Poznejte, zda vám je nevěrný ?!

Poznejte, zda vám je nevěrný ?!
nevěra rozchod
Nevěra je dnes bohužel pořádně rozšířeným jevem a byla důvodem rozpadu nejednoho vztahu. Někdy máme pocit, že nám se to přece stát nemůže a přece. Nevěrní bývají muži i ženy. My se však nyní zaměříme na to, co dělat v případě, že máte podezření na nevěru svého manžela či partnera.

Proč bývají nevěrní?
Proč vlastně bývají muži nevěrní? Odpovědí může být nepočítaně, protože každý muž má své vlastní důvody. Někteří to udělají proto, že se ve vztahu se svou manželkou nebo partnerkou už nudí a hledají malé rozptýlení. Jiní mají doma pocit nedostatečného ocenění, cítí se „nevážený“ a nepotřební (například pokud se žena příliš upne na dítě a muže odstrčí na vedlejší kolej) a potřebují mít pocit důležitosti a výjimečnosti.

No a někteří muži doma jen nemají dostatek sexu, tak ho hledají jinde.
Důvodů může být ještě miliony, o tom by věděli vyprávět nejlépe muži samotní. Nicméně výsledek je téměř vždy stejný – podvedená a vnitřně zraněná žena, krize vztahu nebo manželství a nejednou i jeho rozpad, a v mnoha případech i trpící děti.

signály
Pokud s někým žijete několik let ve společné domácnosti, znáte ho dostatečně dobře na to, abyste dokázali zachytit podivné projevy chování. Signály, že váš partner má poměr s jinou ženou, mohou být různé. Mnoho žen se však shoduje na tom, že muž se tehdy zpráva jaksi tajemně a roztržitě zároveň. Pokud si mobil bere s sebou i na toaletu a do sprchy, přičemž to předtím nikdy nedělal, také je to možným náznakem, že něco skrývá. Partnerovy častěji služební cesty i víkendech a stále více času tráveného mimo domu by vás také měli varovat. Stejně i jeho zvýšený zájem o svůj vzhled. V neposlední řadě je obvykle „příznakem“ nevěry partnera i nezájem nebo snížený zájem o sex s vámi. Může se vymlouvat na leccos – má hodně práce, kopec starostí v zaměstnání, trápí ho jakási divná únava, je v pořádném stresu a podobně. Výmluvy bývají různé. Každá žena však v určitém bodě dokáže vycítit, že s jejím partnerem se něco děje.

Co dělat, když máte podezření?
nevěra
Pokud máte „jen“ podezření a nemáte důkaz o partnerově nevěře, můžete udělat v podstatě dvě věci. Jednou z nich je čekat, zda nějaký důkaz získáte nebo se ho rovnou zeptat. Pokud se váš partner divně správa a vám vrtá v hlavě, jestli vám náhodou není nevěrný, je asi lepší vybrat si druhou možnost, jak čekat na důkazy o jeho nekalé činnosti. Je však možné a často se stává,

že partner bude zatloukat do němoty. A možná vám podá skutečně pádné vysvětlení, které objasní jeho podivné chování a vy se konečně přestanete Umar myšlenkami na to, jak vás váš drahý podvádí s jinou. Vy znáte svého partnera nejlépe. Víte, zda má ve zvyku lhát nebo je to člověk upřímný. V případě, že vás už nejeden jednou oklamal, je zřejmé, že mu asi nebudete jen tak snadno věřit. Tehdy může pomoci, pokud budete opatrnější a budete si ho více všímat. Pokud vám lže, časem pravda vyplave na povrch, protože věčně se nevěra tajit nedá.

Když se přizná nebo to zjistíte
Zatímco máte jen podezření, je stále ještě naděje, že všechno je úplně jinak a váš manžel nebo partner vám nevěrný není. Co však v případě, že jeho nevěra je už potvrzena? To je pak trochu jiná káva. Hodně závisí na tom, jak to vnímáte vy. Milujete ho přesto? Jste s ním v podstatě šťastná a s vaším vztahem spokojená? Chcete s ním zůstat a zkusit to znovu, i když vás podvedl? Byla to jeho první nevěra nebo se to již dříve někdy stalo? A také hodně záleží na tom, jak to vnímá váš partner. Pokud to lituje a bere jako svůj velký přešlap, který už nechce zopakovat, pokud vidíte, že to myslí upřímně a záleží mu na vašem vztahu a jeho udržení, pak mu můžete dát šanci. Překonat nevěrou napjatý vztah není jednoduché, je to asi jedna z nejtěžších věcí. Protože odpustit je jedna věc, ale zapomenout je mnohem obtížnější. Pokud mu jednou odpustíte a rozhodnete se jít dál spolu, pak si musíte dávat pozor, abyste mu jeho nevěru nikdy nezmínily a nevytahovaly ani během hádek. Je to těžké, protože tuto věc budete mít zřejmě stále někde v pozadí své mysli. Ale věřte, že je mnoho vztahů, kde se nevěra vyskytla a přesto vztah vydržel. Někdy se vyplatí dát novou šanci a začít znovu, jindy je nevěra jen jakousi tečkou za již tak nefunkčním a neuspokojivým vztahům. Mnohé ženy totiž až nevěra partnera pohne k tomu, aby se rozvedli a viděli, že jejich vztah i tak neměl delší dobu význam. To však musíte rozhodnout jen vy sama.

Pochybujete o tom, že vám váš partner říká pravdu?

Pochybujete o tom, že vám váš partner říká pravdu? Nebo nevěříte někomu z vašeho okolí? Psychologové přicházejí stále s novými způsoby, jak nevěru odhalit. Business Insider přinesl šest rad jak zjistit, zda má před vámi někdo blízký tajnosti.

Zeptejte se na názor přítele
Nezasvěcení lidé mají většinou dobrou schopnost odhalit, pokud něco v cizím vztahu neklape. Testovali to i psychologové. Zavolali si několik párů a jednomu z partnerů zavázali oči. Druhý z páru musel dávat své polovičce instrukce, co má kreslit na čistý papír. Celý proces natočili na video a pustili ho neznámým divákům. Ti měli určit, který z párů měl problémy s nevěrou. Překvapivě lidé tipovali správně. Výzkum prokázal, že pozorováním spolupráce dvou partnerů, dokáže cizí člověk určit nevěru nebo neshody v jejich vztahu.

Sledujte, jaké slova používá
Pozorně poslouchejte, jak se váš partner vyjadřuje. Jisté vzorce při vyprávění totiž odhalí, zda se vyhýbá pravdě. Ukázala to nedávná studie profesora psychologie James W. Pennebakera a jeho kolegyně Diany Berryová ze Southern Methodist University.

Zjistili, že lháři méně používají tato slova:

Zájmena v první osobě singuláru: JA, MNE, MŮJ

Kognitivní slovesa: Uvědomujeme si, myslíme

Vyřazovací spojka NEBO a podřadicí spojka ALE

Na druhé straně mají tendenci více používat následující výrazy:

Slova vyjadřující negativní emoce: nenávidět, hněv, NEPŘÍTEL

Pohybové slovesa: kráčí, hýbat SA

Poslouchejte jeho hlas
Kanadští vědci zkoumali vzorek mužů a žen. Zavolali si dobrovolníků, kteří měli na základě hlasového záznamu určit, kdo z účastníků výzkumu nemá pravděpodobně problém podvádět. Ženy tipovali pány s nižším hlasem a muži, poukázali na dámy, které vyprávěli výše. Nebyly daleko od pravdy. Výzkum ukázal, že muži s níže položeným rozsahem měli více testosteronu. A právě vysoké množství mužského hormonu je spojováno se zvýšenou mírou nevěry.

Dejte pozor na sociální média
Tráví váš partner příliš mnoho času na sociálních sítích? Zbystřete pozornost! Může totiž před vámi tajit vztah. Potvrzuje to i Russell Clayton z univerzity v Missiouri. Ten přišel na to, že lidé kteří na Facebooku či Twitteru tráví více než hodinu během pěti dní v týdnu, mají obvykle více problémů ve vztazích a podvádějí.

Zaznamenejte změny v jeho chování
Pokud jste ve vztahu déle, svého partnera už určitě znáte. Víte, co rád je, jak reaguje na výzvy a překvapení nebo jako pečlivě vás poslouchá. Náhlé změny v jeho chování či v pohybech mohou správně vyvolat podezření.

„Vaše tělo prochází těmito změnami, když jste nervózní nebo v napětí – tedy, když lžete,“ píše ve své knize analytička lidského chování Lillian Glassová.

Zpozorněte, pokud mlčí a opakuje vaše otázky
Nemá vám partner, co říct? Nebo na vás slovně útočí? Měli byste si zjistit, zda je vše v pořádku. Tyto znaky mohou indikovat nevěru. Profesor psychologie Edward Geiselman tvrdí, že lidé, kteří lžou, zvyknou z nervozity ztratit řeč, ostře se bránit nebo opakovat otázky, aby měli více času promyslet si uvěřitelné lež.

rozšířený vzdělávací program na téma ochrany lidských práv

„Na Akademii PZ bude zdokonalený a rozšířený vzdělávací program na téma ochrany lidských práv a bude zahrnovat okruhy o právním státě, menšinách a policejní etice “ Výuka předmětu ochrany lidských práv zahrnující okruhy o právním státě, menšinách a policejní etice v Akademii Policejního sboru v Bratislavě se realizuje v těchto předmětech:
1. Lidská práva – v rozsahu 48 hodin, předmět je ukončen zkouškou.
Stručná osnova předmětu: Lidská práva a jejich ochrana, univerzální systém ochrany lidských práv, regionální systémy ochrany lidských práv, Rada Evropy a Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, právo na život, zákaz mučení, právo na svobodu a bezpečnost, právo na spravedlivý proces, právo na respektování soukromého a rodinného života, svoboda myšlení, svědomí a náboženství, svoboda projevu, svoboda shromažďování a sdružování, ochrana majetku.
2. Sociologie etnických skupin – v rozsahu 24 hodin, předmět je ukončen zápočtem.
Stručná osnova předmětu: Úvod do sociologie etnických skupin. Etnická skupina,
etnikum, etnicita a rasa. Menšiny a menšinové etnikum. Sociální aspekty vzniku a formování národa. Formy existence etnických společenství a jejich různé interpretace.
Identita, etnické a národní vědomí. Etnické předsudky a stereotypy. sociální inkluze a exkluze v etniky vztazích, etnické asimilace a diskriminace. etnocentrismus a xenofobie. Etnické napětí a konflikty. Sociální příčiny vzniku národnostních konfliktů. Vzestup a společenské příčiny rasismu a nacionalismu. rasistické a nacionalistické společenské hnutí. Sociologický výzkum jako nástroj poznávání etnických vztahů.
3. Psychologie a etika – v rozsahu 60 hodin, předmět je ukončen zkouškou.
Stručná osnova předmětu: Úvod do policejní psychologie a etiky, kognitivní procesy, sociální kognice, morálka a aplikace etiky ve společnosti, morálka a její vztah k bezpečnostní problematice, emocionalita a motivace člověka, hodnotová orientace právně-bezpečnostní činnosti, psychologie osobnosti, činnost bezpečnostních služeb
v prostoru mezi svobodou a bezpečností, diadická interakce a hromadné chování, důvěryhodnost a autorita, psychologie oběti, psychosomatika a profesionální deformace, hodnotová orientace právně-bezpečnostní činnosti.

život krav a oveček, které své mléko dávají mlékárně na výrobu sýrů, másla a brynzy Liptov

Výhled na Tatry, masáž, procházky voňavými loukami plnými horských bylinek, škrábání zad … Zní to jako příjemný návod na dovolenou a přitom mluvíme o životě krav a oveček, které své mléko dávají mlékárně na výrobu sýrů, másla a brynzy Liptov.

Spokojený život zvířat
Krávy a ovce ze 73 Slovenských farem a salaší, které dodávají mléko výhradně pro výrobky Liptov, se pasou v horském prostředí Liptova, Oravy, Spiše a v případě ovčího mléka i na Gemeru. Při chovu se s dodržují „welfare“ podmínky, to znamená, že zde vládne pohoda, blaho a prosperita. V kravínech najdete dokonce i masážní kartáče a ventilátory. Dobytek má dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, kde spásají šťavnatou trávu a bylinky. Liptov vsadil na tradiční plemena zvířat, které mají předpoklad na zvýšené fyzické zatížení v členitých horských pastvinách. A tak slovenská strakatá (kráva), či valaška (ovečka), jsou součástí stád.

horské mléko
Evropská unie vydala nařízení, kterým stanoví podmínky, kdy je možné označit mléko jako HORSKÁ. Liptov je splňuje všechny. Produkce mléka je v horské oblasti, suroviny a krmivo pocházejí hlavně z horských oblastí a mléko se zpracovává stejně ve stanovené nadmořské výšce, a to minimálně 500 m. Pokud k tomu připočteme ještě i spokojený život krav a ovcí, můžeme mluvit skutečně o horském mléce, které se používá na výrobu našich liptovských sýrů, pařených specialit, brynzy a másla. Konečně chuť, barva a vůně výrobků Liptov je dána i díky dobrým chovným podmínkám a díky bohaté rostlinné rozmanitosti horských pastvin.

Mléko pod lupou
Akreditované laboratoře prováděly sérii testů s cílem zjistit, co se nachází v horském mléce a zda obsahuje pesticidy. Horské mléko dopadlo velmi dobře. Kromě toho, že obsahuje vše, co má obsahovat dobré mléko a pozitivně překvapil zvýšený obsah vitamínu A. Vitamin A přispívá k normálnímu metabolismu železa, k zachování zdravých sliznic, k udržení zdravé pokožky, dobrého zraku a podílí se na správném fungování imunitního systému. Laboratoře prováděli i samostatné testování horského mléka na zachycení přes 700 pesticidů a jejich relevantních reziduí. A výsledek? Všechny analýzy potvrdily, že horské mléko neobsahuje žádný z těchto pesticidů.

základní údaje o městě Holíč leží na západním Slovensku

základní údaje
Město Holíč leží na západním Slovensku v regionu Záhoří, 88 km severně od hlavního města SR Bratislavy, v severní části Ústeckého kraje, 72 km severozápadně od krajského města Trnava. Administrativní je začleněno v okrese Skalica, od okresního města je vzdáleno 7 km jihozápadním směrem.
Město leží na severní hranici Slovenska s Českou republikou, je vstupní branou z České republiky na Slovensko – hraniční přechod Holíč – Hodonín na silnici první třídy E 51 spojuje Západní Slovensko – Nitransko a Trnavsko s moravským Brnem (65 km). Nejbližším sousedním městem je město Hodonín (5 km) v České republice. Město leží na severu Záhorské nížiny na styku dvou morfologických celků – Chvojnická pahorkatina a Dolnomoravského úvalu.

Město leží na východním okraji tzv. Středoevropského regionu (hospodářský prostor s počtem obyvatel 5,5 mil., S hlavními póly rozvoje Bratislava, Vídeň a Brno), regionu s vysokým potenciálem rozvoje, přičemž tato pozice regionu i města se v čase soustavně zlepšuje.
Z hlediska rozvojových pólů je poloha města příznivá – přístup dopravními koridory ke krajskému městu Trnava i k hlavnímu městu ČR – Bratislavě je cca 1 – 1,5 hod, dostupnost nejbližšího mezinárodního města evropského významu – Vídeň je 135 km – cca 2 hod. Město je přístupné všemi formami dopravy – z dálnice D2 Bratislava – Brno cestou I. třídy I / 2 z dálniční křižovatky Kúty vzdálené 23 km, železnicí přes mezinárodní železniční uzel Kúty vzdálený 20 km, letecky místním národním sportovním letištěm Aeroklubu a potenciálně i vodní rekreační osobní dopravou po řece Morava napojené na transevropskou Dunajskou vodní cestu.
Město má dostupný potenciál těžit ze své výhodné geografické polohy a intenzivně se zapojit do mezinárodního obchodu a růstu konkurenceschopnosti jeho lokální ekonomiky. Může být ovlivněny efektivní politikou hospodářského a sociálního rozvoje města jako součásti mikroregionu a širšího, regionálního území.

Katastr města na severu hraničí s Českou republikou na východě sousedí s obcemi Kátov, Vrádište, Prietržka, Trnovec a Popudinské Močidľany, na jihu s obcemi Radimov, Petrova Ves a s městem Gbely, na západě s obcí Kopčany.

Katastr města má převážně mírně zvlněný Pahorkatinný charakter, hlavně v jižní a východní části, kde je součástí Chvojnická pahorkatina, dosahuje nadmořskou výšku až 240 m n.m. Severní a západní část katastru je rovinného charakteru, je ohraničena povodím řeky Morava s nejnižší nadmořskou výškou 156 m n.m.
Rozlohou i počtem obyvatel patří město Holíč mezi malá města. V současnosti (stav k 31.12. 2007) má 11 146 obyvatel. Rozloha katastrálního území je 3482 ha. Průměrná hustota obyvatelstva je 333 obyvatel / km2.
Město leží na křižovatce silnic I. třídy E 51 a II / 426, které tvoří hlavní komunikační trasy města a zároveň i jeho spojnice s okolím ve všech směrech – jihozápadně s hlavním městem SR Bratislavou, jihovýchodně s krajským městem Trnava, severovýchodně s okresním městem Skalica a severozápadně se státní hranicí s ČR a hraničním městem Hodonín v Jihomoravském kraji.

Geografický střed obce leží v nadmořské výšce 185 m n.m .:
Zeměpisná délka: 17 ° 09 ’38 „východní délky
Zeměpisná šířka: 48 ° 48 ’44 „severní šířky

Geologické podmínky:
Nížinná, severní část katastrálního území je tvořena říčními úrodnými naplaveninami a štěrkopísků v nivě řeky Moravy, v jižní části katastru na severu Chvojnická pahorkatina se nacházejí druhohorní horniny a na nich naváté úrodné spraše – zemědělsky využívané půdy vhodné pro pěstování všech druhů obilovin a pícnin. Město bylo v minulosti známé dostatkem vhodných surovin pro výrobu habánské keramiky, později majoliky a porcelánu. Reliéf území je mírně členitý – na severu v povodí Moravy dosahuje nejnižší nadmořskou výšku i členitost, na jihu v Chvojnickej pahorkatině nabývá výraznější pahorkatinový charakter.

Klimatické podmínky:
Z hlediska klimatických typů leží město v území s převážně nížinným typem klimatu s mírnou intenzitou teplot, které přičlenit k Záhorské nížině. Území se vyznačuje mírně suchým klimatem s teplotou v lednu od -1 do -3C, s trváním slunečního svitu ve vegetačním období nad 1800 hodin, s průměrnou roční teplotou 8 – 10C, s ročním úhrnem srážek 560 – 680 mm. Průměrné teploty v červenci se pohybují od 19,5 – 20,5C. Celoroční amplituda maximálních teplot na tomto území dosahuje interval spolehlivosti -16,5 až 33C. Průměrná oblačnost (procento pokrytí oblohy oblaky) v oblasti, ve které se obec nachází dosahuje 80 – 85% (prosinec) a 40 – 45% (září). Trvání období se sněhovou pokrývkou nepřesahuje v této oblasti délku 90 dní. Průměrný úhrn potenciálního výparu dosahuje 700 – 800 mm za rok. Převládající severní a severozápadní směr větrů vyplývá z otevřenosti území ze severu.

Vodstvo a rostlinstvo
Území katastru obce se nachází v povodí řeky Morava, která jako přítok Dunaje patří do úmoří Černého moře. Severní část katastru leží v levostranný nivě Moravy, i když v současnosti už jí není významněji ovlivňována, potenciál řeky není intenzivně využíván pro hospodářský a sociální rozvoj města i regionu. Neogénne podloží se v těchto úsecích nachází na úrovni 145 – 155 m n.m. Je tvořeno převážně jílovými sedimenty. Hladina podzemní vody se nachází na úrovni 155 – 160 m n.m. Směr proudění spodních vod je převážně severo – západní. Povrchové vody jsou odváděny z pahorkatiny na jihu katastru do severní nížinné části hlavně potokem Chvojnica a Kopčianska kanálem do řeky Morava. V Jihozápadní části území je regulován potok Kyštor (recipient ČOV) a přírodní rybníky soustřeďující povrchové vody z lokalit Konopniská a Bažantnica včetně nefunkčního systému ochranných příkopů kolem NKP makeover Zámeček.

V území se nacházejí lesní porosty pod správou Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Celková výměra lesních porostů nacházejících se převážně v severní nížinné části katastru je 668 ha, tj cca 19% území. Lesní porosty mají charakter ochranných lužních a hospodářských lesů. Ve skladbě převládají listnaté druhy, doplňkově jsou tvořeny kulturami topolu šlechtěného, ​​vrbou bílou a.i. Lesní porosty kromě produkce dřevní hmoty jsou základním ekologickým stabilizačním prvkem území.

Využití země:
Lokalita neměla v minulosti výhradně zemědělský charakter, obdělávání půdy vždy doplňovaly obchodní a řemeslné činnosti související s polohou města jako přirozené křižovatky obchodních cest prakticky od dob Samovy a Velkomoravské říše. Zemědělstvím se v současnosti v území zabývá firma Agroma s.r.o. Skalica, která obhospodařuje přibližně 2000 ha zemědělské půdy. V rostlinné výrobě se zde pěstují obilniny – pšenice, ječmen a technické plodiny – řepka olejka, slunečnice, doplňkově pícniny.
Zemědělská půda tvoří skoro 2/3 katastrálního území, přičemž se jedná převážně o ornou půdu vysoké kvality (55,5% celkové plochy katastru).
Nezemědělská půda tvoří pouze 35,8% rozlohy katastru, z toho více než polovinu pokrývají lesy (19% celkové plochy katastru).
Území katastru města má dostatečný potenciál rozvoje osídlení i průmyslového využití krajiny.

Putování za dravci Slovenska

opeření vládci oblohy
I taková relativně malá země jako Slovensko je domovem až 19 druhů dravých ptáků. Různorodé přírodní poměry podmínily výskyt rozdílných druhů dravců. Asi nejznámějším z nich je orel skalní – národní symbol Slováků, který žije v horských oblastech severního Slovenska. Jeho menší příbuzný, orel křiklavý má na Slovensku jednu z nejvyšších hnízdních hustot v Evropě. Na nížinách můžeme zase setkat majestátního orla mořského či ohroženého sokola rároha.

Během našeho třídenního zájezdu bychom měli vidět až 16 druhů u nás hnízdících dravých ptáků. Navštívíme nížinné loviště orlů královských, raroh velký, orel mořský a hájí. Poté se přesuneme do horských oblastí na severu Slovenska, které jsou domovem sokolů stěhovavých a orlů skalních a křiklavých.

Pohovor v angličtině při ucházení se o práci – otázky a odpovědi (příklady)

Vyšlo to a potencionální zaměstnavatel vás zavolal a pozval vás na pohovor o nové pracovní pozici.

Po několika okamžicích pohovoru slyšíte, že budete mít pohovor o nové pracovní pozici v angličtině.

Je velmi pravděpodobné, že budete ještě více nervózní než před pracovním pohovorem o přijetí do zaměstnání v češtině.

Není divu. Konečně angličtina, i když ji znáte na pokročilé úrovni, není vaším rodným jazykem.

Zajímá vás:

Jaké jsou nejčastější otázky a odpovědi při pracovním pohovoru v angličtině?
Jaké fráze mám použít k přesvědčení zaměstnavatele, že jste správným kandidátem?
Co dělat, když budete ve stresu a nebudete vědět, co říct?
Všechny odpovědi naleznete v níže uvedeném článku. Dále se dozvíte:

jak se připravit na telefonický pohovor v angličtině?
jaké jsou nejčastější chyby a jak se jim vyhnout
Naučíte se příklady efektivních odpovědí

Anglické konverzační otázky a odpovědi pro věčné začátečníky

Anglické konverzační otázky a odpovědi pro věčné začátečníky

Zeptal se vás někdy někdo v cizině anglicky a vy jste na něj jen koukali s otevřenou pusou? Setkali jste se s někým nebo se vám osobně stalo, že jste na vaší dovolené v zahraničí slyšeli otázku od recepčního v hotelu a nedokázali jste mu porozumět a odpovědět? Věční začátečníci si teď mohou procvičit praktické konverzační otázky a odpovědi. Například v hotelu, v restauraci, u bazénu, na návštěvě, na recepci nebo na letišti. Jde o otázky na cestování. Budete moct číst otázky a odpovědi v angličtině a v češtině. Pokud jste začátečník a rádi byste si zlepšili základy anglické konverzace, vyzkoušejte “Anglické konverzační otázky a odpovědi pro věčné začátečníky.” Pokud si přečtete těchto 700 krátkých otázek a odpovědí, zlepší se vaše schopnost porozumět tomu, co vám cizinci říkají, když na vás budou mluvit pomalu. Tato úroveň vás pravděpodobně nenaučí rozumět všemu, když půjdete do kina na anglicky mluvený film. Pomůže vám ale v tom, začít se učit konverzační angličtinu na cestování. Budete číst praktické věty. V této e-knize budete číst věty, na které se vás může v zahraničí zeptat recepční v hotelu, číšník v restauraci, nový známý, který mluví anglicky anebo prodavač v obchodě. Je to pro ty, kteří si připadají, že se doposud učili neefektivně, například jen z učebnic. Tato první úroveň není pro pokročilé. Ti by se asi nudili. Občas tam najdete i legrační odpovědi. Nenajdete zde otázky o upírech, kasinu, z historie. Žádná nepraktická témata. Stačí si e-knihu zakoupit a stáhnout a můžete se začít učit aktivní konverzaci. Neváhejte dlouho a začněte se zlepšovat ještě dnes!