STEJNĚ JAKO PŘED 60 LETY Česko-slovenská rekonstrukce

STEJNĚ JAKO PŘED 60 LETY
Česko-slovenská rekonstrukce
Do obličeje vytrvale bičuje drobný a hustý déšť. Nad okolními lesy se vznášejí těžké černé mračna a visí mlha. Zem i tráva na strmých pestrobarevných podzimních úbočích nad obcí Nižný Komárnik v Dukelském průsmyku jsou nasáklé vodou. Člověk promoká doslova od hlavy i od paty.
Píše se 9. říjen 2004. Počasí navlas stejné jako před šedesáti lety. „Jednohlasně se na tom shodlo i šest přímých účastníků Karpatsko-dukelské operace, která se před šesti desetiletími odehrála v tomto severovýchodním cípu tehdejšího Československa,“ potvrzuje Anna Ferkaninová, starostka obce Nižný Komárnik.

STEJNĚ JAKO PŘED 60 LETY Česko-slovenská rekonstrukce
STEJNĚ JAKO PŘED 60 LETY Česko-slovenská rekonstrukce

V zákopech na svahu proslulé kóty 534 netrpělivě čekají na svého protivníka příslušníci Wehrmachtu. Kontrolují, zda mají dostatek munice. Šum deště se mísí se zvukem cvakajících závěrů zbraní. Vojáci zasouvají náboje do komory, nasazují zásobníky. Na protější stráni seskupuje své síly nepřítel. Příslušníci 1. československého armádního sboru spolu se sovětskými jednotkami 38. armády. Rozmísťují minomety, rozestupují se do bojových šiků. Chystají se zaútočit na nepřítele. Schyluje se k prudkým bojům, přesněji řečeno k jejich rekonstrukci. Zapojuje se do ní 220 členů Klubu přátel vojenské historie Slovenska, České společnosti vojenské historie a střelců historických zbraní i Spolku vojenské historie Čech.

Česko-slovenská rekonstrukce
Česko-slovenská rekonstrukce

„Mezi účinkujícími vládne naprostá vojenská disciplína. A to i přesto, že jsou všichni civilisté, kteří to dělají jen ze záliby. Na slovo poslouchají svých velitelů. Už od časného rána rozmisťovali na vodou promočených úbočích munici a dokončievali poslední přípravy velké bitvy. V hustém neutuchajícím dešti jim mundúr promokli do poslední nitky, a tak je museli přesušit v domech místních obyvatel, „netají svůj obdiv k těmto nadšencům starostka Nižného Komárnik. „Celá rekonstrukce bojů o kótu 534 je v režii či spíše pod velením Romana Moravce, člena Klubu přátel vojenské historie Slovenska z Bratislavy. Zaměstnáním je celník, tedy není voják z povolání, ale má schopnosti skutečného velitele. Všichni bojovníci ho plně respektují,“ dodává starostka.

Za ochranným pásmem zákopů se i přes nepřízeň počasí tísni zhruba 2300 diváků. Od zimy přešlapují v rozbahněném terénu. Asi kilometr vzdálenou státní silnici, která vede z Polska do Svidníka, lemuje dalších 900-1000 lidí. Mají smůlu. Přišli později, a tak je už do bojového prostoru nepustili. I když jde výlučně o chlapskou zábavu, je zde i velký počet žen. Podle starostky Ferkaninovej toto macešsky počasí odradilo minimálně dvojnásobný počet diváků. „I tak se tu však sešlo mnoho zájemců. Dorazili sem celé zájezdy ze sousedního Polska a Ukrajiny. Dostala jsem několik desítek telefonátů a všichni volající mě přesvědčovali, abychom rekonstrukci odložili o čtyřiadvacet hodin. Podle předpovědi počasí má být zítra pěkně. Nebylo to však možné, neboť někteří nadšenci z Čech čekali na toto jedinečné představení už tři dny. “

zájezdy ze sousedního Polska a Ukrajiny
zájezdy ze sousedního Polska a Ukrajiny

Z lesního porostu se vynořují siluety „Svobodů“, příslušníků 1. československého armádního sboru. Pod kótou 534, zvané Obšar, za podpory ruského obrněného vozidla začíná útok prvního sledu na německé obranné linie. Protivník nezahálí. Z německých pušek Karabina se ozývají první výstřely. Vzápětí následuje střelba ze samopalů MP-40, které přehlušuje štěkot těžkých kulometů MG-42. Útočící československé jednotky opětují palbu ze sovětských zbraní. Dolinou se rozléhá nefalšovaný zvuk samopalů Špagin PPSH 41 s charakteristickým bubnovým zásobníkem. Do koncertu arzenálu se zapojuje ohlušující sovětský kulomet Degtarev. Rachot by byl ještě větší, ale kvůli vlhku mnoho nábojů selhalo. Mnoho munice vůbec nevybuchlo.

Zbraně obou bojujících stran jsou původní a funkční. Nejsou to tedy žádné repliky. Akorát, že vystřelují pouze slepé náboje a na rozdíl od těch zcela skutečných jsou v podstatě neškodné. Podobně je to i v případě uniforem a většiny výstroje a výzbroje.

Válečná vřava nabírá na intenzitě. V bezprostřední blízkosti německých zákopů explodují ruské minometné střely. První nápor útočníka je úspěšně odražen. Zanedlouho následuje druhý.

V bezprostřední blízkosti německých zákopů explodují ruské minometné střely
V bezprostřední blízkosti německých zákopů explodují ruské minometné střely

Němci se nakrátko dávají na ústup. Přicházejí jim však posily a za podpory polopásové obrněných transportérů SD KF2 259 opět dobývají své ztracené pozice. Mezitím protivník znásobuje svůj početný stav a vrhá se do nového útoku. Na řadu přichází i sovětská protitanková puška. Z německého transportéru se po jeho zásahu valí černé obláčky kouře. Je okamžitě vyřazen z boje. Výšina několikrát střídá svých vládců.

Choreografie bitvy se snaží co nejvěrněji napodobit situaci před šedesáti let. Díky několikanásobné přesile jsou nakonec německé jednotky poraženy. Jejich velitel se vzdává, dvouhodinový boj končí.

generál americké armády Ronald S. Mangum
generál americké armády Ronald S. Mangum

Autentická bitva. Funkční původní zbraně. Brigádní generál americké armády Ronald S. Mangum, kterého jsem na tuto akci pozval, je nadšený. Když se vojáci Wehrmachtu a Rudé armády dozvídají o skutečné identitě tohoto vysokého důstojníka „v civilu“, okamžitě ho volají mezi sebe. Nechávají ho vystřelit ze sovětské protitankové pušky. Generál neodmítá ani nabídku vyzkoušet si německý kulomet či sovětský Dektarev. Přijímá pozvání i na korbu německého polopásu. Takovým návnadám nemůže odolat ani tvrdá generálské nátura. Momentálně působí jako zvláštní poradce pro transformaci vojenské letecké nemocnice v Olomouci a reformu zdravotnictví na východním Slovensku. Jako pravý voják okamžitě využil nabídnutou příležitost zúčastnit se rekonstrukce bojů na místech, kde před 60 lety byla operace, o níž před několika týdny neměl ani ponětí.

Pro srovnání: Při vylodění v Normandii zaznamenali spojenci 37 000 padlých a 172 000 raněných či pohřešovaných. Ztráty na německé straně dosahovaly přibližně 200 000 mrtvých a raněných. Dalších 200 000 jejich vojáků padlo do zajetí. Celá operace přitom trvala 70 dní. Na Dukle 80 dní. Druhá velká bojová akce na západní frontě, Bitva v Ardenách, si vyžádala životy 75 000 Američanů. Němci přišli o 80 000 až 100 000 svých vojáků. Podle dostupných zdrojů během Karpatsko-dukelské operace ztráty 38. armády činily 84 tisíc padlých, raněných nebo pohřešovaných. První čs. armádní sbor ztratil 8500 svých příslušníků. Německé divize měli 52 tisíc padlých a raněných. Rozsahem ztrát na obou bojujících stranách, ale zejména kvůli své osobní účasti na tomto neopakovatelném představení se pro amerického generála donedávna neznámá kapitola v dějinách 2. světové války, natrvalo vrývá do paměti.

Generál chlapsky přiznává, že takovou rekonstrukci bojů druhé světové války vidí poprvé v životě. Ve Spojených Státech sice také mají podobné akce, ale evokují občanskou válku Severu proti Jihu.

„Byl to v pořadí již třetí rekonstrukce, ale tato se vydařila nejlépe ze všech dosavadních“ hodnotí jednoznačně starostka. „Příští rok bychom rádi přilákali ještě větší počet diváků,“ dodává vzápětí Anna Ferkaninová.

FRANTIŠEK Havrilla

CO ČEKÁ SLOVENSKO OD 1. LEDNA 2005

CO ČEKÁ SLOVENSKO OD 1. LEDNA 2005
Ekonomická reforma v praxi
O ekonomické reformě na Slovensku se hodně hovoří nejen tam, ale i v okolních zemích. Dá se pochopit, že nás, Slováků žijících v České republice, zajímají dopady této reformy na obyvatele ještě více než ostatních. Je to zejména proto, že poměrně často na Slovensko cestujeme za příbuznými či známými, vyřizujeme nejrůznější soukromé nebo pracovní věci, nehledě už na to, že tisíce z nás jsou dvojitými (tedy i Slovenské) občany a vlastně se nás proto všechny dané opatření také týkají . Průměrná čtyřčlenná rodina například zaplatí od Nového roku za bydlení měsíčně přibližně o 250 korun více. Jízda po dálnicích zdraží, ale zdražování pojistek aut se zpomalí. Dražší budou i lázně, vyšší zdravotní odvody, ale i lepší a bezplatná prevence. Na příští rok si lidé budou moci od zdaňovaných příjmů odečíst nezdanitelnou částku vyšší o 7 tisíc korun. Podívejme se na některé další změny.

CO ČEKÁ SLOVENSKO OD 1. LEDNA 2005
CO ČEKÁ SLOVENSKO OD 1. LEDNA 2005

BYDLENÍ BUDE OD LEDNA O 250 KORUN DRAŽŠÍ

Průměrná čtyřčlenná rodina zaplatí od Nového roku za bydlení měsíčně přibližně o 250 korun více. Natolik se v současnosti odhaduje dosah růstu cen za plyn, elektřinu, teplo, dodávky pitné vody, odvedení použité vody a nájemné. Vyšší náklady zasáhnou přibližně stejně lidí v bytech a rodinných domech.

STÁT Uber hypotéky a spoření

Státní podpora stavebnímu spoření se má snížit, hypotéky nechce stát od ledna podporovat už vůbec.

Státní podpora stavebnímu spoření
Státní podpora stavebnímu spoření

Tento zásah do podpory bydlení musí ještě odsouhlasit poslanci parlamentu. Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení, který stát rovněž podporuje, by se však od ledna naopak měly zvýšit a zlevnit.

Nezdanitelná částka stoupla o 7000 KORUN

Na příští rok si lidé budou moci od zdaňovaných příjmů odečíst vyšší nezdanitelnou částku. Ta se ve srovnání se současnou zvýší o více než 7 tisíc korun na 87 936 korun. Daň z příjmů tak nebudou platit lidé, kteří měsíčně vydělají do 8 460 korun (pokud si neuplatní daňový bonus na vyživované dítě, pak tato částka klesá).

Zdražování POJISTEK ZA AUTA se zpomalil

Základní cena povinných pojistek za auta zdraží podle prvních odhadů pojišťoven o 10, v některých případech však až do 20 procent.

Zdražování POJISTEK ZA AUTA
Zdražování POJISTEK ZA AUTA

Většina řidičů bude mít však opět nárok na bonus, tedy slevu ze základní ceny. Oproti loňsku se jim tato sleva přitom ještě zvýší, o pět až deset procent. Reálné tak za novou pojistku zaplatí i při nejvyšším zdražení nejvíce 12 procent navíc oproti letošní částce.

JÍZDA PO DÁLNICÍCH zdražují ASI O POLOVINU

Dálniční nálepky by měly příští rok zdražit o polovinu. Navrhuje to ministerstvo dopravy v úpravě zákona, kterou právě posuzují poslanci.

JÍZDA PO DÁLNICÍCH zdražují ASI O POLOVINU
JÍZDA PO DÁLNICÍCH zdražují ASI O POLOVINU

Majitelé osobních aut by tak například zaplatili za roční nálepku 1 100 korun, letos platili 750 korun. Nákladní auta by měly ročně platit 7 500 nebo 15 tisíc korun, podle váhy.

OBECNÉ DANE MOHOU BÝT VÝŠE

Financování obcí se zcela změní. Nebudou už dostávat peníze jen podle počtu obyvatel. Zruší se i státní dotace na výkon samosprávných funkcí pro obce do 3 000 obyvatel. Městům se zas zruší podpora státu na městskou hromadnou dopravu.

LÁZNĚ BUDOU DRAŽŠÍ

Reforma zdravotnictví mění i systém lázeňské léčby. Diagnóz, u nichž lázeňskou léčbu plně uhradí zdravotní pojišťovna, bude méně.

Reforma zdravotnictví
Reforma zdravotnictví

Z původních 167 plně hrazených nemocí uhradí pojišťovna celou lázeňskou léčbu včetně stravy a ubytování už jen při 74 onemocněních.

ZMĚNY V pojišťoven počítají PACIENT POZDĚJI

Pojišťovna bude povinna podepsat smlouvu s každým praktickým lékařem, který bude mít alespoň jednoho pacienta. Pro pacienta to znamená jistotu, že každý praktický lékař ho ošetří, aniž musel u něj platit v hotovosti. Změnu zdravotních pojišťoven na akciové společnosti zatím však pacient téměř nepocítí. Alespoň ne první dva či tři roky.

DRAŽŠÍ LÁZNĚ, VÝŠE DÁVKY, LEPŠÍ PREVENCE

Dražší lázně, vyšší zdravotní odvody, ale i lepší a bezplatná prevence. I to čeká pacienty v novém roce. Od ledna totiž začínají platit nové zákony, které mění pravidla pro pacienty, zdravotníky i pojišťovny.

U zubaře SA ZATÍM VÍCE PLATIT NEBUDE

Na ošetření zubního kazu budou od ledna platit stejné podmínky jako v současnosti. Pacienti za něj tedy nezaplatí víc. Změna přijde až v roce 2006, kdy zdravotní pojišťovna neuhradí ani korunu za stomatologické ošetření tomu, kdo nebyl na preventivní prohlídce. Proto již od Nového roku na ni nelze zapomínat.

Živnostníci NEMUSEJÍ ÚČTOVAT podvojné

Fyzické osoby – podnikatelé a živnostníci, kteří jsou plátci DPH, nemusí od ledna příštího roku přejít na podvojné účetnictví. Novelu zákona o účetnictví schválil parlament v září. Předchozí úprava zákona totiž počítala s tím, že podvojné účetnictví budou muset od 1. ledna vést všichni plátci daně z přidané hodnoty.

O NAVRÁCENÍ PŮDY možné žádné LEN DO KONCE ROKU 2004

Občané, kteří promeškali termín restituce – navrácení půdy podle druhého restitučního zákona, měli poslední dva měsíce letošního roku na to, aby oznámily svůj vlastnický nárok na obvodních pozemkových úřadech. O půdu se lze přihlásit nejpozději do 31. prosince 2004. Je to poslední termín, do kdy mohou občané žádat o půdu, kterou jim stát odňal v letech 1948 až 1989.

NOVÉ DŮCHODY se vyplatí ZEJMÉNA mladším lidem

Spuštění reformy penzí umožní občanům, aby si vedle odvodech do státního systému spořili na důchod i v soukromých společnostech. Drtivá většina pracujících a příštím absolventi středních a vysokých škol se mohou o vstupu do 2. pilíře rozhodnout dobrovolně. Budou mít na to čas 18 měsíců.

Silná pouta spojení s Prahou

Socha erbu v Košicích
Říká se, že Košice měli a mají vždy blíže do Prahy jako do Bratislavy. Ztělesněním tohoto tvrzení je nedávno odhalena plastika erbu Košic. K hlavnímu městu Čech ji váže několik mocných pout.

Silná pouta spojení s Prahou
Silná pouta spojení s Prahou

Pochází z autorské dílny akademického sochaře Arpád Račko. „K Praze mám velmi blízký citový vztah. Kromě toho, že jsem tam studoval na Akademii výtvarných umění, v ateliéru profesora Jana Laudy, mou tvorbu výrazně ovlivnilo sochařské dílo Josef Václav Myslbek a Jana Štursa. Během studií v Praze ma nadchly tamní barokní plastiky, „vyznává se sochař.

Mistr Račko vytvořil desítky sousoší, plastik, portrétů, reliéfů, děl, které dotvářejí kolorit středu metropole východu. Mezi nejznámější patří socha maratonce, Daidalos a Ikaros, Holubice, Poezie, Hudba, Ráno, Srdce, a mnoho dalších. Vytvořil i portréty známých osobností jako Hviezdoslava, Abebě Bikilu, Klimkovice, Bukovinský, Horova, Kuzmányho, Štefana Moyzesa. V letech 1993-95 se podílel na rekonstrukci velkorozměrových plastiky Aurory, přítelkyně múz, osazené na vrcholu budovy Státního divadla v Košicích. V roce 1998 vytvořil Zvěrokruh na zrekonstruované fontáně za divadlem, za což získal Cenu města Košice.

Nejnovějším monumentálním dílem sochaře Arpád Račko je bronzový Erb města Košice, který se stal jedním z nových dominant centra města. Je umístěn za kaplí sv. Michala, nedaleko Dolní brány. Za jeho siluetou se do výšky vypínají zdi gotického Dómu sv. Alžběty. Díky své poloze, ale zejména vysoce estetickému ztvárnění, se stal vyhledávaným místem návštěvníků města, kteří se před ní často fotografují. Mistr Račko přiznává: „Samotný originál erbu je takový pěkný, že už od samého začátku jsem na soše pracoval s radostí. Jen málo městských erbů je tak vděčných na umělecké ztvárnění jako ten košický,“ dodává jednoznačně mistr.

Samotný originál erbu je takový pěkný
Samotný originál erbu je takový pěkný

Tato bronzová trojrozměrná plastika je podobou heraldického erbu města Košice. Znázorňuje anděla se štítem, přilbou, klenotem a přikrývku. Tuto podobu v erbovní listině z 8. prosince 1502 udělil Košicím král Vladislav II. Bronzová plastika je vysoká 310 cm a je umístěna na mramorovém podstavci z liberecké žuly vysokém 160 cm. Hmotnost podstavce je 5 tun, hmotnost samotné plastiky 1,5 tuny. Na podstavci jsou zároveň umístěny i reliéfy tří vývojových fází erbu z let 1369, 1423 a 1453.

Další souvislostí mezi plastikou košického erbu a Prahou je ta, že bronzového anděla se štítem zhotovil ARTMETAL Praha, renomovaná česká umělecká dílna, která se zabývá výrobou především monumentálních uměleckých děl pro zákazníky ve střední Evropě. Hodnota uměleckého díla představuje 5,5, milionu slovenská korun. Finanční zdroje na úhradu nákladů spojených se zrodem sochy byly zajištěny výhradně z darů právnických a fyzických osob na bázi darovacích smluv. I toto trochu evokuje sbírku „Národ sobě“, díky níž byla v Praze postavena budova Národního divadla. Nebo žeby jen další podobnost čistě náhodná?

FRANTIŠEK Havrilla

Etnofilm V zásadní proměně

Etnofilm V zásadní proměně
Filmový festival
Mezinárodní filmový festival Etnofilm Čadca, který se uskutečňuje každé dva roky, se konal potřinácté. Přestože toto magické číslo je nevysoké, je to nejdéle kontinuálně existující filmový festival na území Slovenska, což v spršce nejrozmanitějších větších a menších filmových akcí je jistým překvapením, ale i malým zázrakem. Navíc v případě filmu, nejlepší a nejvhodnější je, pokud je prý téměř vše soustředěno v hlavním městě, Bratislavě, protože tam je největší intelektuální, filmařské, ekonomické i divácké zázemí.

Etnofilm V zásadní proměně
Etnofilm V zásadní proměně

Takový ústupek udělal dokonce i letošní trenčianskoteplické Artfilm, který s nevelkým efektem přenesl část svých akcí do centra. Etnofilm naštěstí vytrval v regionu a zdá se, že vytrvá, i díky tomu, že tam má zázemí svých nadšence a přívržence, co se sice uznale kvituje i v centru, ale zůstává bez zřetelněji podpory audiovizi se věnujících institucí, myslím tím hlavně grantovou komisi ministerstva kultury, která neustále měří ve svém staronovém složení, jánošíkovsky od buku do buku … Na morální docenění se však Etnofilm nemůže stěžovat, vždyť ho zaštítil nejen ministr Rudolf Chmel, ale i ministr zahraničí Eduard Kukan, ten dokonce, byť jen velmi symbolicky, i ze svého skromného kapesního. Takže přece kdosi docenil nejen regionality, ale mezinárodní kontext akce. Naštěstí kromě místních a regionálních institucí do hry vstoupil i Vyšehradský fond, si uvědomili středoevropský a evropský kontext festivalu, co se mohlo projevit na katalogu, ale i důstojnější přijímání domácích a zahraničních tvůrců.

Slovenská televize
Slovenská televize

A v dalším paradoxu mezinárodní festival v Čadci mediální zachraňovala a profesionálně pokrývala ne Slovenská televize (učinil tak za celoslovenskou žurnalistiku alespoň „jen“ audiálne zaměřen Slovenský rozhlas zejména svou profilovou a profesionální kulturní publicistikou, zrcadlením), ačkoli tam měla několik příspěvků, dokonce byli i některé oceněné. Vždyť nač by bylo třeba věnovat i kultuře, vystačíme si se sportem, tam se dají neustále vkládat alespoň reklamní šoty. Jeden titul (a možná i další) sice pohotově uvedla ve vysílání, ale bez jakékoliv zmínky proč – že například i Kabos dokument „Lidé na hranicích“ získal jednu z významných cen festivalu (Literárního fondu). Maďarská televize, byť „jen“ národnostní vysílání v Szegedu se Slovenská redakcí tam však poctivě sbírala informace na půlhodinový dokument či publicistiku, která uceleně zaznamená, jaký byl letošní festival, jaké tam byly filmy i osobnosti a co si myslí o vývojových trendech Etnofilmu odborníci, počínaje vyznáním našeho nejvýznamnějšího žijícího filmaře Dušana Hanáka, který byl čestným prezidentem letošního Etnofilmu. Je třeba dodat, že toto jen „limitované“ vysílání nejednou zachraňuje i nejvýznamnější kulturní a mezinárodní akce na Slovensku (stejně, jako pobočka České televize v Ostravě nachází na Slovensku skvělé publicistické témata, ležící u nás na ulici, ale nevím proč obcházena, ale i nevysílala pokud ne veřejnoprávní, byť jen komerčními stanicemi, myslím si že na jejich škodu). Takže, pokud už něco nedokážeme vyrobit doma, mohli bychom to alespoň převzít, vždyť program ze Segedín odvysílají dvojjazyčně, česky i maďarsky.
10 LET ČESKÉ Univerzitní slovakistiky
Konference k výročí
Česká univerzitní slovakistika se zrodila v roce 1994. Na půdě Univerzity Karlovy v Praze, o tři roky později také v Brně, na Masarykově univerzitě. „K paradoxem našeho česko-slovenského soužití v jednom státě patřilo, že jsme takové studium nepotřebovali oficializovať,“ řekl na úvod konference, která se při této příležitosti konala 26. října v Slovenském institutu v Praze, Rudolf Chmel. Muž, v dvojjedinej roli zakladatele, prvního šéfa a stále pedagoga Kabinetu slovakistiky a současně slovenského ministra kultury. A tedy i v dvojjedinej role hostitele i hosta. Význam události zdůraznil už jmenoslov osobností, které vystoupily s úvodním slovem.
Po ministrovi Rudolf Chmel hovořil předseda českého Senátu a podle vlastních slov i „tajný slovakista“ Petr Pithart. Své přesvědčení o důležitosti tohoto oboru vysvětlil i zkušeností z dob dělení federace: „Byl jsem na začátku devadesátých let svědkem katastrofální neznalosti českých politiků o Slovensku.“ Rektor Univerzity Karlovy, trnavský rodák Ivan Wilhelm řešil dilema, zda má jako Slovák na slovakistických oslavách mluvit česky, či jako rektor české univerzity česky. Nakonec mluvil nejprve osobně v mateřštině, pak oficiálně česky. Chybět nemohl děkan Filozofické fakulty UK v Praze Jaroslav Vacek, který k dilematu Ivana Wilhelma dodal úvahu o tom, kolik z nejvýznamnějších rektorů Univerzity Karlovy pocházely ze Slovenska. Zároveň nezapomněl svou alma mater pochlubit, že se na ní vyučují jazyky všech zemí Evropské unie a tedy i slovenský. Dalším – tentokrát opravdu mladým – mužem v dvojjedinej roli byl Michal Lukeš, absolvent pražské slovakistiky s pořadovým číslem 2 a dnes generální ředitel Národního muzea v Praze. Blok „Zdravice“, které nebyly ani trochu formální či nebodaj nudné, uzavřel velvyslanec České republiky v Praze Ladislav Ballek. Ani on neměl pouze jediný úkol, vždyť jako jeden z navýznamnejších Slovenské prozaiků je na pražské slovakistiky i „učivem“. Jeho vystoupení předznamenal už jeho dlouholetý přítel Rudolf Chmel, se kterým kdysi působili společně v Praze jako fukcionári svazu spisovatelů – současný ministr kultury si totiž vzpomněl na historku, jak potkal současného velvyslance (pravda tehdy byli oba zejména lidmi literatury bez státních funkcí) a zvěstoval mu , že v Praze se založil kabinet slovakistiky. „To je prozatím jediné pozitivum rozdělení Československa,“ zhodnotil tehdy Ladislav Ballek. Nuž tak.

V úvodní části, ale i později, mimořádně rezonovaly jména dvou osobností, které se o založení a etablování pražské slovakistiky mimořádně zasloužili, výročí a konference se však nedočkali. Docenta Ludvíka páter a profesora Alexandra ztichla. Mimochodem, celá obsáhlá knihovna z pozůstalosti docenta Pater, obsahující beletrii i literárněvědných publikacemi, počítající se na několik tisíc svazků, má být nyní k dispozici všem, kteří o ni projeví zájem. Místo? Sekretariát a učebny Kabinetu slovakistiky v budově Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha v Praze. Zda to není velké gesto?

Pracovní jednání moderovala Mira Nábělková, současná vedoucí Kabinetu slovakistiky Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK v Praze, jak zní celý oficiální název. Pomyslnou taktovku jí předala hostitelka, ředitelka Slovenského institutu Ľubica Křenová. Referáty byly rozděleny do několika tematických bloků, ve kterých se přednášející věnovali konstituování slovakistiky jako samostatného oboru v českém univerzitním prostředí, otázkám možné spolupráce Slovenská akademických a univerzitních pracovišť se slovakistickými univerzitními centry v zahraničí a srovnání české slovakistiky se stavem v dalších středoevropských zemích (zastoupena byla vedle pražské a brněnské i budapešťská, Krakovská a vídeňská slovakistika). Kromě lidí přímo spjatých s děním okolo slovakistiky, vystoupili i například i blízcí spolupracovníci Slovensku dotyků – překladatel a literární historik Emil Charous či historik a publicista Vojtěch Čelko. Mimořádně zajímavou součástí programu byla prezentace výsledků vědecko-výzkumné činnosti pedagogů a doktorandů, jejichž má pražská slovakistika opravdu požehnaně.

Jinou otázkou je uplatnění se absolventa slovakistiky, pokud zrovna nepokračuje jako doktorant. Stojí česká společnost například o novináře s profilací slovakistika? Vždyť pokud pomineme možnosti zaměstnat se v pražských Slovenská periodikách, které jsou doslova i do písmene limitované, pak zbývá ještě česká tisk. Čeština a slovenština – přestože blízké jazyky na to, abychom je pasivní ovládali oba – mohou se stát kamenem úrazu pro novináře, u kterého se přece jen preferuje písemný projev, a to pokud možno na jisté výšce. Uplatnění absolventů slovakistiky leželo na srdci i popsány z pracovišť v zahraničí, například z Budapešti. „Tržní ekonomika nemá mnoho místa pro společenskovědní disciplíny, a to je proti kultuře“ – zaznělo z úst Anny Divičanovej. Její kolega doc. Jozef Štefánik se zase zabýval pohnutkami, které vedou studenty z jižních okresů Slovenska k tomu, aby studovali slovakistiky v Budapešti. Z jeho příspěvku vyplynulo, že pokud pomineme skupinu studentů, kteří berou diplom na univerzitě jako prostředek pro zvýšení společenské prestiže či jako doplněk ke vzdělání v jiném, byť vzdálenějším oboru, nemají absolventi slovakistiky, chtějíce se uplatnit právě ve vyvoleném oboru, ani v Maďarsku na růžích ustláno.

Dalším problémem, který kabinet slovakistiky na UK v Praze momentálně řeší, je obsazení místa lektora. Tento post se obsazuje na principu reciprocity ministerstvy školství. Měla by to být osoba z mateřské země. Ale protože na Slovensku neexistuje bohemistika, tento princip zde nefunguje. Zaměstnanci Kabinetu slovakistiky jsou zaměstnanci Univerzity Karlovy. Přidružuje se problém, že se při osnovaní kabinetu slovakistiky v Praze jaksi předpokládalo, že situace v případě blízkého jazyka je o něco jednodušší, než ve skutečnosti je. A protože ona není, možná to chápat i tak, že je „o člověka méně“. Taková Konstatování z úst vedoucí Kabinetu slovakistiky Miry Nábělková opravňuje domnívat, že být asistentem, odborným asistentem, docentem či vyučujícím s jiným akademickým Grade právě na zmiňovaném pracovišti nemusí být zrovna jednoduché. Nadhoďme ačkoli otázku každotýdenní cestování z Prahy do Prahy a zpět, která by se lektora zřejmě týkala. Není už jen v tom samém trochu oběti a služby vyvolenému oboru?

Ať tak či onak, celý průběh konference byl stejně jako přestože už zmiňované možství doktorandů velkým příslibem. A tak když po desetihodinovém maratonu slov, přerušeném pouze nezbytnými přestávkami na občerstvení těla a ducha, následovala slavnostní recepce, důvody pro veselost určitě nechyběly …

VLADIMÍR Skalský, JARMILA WANKEOVÁ

Jaké jsou požadavky při dovozu a distribuci hraček na trh SR?

Problematika bezpečnosti hraček, tedy bezpečnostní požadavky na hračky, postupy posuzování shody, povinnosti hospodářských subjektů jakož i působnost orgánu dohledu upravuje zákon č. 78/2012 Sb., O bezpečnosti hraček a o změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). V roce 2013 se měnil a doplňoval zákonem č. 140/2013 Sb. a byla vydána Vyhláška MH SR č. 225/2013 Sb., Kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 78/2012 Sb. Uvedenými právními předpisy byla do právního řádu ČR transponována Směrnice EP a Rady 2009/48 / ES o bezpečnosti hraček. Dohled nad dodržováním povinností hospodářských subjektů stanovených tímto zákonem provádí Slovenská obchodní inspekce.

Jaké jsou požadavky při dovozu a distribuci hraček na trh SR?
Jaké jsou požadavky při dovozu a distribuci hraček na trh SR?

Zákon se vztahuje na produkty uvedené na trh po 20. červenci 2011, které splňují definici hračky – výrobek navržený nebo určený, výlučně nebo částečně, na hraní dítěte do věku 14 let. Výrobek tedy nemusí být výlučně určen na hraní, aby se považoval za hračku, ale může plnit i jiné funkce.

Povinnosti dovozce jsou stanoveny v §6 zákona. Dovozce nesmí uvést na trh hračku pokud:

hračka nesplňuje bezpečnostní požadavky stanovené tímto zákonem; výrobce nepřipravil technickou dokumentaci, neprovedl posouzení shody, nevydal ES prohlášení o shodě, neumístil označení CE, neuvedl své jméno a adresu a údaj umožňující identifikaci hračky; výrobce nedodal k hračce bezpečnostní pokyny a upozornění a návody k použití pokud to charakter hračky vyžaduje.

hračka nesplňuje bezpečnostní požadavky stanovené tímto zákonem
hračka nesplňuje bezpečnostní požadavky stanovené tímto zákonem

Dovozce, mimo jiné, je povinen před uvedením hračky na trh:

uvést na hračce nebo na jejím obalu své obchodní jméno a adresu; zajistit, aby byly k hračce dodány bezpečnostní pokyny, upozornění a návody k použití v českém jazyce; uchovávat kopii ES prohlášení o shodě 10 let od uvedení hračky na trh a na žádost orgánu dozoru zpřístupnit technickou dokumentaci k hračce; určit na žádost orgánu dozoru subjekt, který mu hračku dodal a subjekt, kterému hračku dodal.
Povinnosti distributora jsou stanoveny v § 7 zákona. Distributor nesmí zpřístupnit hračku na trhu pokud:

není na hračce umístěno označení CE, nebo je umístěno nesprávné; nejsou k hračce dodány bezpečnostní pokyny, upozornění a návody k použití v českém jazyce; výrobce a dovozce neuvedl na hračce nebo na jejím obalu své obchodní jméno a adresu; ví nebo by měl vědět, že hračka nesplňuje bezpečnostní požadavky.
Distributor, mimo jiné, je povinen

poskytnout na základě odůvodněné žádosti orgánu dohledu informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody hračky v jazyce; určit na žádost orgánu dozoru subjekt, který mu hračku dodal.
Slovenská obchodní inspekce při dohledu kontroluje, zda dovozci a distributoři (dodavatelé a prodejci) dodržují povinnosti stanovené tímto zákonem. Zjišťuje zda jsou hračky označeny požadovanými údaji, upozorněními, bezpečnostními pokyny a zda jsou k nim přiloženy návody k použití, pokud to charakter hračky vyžaduje.

bezpečné používání hračky
bezpečné používání hračky

Pokud je to nutné pro bezpečné používání hračky v upozornění se uvedou omezení použití hračky, minimální nebo maximální věk dítěte, popis schopností dítěte potřebných k použití hračky, maximální nebo minimální hmotnost dítěte, případně požadavek na zajištění použití hračky pouze pod dohledem dospělé osoby. Před textem upozornění se vždy uvede slovo „Upozornění“. Pokud upozornění odporuje určenému použití hračky s ohledem na její funkce, rozměry a charakteristiku, zakazuje se jeho uvedení. Například pokud je hračka určená pro děti do 3 let v souladu s jejími funkcemi a rozměry (např. Chrastítka, kousátka, měkké textilní hračky, hračky do vany apod.), Zakazuje se uvedení upozornění „Nevhodné pro děti do 3 let“.

V souladu s § 28 zákona SOI při kontrole bude všechny hračky považovány za uvedené na trh po 20. červenci 2011, tedy že musí splňovat požadavky zákona. V případě, že hračky byly uvedeny na trh před tímto datem, kontrolovaná osoba musí tuto skutečnost prokázat.

Předseda občanského sdružení Lidé a voda.

„V oblasti vodohospodářství a životního prostředí se významným představitelem alternativních teorií, návrhů a praktických řešení stal Ing. Michal Kravčík, CSc., Předseda občanského sdružení Lidé a voda.

Předseda občanského sdružení Lidé a voda.
Předseda občanského sdružení Lidé a voda.

Již několik let prezentuje názory na vývoj klimatu a hydrologie Slovenska, jakož i návrhy vodohospodářství v naší zemi. Tyto prezentuje jako seriózní alternativu k dosud známým vědeckým poznatkům a standardním postupem v hospodaření s povrchovými a podpovrchových vodami. S politováním konstatujeme, že teorie Michala Kravčíka týkající se pohybu vody v krajině a příčin vzniku mnoha extrémních hydrologických a klimatických přírodních jevů neprošly náročným procesem vědecké diskuse na národních a mezinárodních vědeckých fórech, kde měly být před jejich širokou mediálním prezentovány a obhájené, nejsou postaveny na základních teoretických znalostech v oblasti matematiky, fyziky, jakož i dalších přírodních věd, a považujeme je za odborně a vědecky neobhajitelné. Naprosto nepřijatelné jsou mnohé jeho závěry v oblasti hydrologie, fyziky klimatu a hydrologických procesů probíhajících v krajinném systému, které nerespektují mezinárodně přijaté výsledky a vědecké metody výzkumu. Je velmi nebezpečné, že některé závěry Michala Kravčíka jsou postaveny na nepravdivých údajích, které často vedou k účelovým interpretacím. Michal Kravčík se vyhýbá účasti na vědeckých a odborných fórech v oblasti hydrologie a vodního hospodářství, čímž téměř znemožňuje veřejně a transparentně konfrontovat jeho názory se současnými poznatky a přístupy. Technické řešení protipovodňové ochrany a principy řízení vodního hospodářství prezentovány Michalem Kravčík nepovažujeme za seriózní alternativu k postupům uplatňovaným v moderní a technicky vyspělé civilizaci av mnohém nejsou v souladu se zásadami péče o vodstvo deklarovanými Evropskou unií v rámcové směrnici o vodě, jejíž principy se v blízké budoucnosti budou zavádět iv našem vodním hospodářství. Jsou v přímém rozporu se snahou vědecké a odborné obce o zajištění účinné protipovodňové ochrany našeho území, kvality životního prostředí a udržitelného rozvoje kulturní slovenské krajiny. “

příčinou velmi rychlého oteplování planety za posledních nejméně 70 let
příčinou velmi rychlého oteplování planety za posledních nejméně 70 let

K příčinám a projevům změny klimatu a oteplování klimatického systému Země
S pokrokem monitorování všech složek klimatického systému Země, především z oběžné dráhy Země, stále více přibývá důkazů o tom, že lidské aktivity jsou nesporně hlavní, i když ne jedinou, příčinou velmi rychlého oteplování planety za posledních nejméně 70 let (AR5 IPCC, 2013) . Jeden z najrukolapnejších důkazů nám nabízejí právě satelitní měření množství dlouhovlnné radiace (tepla), které opouští zemskou atmosféru a uniká do meziplanetárního prostoru. Toky tepla směřující do kosmického prostoru se nejen zmenšují, ale navíc pohlcovány jsou právě v oblasti vlnových délek absorpčních pásů CO2 a dalších skleníkových plynů. Jelikož intenzita slunečního záření přicházejícího od Slunce se dlouhodobě nemění, či dokonce mírně klesá, fyzikální mechanismus zesíleného skleníkového efektu je jediný způsob, kterým dnes dokážeme změny toků dlouhovlnné radiace a zvyšování troposféry teploty vysvětlit. Uvedenou teorii nakonec potvrzují i ​​trendy teploty vzduchu ve stratosféře (viz rámeček).

Teorie lidmi podmíněné změny klimatu by nikdy nebyla smysluplnou teorií nebýt detailních empirických měření, pozorování, ale i fyzikálních experimentů a výstupů klimatických modelů, které potvrzují její správnost a náležitý význam. Abychom však dokázali odhadnout a zhodnotit přibližný rozsah a důsledky změny klimatu v nejbližší budoucnosti, pro tento účel je nezbytné rozpoznat a správně interpretovat trendy, jakož i fyzikální mechanismy identifikovány na základě měření základních stavových veličin klimatického systému Země. Kvůli přehlednosti je uvedeme v následujícím seznamu:

Kontinuální měření chemického složení atmosféry, jakož i analýzy vrtných ledových jader v Antarktidě a Grónsku poukazují na významný růst koncentrace skleníkových plynů, především oxidu uhličitého (CO2) a metanu (CH4) v období posledních 200 až 250 let. [Zdroj: http://1url.cz/xtJPb].
Prostřednictvím laboratorních, jakož i satelitních měření víme, že vyšší koncentrace uvedených skleníkových plynů vedou k intenzivnějšímu zadržování dlouhovlnné radiace (tepla) v přízemních vrstvách atmosféry. [Zdroj: http://1url.cz/XtJP9 a http://1url.cz/ztJPP a http://1url.cz/PtJPc].
Měření a analýzy globální troposféry teploty a hladiny světových oceánů poukazují na významný nárůst jejich hodnot během 20. a 21. století; s velkou jistotou víme říci, že nárůst je bezprecedentní za posledních minimálně 1500 let, na intenzivnější skleníkový efekt jako hlavní příčinu zvyšování troposféry teploty poukazuje i její významný pokles ve vyšších vrstvách atmosféry (hlavně spodní stratosféra). [Zdroj: http://1url.cz/etJPY a http://1url.cz/etJPn].
Vedle atmosféře,

Příčiny klimatických změn

Kolísání klimatu v našem století se vysvětluje změnami propustnosti atmosféry Země, a tím i změnou v příkonu energie slunečního záření. složitost klimatického
systému Země a dosud neujasněné představy o tom, které z klimatotvorných činitelů jsou pro změnu klimatického systému nejpodstatnější vede k závěru, že intenzivní výkyvy klimatu jsou výsledkem vzájemného působení několika klimatotvorných činitelů (ANTAL, Špánik, 2004).

Příčiny klimatických změn
Příčiny klimatických změn

Nejdůležitější změna, kterou jsme v zemské atmosféře způsobily a nadále způsobujeme je změna koncentrace skleníkových plynů. Problém spočívá v tom, že jejich stále se zvyšující koncentrace výrazně přispívá ke skleníkovému jevu, ke změnám klimatu (Bedi, 2002).
Lidskou činností, zejména technologickými procesy jsou do ovzduší vypouštěny látky jako oxid uhličitý, metan nebo chlor-fluor-uhlovodíky (CFC = freony), které
pohlcují teplo a jsou odpadními produkty naší civilizace. Tyto plyny, stejně jako ve skleníku, propouštějí teplo dovnitř, ale zabraňují mu vrátit se zpět do vesmíru
(PŘÍČINY A DOPADY ZMĚNY KLIMATU).

oxid uhličitý, metan nebo chlor-fluor-uhlovodíky
oxid uhličitý, metan nebo chlor-fluor-uhlovodíky

Mění se tak schopnost atmosféry pohlcovat a odrážet sluneční radiaci, dochází ke změnám dlouhovlnných radiačních toků a k narušení Ozonosféra (GORE, 2000).
Pro změny klimatu má největší význam změna koncentrace oxidu uhličitého, nejen proto, že spoluvytváří skleníkový efekt, tj odráží dlouhovlnné vyzařování Země zpět na její povrch, ale hlavně proto, že zvyšování koncentrace CO2 způsobuje změny intenzit fotosyntézy porostů (NOVÁK, 1994).
Oxid uhličitý není sice pro organismus toxický, má však vliv změnu globální klimatu. Je zodpovědný za více než 50% emisí přispívajících k této změně.
Stabilizace globální teploty Země (zastavení nárůstu průměrné teploty) by sivyžadovalo až 60% snížení celosvětových emisí CO2 do roku 2050. Abychom vytvořily podmínky, kdy nedochází k nárůstu koncentrace CO2 v atmosféře, museli bychom omezit spotřebu paliv až o 80%.

koncentrace CO2 v atmosféře
koncentrace CO2 v atmosféře

Mezi skleníkové plyny patří i metan. Vzniká například na rýžových polích a při chovu dobytka. Bakterie, které rozkládají celulózu v žaludku dobytka, přeměňují 3 až 10% hmotnosti krmiva na
metan, který dobytek vylučuje. Odhaduje se, že tímto způsobem se do atmosféry dostává téměř 100 milionů tun metanu ročně. Rýžová pole jsou považovány za nejdůležitější zdroj atmosférického metanu. Kořeny rýže zachycují metan z bahna na dně, plyn putuje rostlinou a pak je vypouštěn do ovzduší. Tímto způsobem se dostává do ovzduší 150 milionů tun metanu ročně. Metan rovněž vzniká působením různých organismů, procesy v mokřadech, vypalováním lesů a savan, ale i procesy hnití na vodních plochách a skládkách. Všechny tyto zdroje dávají dohromady asi 500 milionů tun metanu ročně a každým rokem o 50 milionů tun přibývá (PŘÍČINY A DOPADY ZMĚNY KLIMATU).

Klimatické změny způsobené skleníkovým efektem

Sluneční energie ohřívá povrch Země a jak se jí teplota zvyšuje, teplo se
vyzařuje zpět do atmosféry jako infračervené záření.

Klimatické změny způsobené skleníkovým efektem
Klimatické změny způsobené skleníkovým efektem

Část energie se absorbuje v
atmosféře díky skleníkovým plynem. Atmosféra se chová podobně jako stěny
skleníku, vpouští viditelné světlo a absorbuje odcházející infračervenou energii, a tak udržuje uvnitř teplo. Tento přírodní proces se nazývá skleníkový efekt. bez něj by byla průměrná globální teplota Země -18 ° C, zatímco nyní je +15 ° C. aktivity člověka však zvyšují množství skleníkových plynů v atmosféře, zejména oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného, které umocňují přírodní skleníkový efekt a následně způsobují oteplení podnebí (ZMĚNY KLIMATU).

charakteristiky klimatu

Klima je definována jako dlouhodobý režim počasí podmíněný energetickou
bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu a atropogénnymi
(Lidskými) činnostmi.

charakteristiky klimatu
charakteristiky klimatu

Podnebí dané oblasti se vyznačuje určitou stálostí, která
spočívá v tom, že statistické charakteristiky klimatických prvků, vypočítané za různé dlouhé časové období (nejčastěji 30 let) se poměrně málo liší. To však nevylučuje významné změny klimatu, ke kterým došlo v průběhu geologických epoch Země, ale ani mírnější výkyvy klimatu v průběhu kratších časových etap. V této spojitosti možná rozlišovat dva základní pojmy (ANTAL, Špánik, 2004):
• klimatické změny, čili kolísání a proměnlivost klimatu, kterými se rozumí pouze
změny, které mají přirozený původ a existují nezávisle na aktivit člověka,
• klimatická změna nebo změna klimatu, kterou se rozumí taková změna klimatu, která je zapříčiněna antropogenní podmíněným růstem skleníkového efektu atmosféry.