Přístupová jednání EU-Turecko

pozadí

Po čtyřiceti letech, strávených v čekárně EU (Turecko je spojenou zemí ES od roku 1963), Turecko 3. října 2005 konečně začalo přístupová jednání s Bruselem (oficiální žádost o členství byla podána 14. dubna 1987).

Přístupová jednání EU-Turecko
Přístupová jednání EU-Turecko

Otevření jednání předcházely volby v roce 2002, kdy se k moci dostala proevropská strana Spravedlnosti a rozvoje premiéra Erdogana. Ta například poporila Annanův plán (OSN) na sjednocení Kypru, který ale v referendu odmítli kyperští Řekové. V ekonomické oblasti se vládě podařilo ukončit období hyperinflace. Došlo ke zrušení trestu smrti, potlačení praktik mučení a kurdská menšina dostala jisté práva. Tento vývoj zohlednily členské státy a rozhodly o zahájení jednání.

Podle vzájemně dohodnutého vyjednavačského rámce jsou tato jednání „procesem s otevřeným koncem, jehož výsledek není zaručen.“ Analytici zároveň poukazují na to, že v dějinách EU zatím nebyl případ, kdy by již zahájené přístupová jednání nevedly k nabídce plného členství.

Někteří analytici také připomínají, že výraz „jednání“ je tak trochu zavádějící, protože během přístupového procesu jde o přijetí, ne jednání o evropském právu (tj acquis).

Kromě samotného rámce přístupových jednání EU od Turecka očekává, že před vstupem do Unie znormalizuje své vztahy se všemi sousedními zeměmi, zejména s Řeckem, Kyprem a Arménií. Ankara také musí udělat vše, co je v jejích silách, aby zvrátila evropské veřejné mínění ve svůj prospěch.

Očekává se, že jednání potrvají minimálně deset let.

Turecko 3. října 2005 konečně začalo přístupová jednání s Bruselem
Turecko 3. října 2005 konečně začalo přístupová jednání s Bruselem

otázky

Organizace, vyjednavači

Ministr hospodářství Ali Babacan působí jako hlavní vyjednavač Turecka a odpovídá za implementaci přístupového procesu. Na čele vyjednavačského týmu Turecka je ministr zahraničí Abdullah Gul.

V Ankaře zatím nebylo vytvořeno žádné nové oddělení pro přístupový proces. Podle tureckých politiků se tak stane v průběhu jednání. Premiér nařídil ministrům, aby záležitosti, spojené s EU, zařadili mezi své priority, což v praxi znamená, že všechny veřejné instituce budou součástí přístupového úsilí země. Každé ze zúčastněných ministerstev a institucí země delegovalo jednu osobu jako svůj „stálý styčný bod“. Babacan popsal strukturu vyjednavačského týmu Ankary jako „flexibilní a dynamickou“.

Hlavními orgány odpovědnými za jednání, jsou:

Generální sekretariát pro evropské záležitosti- stálý zástupce Turecka při EU v Bruselu Oguz Demiralp nahradil velvyslance Murata Sungara na čele generálního sekretariátu pro záležitosti EU (EUSG nebo turecky ABSG) .Demiralpa na postu velvyslance při EU nahradí Volkan Bozkurt.
Ředitelství pro politické záležitosti (na čele velvyslanec Ahmet acetate)
Ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (na čele zástupce generálního tajemníka Tunay Ince)
Ředitelství pro plánování (na čele zástupce generálního tajemníka Mustafa Dönmez)
Ředitelství pro obchodní záležitosti (na čele zástupce generálního tajemníka Þükran Yazýcý)
Oddělení MZV pro záležitosti EU
Podsekretariát Kanceláře premiéra pro evropské záležitosti
Organizace státního plánování (DPT)
Stále zastoupení Turecka v Bruselu
Pro účel jednání byl zřízen Výbor pro dohled a orientaci. Jeho členy jsou:

generální tajemník pro evropské záležitosti Oguz Demiralp
státní podtajemník ministerstva zahraničních věcí pro evropské záležitosti
státní podtajemník Kanceláře premiéra
stálý zástupce Turecka při EU
Nevládní organizace (i univerzity atd.) Budou také aktivně zapojeny v integračním procesu země do EU pod záštitou turecké Komunikační skupiny pro EU (Abigal). Mimo jiné budou pravidelně organizovány „summity občanské společnosti“.

Přístupový proces Turecka spočívá na třech pilířích:

plné implementaci kodaňských kritérií a prohloubení politických reforem pod dohledem Skupiny pro reformy (ministr zahraničí Abdullah Gul, hlavní vyjednavač Ali Babacan, ministr spravedlnosti Cemil Cicek a ministr vnitra Abdulkadir Aksu).

Přístupový proces Turecka
Přístupový proces Turecka

souladu s evropským acquis (harmonizace tureckých zákonů a institucí s orgány EU)
dialogu s občanskou společností pod dohledem Komunikační skupiny pro EU. Novinář Ahmet Sever bude zodpovědný za komunikační strategii Turecka.
screening

Před zahájením jednání proběhl screening pro každou vyjednávací kapitolu. Od roku 2000 Ankara a Brusel uskutečňovaly screeningu podobný proces (v souvislosti s celní unií), a proto se v případě některých kapitol předpokládal rychlejší pokrok. Screening by probíhal ve dvou fázích. Během první fáze, tzv. „Analytického screeningu“, Komise vysvětluje své acquis Turecku, zatímco v druhé fázi – „podrobného nebo bilaterálního“ screeningu bylo úkolem Ankary vysvětlit své zákony. Screeningová proces trval do roku 2006.

Když Komise považuje soulad jednotlivých tureckých kapitol za dostatečný, navrhne zahájení jednání o příslušných kapitolách. To znamená, že rozhodnutí o termínu zahájení a uzavření jednání je pro každou kapitolu přijmout

Následující tabulka je předběžným seznamem názvů kapitol (nebude se o nich jednat v tomto pořadí):

Kapitola Stav
1. Voľný pohyb tovaru
2. Voľný pohyb pracovníkov
3. Právo zriaďovania a voľný pohyb služieb Otvorená 3/10/05
4. Voľný pohyb kapitálu
5. Verejné obstarávanie
6. Firemné právo Otvorená 3/10/05
7. Právo duševného vlastníctva
8. Politika hospodárskej súťaže
9. Finančné služby Otvorená 3/10/05
10. Informačná spoločnosť a médiá Otvorená 3/10/05
11. Poľnohospodárstvo a rozvoj  vidieka
12. Bezpečnosť potravín, veterinárna a fytosanitárna politika
13. Rybolov
14. Dopravná politika
15. Energetika
16. Dane
17. Hospodárska a menová politika
18. Štatistika Otvorená 25/06/07
19. Sociálna politika a zamestnanosť (vrátane antidiskriminačnej politiky a rovnosti príležitostí pre mužov a ženy)
20. Podnikanie a priemyselná politika Otvorená 29/03/07
21. Trans-európske siete  Otvorená 19/12/07
22. Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov
23. Súdnictvo a základné práva
24. Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť
25. Veda a výskum Otvorená a zatvorená 12/06/06
26. Vzdelávanie a kultúra
27. Životné prostredie
28. Ochrana spotrebiteľa a zdravie  Otvorená 19/12/07
29. Colná únia
30. Vonkajšie vzťahy
31. Zahraničná, bezpečnostná a obranná politika
32. Finančná kontrola Otvorená 25/06/07
33. Finančné a rozpočtové ustanovenia

nejnovější vývoj

11. prosince 2006 došlo k zmrazení jednání v osmi kapitolách, protože Turecko odmítá otevřít své přístavy a letiště lodím a letadlům z Kypru. V téže době se ministři EU dohodli, že s Tureckem se bude jednat na půdě mezivládní konference.

Turecko odmítá otevřít své přístavy a letiště lodím a letadlům z Kypru
Turecko odmítá otevřít své přístavy a letiště lodím a letadlům z Kypru

Ta má nahradit dosavadní mechanismus rozhovorů na platformě „konferencí o přistoupení“. Francií prosazen přístup se týká i vztahů s Chorvatskem.

Rok 2007 byl pro Turecko volebním rokem, a sám hlavní vyjednavač Ali Babacan připustil, že měl negativní dopad na reformy orientované na EU. Turecko by chtělo v roce 2008 splnit kritéria pro otevření devíti kapitol, a mohlo by být schopné otevřít dalších osm, když už „nebude na stole otázka Kypru“. Otevření kapitol o hospodářské a monetární politice zablokoval v červnu 2007 francouzský prezident Nicolas Sarkozy.

Ankara kromě toho připravuje revizi ústavy a některých článků trestního zákona. Kontroverzním je zejména článek 301. tureckého trestního zákona (urážka turecké národní identity). V únoru 2008 turecký parlament přijal zákon, kterým se vrací před 30 let konfiskován majetek křesťanských a židovských náboženských komunit. Odstranil tím další překážku na cestě k členství v EU. Zákon také umožnil muslimským nadacím přijímat dary ze zahraničí.

V dubnu 2008 komisař pro rozšíření Olli Rehn prohlásil, že Turecko prochází nejkritičtější fází od začátku přístupových jednání v roce 2005. Pokud bude Ankara uspokojivě pokročit, Turecko by podle něj mohlo vstoupit do EU o 10 až 15 let.

členství Turecka v Evropské unii – Evropská unie kritizuje Turecko

Po protestech Evropské unie v souvislosti s násilným chováním policie vůči demonstraci žen v Istanbulu Turecko vyjádřilo lítost nad tímto postupem. Turecký ministr zahraničí Abdullah Gül po včerejším setkání s představiteli EU přislíbil vyšetření incidentů. Unie nejdříve šokovaně reagovala na televizní záběry z demonstrace k Mezinárodnímu dni žen, na kterých policie bila ženy a mladé lidi. Policie při nedělní demonstraci použila slzný plyn a obušky a násilně rozehnala zhruba 500 účastníků. „Byli jsme šokováni záběry policie, jak bije ženy a mladých lidí na demonstraci v Istanbulu. Odsuzujeme všechny formy násilí, demonstrace musí být klidné … Jsme znepokojeni neúměrným použitím síly proti demonstrantům,“ uvedli ve společném prohlášení komisař pro rozšíření Olli Rehn, lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn a britský ministr pro evropské otázky Dennis McShane.
Šéf turecké diplomacie uvedl, že šlo o nepovolenou demonstraci, při které muselo zasáhnout „právo a zákon“. Zároveň však připomněl, že policie by měla při podobných případech postupovat opatrněji.
K události došlo v předvečer včerejších jednání EU s tureckými představiteli o pokroku, který země dosáhla v přípravách na vstup do unie. Unie na Turecko tlačila, aby urychleně podepsalo protokol, který se bude rovnat de facto uznání Kypru – nového člena EU, jehož vládu Ankara už tři desetiletí odmítá akceptovat.

Evropě hrozí nový problém. Do dvou let se objeví stovky islamistů

Během následujících dvou let opustí evropské věznice desítky lidí odsouzených za terorismus, informovala dnes agentura AP. Půjde o více než 200 osob, které z velké části vytvořili první vlnu islámských bojovníků, která proudila do Sýrie a Iráku za snem o vytvoření islámského kalifátu, který teprve vznikal.

Celkem odešlo od roku 2011 bojovat na Blízký východ na straně islamistů zhruba 12.000 Evropanů. Odhaduje se, že asi třetina z nich je opět zpět ve vlasti, kde většina žije zcela svobodně. Někteří čekají na soudní proces, ale většina z nich nikdy nebyla vystavena obviněním kvůli nedostatečným důkazem.

Mnoha dalším úřady v zemích původu či v tranzitních státech zabránili se na Blízký východ dostat. Část jejich své choutky po mučednickém boji v sobě udusila, část se pustila do teroristického boje doma.

Podle Rika Coolsaet, vědeckého pracovníka belgického Institutu Egmont, postupné propouštění odsouzenců bude představovat něco jako další vlnu navrátilců z blízkovýchodního bojiště, kteří představují potenciální nebezpečí pro evropskou společnost.

„Existuje celá řada osobních frustrací a motivací, které dotlačili mládež na cestu k Islámskému státu a kterými bychom se nyní měli zabývat,“ řekl Coolsaet. Podle něj by jinak vzniklo podhoubí pro vypuknutí další spirály islamistického násilí na starém kontinentu.

Systémy reverznej osmózy

Osmóza představuje přirozeně se vyskytující fenomén a jeden z nejdůležitějších procesů v přírodě. Nastává, když slabší fyziologický roztok migruje do silného fyziologického roztoku. Příkladem jsou rohy rostliny, které absorbují vodu z půdy nebo našich kostí, které absorbují vodu z krvi.

Reverzní osmóza odstraňuje rozpuštěné tuhé látky a nečistoty z vody, a to pomocí polopropustné membrány, která umožňuje její průchod, ale nechává za sebou většinu rozpuštěných pevných látek, solí nebo jiných znečišťujících látek.

zpěvačka Michele Henderson – Delsol

zpěvačka Michele Henderson – Delsol pochází z oblasti Karibiku z  ostrova Dominika. Kolem devíti letech začala navštěvovat ve městě Dívčí školu Roseau (nyní Roseau Základní škola).

zpěvačka Michele Henderson – Delsol
zpěvačka Michele Henderson – Delsol

Ředitel školy Patricia Benjamin rozpoznal u Michele její nadějný hudební talent a předložil ji hned na Leng Sorhaindo, řediteli Kairi School of Music (bohužel už neexistuje). Tam jí učil hráč na flétnu a sbormistr Pearle Christian.

Michele Henderson – Delsol - zpěvačka z karibiku
Michele Henderson – Delsol – zpěvačka z karibiku

Díky tomu se připojil do juniorského sboru, kde ztvárnila řadu hlavních rolí v několika muzikálech školy. „Pearle mě opravdu pomohl stát se umělcem,“ říká s láskou o Pearle Christian, který pokračoval s podporou a povzbuzováním Michele při každé příležitosti.

Tom Cruise – herec

Tom Cruise je světoznámý americký filmový herec. Určitě ho zná i vaše babička. Tom Cruise pochází z rozvedeného manželství, jeho otec se k němu v dětství nechoval zrovna nejlépe, i přesto to Tom Cruise dotáhl docela daleko.

Tom Cruise pochází z rozvedeného manželství, jeho otec se k němu v dětství nechoval zrovna nejlépe
Tom Cruise pochází z rozvedeného manželství, jeho otec se k němu v dětství nechoval zrovna nejlépe

V dětství si vštípil myšlenku, že pílí se dostane sám tam, kam chce, i přes svou dyslexii a postavení školního outsidera. Třeba i do Hollywoodu. I přes honosné jméno Thomas Cruise Mapother IV, narodil se jako syn chudého elektrikáře, jehož manželka i s dětmi opustila. To bylo Tomovi dvanáct a rodina, která se často stěhovala, dál blahobytem neoplývala. Naopak, často nebylo ani na vánoční dárky. Jediný syn se tak musel naučit tvrdě pracovat.

Tom Cruise – herec, kterého znáte z mnoha filmů
Tom Cruise – herec, kterého znáte z mnoha filmů

Tom Cruise podobně jako Belmondo hraje sám ve scénách, které by jiní přenechali raději kaskadérům. První manželkou Toma Cruise byla herečka Mimi Rogers. Mimi Rogers seznámila Toma se Scientologii, díky které se zbavil dislexie.

Tom Cruise se narodil 3. července 1962 v Syracuse v New Yorku. Zájem o herectví rozvíjel už na střední škole a stal se slávým díky účinkování ve filmu Riskatní podnik / Risky Business a Top Gun. Později získal Cruise ocenění za svou práci v hitovém filmu Jerry Maguire a Mission: Impossible franchise. O Tomovi Cruise také hojně psaly bulvární média.

Jak je v Austrálii, zkouška života u protinožců

Jak je v Austrálii, zkouška života u protinožců.

Jak je v Austrálii, zkouška života u protinožců
Jak je v Austrálii, zkouška života u protinožců

Austrálie
Pokud si vybereš život u „protinožců“, hned zjistíš, že mnoho věcí vypadá být vzhůru nohama, chladno na jihu, teplo na severu, Vánoce v létě. Nebudeš však dezorientovaný dlouho, přátelskost Australanů ti pomůže cítit se jako doma.

Austrálie, známá svými geografickými divy, je největším ostrovem a nejmenším kontinentem světa. Navzdory své obrovské rozloze má jen 18 milionů obyvatel, z nichž většina žije ve velkoměstech. Podmínky jsou ideální pro každého a zvlášť pro milovníky přírody a sluneční zimy. Budeš mít možnost setkat původních obyvatel, pozorovat koaly a klokani, vidět na vlastní oči Velkou útesové bariéru, prohlédnout si Sydney se slavnou operou a krásným přístavem. Austrálie je rájem pro mladé lidi, kteří hledají dobrodružství. Podnebí přeje sportem jako plavání, surfování, potápění, cyklistika, pěší turistika, tenis, horolezectví. Australané jsou sportovně založený národ.

školský systém

Tak jako státní i soukromé školy jsou akreditované australskou vládou. Aby se zajistila co nejvyšší úroveň, jsou pravidelně monitorovány státními orgány.

Rozlišujeme dvě kategorie škol: 1. státní

soukromé
Státní školy jsou spravovány a personální vybavené Ministerstvem školství. Většina z nich je koedukační (chlapci + dívky).
Soukromé resp. nestátní školy jsou v soukromém vlastnictví a správě v souladu se státními omezeními. Nazývají se soukromé, nezávislé, katolické nebo gymnázia. Tyto školy mají často silné zaměření na určitou náboženskou oblast. Nabízejí také širokou možnost volby (koedukace nebo čistě dívčí / chlapecké školy, denní docházka nebo internátních typ) a doplňkových služeb (předmětové poradenství a podpora mezinárodní studenty, velký výběr mimoškolních aktivit …). Angličtina a dějiny Austrálie jsou povinné, ostatní předměty si může student zvolit (obvykle 4). Školní systém vychází z britského modelu a má vysoký standard. Na školách je zažité nošení uniforem.

typy škol

Juniorská střední škola (ročník 8 -10)

Studenti jsou ve věku 12 – 15 let. Všichni studují angličtinu, matematiku, vědu a společenskou nauku. Každý předmět učí jiný učitel. Rovněž jsou určité volitelné předměty jako sport, hudba, umění, jazyky, počítače, ekonomie apod.
Seniorská střední škola (ročník 10 – 12)

Studenti jsou ve věku 15 – 17 let a rozhodují se pro vědecký, přírodovědný nebo humanitní směr. Volí všechny předměty svého studia, konkrétně pět nebo šest předmětů ze seznamu, který obsahuje angličtinu, anglickou literaturu, hudbu, geografii, dějepis, ekonomii, biologii, fyziku, chemii, algebru, trigonometrii, geometrii, počty, počítače, účetnictví, umění, lidskou biologii a mnoho jazyků.

zkoušky

Na konci 12. ročníku na seniorské střední škole studenti absolvují terciární vstupní test z předmětů, které studovali. Výsledky jsou zkombinovány s bodovým ohodnocením ze školy a určují tzv. terciární vstupní skóre, které využívají univerzity, při přijímání studentů na studium.