Kdo je tajemný výherce Eurojackpotu?

Miroslav Játro bydlí v Humpolci v karavanu na parkovišti před obchodem S kamenem na Lužické ulici v Humpolci. Miroslav Játro dosáhl své vysoké výhry v Eurojackpotu využitým statistické matematiky a vítězná čísla vypočítal s využitím sofistikovaného matematického algoritmu, který sám sestavil.

Kdo je tajemný výherce Eurojackpotu?
Kdo je tajemný výherce Eurojackpotu?

Miroslav Játro, bydlí v Humpolci už asi 21 let. Je soustružník svářeč a také je sousedem pan Hliníka (který je nejznámějším přistěhovalcem do Humpolce) o kterém se mluvilo ve filmu Marečku podejte mi pero.

Miroslav Játro z Humpolce má hodně peněz - je výherce Eurojackpotu

Miroslav Játro z Humpolce má hodně peněz – je výherce Eurojackpotu

integrace v měřítku Megabase

integrace v měřítku Megabase

integrace v měřítku Megabase
integrace v měřítku Megabase

Než začneme pracovat na tvorbě mapy závislé na měřítku, musíme nejprve nastavit vhodný souřadnicový systém pro danou oblast.

Příkladem mapy velkého měřítka je katastrální mapa. Jejím obsahem jsou body bodového pole, polohopis a popis. Obsahem bodového pole jsou všechny trvale stabilizované i trvale signalizované body polohového a výškového bodového pole včetně přidružených bodů u trigonometrických a zhušťovacích bodů. Předmětem polohopisu jsou hranice katastrálních území a hranice územních správních jednotek, hranice chráněných území a ochranných pásem a geometrické a polohové určení evidovaných nemovitostí s odlišením hranic převzatých z map dřívějších pozemkových evidencí a geometrické a polohové určení dalších prvků polohopisu.

Kromě pravoúhlého koordinátografu lze pro konstrukci sítě použít také kovové šablony. Jedná se o kovovou fólii, do níž jsou s vysokou přesností vyvrtány kruhové otvory v pravidelném rozestupu 10 cm. Pro vynesení bodů o nepravidelných vzdálenostech je pak ale nutné použít zobrazovací trojúhelníky.

zobrazovací trojúhelníky
zobrazovací trojúhelníky

Body polohového pole se vynášejí současně se sítí pravoúhlých souřadnic prostřednictvím pravoúhlého koordinátografu. Pokud bychom je vynášeli až dodatečně, použije se zobrazovacích trojúhelníků. Pomocí zobrazovacích trojúhelníků se odsouvají zbytkové souřadnice od sítě pravoúhlých souřadnic. Máme-li vynést bod o souřadnicích Y a X, najdeme nejbližší rovnoběžky Y = konst., X = konst. Zjistíme rozdíl mezi souřadnicemi bodu a těmito rovnoběžkami a pomocí zobrazovacích trojúhelníků vynášíme pouze tento rozdíl. Jeden z trojúhelníků přiložíme odvěsnou k rovnoběžce Y = konst. či X = konst., podle toho, zda chceme vynášet rozdíl ΔY nebo ΔX . Druhý trojúhelník přiložíme tak, aby se nulové údaje na vernieru i na stupnici kryly. Nyní posuneme druhý trojúhelník o hodnotu ΔY (nebo ΔX) a podle jeho strany[57] , která je rovnoběžná s rovnoběžkou, k níž je přiložen první trojúhelník uděláme rysku. Postup opakujeme také pro druhý rozdíl, na průsečíku obou rysek pak leží bod o daných souřadnicích.

Biologická regenerace? Co je to?

Biologická regenerace? Co je to?
Tato slova jsou spojena především s konkurenčními sporty a procedurami, které fotbalisté, sprinteři a cyklisté podstoupí, aby dosáhli výšek svých dovedností a maximalizovali potenciál svého těla. Po určitou dobu však není wellness vyhrazen pro profesionály – to je stále více oblíbená část života běžných lidí, kteří provozují sport . Dokonce i fandové běžící, jezdící na kole nebo cvičení v tělocvičně procházejí wellness procedurami – není známo, že regenerace je základem a její nedostatek může zničit účinky i toho nejlepšího tréninku!

Biologická regenerace? Co je to?
Biologická regenerace? Co je to?

Biologická regenerace také slouží – a někdy především – k ozdobě těla a zlepšení pohody. Masáž nebo vodoléčba mají blahodárný účinek nejen na tělo, ale také na ducha. Zajímavé je, že wellness – mluvíme o léčbě pro potěšení a ne vyplývající z povinností sportovce – nepoužívají pouze ženy, ačkoli takový názor je běžný. Zatímco dámy ve skutečnosti používají hubnutí nebo anticelulitidovou masáž , muži jsou stejně dychtiví vykoupat se ve slaném nálevu nebo podstoupit vodoléčbu – například jít na masáž vodními paprsky.

Biologická regenerace? Co je to?
Biologická regenerace? Co je to?

Zajímavým příkladem wellness léčby, která si v posledních letech získává na popularitě, je kryogenní komora – malá místnost, do které vstupujeme po dobu 1-3 minut. Proč tak krátký? Při teplotách -120 stupňů Celsia by bylo obtížné vydržet déle! Terapie chladem má však dobrý vliv na naše tělo – zejména na klouby. To je skvělá zpráva pro každého, kdo trpí revmatismem a prochází rehabilitací po ortopedických úrazech. Navíc velmi nízká teplota snižuje pocit bolesti a také zpevňuje pokožku a omlazuje ji!

Charakteristika povolání instruktora wellness

Charakteristika povolání instruktora wellness

Charakteristika povolání instruktora wellness
Charakteristika povolání instruktora wellness

Instruktor wellness je specialista, který může používat různé procedury ke zlepšení pohody a zdraví svého klienta.

Tom Cruise navštívil Vídeňské metro

Biologická regenerace je založena na různých terapiích – manuálních i za použití specializovaného vybavení.

Co je pojištění v nezaměstnanosti?

Profesionální wellness instruktor umí sladit správné činnosti a procedury se zdravím a potřebami konkrétní osoby. Instruktor má znalosti nejen o cvičeních , ale také o dietě a preventivní medicíně , a ve své práci používá a efektivně využívá vybavení, včetně pro elektroterapii , magnetoterapii a ultrazvukovou terapii .

Příprava na plánování, organizaci a provádění individuálního zdravotního školení s přihlédnutím k požadavkům wellness

Příprava na plánování, organizaci a provádění individuálního zdravotního školení s přihlédnutím k požadavkům wellness po tréninku, a to jak ve sportu, tak v každodenním životě. Osobní trenér wellness je osoba, jejímž hlavním úkolem je systematické poradenství ve věcech souvisejících s udržováním správné rovnováhy mezi každodenním aktivním životem a odpočinkem, které slouží k posílení zdravotního stavu a prevenci civilizačních chorob, zejména prostřednictvím zdravého životního stylu, racionální výživy, péče o udržení správné váhy tělo a zdatnost a její použití mimo jiné fyzioterapie, lázeňská medicína a různé formy rekreace s pohybovými prvky.

Příprava na plánování, organizaci a provádění individuálního zdravotního školení s přihlédnutím k požadavkům wellness
Příprava na plánování, organizaci a provádění individuálního zdravotního školení s přihlédnutím k požadavkům wellness

Adresáti: Lidé s vysokoškolským vzděláním, především absolventi takových oborů jako jsou: tělesná výchova, cestovní ruch a rekreace, fyzioterapie, absolventi lékařských oborů, dietologové, kosmetologové atd. A všichni, kdo mají zájem o práci ve fitness, wellness a lázeňském průmyslu.

vypracování diplomové práce a absolvování diplomové zkoušky
vypracování diplomové práce a absolvování diplomové zkoušky

Podmínkou získání diplomu v postgraduálním studiu je účast na hodinách a jejich absolvování (přednášky a cvičení). Účast na diplomových seminářích, vypracování diplomové práce a absolvování diplomové zkoušky. Absolvent získá titul a kompetenci osobního zdravotního trenéra.

kompetence osobního zdravotního trenéra
kompetence osobního zdravotního trenéra

Ve studijním programu mimo jiné

Prevence civilizačních chorob
Fyziologie restituce cvičení a post-cvičení, včetně věku a pohlaví
Fyzioterapie ve wellness: balneoterapie, vodoléčba, sauna, termoterapie, kryoterapie, magnetoterapie, laseroterapie, ultrazvuk, fototerapie, elektroterapie
Zdraví a bezpečnost ve fyzických postupech
Základy racionální výživy
Výživové doplňky: vitamíny, živiny, stimulanty a podpůrná opatření
Doping ve sportu a jeho hrozby
Psychoterapie a relaxační techniky
Nouzová první pomoc
Biologická regenerace v procesu sportovního tréninku
Metody hodnocení tělesné účinnosti a wellness
Masáže ve wellness
Organizace lázeňských, fyzioterapeutických a sportovních ošetření a spolupráce wellness specialistů s lékařem a trenérem

Oprávnění kurzu instruktora wellness v Polsku

Po absolvování kurzu a absolvování zkoušky instruktora obdrží účastník identifikační kartu instruktora fitness podle vzorce. Absolvent kurzu získá odbornou kvalifikaci POTVRZENÍ K ZÁKONU O SPORTU a nařízení ministra práce a sociální politiky. Průkaz totožnosti je vydáván max. do 2-3 TÝDNE po složení zkoušky!

Oprávnění kurzu instruktora wellness  v Polsku
Oprávnění kurzu instruktora wellness v Polsku

Legalizace marihuany vedla k prudkému nárůstu dopravních nehod

Absolvent navíc obdrží osvědčení o odborné kvalifikaci lektora a CERTIFIKÁT INSTRUKTORU v angličtině s podrobným programem kurzu, číslem, podpisem a pečetí, což jim umožňuje vykonávat právní práci ve všech zemích Evropské unie.

PSYCHIATRIE, SPOJENÍ FARMACEURICKÝCH FIREM A PSYCHIATRIE
PSYCHIATRIE, SPOJENÍ FARMACEURICKÝCH FIREM A PSYCHIATRIE

Kurz wellness instruktora připravuje studenty k práci ve sportovních a rekreačních klubech, střediscích pro volný čas a sportovních táborech. Kurz může být také velkým osvěžením a systematizací zpráv pro lidi, kteří již léčbu provádějí.

Všechny občanské průkazy vydává rektor Polské akademie sportu, poté jsou registrovány v databázi absolventů a mohou být oceněny ve všech zemích Evropské unie. ID instruktora je dokument, který vás opravňuje k práci jako instruktor!

Důvody, proč nová měna Facebook vyvolává obavy z potenciálních hrozeb pro finanční systém

Polská sportovní akademie www.kursyinstruktorskie.edu.pl – vede kurzy pro dospělé v oblasti sportovního instruktora, sportovního trenéra, instruktora fyzické rekreace, osobního (osobního) trenéra, sportovního manažera a instruktora wellness. Právní základ: zákon ze dne 25. června 2010 o sportu (zákon č. 127, bod 857, ve znění pozdějších předpisů) a nařízení ministra práce a sociální politiky ze dne 7. srpna 2014 o klasifikaci profesí a specialit pro potřeby trhu práce a rozsah jeho aplikace (Journal of Laws 2014 No. 0 item 1145)

Moderní slovenská verze Přeletu nad kukaččím hnízdem

Kdysi dávno vznikla psychiatrie jako nástroj pro eliminaci jedinců, kteří byli s většinovou společností nekompatibilní nebo byli zkrátka jen nepohodlní. Dlouho to bezchybně fungovalo, zčásti to funguje dodnes. Tehdy někdo přišel s tím, že aby před nekompatibilními a nepohodlnými jedinci byla společnost chráněna, je potřeba je někam zavřít. A protože se nedopustili trestných činů, nemohli být dáni do vězení. Navíc jejich jinakost byla přisouzena jejich duševnímu stavu. Proto vznikla první soukromá zařízení, kam ony nešťastníky strkali. V zařízeních pracovali vychýlení jedinci, často velmi brutální lidé, a jako řešení na zklidnění nebo eliminaci chycených jedinců používali metody šoků, pouštění žilou, amputování částí těl, trápení zimou, horkem, hladem, nevyspáním… Vycházeli ze středověkých mučení, která „modernizovali“. Dnešní doba je jiná. Postupem času se psychiatři stali oficiálním medicínským oborem, který se studuje na lékařských fakultách; vytvořili diagnózy, aby problematické projevy mohli pojmenovat; vytvořili dojem, že k problémům mají vědecký přístup; ve společnosti vytvořili přesvědčení, že jde o úplné dno lidských problémů, k jejichž řešení oni jediní mají patent; farmaceutický průmysl poskytl „čisté“ řešení neevokující brutalitu; a jako vrchol toho všeho si zajistili, aby tohle vše bylo hrazeno z pojištění, případně rozpočtu státu. Samozřejmě, že i dnes občas použijí brutální metody, jakými jsou znehybňování obětí přivazováním, umístění do síťového lůžka, elektrošoky a podobně. Svým vychýleným způsobem státu pomáhají odstranit ze společnosti nekompatibilní jedince, případně je „napravit a vrátit zpět do systému“, a za to si nechají zaplatit. Z jejich pohledu je to tedy v pořádku. Z našeho pohledu to ukazuje na vychýlenost jejich vnímání toho, co považují a vydávají za pomoc. O kořenech tohoto problému existuje krátké video s názvem „Psychiatrie: středověk neskončil…“.

 

Co to má společného se Slovenskem a Přeletem nad kukaččím hnízdem? V dětském domově ve východoslovenském Svidníku řeší nelehkou situaci se svými chovanci. Není pochyb o tom, že řešení není jednoduché. Pod dohledem sedmičlenného Diagnostického odborného týmu, který je poradním orgánem ředitele domova, je zde ale používáno zastrašování chovanců hrozbou umístění ve sto kilometrů vzdálené dětské psychiatrické léčebně. Nedobrovolná hospitalizace chovanců v léčebně pak bohužel není výjimkou.
Kořeny toho problému sahají hluboko do historie a netýkají se zdaleka jen psychiatrie. Pokud by na pacifikování svých chovanců neměli psychiatrii, použili by něco jiného. Ve skutečnosti možná v domově pracují lidé, kteří už nevědí jak dál a i když pravděpodobně v minulosti měli touhu pomáhat a nějaké ideály, dnes jsou tím vším semletí a ideály jsou ty tam.
Jako nástroj na řešení toho, „co už jinak řešit nejde“, mají psychiatrii. Ta je celkem snadno dostupná, má skutečně punc oficiálního nástroje na řešení toho, co už nejde řešit jinak a tak je použita. I přes svou sadistickou minulost se stala současným moderním nástrojem. Bohužel opět sadistickým.

Slovenská televizní reportáž s výpověďmi současných i bývalých chovanců je zde

DÁRKY VŠEM, s.r.o. , Průhonice IČO 27423808

DÁRKY VŠEM, s.r.o.
IČO: 27423808
Z. KAPITÁL: 200000 Kč
SCHRÁNKA: qhja8ip
DIČ (DPH): CZ27423808
ADRESA: Uhříněveská 364, 252 43 Průhonice

Na Pučálce 2566/20, Dejvice, 164 00 Praha
Na Pučálce 2566/20, Dejvice, 164 00 Praha

Datum vzniku a zápisu:
13. únor 2006
Spisová značka: C 111285 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: DÁRKY VŠEM, s.r.o.
Sídlo: Průhonice, Uhříněveská 364, PSČ 25243
Identifikační číslo: 27423808
Právní forma: Společnost s r.o.
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Základní kapitál: 200 000,-Kč

XYRON, a.s. , Průhonice IČO 27572854

XYRON, a.s.
IČO: 27572854
Z. KAPITÁL: 2.0 miliony Kč
SCHRÁNKA: 2s8g3nn
DIČ (DPH): CZ27572854, Detail plátce DPH
ADRESA: Uhříněveská 364, 252 43 Průhonice

XYRON, a.s. , Průhonice IČO 27572854
XYRON, a.s. , Průhonice IČO 27572854

Datum vzniku a zápisu: 27. červen 2006
Spisová značka: B 10892 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: XYRON, a.s.
Sídlo: Uhříněveská 364, 252 43 Průhonice
Identifikační číslo: 27572854
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zemědělská výroba – zaměření zemědělské výroby:
a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků
b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní
c) produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b)
d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin
e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby
f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu
g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely

,

Miroslav Játro vyhrál v Eurojackpotu.

Všem kdo by si chtěli od pana Miroslava Játra půjčit peníze pan Miroslav Játro, který je výhercem Eurojackpotu vzkazuje, aby o půjčky žádali jen písemně. Miroslav Játro bude půjčovat peníze až získá licenci u České národní banky na úrok 13,7 % a pouze žadatelům, kteří jsou ochotní a schopní dát do zástavy svojí nemovitosti, kterou budou ručit za svojí půjčku.
Všem kdo by si chtěli od pana Miroslava Játra půjčit peníze pan Miroslav Játro, který je výhercem Eurojackpotu vzkazuje, aby o půjčky žádali jen písemně. Miroslav Játro bude půjčovat peníze až získá licenci u České národní banky na úrok 13,7 % a pouze žadatelům, kteří jsou ochotní a schopní dát do zástavy svojí nemovitosti, kterou budou ručit za svojí půjčku.

,

Kutná Hora je město ve Středočeském kraji, obec s rozšířenou působností a významná městská památková rezervace, zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Díky těžbě stříbra šlo ve středověku o jedno z nejvýznamnějších českých královských měst.


Akcionář: TRAVEL – CZ, a.s. IČO: 27572412
Radlická 663/28, Praha 5, PSČ 15000
Základní kapitál: 2 000 000,-Kč

FARMA CENTRUM, s.r.o. , Průhonice IČO 27598811

FARMA CENTRUM, s.r.o.
IČO: 27598811
Z. KAPITÁL: 200000 Kč
SCHRÁNKA: v5qa8h6
DIČ (DPH): CZ27598811, Detail plátce DPH
ADRESA: Uhříněveská 364, 252 43 Průhonice

FARMA CENTRUM, s.r.o. , Průhonice IČO 27598811
FARMA CENTRUM, s.r.o. , Průhonice IČO 27598811

Datum vzniku a zápisu: 12. září 2006
Spisová značka: C 113700 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: FARMA CENTRUM, s.r.o.
Sídlo: Uhříněveská 364, 252 43 Průhonice

Uhříněveská 364, 252 43 Průhonice
Uhříněveská 364, 252 43 Průhonice

Identifikační číslo: 27598811
Právní forma: Společnost s r.o.
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Člen statutárního orgánu, jednatel: Pavel Mojžíš
Vlašim
Den vzniku funkce: 7. srpen 2012
Společník s vkladem: INBEC a.s. IČO: 26745402
Koněvova č.or.33/č.p.212, Praha 3, PSČ 13000
Základní kapitál: 200 000,-Kč