentů. Martin Luther King volá po míru, 8000 protestantů obklíčili Pentagon. Mezi zatčenými byla i Joan Baezová.
– V USA probíhá vlna rasových nepokojů, projevuje se nespokojenost černých Američanů, narůstá tzv. „Černá moc“.
Násilné protesty zasáhly mnoho amerických měst, formuje se skupina Černých panterů – volali po svobodě, zaměstnání pro černých, po garantovaných důchodech, chtěli konec kapitalistického vykořisťování černých, po slušném bydlení, vzdělání, osvobozeni černých od vojenské služby, zabránění policejního násilí …
– Indira Ghándiová se stává premiérkou v Indii. Charles Whitman zabil 12 lidí puškou z věže texaské univerzity.
– Odehrává se občanská válka v Nigérii.

– 16letá školačka z Anglie, Twiggy, s hubenou postavou, velkýma očima a blond vlasy získává titul „Tvář roku“. Stala se symbolem módy 60. let.
– Procter & Gamble představují pleny na jedno použití.
– V Severním moři byla objevena ropa.
– V Kalifornii bylo kriminalizovány LSD. – V Británii se zavádějí dechové testy na alkohol, aby se zabránilo dopravním nehodám. – Drogy a psychedelie ovlivňují trendy v hudbě a kultuře. Média hovoří o skladbách, které propagují užívání drog a používají obrazné vyjádření o LSD.
John Lennon prohlašuje, že Beatles jsou populárnější než Ježíš Kristus.

– Hudebníci: The Beach Boys, The Kinks, Otis Redding, The Rolling Stones, Bob Dylan, The Beatles, Cream, The Monkees, The Doors, The Jefferson Airplane, The Grateful Dead, The Pink Floyd, Jimi Hendrix, Yardbirds, Janis Joplin
– Filmy: 451 stupňů Fahrenheita, Kdo se bojí Virginie Woolfové?
– Spisovatelé: Timothy Leary, Ginsberg, Corso, Ferlinghetti

1967

– Po stažení jednotek OSN z pásma Ghazi začíná arabsko-izraelská válka. Izrael zaútočil proti SAR, Sýrii a Jordánsku (6-denní válka).

– Byla provedena první transplantace srdce, na trh přichází první mikrovlnka.
– Vědci vyrobili první syntetickou verzi DNA.
– Umírá slavný revolucionář Che Guevara, který se stal Martyr a kultovní postavou.
– 400 000 lidí se shromáždilo, aby v New Yorku protestovalo proti vietnamské válce. – V Británii je legalizována homosexualita. Australští aboriginální dostávají volební právo. – Hudebníci. Jimi již zmiňovaní, Janis Joplin, Ravi Shankar, The Beatles, The Who, Pink Floyd, The Four Tops, The Doors, The Lovin’Spoonful, Frank Sinatra, The Mamas adn Papas, Scott Mc Kenzie, Aretha Franklin, Stevie Wonder, The Rolling Stones, The Bee Gees, The Byrds, The Troggs, John Mayall, Jefferson Airplane
– Filmy: Bonnie a Clyde
– Spisovatelé: Koestler, Morris, Norman Mailer, William Golding, Ira Levin (Rosemaryno dítě)

1968

– Od roku 1957 byl v ČSSR prezidentem Antonín Novotný. V 60. letech došlo ke zmírnění represivních metod komunistického režimu. Inscenované politické procesy byly zastaveny a byla zahájena rehabilitace protiprávně odsouzených a popravených. V lednu 1968 došlo v KSČ ke krizi.

Jejím důsledkem bylo oddělení funkce prezidenta republiky do funkce generálního tajemníka komunistické strany. Toto místo získal vedoucí komunistické strany na Slovensku A. Dubček. Pod jeho vedením se začalo prudce rozvíjet hnutí, prosazující dalekosáhlé reformy komunistického systému. V březnu byl zvolen nový prezident – L. Svoboda. Byla zrušena cenzura, otevřely se hranice, vznikaly nové organizace. Reformní hnutí mělo širokou podporu u obyvatelstva. V SSSR vedeném Brežněvem byl však reformní proces sledovaný se vzrůstající nervozitou. Několikrát se pokusili přimět Dubčeka, aby tento proces zastavil. Pro tento záměr získalo SSSR podporu V. BiTaka. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vpadli sovětská vojska do Československa. Podporovaly jejich armády Polska, NDR, Bulharska a Maďarska. Bezprostředně poté byla část komunistického vedení na čele s Dubčekem zatčena. 26. srpna 1968 prezident Svoboda podepsal s Brežněvem tzv. moskevský protokol. V podstatě legalizoval sovětskou okupaci.
– Studenti protestují po celém světě – proti okupaci, proti válkám .. Kulturní změny, nespokojenost se společností, vietnamská válka vyvolávají atmosféru revolty provázenou demonstracemi, protestními pochody.
– Jednotky Vietcongu spolu s oddíly severovietnamské armády zahájili rozhodující ofenzívu. USA zastavily bombardování severovietnamského území. Prezident Nixon ohlásil postupné stahování jednotek USA z Vietnamu. Vietnamská válka 1965 – 1973 skončila odchodem Američanů z Vietnamu a spojením dvou států pod komunistickou vládou.
– Martin Luther King, vůdčí osobnost amerického černošského hnutí, nejmladší nositel Nobelovy ceny míru všech dob byl zastřelen v Mempfise (USA, Tennessee). Střelcem byl James Earl Ray, známý pod několika krycími jmény. Zřejmě byl placeným agentem reakčních politických kruhů, které stály v pozadí této politické vraždy. Ani v tomto případě se všechny okolnosti atentátu pravdivě řečeno nic.
– Robert Kennedy, americký senátor, bratr zavražděného prezidenta, ucházející se také na tento úřad, byl zastřelen Sirhan Bísaro Sirhan v hotelu Ambasador v Los Angeles. Politické pozadí tohoto atentátu se nevyjasnilo.
– Hraje se první rockový muzikál na Broadwayi – Hair, později se předváděl v téměř každém velkém městě na světě. Muzikál napsal Joseph Papp.
– V Anglii byl přijat divadelní zákon rušící vládnou cenzuru diavdiel.
– V Praze byla uvedena absurdní drama V. Havla Stížená možnost soustředění
– Hudobníci: Cream, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, The Rolling Stones, Otis Redding, The Small Faces, The Beatles, Bob Dylan, Leonard Cohen
– Filmy: Ako som vyhral vojnu, Planéta opíc, Rosemaryno dieťa, Žltá ponorka, 2001 – Vesmírna Oddysea (Kubrick), Vtedy na západe (Leone)
– Spisovatelia: John Braine, Tom Woolf, Carlos Castaneda (Učenie Dona Juana)
1969
– Študent Jan Palach zomiera upálením na protest proti sovietskej okupácii v Prahe. O niekoľko dní jeho príklad nasleduje stredoškolák Jan Zajíc.
– Na miesto A. Dubčeka bol dosadený Gustáv Husák. Pod jeho vedením začína v ČSSR tzv. proces normalizácie. Bola obnovená cenzúra, uzatvorené hranice a prevedené rozsiahle čistky v úradoch, podnikoch, školách.
– Cherles De Gaulle rezignuje na svoju funkciu.
– Prvý človek pristáva na Mesiaci – Armstrong (USA). Pristanie na mesiaci malo predovšetkým demonštrovať americký technologický pokrok. Obrovské náklady na realizáciu prinášali len málo trvalých hodnôt. Závody v dobývaní vesmíru však mali význam v celosvetovom rozvoji satelitných komunikácií, ktorý zrevolucionizoval civilný i vojenský styk. V neskorých 60. rokoch dokázali obrovské prúdové lietadlá preletieť za niekoľko hodín vzdialenosti, ktoré pred vojnou trvali niekoľko dní.
– Vo vzájomných vzťahoch medzi ZSSR a západnými mocnosťami došlo k urovnaniu mnohých sporných otázok a k určitému uvoľneniu, ktoré však prinášalo ďaleko väčší zisk Sovietom.
– August 1969 – Charles Manson beštiálne zavraždil ľudí hollywoodskej smotánky. Mysický guru, vodca komunity – sekty hippies, frustrovaný skladateľ piesní, gitarista, fanúšik Beatles, Charles Manson, ktorý veril v Armagedon, v ktorom čierni povstanú proti bielym a kázal o ňom svojim nasledovníkom. Prežijú ho len oni a stanú sa pánmi sveta. Manson veril, že musí zavraždiť niekoľkých bielych, aby sa splnila jeho vízia. Zavraždili pár La Biancovcov a Sharon Tateovú a jej spoločníkov. Rosemary LaBianca bola zabitá 41 bodnými ranami. Vrahovia opustili miesto činu s odkazom „Smrť prasatám“ napísaným krvou obete. Vraždy boli vykonané pod vplyvom drog.
– Boli položené počiatky internetu.
– Jim Morrison bol zatknutý za verejné pohoršovanie počas svojho koncertu v Miami. Konal sa najslávnejší 3-dňový festival všetkých čias – Woodstock. Končila sa éra hippies.
– Hudobníci: The Beatles, Joe Cocker, Creedence Clerwater Revival, jethro Tull, Plastic Ono Band, Johnny Cash, Cream, Crosby, Stills and Nash, Bob Dylan, The Rolling Stones, Frank Sinatra, T-Rex
– TV: Monty Pytonov lietajúci cirkus, Randall and Hopkirk
– Filmy: Polnočný kovboj, Butch Cassidy a Sundance Kid, Easy Riders, 2001: Vesmírna Odyssea, Zabriskie Point
– Knihy: Mario Puzo – Krstný otec, Kurt Vonnegut – Bitúnok č. 5
Záver
Rôzne udalosti konca 60. rokov priniesli aj zánik idealizmu.
Havla Stížená možnost soustředění
– Hudobníci: Cream, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, The Rolling Stones, Otis Redding, The Small Faces, The Beatles, Bob Dylan, Leonard Cohen
– Filmy: Ako som vyhral vojnu, Planéta opíc, Rosemaryno dieťa, Žltá ponorka, 2001 – Vesmírna Oddysea (Kubrick), Vtedy na západe (Leone)
– Spisovatelia: John Braine, Tom Woolf, Carlos Castaneda (Učenie Dona Juana)
1969
– Študent Jan Palach zomiera upálením na protest proti sovietskej okupácii v Prahe. O niekoľko dní jeho príklad nasleduje stredoškolák Jan Zajíc.
– Na miesto A. Dubčeka bol dosadený Gustáv Husák. Pod jeho vedením začína v ČSSR tzv. proces normalizácie. Bola obnovená cenzúra, uzatvorené hranice a prevedené rozsiahle čistky v úradoch, podnikoch, školách.
– Cherles De Gaulle rezignuje na svoju funkciu.
– Prvý človek pristáva na Mesiaci – Armstrong (USA). Pristanie na mesiaci malo predovšetkým demonštrovať americký technologický pokrok. Obrovské náklady na realizáciu prinášali len málo trvalých hodnôt. Závody v dobývaní vesmíru však mali význam v celosvetovom rozvoji satelitných komunikácií, ktorý zrevolucionizoval civilný i vojenský styk. V neskorých 60. rokoch dokázali obrovské prúdové lietadlá preletieť za niekoľko hodín vzdialenosti, ktoré pred vojnou trvali niekoľko dní.
– Vo vzájomných vzťahoch medzi ZSSR a západnými mocnosťami došlo k urovnaniu mnohých sporných otázok a k určitému uvoľneniu, ktoré však prinášalo ďaleko väčší zisk Sovietom.
– August 1969 – Charles Manson beštiálne zavraždil ľudí hollywoodskej smotánky. Mysický guru, vodca komunity – sekty hippies, frustrovaný skladateľ piesní, gitarista, fanúšik Beatles, Charles Manson, ktorý veril v Armagedon, v ktorom čierni povstanú proti bielym a kázal o ňom svojim nasledovníkom. Prežijú ho len oni a stanú sa pánmi sveta. Manson veril, že musí zavraždiť niekoľkých bielych, aby sa splnila jeho vízia. Zavraždili pár La Biancovcov a Sharon Tateovú a jej spoločníkov. Rosemary LaBianca bola zabitá 41 bodnými ranami. Vrahovia opustili miesto činu s odkazom „Smrť prasatám“ napísaným krvou obete. Vraždy boli vykonané pod vplyvom drog.
– Boli položené počiatky internetu.
– Jim Morrison bol zatknutý za verejné pohoršovanie počas svojho koncertu v Miami. Konal sa najslávnejší 3-dňový festival všetkých čias – Woodstock. Končila sa éra hippies.
– Hudobníci: The Beatles, Joe Cocker, Creedence Clerwater Revival, jethro Tull, Plastic Ono Band, Johnny Cash, Cream, Crosby, Stills and Nash, Bob Dylan, The Rolling Stones, Frank Sinatra, T-Rex
– TV: Monty Pytonov lietajúci cirkus, Randall and Hopkirk
– Filmy: Polnočný kovboj, Butch Cassidy a Sundance Kid, Easy Riders, 2001: Vesmírna Odyssea, Zabriskie Point
– Knihy: Mario Puzo – Krstný otec, Kurt Vonnegut – Bitúnok č. 5
Záver
Rôzne udalosti konca 60. rokov priniesli aj zánik idealizmu.