Asynchronní motor a Synchronní motor

Asynchronní motor a Synchronní motor

Video vysvětlující stavbu a princip fungování, způsoby ovládání a využití + ukázky různých Synchronních a Asynchronních motorů.
Naučné video z roku 1993