Dr. McCullough – O efektivní léčbě covidu a rizicích vakcín proti covidu

Dr. McCullough – O efektivní léčbě covidu a rizicích vakcín proti covidu
Dr. McCullough – O efektivní léčbě covidu a rizicích vakcín proti covidu

Alex: Ahoj všichni, tady je Alex Newman z New American, pokračujeme v našem seriálu, kde jsme vám přinesli velké množství lékařů, o kterých bohužel neslyšíte v mainstreamových médiích, ale mají důležité a cenné informace ke sdělení. A my si myslíme, že vy jako pacienti a jako někdo, kdo je rovněž zachycen v covidové pandemii a celé téhle hysterie s tím spojené… zasloužíte si slyšet celou škálu názorů. Dnes máme pro vás velice speciálního hosta, kterým je Peter McCullough, který má víc jmen a titulů u jména, než byste si kdy uměli představit. Je rovněž svým způsobem unikátní, on dělá tu práci osobně, on léčí pacienty s covidem, a už nějakou dobu je léčí. Má nějaké velmi zajimavé léčebné postupy, má dokonce magistra z veřejného zdravotnictví, samořejmě má medicinský titul, je profesorem medicíny na Texaské ANM, je rovněž velmi široce publikován, jmenovitě prestižní lékařský časopis, jeho práce se tam objevila, má více než 1000 zveřejněných článků a má víc jak 600 citací v národní lékařské knihovně, více než kdokoliv jiný v jeho oboru. Byly mu uděleny neuvěřitelné ceny, máme dnes neuvěřitelného hosta. Doktore McCulloughu, děkuji, že jste tady s námi. Pro začátek nám řekněte o svých zkušenostech s léčbou covidových pacientů. Jaké to bylo, vidíte úspěch?

Dr. McCullough: Děkuji Alexi za pozvání do pořadu a dovolte mi prohlásit, že tyto názory jsou pouze moje, a ne nezbytně názory jiných nebo mých institucí (kde pracuji). Přesměroval jsem celou svou akademickou kariéru na covid, když v loňském roce udeřil, protože jsem opravdu viděl prázdné místo. Bylo vytvořeno nesmírné úsilí, aby byly zachráněni pacienti v nemocnicích, byli to všichni lékaři na palubě, ale pro pacienty s covidem-19 mimo nemocnici nebylo opravdu nic. Takže provedl jsem odvážné prohlášení velmi brzy v březnu, řekl jsem, že hospitalizace s covidem-19 a umrtí jsou oba špatné výsledky.

Dám dohromady tým lékařů a vymyslíme, jak zastavíme ty hospitalizace a úmrtí. A to jsem udělal. Dali jsme dohromady tým lékařů, amerických a italských lékařů, publikovali jsme naše první zjištění v Journal of medicine v roce 2020, stále je to nejvíce stahovaná a používaná stať ohledně covidu v celém American Journal of Medicine a následná studie v Cardio Vascular Medicine ve zvláštní příloze v prosinci 2020. A tyto dvě statě unikátně učily lékaře, jak léčit pacienty s covidem-19 mimo nemocnici, byly spojeny se snížením hospitalizací a úmrtí o 85 % a je to postaveno na předpokladu, že nemámé velké randomizované studie. Nebudeme je mít. Nebudeme mít postupy, ty připravit trvá roky, toto je smrtelná virová infekce, léky jednotlivě nezabírají, tak jako u akutních HIV, hepatitidě C a jiných virových nemocí, musíme použít několik léků v kombinaci. Zjistili jsme že to chce 4-6 léků v kombinaci, využili jsme malých klinických studií a pozorovací studie, s identifikovaným přínosem při akceptovatelné bezpečnosti.

Alex: Řekněte nám prosím něco víc o tomto postupu. Zmiňoval jste 4-6 léků v kombinaci, o jaké léky se jedná a jak to funguje, že léčí lidi, a proč toto není široce diskutováno v televizi, proč to není na titulní straně všech novin? Lidé umírají a přitom vy máte návod, jak pomoci.

Dr. McCullough: Je naprosto zásadní, abychom tuto informaci dostali ven, byl jsem pozván, abych svědčil v americkém senátu, 19. listopadu minulého roku jsem svědčil v texaském senátu, senátu Nového Hampshiru, na valném shromáždění v Colorádu. Vlády se vlastně snaží dostat přes mediální blokování ohledně včasné léčby a dostat informace k pacientům. Americká asociace lékařů a chirurgů publikuje průvodce domácí léčbou Covidu, je to Američany nejčastěji stahovaný zdroj o covidu, v loňském roce byl stažen více jak 500.000 krát, použit byl mnoho milinokrát pro účely včasné léčby.

Současný stav postupu zahrnuje následující: Pro osoby starší 50 let se zdravotními problémy, a pro mladší lidi se závažnými příznaky, tzn. asi čtvrtina doslělých, kteří potřebují léčbu, by měla dostat infuzi monoklonální protilátky, schválené pro nouzové použití, a v současné době je na trhu produkt od Regeneronu, je to kombinace dvou protilátek, Casirivimab a Imdevimab, je to kombinační produkt, infuze trvá asi hodinu, pacienti jdou domů a potom můžeme začít s tím, čemu říkáme sekvenční multiléková terapie.

Používáme bioceutické přípravky, které mohou pomoci každému a zahrnují vitamín C, vitamín D, zinek, kvercetin. Tyto vitamíny neléčí, ale jsou považovány za prospěšné, zcela jasně jejich nedostatek je spojen se zvýšeným rizikem. Takže proč ne, my je používáme. A pak používáme intracelulární antiinfekční látky, takže kombinace, hydroxichlorochi – nejvíce studovaná intracelulární antiinfekční látka, plus Doxycycline nebo Azythromycin nebo dalším je Ivermektin plus jedno z těch dvou antibiotik.

A mimo Spojené státy existuje orální antivirotikum, schválené agenturou pro léčbu covid-19, and to je Favipyravir, je používán v Rusku, Pákistánu, Indii, Japonsku a jinde. Jakmile pokryjeme intracelulární antiinfekční látky, používáme vdechovaný Budesonid. Randomizovaná studie v UK, které se říká studie STOIC (Sterioids in Covid). U závažnějších symptomů používáme orální Prednisone jako u běžného astmatu… a speciálně Covid 19 způsobuje krevní sraženiny, tak používáme plnou dospělou dávku Aspirinu u každého pacienta, a pak můžeme použít pokročilejší ředění krve jako intravenozní nízkomolekulární Heparin nebo antikoagulanty.

A nakonec máme klinickou studii u léku, kterou jsme začali a provádíme už asi 30 dnů, který se jmenuje Colchicine. Ukázalo se, že ve velké studii v Kanadě zvaném Corona Trial na více jak 4000 pacientech měl významné snížení hospitalizací a úmrtí. Takže začali jsme infuzemi s monoklonálními protilátkami, následovně intracelulárními antiinfekčními látkami, kortikosteroidy a Colchicinem, a pak antitrombotickými léky. Zní to jako hodně, ale zkušení lékaři jsou schopni to udělat. Může to být provedeno pomocí telemedicíny a tento postup zachránil tisíce životů a ušetřil miliony hospitalizací.

Alex: Páni, myslíte, že došlo ke zbytečným úmrtím v důsledku řekněme špatné rady vládních institucí ve Spojených státech nebo v jiných zemích? Pokud by tyto postupy byly více využívány a doporučovány, zachránili bychom více životů?

Dr. McCullough: Svědčil jsem v americkém senátu 19. listopadu, protože mějte na paměti, že neustále přichází nové informace a některé věci nebyly známy tehdy v březnu. V podstatě já a ostatní jsme si to nedali dohromady až do dubna nebo května a trvá to nějakou dobu, než se to vydá. 19. listiopadu jsem odhadl, že bychom bývali mohli zachránit asi polovinu životů. Dnešní odhady jsou, že jsme mohli zachránit až 85 % životů, o které jsme přišli, s tím, čemu se říká sekvencovaná orální multiléková terapie.

Alex: Ó můj Bože, to je neuvěřitelné. A teď slyšíme hodně od institucí, Bidenova administrativa právě oznámila $3 miliardový program, kde budou propagovat ty vakcíny, tedy oni jim říkají vakcíny. My jsme hovořili s některými lékaři, kterým se nelíbí použití tohoto termínu. Jaký je váš názor na ty takzvané vakcinace proti covidu? Je to moudrá věc, je to pro každého? Pro určité vysoce rizikové skupiny? Co když už jste měl covid, co si o tom myslíte?

Dr. McCullough: V naší stati z prosince 2020 jsem publikoval obrázek, který byl ukazován stále dokola, jmenuje se 4 piliře odpovědi na pandemii. První pilíř se jmenuje kontrola nákazy, roušky a lockdowny, strávili jsme na tom hodně času. Včasná léčba, o které jsme právě hovořili, což byl opravdu ten chybějící pilíř, pokud bychom strávili čas u nemocných pacientů, to by mělo největší hodnotu z hlediska veřejného zdraví.

Třetí pilíř je nemocniční péče, tam jsme dělali to nejlepší, co jsme mohli, ale nejvíce úmrtí jsme měli tam. Posledním pilířem jsou vakcinace. V USA se stalo, že instituce veřejného zdravotnictví se rozhodly, že budou propagovat sociální rozestupy, kontrolu pacientů a jen držet populaci, aby čekala na vakcínu. Nebyly žádné aktualizace léčby, ani u hospitalizovaných pacientů nebo pacientů mimo nemocnici.

Neslyšíme nic o nemocných pacientech, jen slyšíme o rouškách, lockdownech a čekání na vakcínu. Vakcíny jsou široce propagovány daleko za hranici regulatorní vědy. Víme, že vakcíny byly inzerovány v rádiu dokonce před tím, než byly ukončeny klinické zkoušky. Slyšeli jsme to v telefonních linkách Walgreens a CVS, což je vlastně v rozporu s regulatorními zákony.

Produkty, které podléhají schválení, musí být schváleny FDA před tím, než mohou být jakkoliv inzerovány. Když přišli pro schválení, dostali autorizaci pro nouzové použití, což je jiné než plné schválení. Nouzové schválení znamemá, že produkt může být použit podobně jako monoklonální protilátky, ale vlády neposkytují žádné garance bezpečnosti ani účinnosti – nic. Takže tyto produkty tady jsou, CDC mluví v tomto zcela jasně, jsou zcela dobrovolné, zcela dobrovolné.

Nikdo není povinen si dát tyto vakcíny, pouze pokud tak chtějí učinit. A myslím, že velká obava je z toho, že jsme neměli férovou rovnováhu u vakcín s ohledem na účinnost a bezpečnost. A možná je možné na vládu pohlížet jako, že není zrovna férovým zprostředkovatelem informací pacientům. Takže v randomizované klinické studii, v obou skupinách, ve skupině vakcíny i ve skupině placeba, míra nakažlivosti virové infekce byla méně jak jedno procento.

Je velmi těžké pro kohokoliv pochopit jakékoliv pravděpopdobnosti pod jedno procento. Jakmile jste pod jedním procentem, je těžké vyvodit, že jste o dost lepší, když jste pod jedním procentem. Takže první bod je, že v průběhu dvou měsíců, všechno bylo méně jak jedno procento. Lidé se mě ptají: Dr. McCulloughu, jaké budou dopady pro veřejné zdraví? Já řekl: sledujte vědu, bude to méně jak jedno procento. Bylo to méně jak jedno procento v klinických studiích, samozřejmě, že to bude méně jak jedno procento v praxi. Další dotaz, na který se ptají: Dr. McCulloughu, zabrání vakcíny onemocnění covidem-19?

V klinické studii byla účinnost vakcín 90 %, ale my víme, že v klinických studiích pacienti nebyli zaslepení, oni věděli, jestli berou vakcínu nebo placebo, a to kvůli vysoké míře reakcí na vakcínu v rameni, kam byla vpíchnuta… ta míra byla kolem 80 %. Takže z toho důvodu daleko méně pacientů ve skupině s vakcínou přišlo s tím, že mají podezření na infekci, protože měli pocit, že jsou chráněni.

Co vidíme dnes ve skutečných datech ze světa, například z Dánska, a jinde, klinické studie, ve studiích, které jsou o moc větší než studie pro individuální vakcíny, vidíme, že účinnost mRNA vakcín je kolem 70-90 %, účinnost adenovirových vakcín AstraZeneca a J&J, které byly pozastaveny nebo staženy na většině trhů, se účinnost blíží 60-70 %. To není špatné. Vakcína na chřipku je efektivní kolem 30-40 %. Takže to jistě není špatné. Ale nechci, aby si lidé mysleli, že po vakcinaci budou chránění před covidem-19.

Alex: Ano, opravdu. Pokud jde o rizika, slyšíme hodně o datech, která přichází do VAERS – databáze federální vlády pro sběr dat o vedlejších účincích vakcín. Chápu to tak, že tam se dostane pouze zlomková část všech reakcí, ale my už jsme viděli několik tisíc úmrtí, která byla nahlášena, která byla aspoň spojená, ne nezbytně prokázaná v důsledku očkování. Ale co si myslíte o rizicích, jsou zlehčována? Dokážeme něco poznat z dat, které přichází do systému VAERS? A doporučoval byste lidem věnovat pozornost těmto rizikům? A u tohoto tématu, máte pocit, že pacienti získávájí skutečný informovaný souhlas? Objasňují lékaři potenciální rizika vakcín pacientům způsobem, který je z vašeho pohledu adekvátní?

Dr. McCullough: Řekl bych, že když FDA hodnotí léčivé preparáty nebo jiné biologické preparáty, existují dva způsoby určení příčinné souvislosti, jeden je od místního lékaře a pak sponzorem výrobce produktu. FDA nějak nelpí na kauzalitě, upřímně FDA nerozlišuje, jestli si někdo myslí, že úmrtí bylo v důsledku produktu. Ale u typického nového léku, u přibližně pěti úmrtí, neobjasněných úmrtí, dostaneme varování v černém rámečku, posluchači to mohli vidět v televizi „může způsobit smrt”.

A u asi 50 úmrtí u nového produktu je stažen z trhu. Takže máme nějaké precedenty u vakcín. U pandemie prasečí chřipky v roce 1976, se snažili naočkovat 55 milionů Američanů. V roce 1976 tam bylo 500 případů Guillainova–Barrého syndromu, což je stoupající paralýza z nohou směrem vzhůru, a 25 úmrtí a program byl ukončen. U 25 případů smrti. Víme, že ročně u vakcíny proti chřipce, u několika výrobců, 195 milionů lidí očkovaných, je oznámeno kolem 20 až 30 úmrtí prostřednictvím VAERS systému.

Ve Spojených státech dnes máme plně naočkovaných přibližně 77 milionů a máme 2 602 úmrtí. Takže to je bezprecedentní, kolik úmrtí se nakumulovalo. Předchozí studie uvádějí, že do VAERSU se hlásí pouze 1-10 % všech nepříznivých efektů, a to z několika praktických důvodů. Zaprvé – je k tomu zapotřebí zdravotnický pracovník, který může vstoupit do systému, nebo známý, který zavolá zdravotníkovi, aby tam udělal záznam. Většina úmrtí se objeví v první, druhý a třetí den, takže jsou oznámeny zdravotnickým personálem. Některá se stanou přímo ve vakcinačním centru, takže zdravotnící se cítí velmi zodpovědní a ihned to ohlásí.

Mnohdy jsou oznámeny sestrami z domovů pro seniory nebo sestrami, které vidí pacienty na JIP, kde jsou pacienti prohlášeni za mrtvé nebo prodělali resuscitaci a zemřeli. Takže to se akumuluje první, druhý a třetí den. CDC 8. března oznámilo na svém webu bez větších fanfár, že revidovalo 1600 úmrtí s nejmenovanými lékaři FDA a naznačili, že ani jedno úmrtí nebylo kvůli vakcíně.

Myslím, že to vzbudilo obavu v akademické komunitě, já jsem předsedal a účastnil se tuctů rad pro sledování bezpečnosti dat a výborů klinických výsledků, mohu vám říct, že tento typ práce by trval mnoho měsíců, aby zrevidovali veškeré laboratorní výsledky, protokoly o úmrtí a všechny okolnosti. Je nemožné, aby nejmenovaní regulatorní lékaři bez jakékoliv zkušenosti s Covidem-19 prohlásili, že žádné z těchto úmrtí nebylo spojeno s vakcínou.

Myslím, že to bylo zametání, jak jsme viděli jinde, existuje Iniciativa důvěryhodných zpráv, což je velmi důležité, aby Američané pochopili, která byla oznámena 10. prosince, a je to koalice všech hlavních médií a vládních zainteresovaných stran ohledně vakcinace, kde oni nedovolí proniknout jakýmkoliv negativním informacím do populárních médií, protože oni mají obavu z pochybností u očkování.

Pokud by Američané měli jakoukoliv férovou vyváženost ohledně bezpečnostních událostí, tak by prostě dobrobvolně nepřišli a nenechali se očkovat. Takže ta Iniciatova důvěryhodných zpráv je skutečně problematická. Máme rekordní počet úmrtí, každý den se objevují nová, můj profesionální názor je, že nejbezpečnější vakcína byla J&J, a ta byla stažena kvůli velmi vzácným krevním sraženinám, měli jsme očkovaných 7 milionů lidí, ale odhady pro další dvě vakcíny jsou hrozné, ty míry počtů sraženin jsou pravděpopdobně 30 krát vyšší než u J&J a stále přibývají. Mnoho Američanů nechápe, jak úzce spojení jsou ti zainteresovaní.

Národní zdravotnický institut je spolumajitelem patentu Moderny. Oni mají finanční zájem na tom, aby ty vakcíny běžely dál. Takže, vláda USA provedla rozhodnutí spolu se CDC, NIH, FDA, velkými farmaceutickými firmami, WHO, Nadací Gatesových, oni se zavázali, že provedou masovou vakcinaci jako řešení pandemie Covid-19. A my budeme v historii svědky toho, co se stane. Máme před sebou největší počet úmrtí na vakcíny, desetitisíce hospitalizací, vše v souvislosti s očkováním, a které rostou.

Alex: Páni, tohle je vážný problém a my jsme měli zkušenost sami, dělali jsme rozhovor s mnoha lékaři a kdykoliv lékař vznese dotaz nebo obavu kolem vakcín, tak jsou ty věci cenzurované, jsou staženy, dostáváme upozornění. Myslel byste si, že lékaři bude umožněno vyjádřit svůj profesionální názor, aniž by byl cenzurován lidmi v Silicon Valley, ale evidentně to už se neděje a ve zdůvodnění toho, proč to stahují, říkají, že to odporuje tomu, co řekla Světová zdravotnická organizace. Takže to je velmi znepokojující. Pane doktore, dle vašeho názoru, jak to bude dál? Slyšíme protichůdné názory, někteří lidé říkají, že to tak zůstane navždy, budeme muset změnit všechno, měli jsme Klause Schwaba ze Světového ekonomického fóra, který řekl, že čas se bude měřit jako před koronavirem a po koronaviru, že si musíme zvyknout na nový normál. Existuje z toho cesta ven? Jsme v tom uvězněni napořád? Budeme všichni muset nosit roušky a dodržovat sociální rozestupy, jaký je nejrozumnější přístup pro tvůrce politik a pro občany, abychom se dostali z tohoto nepořádku?

Dr. McCullough: Dříve nebo později si podle mě prostě uvědomíme, že covid-19 je jako jakékoliv jiné respirační onemocnění. Je to jako chřipka, pneumokokové zápaly plic, stafylokokové zápaly plic. Že si to uvědomíme, budeme to léčit mimo nemocnice a budeme držet věci pod kontrolou.

Naštěstí v USA včasná léčba byla zahájena ve 4. čtvrtletí 2020, viděli jsme současné skutečné zřetelné snížení u nových případů, hospitalizací a úmrtí. Jediná věc, kterou mohou udělat, je včasná léčba. Zřetelně snižuje šíření, protože snižuje infekční dobu ze dvou týdnů na asi 4 dny, a umožňuje to některým domácí léčbu. Takže oni nejdou a nešíří to všude kolem, než jsou hospitalizovaní.

Mohu vám říct, že v mé nemocnici bychom typicky měli 150 případů, možná 200, teď máme 25. Je to báječné, jsme na ustálené úrovni. V USA máme 45-60 000 nových případů denně. Tohle je ale nafouknuté, protože laboratorní čísla, která jsou pozitivní, zahrnují bezpříznakové testování. To je důležité, aby lidi pochopili. Při bezpříznakovém testování je naprostá většina těchto pozitvních testů falešně pozitivní. Ty testy nebyly nikdy povoleny FDA pro bezpříznakové testování. Podle mě by toto testování mělo být zakázáno, měli bychom přestat testovat sportovce a trápit lidi s bezpříznakovým testováním při cestování.

Ty testy byly pouze schváleny FDA, nebo vlastně spíše povoleny FDA, pro testování akutně nemocných osob. Ale myslím, že bychom si měli prostě uvědomit, že to tady bude, a doufejme, že nedostaneme další velkou vlnu. Právě v teď v Indii vidíme tsunami, Indie je alarmující, předpovídám úplnou zdravotní kalamitu v Indii. Ty křivky jdou strmě nahoru, množství infikovaných lidí je enormní, teď máme zprávy z UK, kde bylo očkováno velké množství lidí, oni očekávají 60- 70 % covidu u plně očkovaných pacientů.

A já jsem určitě tyto případy měl ve své klinické praxi, asi 60 % mých covidových pacientů, o které jsem se staral poslední dva týdny, bylo plně očkováných, a ten syndrom nevypadá nijak jinak. Takže bohužel ta vakcína je částečně účinná, což jsme věděli z klinických studií, ta vakcína má bezpečnostní problémy, což jsme věděli z klinických studií a nyní to víme ze systému VAERS CDC.

A vaši posluchači by měli Alexi vědět, že existuje výborný nástroj, který se jmenuje OpenVAERS.com a ten dává týdenní aktualizace bezpečnostnách dat. To je jediné místo, kde Amerika, tvůrci politik a jiní dostanou férový přístup k pochopení bezpečnosti, protože my máme víc jak 80 vysokých škol, které oznámily povinné očkování, máme zaměstnavatele a jiné, a jediný způsob, jakým tyto organizace mohou vidět dopady těchto rohodnutí, je jít na openVAERS.com a prohlédnout si bezpečnostní data.

Alex: Děkuji za sdílení. Má poslední připravená otázka je, co si myslíte o původu tohoto viru, slyšeli jsme protichůdné informace. Původně to mělo být z netopýra na tržišti v Číně, teď dokonce i vládní představitelé říkají, že to mohlo uniknout z laboratoře ve Wuhanu. Máte k tomu nějaké postřehy, vím, že jste to studoval a vy jste s tím i pracoval, viděl jste něco takového předtím? Myslíte si, že je to přirozené, nebo to bylo vytvinuto? Co si o tom myslíte?

Dr. McCullough: Jsem obeznámen s klinickým podpisem viru, kde to způsobuje znatelné zvýšení určitých unikátních zánětlivých faktorů. Faktorů srážlivosti krve, snižuje to počet lymfocytů. Víme, že kód viru, nebo část toho kódu, kterou chtěli použít v australské vakcíně, přeměnil HIV testy na pozitivní u Australanů. To víme jistě, to bylo publikováno. Nejlepší, co z toho mohu vyvodit, je, že se zdá, že tento virus byl vyroben. Nemohu to dokázat, nejsem expert, měl jsem příležitost spolupracovat s Peterem Bregginem, který vydává novou knihu „My jsme kořist”. Myslím, že má víc jak 400 odkazů a můžete si je velmi pozorně přečíst. Dr- Fauci byl na místě činu o dva roky dříve v Národní virologické laboratoři ve Wuhanu.

Myslím si, že historici a novináři jako vy to poskládají a uvědomí si, že to byl pravděpodobně bioterorismus, který se nepovedl. Testovací trubička se někde rozbila, někdo se nakazil a pak šel na rybí trh a rozšířilo se to tam, ale co je zajímavé, že my jsme na konci toho bioterorismu. Původní wuhanský kmen viru zvaný divoký typ kmenu, který zasáhl Ameriku na začátku, je prakticky pryč.

Podle posledních odhadů CDC z konce března tady máme 14 různých zmutovaných kmenů a ten nejčastější je anglická varianta. Divoký typ je prakticky pryč. Vakcíny jsou vyvinuty pro původní wuhanský divoký typ viru. Takže vakcíny mají velmi omezenou imunitu. Jsou pouze proti spike proteinu, to je velmi důležité.

Není tam žádná imunita proti nukleokapsidové polymeráze, vypadá to na velmi nízkou buněčnou nebo přirozenou imunitu. Je to zkrátka pomíjivá ochrana protilátek vysokého spike proteinu, kterou se tyto vakcíny pokouší lidem nabídnout. Vaši posluchači by měli vědět, že nejvíc imunní jedinci, nejbezpečnější jedinci jsou ti, co se vyléčili z covidu. Zdá se, že pacienti vyléčení z covidu mají robustní, kompletní a trvalou imunitu. Podobně jako u SARS 1, který je velmi podobný SARS 2. Imunita tady je minimálně 17 let.

Takže několik věcí, které byly špatně provedeny v regulatorní oblasti, což je velmi znepokojivé, je, že z klinických studií FDA, Moderna, Pfizer, J&J, AstraZeneca, striktně vylučují všechny, kdo již prodělali Covid. Podezřelé na vyléčení z Covidu, ty co měli pozitivní protilátky na Covid v případě zkoušky Pfizeru, těhotné ženy, ženy s potenciálem otěhotnění, a pokud se tohle stane u klinických studií, nikdy nepoužijeme tyto nové produkty u těchto skupin pacientů, protože to u nich nebylo studováno. Neznáme bezpečnost a účinnost. Takže v den, kdy tyto vakcíny byly schváleny, a regulatorní agentury doporučily ano, těhotné ženy, nechte se očkovat, mladé ženy, nechte se očkovat, vyléčení z covidu, nechte se očkovat. Wow, že jsme ale překročili regulatorní hranici…

Takže někdo řekl, že tyto vakcíny budou bezprostředně schválené, doufám že ano, protože pak můžeme FDA hnát k zodpovědnosti a říkat: počkejte, přece nemůžeme nechat očkovat těhotné ženy, nemůžeme to udělat ženám s potenciálem otěhotnění. U vylečených z covidu zcela jistě ne a neexistuje jediná studie, která by ukázala, že vyléčení z Covidu by mohli mít užitek z vakcíny, ani jediná studie, a existují dvě studie, které ukazují, že očkování pacientů vyléčených z Covidu jenom způsobuje problémy.

Mají 2-3x vyšší míru negativních účinků než u Covid najivních pacientů. Takže my plýtváme vakcínami u pacientů, kteří covid prodělali, oni jsou ti nejlépe imunitně chráněni lidé ve společnosti. Pokud budou existovat pasy, tak zotavení z covidu by měli mít zlatý pas, zatímco všichni ostatní by možná měli mít modré pasy. Je směšné, aby se vyléčení z Covidu strachovali, nosili roušky. Všiml jsem si v průběhu Super Bowl, že oznámili, že na stadionu mají asi 100 očkovaných zdravotníků.

Já jsem řekl, proč tam nemají vyléčené z Covidu, ti nemohou nikoho infikovat, nemohou to od nikoho dostat, takže to něco naznačuje, že je tady nějaký plán s covidem neukázat pacienty nemocné s Covidem-19, nenabízet jim jakoukoliv léčbu, a pak když se vyléčí z Covidu-19, nijak to nevyzdvihnout.

Alex: To vážně nutí k zamyšlení, dr. McCulloughu. Moc vám děkuji. Než se rozejdeme, nemáte nějaká závěrečná moudrá slova pro naše diváky? Jak se s tím obyčejný člověk má vyrovnat, nemáte nějaké užitečné zdravotní tipy? Většina našich diváků nejsou vědci nebo lékaři, oni nebudou číst vědeckou literaturu, ale existuje webová stránka, kde se lidé o vás mohou více dozvědět a zjistit, na čem pracujete?

Dr. McCullough: Ano. Nejcennější zdroj v zemi v tuto chvíli je web Asociace amerických lékařů a chirurgů (AAPS), plně podporují a doporučují včasnou léčbu Covidu-19, mají aktualizovaný zdravotní postup, který pacienti mohou sdílet se svým lékařem, mají seznam lékařů a zdravotních center po celé zemi, a pokud pacienti nemohou získat léčbu od svých lékařů, mohou použít přístup ke službám k telemedicíny, v zadu v průvodci mají dokoce i lékárny po celé zemi, které mohou pacientům léky poslat do druhého dne, ale pacienti s vysokým rizikem, asi tak 25 % dospělých, by měli být léčeni, aby zabránili hospitalizaci a úmrtí.

Měli bychom přemýšlet o Covidu-19… tohle je o přežití, to je válka, nebudeme čekat na velké randomizované studie, které nejsou ani plánovány, nebudeme čekat na FDA nebo NIH, aby nám řekli, že můžeme léčit pacienty. My vždy léčíme pacienty dlouho před tím, než existují jakékoliv postupy. Nikdy jsem nečekal na FDA, aby mi řekl cokoliv, co bych měl udělat.

FDA je kontrolní indikátor toho, co se děje, NIH není ani organizace provádějící léčbu. Nikdy bych nečekal na NIH, abych někoho mohl léčit. Takže já si myslím, že co se stalo v USA, je, že lékaři se začali bát. Strach v průběhu roku vytvořil všemožné znepokojivé uvažování. Existují lékaři, kteří řeknou pacientům, že neexistuje léčba Covidu-19. Není to pravda. Existují lékaři, kteří řeknou, já neléčím Covid-19, to je jejich výlučné právo, ale měli by ho odkázat k lékaři, který léčí Covid-19. Existují lékaři v USA, kteří dávají pacientů radu, že těhotné ženy by se měly nechat očkovat, bez jakýchkoliv dat o bezpečnosti a účinnosti.

Lékaři by to nikdy neudělali u nového léku. Nikdy. Jsou lékaři, kteří řeknou pacientovi vyléčenému z covidu, aby se nechal očkovat. Nikdy by to neudělali na základě dat. Neudělali by to. Takže máme lékaře, kteří se v tuto chvíli vykolejili. Literatura je vykolejená, klinická praxe je vykolejená a my to musíme napravit. V tuto chvíli je očkovací program dobrovolný, a to je jeden z problémů… měl by být na lékařský předpis, protože bychom alepoň pak mohli na lékaře tlačit ohledně bezpečnosti, účinnosti a zodpovědnosti. Když nyní pacienti podepisují souhlas s vakcinací, poskytují právní imunitu výrobcům a osobám, které podávají vakcíny. Těhotné ženy se vzdávají všech svých mateřských práv plodu, to je neobvyklé. Na koho se to však Alexi nevztahuje, jsou agentury a osoby, které potenciálně nutí lidi k tomuto očkování.

Vzpomeňte si, CDC říká, že si můžete vybrat, ale jakmile řekneme, že aby mohly děti chodit do školy a lidi do práce, musí podstoupit očkování… to je buď tlačení, donucování nebo strach z represí. A to je porušení veškerých forem medicínské etiky, porušení Norimberského kodexu, Belmonstké zprávy, porušuje to principy (tělesné) autonomie. Myslím, že dlouhá ruka zákona se vyřádí na těch entitách, které budou nutit lidi do masové vakcinace proti jejich vůli s vakcínami s nouzovou autorizací nebo i se schválením FDA. My nenutíme svědky Jehovovy k transfuzím krve, nenutíme lidi dělat věci proti jejich vůli, pokud podle zákona nepředstavují bezprostřední nebezpečí.

To znamená, že bychom mohli donutit pacienta s tuberkulózou opustit pracoviště a donutit ho k léčbě. To bychom mohli udělat. Ale bezpříznaková osoba by za žádných okolností nemohla být považována za bezprostřední riziko Covidu-19.

Alex: Doktore McCulloughu, to bylo fantastické. Jsme vám velmi vděční za vaši práci. Přátelé, tohle jsou důležité věci, naše životy jsou na doslova na hraně. A tohle bohužel neslyšíte na mnoha místech, kde byste očekávali pravdivé a přesné informace. Takže doufám, že budete sdílet a podíváte se na stránky Asociace amerických lékařů a chirurgů. Měli jsme zde hodně jejich lidí jako hosty, je to fenomenální organizace a oni skutečně důkladně hledají pravdu.

Stejně tak jako dr. McCullough a stejně tak mnoho dalších. Bohužel nejsou slyšet tak hlasitě a jasně, jak by měli být. Takže přátelé doufáme, že to budete sdílet se svými přáteli, rodinou, sousedy a možná i svým lékařem. Tohle jeden z největších expertů na světě. Byl na toto téma publikován více než kdokoliv jiný v oboru, a slyšeli jste, co řekl, hlasitě a jasně. Takže přátelé, děkuji za sledování, za sdílení, děkuji za to, že s námi zůstáváte a Bůh vám všem žehnej.

Překlad: Jozef
Titulky: David Formánek

Dr. Carrie Madejová: Pravda o covid injekcích & Jaký je skutečný účel očkovací kampaně

Dr. Carrie Madejová: Pravda o covid injekcích & Jaký je skutečný účel očkovací kampaně
Dr. Carrie Madejová: Pravda o covid injekcích & Jaký je skutečný účel očkovací kampaně

Stew Peters: Dr. Carrie Madejová je odbornice na interní medicínu a má více jak 20 let zkušeností v oboru medicíny. Vystudovala medicínu v Kansas City a teď je tu s námi. Dr. Madejová, děkuji vám, že jste tu s námi, vážíme si toho.

Dr. Madejová: Děkuji Stew, je mi potěšením.

Stew: Hodně se vyjadřujete ke covidu-19, a veřejně varujete lidi před těmito injekcemi, kterým se nepravdivě říkají vakcíny. Jsme svědky nebývalého množství poškození a úmrtí z těchto injekcí. Očkování proti prasečí chřipce zastavili kvůli 25 úmrtím, a přitom nyní v důsledku této injekce máme více jak 5100 hlášených úmrtí nebo poškození. Podle studie z Harvardu se do systému VAERS hlásí pouze 1 % nebo méně, a přesto média a zvolení zástupci, faráři a ostatní vlivní lidé nadále tuto injekci prosazují, jakoby očekávali, že nebudu věřit tomu, co vidím, nebo co slyším. Mám pocit, že žiju v nějakém bizarním světě. Pokuste se nám to nějak objasnit… zaprvé, co jsou tyto injekce?

Dr. Madejová: Tyto injekce používají genetickou modifikaci. Jde o upravenou mRNA neboli syntetickou RNA. Není to z přírody. Programují vaše tělo, aby si tvořilo protein. Tohle nikdy předtím v historii lidstva nebylo provedeno. Nikdy předtím z nás neudělali továrny, které v těle tvoří tyto syntetické proteiny. A Pfizer a Moderna používají ještě jinou naprosto novou technologii pro lidstvo. A tím jsou nanolipidové částice, které obalují tento cizí povlak, a myšlenka je taková, že musí potlačit náš imunitní systém, aby naše imunita ten povlak nezničila, Na jak dlouho naši imunitu potlačí? Nikdo to neví… nejsou žádná dlouhodobá data.

Ty částice potlačí imunitní systém a slouží jako systém na dodávku léků na požádání. Problém s tou novou technologií je ten, že je velmi syntetická, a nanotechnologii lze také použít pro jiné věci, v tomto tedy také vidím problém. Jde o zbrusu novou technologii, nemáme žádná bezpečnostní nebo dlouhodobá data, abychom věděli, jestli je to pro nás bezpečné, a co to s námi v budoucnosti udělá. A prosazuje se to téměř v každé zemi. Počet obětí v USA je už skoro 6000, a to ještě systém VAERS je se svým hlášením opožděn o 3 měsíce. Je to neuvěřitelné. Teď s tím mají problémy děti a mladiství, proč s tím tedy proboha pokračujeme?

Stew: Ano. Pro jakou další věc lze použít ty nanočástice? Nebo tuto nanotechnologii.

Dr. Madejová: No… ve skutečnosti jsem se o tom dozvěděla před mnoha lety na některých schůzkách. Ve skutečnosti to vidíme nyní s Billem Gatesem a jeho společností GAVI. Spolupracuje s Mastercard a také Trust Stamp, programem umělé inteligence, nyní v západní Africe. Zavádí tam „wellness pas”. To souvisí s covid injekcí. S wellness pasem lidé dostávají digitální ID, něco jako čárový kód, který bude uchovávat veškeré jejich lékařské záznamy, očkovací záznamy. Takto také budou dostávat peníze… něco jako kryptoměna. V tu na řadu přichází Mastercard… pokud si nedáte injekci ala vakcínu, nebudete mít přístup do systému.

A v tomto protokolu… a to je důležité… používají nanotechnologii, která má potenciál – jak sami říkají – v použití ke sledování a prediktivnímu zajišťování bezpečnosti. Tak jak ve filmu Minority Report s Tomem Cruisem. A pak říkají, že jakmile to v západní Africe zdokonalí, plánují to spustit ve všech rozvinutých zemích.

Páni… takže v těchto injekcích používají tuto novou technologii a teď nám říkají, že plánují ji využít k jinému účelu. Viděli jsme, že ostatní země používají aplikace pro kontaktní trasování k předávání informací policii. Za účelem pomoci se zločinem. Vidíme, že začínají používat tuto technologii umělé inteligence pro něco, co nemá nic společného se zdravím a blahobytem pro lidi.

Stew: Je nějaká pravda na těch zprávách o magnetismu?

Dr. Madejová: No… všichni vidíme nepodložené důkazy od lidí, kteří o tom podávají zprávy, kdy na nich magnety drží… mám kolegyni, která ve své praxi zkoušela dát kancelářské sponky na očkované lidi. Asi v polovině případů u očkovaných lidí držely. Nemáme nyní žádné přesvědčivé důkazy… jsou zatím nepodložené. Ale nějaké další nepodložené důkazy… lidé si vzali měřič EMF (elektromagnetických frekvencí), a ti, kteří byli nedávno očkovaní Modernou nebo Pfizerem, vykazují velmi vysoké údaje na měřiči EMF. Jakoby vyzařovali nějaké frekvence, tak jako mobil nebo počítač.

Stew: Takže je nějaká pravda na té teorii o 5G?

Dr. Madejová: Když se podíváte na to, co je tato nanotechnologie… tento hydrogel, který je obsažen v Moderně a Pfizeru. Jde o nanolipidové částice, které spadají pod obecnější název hydrogel. Když se podíváte na výzkum, co to dokáže, lze to také použít jako biosenzor. Co je biosenzor? Je to jako malá anténa v těle… je mikroskopická. Dokáže ve vašem těle akumulovat data, o vašem dýchání, krevním tlaku, ale také by mohl poznat, jestli lžete, jako detektor lži. Kolik máte alkoholu v krvi, vaše myšlenky a emoce… různé věci. Toho všeho jsou biosenzory potenciálně schopné. Biosenzory bezdrátově vysílají informace. Jde o obousměrnou komunikaci… informace ven a informace dovnitř. Cokoliv, co vás obklopuje, co je digitální, s tím komunikujete… ne vědomě, ale komunikujete.

A tohle je plán pro lidi do roku 2030… propojení s něčím, čemu se říká internet všeho. Tohle je plán všechny na Zemi… aby byli propojeni se vším okolo. Říkají, že je to velkolepá myšlenka, protože je to součástí něčeho s názvem Agenda 2030. Když se podíváte na Světové ekonomické fórum, uvidíte, že tohle je plán pro rok 2030. Také se podívejte na Codex Alimentarius, Agendu 21, všechny tyto různé plány říkají to stejné. Když se podíváte na Světové ekonomické fórum, oni tvrdí, že do roku 2030 nebudeme nic vlastnit, nebudeme mít soukromí, ale budeme šťastní.

A také říkají, že všechny vaše myšlenky a sny se budou nahrávat. Na jejich webu o tom píšou, že ty myšlenky a sny… snad nepůjdou proti narativu nebo paradigmatu té doby, protože možná byste mohl mít problémy za to, co si myslíte, nebo o čem sníte. Zní to absurdně, ale podívejte se na jejich web… píšou to tam. A jak toho mohou dosáhnout? Pomocí biosenzorů. Z čeho jsou biosenzory? Z hydrogelu neboli nanolipidových částic. Podívejte se na potenciál věcí, které do lidí píchají. Vůbec se o tom nemluví… nikdo nemluví, jaké možnosti tohle má.

Zamyslete se nad tím. Pokud v sobě máte něco syntetického, něco jako část počítače, můžou se do vás „nabourat” (hacknout), že? To s sebou nese obří problémy. A kdo tohle celé bude řídit? Takže tohle je důvod, proč mám velké obavy, a doufám, že všichni si začnou tyto věci zjišťovat, přečtou si o Světovém ekonomickém fóru, přečtou si o hydrogelu, o tom, co se teď děje v západní Africe, o tom, co je wellness pas.

Protože v zájmu budoucnosti lidstva se za sebe musíme nyní postavit.

Stew: Tohle je neuvěřitelné… je velmi děsivé, slyšet tyto věci od někoho, kdo je věrohodný lékař se zkušeností, jakou máte. Je v tuto chvíli možnost tohle odčinit, když má někdo výčitky, že se nechal očkovat?

Dr. Madejová: Moc toho teď nevíme. Já a moji kolegové se pokoušíme o to, abychom mohli zanalyzovat ty očkovací látky, které lidem dávají. Rádi bychom je zanalyzovali, abychom zjistili, co přesně obsahují, protože v tuto chvíli jen věříme výrobcům, co nám říkají. Jakmile zjistíme, co ty lahvičky obsahují… podle mě vždy existuje řešení… vždy. Jen musíme vědět, co obsahují. Někteří výrobci mají patentované ingredience jako SM-102.

Není nám dovoleno, abychom věděli, co vše obsahují. Proč? Proč nám není dovoleno vědět, co vše se píchá do člověka? Jak můžeme pomoct s negativními účinky, když o tom nic nevíme? Tohle jsou zločiny proti lidskosti. Jakmile pochopíme, s čím máme co do činění… ano, řešení vždy existuje. Ale nenechávejte se očkovat, když nevíme, co ty věci obsahují. Tohle je šílené.

Stew: Ano. Vaši věrohodnost samozřejmě zpochybnili. Když si v Googlu vyhledáte svoje jméno, najdete jen negativní výsledky. Společně s dr. Tenpenny, dr. Simone Gold, dr. Jane Ruby. Dr. Manuel Aparicio v Mexiku léčí lidi oxidem chloričitým. Kdokoliv jiný, kdo se odváží tyto injekce zpochybnit… Máte pocit, že jsou miliony lidí, kteří se tomuto slepě poddávají, jen protože vy nejste slyšet? Protože oni o vás a ostatních jako jste vy neslyšeli? Protože vás potlačují, cenzurují, mažou vám účty, atd.?

Dr. Madejová: Ano, rozhodně, protože jsme mnoha způsoby cenzurováni. Jen abyste věděl… já a moji kolegové jsme už před rokem požádali o otevřenou debatu s jakýmkoliv jiným lékařským odborníkem. Protože já mám za sebou jeden výzkumný článek za druhým. Vše, co říkám, mám podložené výzkumem. Nebojím se debaty, vyzrálé debaty s vědeckými daty. Je mi jedno, jak mě očerňují… to je maličkost, to je jen nadávání. Dejte mi nějaká data a promluvme si.

Protože o tom tohle je. Žádali jsme o debaty, ale jen nás cenzurují. A pokud to, co říkáme, není pravda, čeho se pak bojí? Ano, lidé si musí hledat alternativní formy médií a hledat si tyto informace sami. Tady jde o budoucnost lidstva.

Stew: Jen se vás zeptám… oslovila jste mainstreamová média jako Fox News, CNN, MSNBC, apod.? Obeznámila jste je se svými zjištěními?

Dr. Madejová: Já osobně ne, Oslovila jsem NPR News a podobné, ale ti nemají zájem. Neoslovila jsem velká média jako Fox News.

Stew: Zdá se mi, že je povinností zodpovědného novináře, povědět svým spoluobčanům, obeznámit je, že tohle je přinejmenším možné. Není práce médií prezentovat tyto věci veřejnosti, aby se veřejnost mohla rozhodnout na základě toho, co cítí, že je pro ně nebo jejich rodiny nejlepší?

Dr. Madejová: Tomu se říká investigativní novinařina, která v mainstreamových médiích už podle mě neexistuje. Ta už je dlouho pryč. Velká média řídí a vlastní stejné entity, které prosazují tuto agendu pro všechny. Jsou velmi zaujatá.

Stew: Big Tech spolupracuje s farmaceutickým průmyslem… není pochyb o tom, že teď probíhá boj o lidstvo. Víme, proč tak moc prosazují tyto vakcíny… jde o nadvládu a poslušnost, a ve výsledku o moc skrze peníze. Ale jaký je konečný cíl pro tyto lidi? Pokud byste měla spekulovat.

Dr. Madejová: No… když se podíváte na některé lidi, kteří stojí za těmito projekty, věří něčemu, čemu se říká transhumanismus neboli člověk 2.0. Jde o spojení našich přirozených lidských těl s umělou inteligencí. A plán je do roku 2030. Už jsem se o tom zmínila.

O tom, mít v sobě části počítače… vím, že to zní jako něco ze sci-fi, ale jsou toho schopni… říká se jim nanoboti a hydrogel. Každopádně, to vás digitálně napojí na cokoliv jiného, co je digitální zařízení… ať je to satelit, pouliční lampa, váš počítač, mobil… mobil někoho jiného. A oni si myslí, že je to fantastické, protože teď můžeme být více futurističtí, můžete na něco pomyslet a ono se to stane, nebo si můžete stáhnout jazyk a ihned jím mluvit. To zní fantasticky, ale… zamyslete se nad tím, co to znamená.

Pokud je ta komunikace obousměrná, to znamená, že všechny ty přístroje mají přístup k tomu, na co myslíte, o čem sníte, co jste dělal, jestli jste na baru… vše bude navždy známo. Přijdete o svoje soukromí.

Stew: A pokud podle nich nebudete přemýšlet správně… podívejte se, co dělají s lidmi, kteří se 6. ledna účastnili prezidentského sjezdu. Tito lidé nesprávně přemýšleli, tak byli uvězněni. Byli bezohledně stíháni nejvyššími policejními agenturami, byli uvězněni na samotku… ani to nedokážu vyslovit, aniž by mě to nerozbrečelo, když pomyslím, čím si tito lidé prochází. Tohle by znamenalo, že by věděli, na co myslíte, i během spánku, aby vás pak mohli přeprogramovat, protože tohle jde oběma směry, že?

Dr. Madejová: Přesně tak. Když se podíváte na agenturu DARPA, uvidíte, jaké různé věci s touto technologií dokážou. Ve skutečnosti do vás dokážou nahrát vzpomínky druhých lidí. Tvrdí, že je to tak dobré, že nepoznáte, které vzpomínky jsou vaše a které jsou někoho jiného. Existuje něco s názvem N3, což dokáže přepsat vzpomínku ve vašem mozku. Ve skutečnosti by to odebralo vzpomínku a nahradilo ji jinou, jako byste tu původní věc nikdy nezažil.

Tohle je děsivé… proč byste tuto technologii chtěli udělat? Jak to má prospět lidstvu? Tohle jsou věci, o kterých mluví, aby z nás udělali lepší lidi. No… my jim pro tohle nedali svolení. A lidé, kteří tuto agendu prosazují, také věří, že takto, skrze tu technologii, se můžeme stát nesmrtelní. Myslí si, že být člověkem znamená jen naše vzpomínky, myšlenky a sny, tak říkají, že je nahrát do cloudu a pak je stáhnout do nového těla, do robotického těla nebo digitálního avatara by znamenalo nesmrtelnost. To pro mě není nesmrtelnost.

Musíme být opatrní, protože tohle je velmi tenká hranice, a velmi rychle se to může zvrhnout… pokud přijmeme jednu věc, co dalšího se po ní může stát? Pokud se vzdáme své suverenity, své schopnosti myslet vlastní myšlenky a být kreativní jedinci, co to bude znamenat? Budeme trestáni za to, že máme nějaké myšlenky, co jdou proti vládě, tak jak v Číně, kde mají systém sociálního kreditu?

Stew: Ano, tam je už trestají za to, když přemýšlí proti současnému systému. Jsou uvězňováni. Jdou po nás… umlčují vás, umlčují mě. Jsem diskreditován ověřovateli faktů… nevím, jak můžete ověřovat fakt… fakta jsou fakta. Pokud byste měla spekulovat… a vím, že tohle může být nad rámec vaší odbornosti, protože vím, že chcete být lékařsky zodpovědná, ale pokud byste měla spekulovat, kolik úmrtí uvidíme na základě toho, co jste už viděla z množství lidí, kteří už byli naočkovaní, a z množství úmrtí, která jsme zatím viděli. Myslíte si, že bude opožděná reakce? Jinými slovy, ti naočkovaní, co říkají, že se cítí v pořádku a že tohle vše jsou nesmysly, jsou v jistém smyslu jen časovanou bombou?

Dr. Madejová: No… ano, tyto injekce fungují tak, že neexistuje tlačítko „vypnout” pro produkci těch spike proteinů v těle. A teď se zjistilo, že tyto spike proteiny se ve skutečnosti ukládají do různých orgánů jako je mozek, játra, ledviny, cévy. A teď víme, že samotné spike proteiny jsou pro lidské tělo toxické.

Řeklo se nám, že nejsou, že jsou neškodné, ale teď říkají: Udělali jsme chybu. Ve skutečnosti jsou toxické, ale nebojte se, dlouho se produkovat nebudou. Pro to ale nemají data. Tyto malé částice, které do lidí píchají, mohou způsobit krevní sraženiny, krvácející onemocnění, infarkty, mrtvice, kterých teď vidíme hodně. To vše se nyní hlásí jako nepříznivé účinky těchto injekcí s názvem vakcíny. Ale když se podíváte na celkový obrázek, myslím si, že jich je mnohem víc… těch 6000 úmrtí můžete zatím vynásobit 10x nebo 100x. To je neuvěřitelné.

Jak jste řekl… tu vakcínu proti prasečí chřipce stáhli z trhu, a to bylo hlášených pouze 25 úmrtí. My jsme teď na 6000, ale to vynásobte 10x nebo 100x. To může být 600 tisíc úmrtí způsobených těmito injekcemi. To je astronomické číslo. A to číslo bude stoupat, protože v budoucnu plánují touto injekcí očkovat každý rok. Tyto injekce poškozují naše tělo. Máme důkaz… teď máme dospívající, kteří dostávají záněty srdce.

Jsou i zprávy, že 2-3leté děti na tyto injekce zemřely, protože byly součástí experimentu… rodiče je zapsali do experimentu. Nikdy předtím jsem tohle v medicíně nebo vědě neviděla. Lidé musí pochopit, že se tohle děje, lidé tohle vidí. Lékařům se říká, aby ty události nehlásili. Máme kolegy, kteří nám říkají, že jim není povoleno ty nepříznivé události hlásit. Nemocnice jim to nedovolují. Všichni v každé situace jsou umlčováni a cenzurováni. Děje se něco špatného… děje se něco většího než my. Tohle je naše příležitost říct: něco není správné. Pojďme na vše uvalit moratorium, zanalyzujme očkovací látky, zjistěme, co se děje, a pak můžeme udělat další krok.

Stew: Myslíte si, že můžeme vyhrát? Pokud se lidé této věci postaví a budou proti ní bojovat, vidíte cestu ven? Vidíte, že Moderna a Pfizer budou kdy hnáni k zodpovědnosti, možná trestně stíháni? Myslíte si, že Fauci a ti, kdo ho ovládají… loutkáři globalistů… víte, tajný spolek. Myslíte si, že tohle se odhalí? Vidíte světlo na konci tunelu?

Dr. Madejová: Ano, na 100 %, protože nás je 99 %. Akorát jsme v psychologické válce, kdy nás manipulovali a oklamali, a vštípili do nás přesvědčení, že nic nezmůžeme. Ale ve skutečnosti jsme my ti, kdo mají moc… vážně to je v nás. Já věřím v Boha a věřím, že jsme stvořeni dle obrazu Boha, a máme v nás božství, pokud se s ním rozhodneme propojit. Já si vybírám se s ním propojit… a vidím, jak to dělá více lidí. Ta síla a frekvence je obrovská.

To, co oni dělají… šíření strachu, paniky a negativních, nízkých energií. Jakmile si uvědomíme, kým jsme, a společně se postavíme do své moci, bude to konec hry pro tyto lidi, kteří způsobují tyto otřesnosti.

Stew: Páni… Mohl bych s vámi mluvit celý den. Moc si vážíme vašeho času, vaší odbornosti, a že jste tady. Děláte boží práci. Tato platforma… jsme nesmírně vděční, že jste tam venku se svými kolegy, kteří mají tu statečnost a energii, a jdou dál… nevím, jak to děláte. Všichni se o to snažíme. Ale moc vám z celého srdce děkuji… vážím si toho, že jste tu byla, dr. Carrie Madejová.

Dr. Madejová: Děkuji Stew, bylo mi ctí tady být, děkuji. A povinností.

Pronájem bytu 2+kk 45 m² Praha 2 – Vinohrady, Jana Masaryka

Nabízíme k pronájmu krásný byt 2+kk, 45 m2, po kompletní rekonstrukci na Vinohradech, u parku Havlíčkovy sady, v ulici Jana Masaryka. Byt se nachází ve 3. patře funkcionalistického činžovního domu. Byt nabízí vstupní chodbu, koupelnu se sprchou a toaletou, vybavený kuchyňský kout – myčka nádobí, elektrická varná deska, digestoř, lednice s mrazákem, trouba, společně s obývacím pokojem. Orientace je na V a J. Byt prošel před několika lety rekonstrukcí. Byt má vlastní kombinovaný kotel na plynové topení a ohřev vody. Nedaleko stanice tramvaje 22, metro Náměstí Míru 5 min chůzí. V blízkosti parku Havlíčkovy sady. Bezpečná čtvrť, v ulici policie, základní škola i mateřská školka. 200m tramvaj (4 a 22), 500m metro „Nám. Míru“. Velmi žádaná lokalita – klid a zároveň do centra pěšky 10 min.

Pronájem bytu 3+kk, Praha 2 – Vinohrady, Blanická

Pronájem bytu 3+kk, Praha 2 – Vinohrady, Blanická

Atraktivní lokalita s výbornou dostupností do centra – náměstí Míru, náměstí Jiřího z Poděbrad – četným počtem stanic MHD a kompletní občanskou vybaveností. Mateřská škola a základní škola v pěší blízkosti. Vinohradské divadlo a mnoho sportovišť, kaváren, restaurací i barů rovněž nedaleko bytu k pronájmu. Letiště je v dojezdové vzdálenosti vozem zhruba 20 minut a nedaleko rovněž pestrá nabídka parků – Havlíčkovy sady, Bezručovy sady, sady Svatopluka Čecha, sady Bratří Čapků.

23.06.2021: MERKEL – totálně trapná v Bundestagu – NESCHOPNÝ politici plní kriminální Covid-agendu!

Merkel: Na základě nulové míry „odbornosti“ politici tyranizují miliardy lidí a berou jim jejich občanská práva, jejich svobodu, zakazují jim vzájemně se navštěvovat. Omezují jim svobodné podnikání, dokonce dýchání! Zakazují anebo omezují cestování a nutí je, stát se pokusnými krysami pro farmaceutický průmysl.

Zdroj: https://rumble.com/vj05br-23.06.2021-merkel-totln-trapn-v-bundestagu-neschopn-politici-pln-kriminln-c.html

Historie vzniku ceny NALED

ocenění NALED Srbsko
ocenění NALED Srbsko

Ocenění NALED (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj) bylo založena v Srbsku v červnu 2006 v rámci programu USAID’s Municipal Economic Growth Activity (MEGA) jako součást vize projektového ředitele a experta na místní ekonomický rozvoj a reformu veřejné správy Stevena Rosenberga ohledně spuštění inovativní platformy pro dialog veřejného a soukromého sektoru v Srbsku. Patrony a signatáři Zakládací listiny byli prezident Republiky Srbsko a velvyslanec Spojených států amerických v Srbsku.

Historie vzniku ceny NALED
Historie vzniku ceny NALED

NALED stále zůstává prvním a jediným veřejno-soukromým sdružením v Srbsku, jehož posláním je sladit názory všech tří sektorů (soukromého, veřejného i občanského) a prosazuje jejich zájmy před státem, aby dosáhly toho nejlepšího a komplexní řešení na podporu ekonomického rozvoje.

S podporou a angažovaností profesora Mijata Damjanoviće se k NALED přidalo prvních 17 členů, byla zvolena správní rada a jmenován výkonný ředitel se dvěma hlavními kursy aktivit: posílení konkurenceschopnosti místní správy prostřednictvím programu Business Friendly Certification a zlepšení podnikání podmínky prostřednictvím politické reformy.

Pouhých šest měsíců po založení otevřela společnost NALED vlastní kancelář v centru Bělehradu, čímž vyrostla z inkubátoru USAID MEGA a stala se nezávislou organizací. V následujících letech NALED intenzivně pracoval na podpoře dialogu, měření výkonu veřejné správy a monitorování legislativní činnosti, prosazování transparentnosti a efektivity postupů. Organizace zahájila kampaň „Out of the Maze“ a vydala první Šedou knihu s doporučeními, jak snížit byrokracii, což znamenalo další rozvoj organizace.

Pronájem částečně zařízeného bytu 2+1 Praha 4 – Pankrác

Pronájem částečně zařízeného bytu 2+1, 43 m2, v 1. patře cihlového činžovního domu po rekonstrukci.

Pronájem částečně zařízeného bytu 2+1 Praha 4 - Pankrác
Pronájem částečně zařízeného bytu 2+1 Praha 4 – Pankrác

Byt je částečně zařízen, pračka, lednička, jídelní stůl, židle. Na podlahách plovoucí podlahy.

Pronájem částečně zařízeného bytu 2+1 Praha 4 - Pankrác
Pronájem částečně zařízeného bytu 2+1 Praha 4 – Pankrác

Nájemce může používat dvůr za domem pro grilování s rodinou nebo s přáteli a pro sušení prádla.

Pronájem částečně zařízeného bytu 2+1 Praha 4 - Pankrác
Pronájem částečně zařízeného bytu 2+1 Praha 4 – Pankrác

Byt je v těsné blízkosti metra Pankrác na trase „C“. Veškerá občanská vybavenost v pěším dosahu (obchodní centra: Arkády, DBK, restaurace, poliklinika, pošta, metro 100 m, základní i mateřská škola). Byt je vhodný zejména pro jednotlivce nebo pár.

Pronájem částečně zařízeného bytu 2+1 Praha 4 - Pankrác
Pronájem částečně zařízeného bytu 2+1 Praha 4 – Pankrác

Pronájem kompletně zařízeného bytu 2+kk Praha 2 – Vinohrady, Lužická

Pronájem kompletně zařízeného bytu 2+kk Praha 2 - Vinohrady, Lužická
Pronájem kompletně zařízeného bytu 2+kk Praha 2 – Vinohrady, Lužická

Pronájem kompletně zařízeného bytu 2+kk, 76 m2 v cihlovém domě po rekonstrukci Praha 2 – Vinohrady, Lužická ul.

Pronájem kompletně zařízeného bytu 2+kk Praha 2 - Vinohrady, Lužická
Pronájem kompletně zařízeného bytu 2+kk Praha 2 – Vinohrady, Lužická

Obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem 43 m2 (sklokeramická varná deska, myčka, mikrovlnka, digestoř, lednice s mrazákem, talíře, příbory, nádobí), ložnice 14 m2 s šatnou, koupelna s rohovou vanou, extra WC, předsíň 10 m2.

Pronájem kompletně zařízeného bytu 2+kk Praha 2 - Vinohrady, Lužická
Pronájem kompletně zařízeného bytu 2+kk Praha 2 – Vinohrady, Lužická

Na podlahách dubové parkety, dlažba. Udržovaný a bezpečný dům se nachází v žádané a vyhledávané lokalitě se skvělou dopravní dostupností a nadstandardní občanskou vybaveností.

Pronájem kompletně zařízeného bytu 2+kk Praha 2 - Vinohrady, Lužická
Pronájem kompletně zařízeného bytu 2+kk Praha 2 – Vinohrady, Lužická

V pěší dostupnosti metro „A“ Náměstí Jiřího z Poděbrad či Náměstí Míru, tram. zastávka v blízkosti domu.

Pronájem kompletně zařízeného bytu 2+kk Praha 2 - Vinohrady, Lužická
Pronájem kompletně zařízeného bytu 2+kk Praha 2 – Vinohrady, Lužická

V okolí množství zeleně, parky. Díky skvělé geografické poloze bytu budete mít jak přírodu v podobě Grébovky, tak veškerou občanskou vybavenost i MHD doslova na dosah ruky.

 

Jak Scientologická církev dokázala zahájit masivní vzdělávací kampaň na ochranu komunit po celém světě.

LOS ANGELES, KALIFORNIE, SPOJENÉ STÁTY, 1. března 2021
/EINPresswire.com/ –

Dne 1. března 2021 tomu byl rok, co nás zasáhla pandemie COVID-19.

Interaktivní časová osa na webu Scientologie s názvem 20/21: Pohled do minulosti a Pohled dopředu ukazuje, jak církev okamžitě zahájila program úplné připravenosti na ochranu scientologických církví, zaměstnanců, farníků, komunit a celých zemí.

Mezinárodní centrum diseminace a distribuce Scientologické církve dokázalo zařadit nejvyšší rychlostní stupeň a okamžitě vytvořit a odeslat veškeré materiály pro tuto globální kampaň Stay Well.
Mezinárodní centrum diseminace a distribuce Scientologické církve dokázalo zařadit nejvyšší rychlostní stupeň
a okamžitě vytvořit a odeslat veškeré materiály pro tuto globální kampaň Stay Well.

Rychlost a intenzita reakce církve byla v souladu se zásadou, kterou vytvořil zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard pro tento typ událostí: „Unce prevence má cenu tuny léčby.“

Jen málo lidí vědělo, jak se před takovou infekční chorobou chránit. Církev tedy nejprve sestavila kompilaci těch nejúčinnějších oficiálně uznaných pravidel pro řešení takové epidemie a vytvořila z nich řadu ilustrovaných brožur napsaných jednoduchým a prostým jazykem, kterému každý porozumí. Poté dobrovolní duchovní uskutečnili vzdělávací kampaň, která měla pomoci jejich komunitám porozumět tomu, jak si udržet zdraví.

Kampaň Stay Well byla prováděna v komunitách blízko každé scientologické církve a mise po celém světě.
Kampaň Stay Well byla prováděna v komunitách blízko každé scientologické církve a mise
po celém světě.

Jedním z důvodů, proč byla církev schopna rychle reagovat v mezinárodním měřítku a v takovém rozsahu, bylo Mezinárodní centrum diseminace a distribuce Scientologické církve.

Tiskařské lisy běžely nepřetržitě a produkovaly 17.500 brožur za hodinu ve 21 jazycích.

V plánu bylo, aby dobrovolní duchovní z každé scientologické církve a mise distribuovali tyto brožury ve svých komunitách. Aby bylo zajištěno, že tak mohou činit bezpečně, Mezinárodní  centrum diseminace a distribuce Scientologické církve vyrobilo více než 35.000 kusů ochranných pomůcek pro dobrovolné duchovní a odeslalo je spolu se 7,5 miliony výtisků brožur.

Dobrovolní duchovní ze všech scientologických církví a misí se zúčastnili kampaně.
Dobrovolní duchovní ze všech scientologických církví a misí se zúčastnili kampaně.

Jak bylo možné, aby tato organizace reagovala tak rychle a efektivně na naléhavé potřeby globální pandemie?

Při zahájení vysílání Scientology Network, pan David Miscavige, církevní vůdce scientologického náboženství, uvedl, že církev poskytne nebývalý přístup k zařízením a zákulisním operacím Scientologické církve. Epizoda s názvem Uvnitř Scientologie o Mezinárodním centru diseminace a distribuce Scientologické církve ukazuje, jak církev spojila špičkovou technologii s vlastní organizační politikou, aby vnesla do výroby smysl a nasazení, čímž vytvořila masivní, nejmodernější fenomén technologie tisku, publikování a výroby.

Mezinárodní centrum diseminace a distribuce Scientologické církve vytisklo a odeslalo 7,5 milionu výtisků brožur ve 21 jazycích, aby poskytlo tyto životně důležité informace pro komunity po celém světě.
Mezinárodní centrum diseminace a distribuce Scientologické církve vytisklo a odeslalo 7,5 milionu výtisků brožur ve 21 jazycích, aby poskytlo tyto životně důležité informace pro komunity po celém světě.

Díky tomu mohla církev uskutečnit tuto mezinárodní kampaň s objemem a rychlostí nezbytnou k uspokojení potřeb scientologů a jejich komunit po celém světě.

Vytvořili a odeslali ochranné pomůcky pro scientology podílející se na kampani.
Vytvořili a odeslali ochranné pomůcky pro scientology podílející se na kampani.

Sledujte Uvnitř Scientologie: Mezinárodní centrum diseminace a distribuce Scientologické církve na Scientology Network na DIRECTV 320. Vysílání lze sledovat také na scientology.tv a je k dispozici prostřednictvím satelitní televize, mobilních aplikací a prostřednictvím platforem Roku, Amazon Fire a Apple TV.

Media Relations
Church of Scientology International
+1 323-960-3500

Cédric O

Cédric O
Cédric O

Cédric O je francouzský politik z La République En Marche! (LREM), který působí  od roku 2019 jako státní tajemník (mladší ministr) pro digitální ekonomiku ve vládách po sobě jdoucích premiérů Édouard Philippe a Jean Castex.

Spolu s budoucí La République En Marche! kádry Ismaël Emelien a Benjamin Griveaux, stejně jako absolvent HEC Stanislas Guerini, O se podíleli na kampani týmu Dominique Strauss-Kahna pro prezidentské primární volby Francouzské socialistické strany 2006.

Poté, co sloužil jako politický poradce ministra financí Pierra Moscoviciho ​​během předsednictví socialisty Françoise Hollanda, byl O jmenován pokladníkem La République En Marche! večírek v prezidentské kampani Emmanuela Macrona 2016–17. V listopadu 2017 převzal O funkci politického poradce Macrona a předsedy vlády Édouarda Philippeho.

Od listopadu 2017 je O rovněž členem výkonné rady LREM pod vedením následujících předsedů strany Christophe Castanera a Stanislasa Gueriniho.

Dne 31. března 2019 byl O jmenován podtajemníkem pro digitální ekonomiku pod vedením ministra Bruna Le Maire. V této funkci pozval generální ředitele technologií, aby se setkali s francouzským prezidentem o takzvaném projektu „technologie pro dobro“, stejně jako investory rizikového kapitálu do Paříže, aby jim propagovali údajné výhody investic do francouzského „technologického ekosystému“. „ Cédric O přesvědčil Facebook, aby francouzským regulačním orgánům umožnil vyšetřit moderační procesy společnosti, a také uspořádal setkání mezi Macronem a Markem Zuckerbergem.

Dne 26. července 2020 byl jmenován státním tajemníkem pro digitální přechod a elektronické komunikace. Mezi jeho úkoly patří instalace budoucí 5G sítě ve Francii.

Politické pozice
Uprostřed snahy omezit pandemii COVID-19 ve Francii byl O jedním z prvních zastánců vládního návrhu státem podporovaného projektu aplikace StopCovid pro sledování kontaktů. Později veřejně obvinil společnost Apple Inc. z podkopávání úsilí tím, že odmítl pomáhat, aby byly její iPhony kompatibilní s aplikací.

Ve společném prohlášení v říjnu 2020 O a jeho nizozemský protějšek Mona Keijzer vyzvali orgán Evropské unie k regulaci velkých technologických společností a tvrdili, že takový orgán by měl být schopen zabránit tomu, aby digitální platformy blokovaly přístup k jejich službám „pokud nemají objektivní odůvodnění. “