stavebně-technická činnost při správě nemovitostí

Většina z nás dospěje dříve či později k rozhodnutí koupě nemovitosti, ať už bytu, domu nebo pozemku. Takové rozhodnutí patří mezi jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě člověka, které chtě či nechtě ovlivní jeho další život, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu.

stavebně-technická činnost při správě nemovitostí
stavebně-technická činnost při správě nemovitostí

Ovlivňuje hlavně psychickou a finanční pohodu kupujícího, která se přímo odráží v osobním i pracovním životě. V dnešní uspěchané době s potřebným vysokým pracovním nasazením každého z nás z důvodu pokrytí základních finančních potřeb své rodiny se mnohdy proces spojený s koupí nemovitostí jeví jako jeden obrovský stres, z důvodu obav, zda vyberu tu „správnou nemovitost“, tj jestli jsem schopen jako laik odhalit případné rizika spojená s tímto procesem, zda jsou na vybrané nemovitosti jasné vlastnická práva, tíhy, zda má daná nemovitost tu „správnou cenu“, zda je jejich stavebně technický stav v souladu s platnou legislativou, normami, vyhláškami , co když se na kupované nemovitosti po jejím koupi objeví závady menšího či většího charakteru, co když v průběhu užívání zjistím nevhodnost použití některých materiálů, konstrukční, instalační nebo technologické poddimenzovaný apod. To je jen malá část otázek, které víří kupujícímu jako laikovi v hlavě a i při aktivní snaze dozvědět se něco o tomto procesu na internetu, není možné aby toto věděl kupující reálně posoudit.

technická evidence domů, bytů a nebytových prostor, pozemků
technická evidence domů, bytů a nebytových prostor, pozemků

Možná si většina z Vás řekne, že tímto všem mě převede a stavebně technický stav kupované nemovitosti mi popíše „realiťák“ z realitní kanceláře. Toto je jeden obrovský omyl a klam v očích veřejnosti. Nemám to nikomu za zlé, protože masírování hlav veřejnosti ze strany realitních kanceláři o jejich profesionalitě a vysoké odbornosti, různé dobře marketingově znějící služby jako „arbitr“, velkohubé prohlášení typu „garance prodeje Vaší nemovitosti do 14 dní, co dokážeme my, nedokáže nikdo jiný „a stará známá odpověď“ realiťáka „na všechny otázky -“ není problém „jsou z 95% absolutně nepravdivé a zavádějící. Třeba si jednoduše uvědomit, že „realiťáci“ jsou „pouze a jen“ zprostředkovatelé. Jelikož málokteří mají pevnou složku mzdy, většinou jsou to živnostníci a ne zaměstnanci, jejich mzda je závislá „jen a jen“ od toho, kolik nemovitostí prodají, z čehož jim náleží část provize a mají proto velmi velkou motivaci Vám nemovitost prodat téměř „za každou cenu „.

správa nemovitostí v České republice

Svým šťavnatým popisem o jedinečnosti dané nemovitosti Vás budou přesvědčovat, že to je to pravé pro Vás, časově Vás tlačit k rozhodnutí, neboť o danou nemovitost má zájem dalších x-zájemců. Na jedné straně jim to nemám za zlé, protože je to jejich práce, ale na druhé straně by měli být opatrní ve svých „odborných“ vyjádřeních, protože 95% z nich nemá vzdělání stavebního nebo podobného charakteru nebo praxe v blízkém odvětví a někteří z nich před pár týdny pracovali lze ve zcela jiném odvětví (např. jako automechanik, kuchař, úředník, prodavač ovoce a zeleniny apod.). Nechci tímto svým názorem nikoho urazit a je mi jasné, že prodej nemovitostí není žádná jaderná fyzika, ale aspoň jako takové základní předpoklady, které jsem zmiňoval, by měl „dobrý realiťák“ splňovat az uvedeného je jasné, že takový člověk Vám prostě není schopen pravdivě podat adekvátní a odborná vyjádření a stanoviska k technickému stavu kupované nemovitosti.

Z uvedeného vyplývá, že při tak závažné životní investici jako je koupě nemovitosti, by kupující neměl hazardovat s myšlenkou, že celý proces zvládnu sám nebo s pomocí „realiťáka“. Je nanejvýš důležité získat nezávislý ale hlavně odborný pohled na kupovanou nemovitost. Mnohdy po takové obhlídce získá kupující od stavebního odborníka takové informace, které mohou být vážným argumentem pro snížení kupní ceny ze strany prodávajícího a mohou znamenat úsporu výrazné finanční částky, při které se honorář stavebního odborníka jeví jako zanedbatelná částka.

správa nemovitostí v Praze

Správu nemovitostí v Praze poskytuje mnoho firem i jednotlivců.

správa nemovitostí v Praze
správa nemovitostí v Praze

Jedná se často o malé firmy. Správa nemovitostí vyžaduje širokou paletu znalostí a zkušeností od účetnictví až po znalost stavebních materiálů a stavebních postupů.

správa nemovitostí v České republice

Rozsah činnosti je vždy přizpůsoben potřebě zadavatele a může být velice rozdílná u správy pro Společenství vlastníků jednotek (SVJ), pro Bytová družstva a správy nájemního domu nebo u administrativních budov, proto je důležité dobrá dohoda.

Správa nemovitostí vyžaduje širokou paletu znalostí a zkušeností od účetnictví až po znalost stavebních materiálů a stavebních postupů.
Správa nemovitostí vyžaduje širokou paletu znalostí a zkušeností od účetnictví až po znalost stavebních materiálů a stavebních postupů.

 

Bez ohledu na typ nemovitosti, kterou vlastníte, nebo ve které bydlíte, dobrá správa nemovitostí záleží na jedné věci více, než na kterákoliv jiné: na komunikaci.

Systém správy nemovitostí na zakázku a zkušený personál může nabídnout službu, která konkuruje předním společnosti spravující nemovitostí v Praze. V těch momentech, kdy se objeví problémy, si můžete si být jisti, že ATLAS správa nemovitostí bude zvládat nastalou situaci efektivně, pragmaticky a s maximální profesionalitou.

Postupy a standardy, které při správně nemovitostí našim klientům poskytují pocit klidu, že všechny záležitosti, včetně správy nemovitosti, jsou přísně přezkoumány a pod dohledem neustále zajištující profesionalitu, transparentnost a hodnotu v každé fázi naší činnosti kterou si klienti za své peníze platí.

 

Nejefektivnějším způsobem správy bytového domu je v dnešní době považováno společenství vlastníků jednotek

Požadavkem všech vlastníků a obyvatel bytů je mít co nejspolehlivější zprávu domu, tak aby byla účelná a šetřila společné peníze. Nejefektivnějším způsobem správy bytového domu je v dnešní době považováno společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Nejefektivnějším způsobem správy bytového domu je v dnešní době považováno společenství vlastníků jednotek
Nejefektivnějším způsobem správy bytového domu je v dnešní době považováno společenství vlastníků jednotek

Druhou alternativou správy domu je pro vlastníky bytů možnost vybrat si z nabídek firem, které se zabývají správou nemovitostí. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba založená podle zákona 72/1994 o vlastnictví bytů a nebytových prostor, ve znění pozdějších změn, která spravuje společné části domu a společná zařízení domu, příslušenství a pozemek, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků bytů, včetně jejich údržby a obnovy. Vlastníci bytů a nebytových prostor jsou povinni v souladu se smlouvou přispívat na náklady spojené s provozem, údržbou a opravami společných částí domu a společných zařízení domu, příslušenství, případně pozemku. Jde o tzv. fond oprav, který zákon definuje jako fond provozu, údržby a oprav, přičemž prostředky, které se v něm nacházejí nejsou určeny na údržbu a opravu bytu a jeho technického zařízení.

správa nemovitostí v České republice

správa nemovitostí v České republice
správa nemovitostí v České republice

I když ještě stále mají mnozí vlastníci obavy ze zakládání vlastního společenství, zejména kvůli nedostatku odborných informací, SVJ je považována za nejpřijatelnější formu správy bytů i kvůli tomu, že peníze jsou v rukou samotných vlastníků bytů a disponuje s nimi jedině společenství. Každé SVJ musí mít při svém založení stanovy. A právě proto se mohou vlastníci kdykoliv po vzájemné dohodě rozhodnout pro zateplování bytového domu, výstavbu vlastní kotelny či opravu nebytových společných prostor. Opakem jsou družstva, které k podobných záměrem nemohou přistupovat bez souhlasu a spolupráce nájemníků. I když si dnes komplexní izolace a rekonstrukce bytových domů vyžaduje velkou investici, má své opodstatnění, protože snižují tepelné ztráty. Mnoho bytů je však už dnes součástí SBV a tak se většina vlastníků rozhodne pro rekonstrukci, která má význam nejen pro snížení spotřeby energií ale především zvyšuje tržní cenu bytů.
Rozhodování společenství je ovládáno většinovým principem, to znamená, že na odsouhlasení rekonstrukcí resp. přestavby je potřebná dvoutřetinová většina hlasů všech vlastníků bytů a nebytových prostor v domě. V opačném případě je rozhodnutí neplatné. Za každý byt a nebytový prostor v domě má vlastník jeden hlas. Problematické může být rozhodování v případě společných částí a zařízení domu. Přehlasovaní vlastníci, se v tomto případě mohou obrátit na soud, aby o věci rozhodl.
Povinností bytových společenství je vedení samostatného účtu pro každý dům, který mají ve své zprávě. Majitelé bytů tak mají přehled o financích a také o nakládání s nimi. Společenství musí peníze shromažďovat pouze na účtech v bance. Takový způsob vedení účtů je výhodný zejména pro možnost změny způsobu ručení a vymáhání pohledávek. Pokud si společenství vezme úvěr, ručí za něj pouze vlastníci bytů, nacházejících se v domě, na který se rekonstrukce týká. Majitelé bytů ručí za závazky vyplývající z úvěru v poměru velikosti spoluvlastnického podílu na domě až do výše ceny bytu nebo nebytového prostoru, který určí znalecký posudek.